خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
وسترن یونیون
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرم

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي کارکنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر کرمان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 23
چکیده:
در طول تاریخ، زندگی انسان ها هیچ گاه خالی از تعارض نبوده است و کسی نمی تواند ادعا کند که با آن رو به رو نشده و یا نخواهد شدد.در هر حال با قدمت و سابقه ای که تعارض در زندگی بشر دارد، در دهه های اخیر بیشتر مورد توجده دانشدمندان علدو رفتداری و مددیریت رفتار سازمانی قرار گرفته است. درحال حاضرتئوری تعارض حول محور دیدگاهی می چرخد که آن را مکتب تعامل گرایدان مدی نامندد . در این دیدگاه، نه تنها تعارض امری اجتناب ناپذیر است، بلکه برای سلامتی سازمان نیاز است. به عبارتی، تعارض اگرچه خوب نیست ولی بد هم نیست و بستگی دارد به اینکه چگونه بهره برداری و اداره شود. مدیر با ایدن دیددگاه، تدلا مدی نمایدد کده از وجدود تعدارض بدرای حداقل کردن اثرات منفی و حداکثر کردن ظرفیت بالقوه از اثدرات مثبدت تعدارض بهدره گیدرد.این پدووه رابهده بدین باورهدای فرهنگدی کارکنان و تعارض فردی را در دستگاههای اجرایی شهر کرمان بررسی میکند. جامعهی آماری این پووه را کلیه کارکنان دسدتگاههای اجرایی (378 نفر) تشکیل میدهند. ابزار اندازهگیری دو پرس نامه باورهای فرهنگی و تعارض فردی بود که میزان روایی ایدن پرسشدنامه ها به ترتیب 0/935 و 0/87 و پایایی0/911 و 0/94 به دست آمد. برای آزمون فرضدیات از ضدریب همبسدتگی اسدییرمن و پیرسدون ،جدول ANOVA رگرسیون خهی از طریق نر افزار SPSS استفاده گردید.یافته های پووه حاکی از این است که بین باورهای فرهنگی و تعارض فردی رابهه وجود دارد. همچنین بین 8 مؤلفده باورهدای فرهنگی، یعنی بین یکیارچگی کارکنان،حمایت مدیریت و سیستم پادا با تعارض فردی رابهه وجود دارد .از آنجایی که بین باورهدای فرهنگی و تعارض فردی رابطه وجود دارد به مدیران پیشنهاد می شود در ایجاد جوی سالم در سازمان کوشا و با حداکثر کردن تلا خدود در جهت غنا بخشیدن به امور سازمان زمینه لاز را برای افزای باورهای فرهنگی مثبت کارکنان و کاه عوامل به وجدود آورندده تعارض فراهم نمایند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *