خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf
تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf :

اعتیاد و جوانان

علل اعتیاد جوانان
درجهان كنونی، دنیا با مشكل اعتیاد مواجه است همانطور كه جرایم مواد مخدر بین المللی ترین و سازمان یافته ترین جرایم را تشكیل می دهد، اعتیاد هم بزرگترین و بین المللی ترین مسئله ای است كه در سطح جهان وجود دارد. متاسفانه امروزه بیشترین قربانیان اعتیاد، طبقه ی جوان جوامع هستند.
در ایران اولین عاملی كه در گسترش و رواج مواد مخدر بیشترین سهم را داشته است. پذیرش مواد مخدر به عنوان یك داروی موثر ومسكن دردها از سوی مردم وبه علت عدم آگاهی و بی اطلاعی از اثرات مخرب مواد بوده است.

بررسی اعتیاد در زمان حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از یك طرف جمعیت جامعه ی ایران جوان است و از طرف دیگر جوانان اصلی ترین قربانیان مواد مخدرهستند چرا كه جوانان به خاطر خصوصیات جوانی، آسیب پذیری بیشتری دارند چون پویا و جستجو گرند.

مقدمه:
بازدخترك سرگشته و حیران به دنبال پناهگاهی میگردد اوكه زندگی را در نگاه های خشك و عبوس پدر دیده او كه احساس را هرگز در چهره ی پدر حس نكرده .او كه پدرراجزبه حالت مستی وخماری مشاهده نكرده می گریزد تا كه دیو سیاه شب او را در این زندان اسیر خود نسازد. كبودی پاهایش جای نوازش های بی رحمانه ی پدر است .
آتش سیگارپدرهم چون جهنمّی است كه جان دخترك را می سوزاند .اوكه تولدش رامرگ بزرگ میدانداحساس تاسف میخورد كه تن بی روح وقلب سنگ پدر جزامید به این موادخانمانسوزعشقی دیگردرسینه اش ندارد. شایدكه او از یاد برده زندگی چیست ؟
شاید نگاه های معصومانه كودكش همچون شراره های آتش جانش رامیسوزاند .

دیگراعتنایی به آدم های اطراف نمی كند ودرگوشه ای سكنی گزیده. سرمای سرد زمستان ازیك سووجامه ی كهنه دخترك ازسوی دیگردل رئوف آسمان را به درد می آورد .
وآسمان دست نوازش خودرا به سردخترك می كشد و لحافی نرم ولطیف ازجنس بلورهای برف به روی دخترك پهن می كند تا دیگر قصّه پدر جان اونشود.
ای دوست آیامن و تو نوای غمگین او را میفهمیم آن هنگام كه ازما كمك می خواهد.

امّاگویی قلب من وتواز پدر او سخت تر است !پس چرانجات بخش شبهای دخترك نیستیم آری ما ناله دخترك را نمی فهمیم .چراكه اعتیاد را بلای خانمان سوز می دانیم .اعتیاد را ریشه فسادو بدبختی می دانیم ،اعتیادرابرای مرد، مرگ و نیستی ناموسش میدانیم. بیا ای عزیزدستان دخترك را در دستانمان گره زنیم تاكه او را از غم وغصّه های پدر رها سازیم بیا ناله دختررابهتربفهمیم وهرگز نگذاریم عشق وهستی برادرانمان،این جوانان مرزوبوم را دردامان اعتیادگرفتار ببینیم.
پس به امید روزی كه دیگربه جای زمین های خشخاش وتریاك ،بذر محبت وصمیمیّت بكاریم ودنیا راگلستانی برای ظهور مهدی (عج)موعودكنیم.

 

انشاء ا;..

تاریخچه :
انسان ها ازسال های نخستین موادمخدررامیشناخته اند واستفاده های مختلفی ازآن داشته اند ومانند امروزمصرف آن ممنوع نبوده ومردم ازآن استفادهای دارویی زیادی می كرده اند وپزشكان نیزآنها را تجویز می كردند این مواد درهمان دوران هم وجود داشته پس اعتیاد به این مواد وافراد معتاد نیز وجود داشته است واین بلای خانمان سوزازسالهای پیش گریبان گیر خا نواده ها بوده است .
اعتیادوجامعه:

اعتیادعبارت است ازمسمومیّت مزمن كه برای فردوجامعه مضراست .بنابراین ابتدا باید به علّت وچگونگی گرایش به اعتیاد توجه كردوآن رابه عنوان یك مشكل اجتماعی كه از شرایط نامساعد اقتصادی واجتماعی ناشی می شود مورد توجه قراردارد.بسیاری از مسایل ومشكلات مهم اجتماعی درارتباط با اعتیادبه وجودمی آیند كه تنها به مواد مخدر و یا اشخاص مصرف كننده مربوط نمی گردد بلكه مشكل آن بیشتر متوجه خود اجتماع است .به هرحال وابستگی واعتیادموضوع پیچیده ای است كه با عوامل گوناگون اجتماعی ،روانشناسی ،علوم پزشكی

می آمیزد ونادیده نگاشتن هریك ازعوامل به منزله طفره رفتن ازتوجه لازم به یك مشكل مهم است. مشكل اعتیادبه عنوان یك پدیده مهلك كه نتایجش میتواند اثرات بسیار سویی در

زمینه های سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی جامعه داشته باشد در هرجامعه ای مطرح است ومعمولا” گروهی كه دربرابراین پدیده خطرناك بیش ازسایرگروهها آسیب پذیراست همانا (گروه جوان) یك جامعه میباشندبه طوركلی وقتی صحبت از گروه جوانان می شود مقصود افرادی بین پانزده تا بیست سال است كه گروهی وسیعی از جمعیّت جهان یعنی حدود % 5/8 ازجمعیت كشورهای پیشرفته و %9/10 ازجمعیت كشورهای درحال توسعه راتشكیل میدهند .
آنچه مسلم است دلایل اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگروكشوری به كشور دیگرتفاوت میكند .

آنچه كه تقریبا همگانی است در بین جوانان بیشترجامعه هادیده میشود مصرف مواد مخدربه منظور برطرف كردن اضطراب وافسردگی نهفته است .در صورتی كه جوانان به علت نا آگاهی به جای استفاده ازمكانیسم های دفاعی موجود درازبین بردن ناراحتی هایشان به دنبال یك راه حل فوری ومعجزه آسا میگردند كه

اضطراب یا افسردگی خود را برطرف كنند كه معمولا در این گونه موارد به وسیله دوستان هم سن وسالشان مواد مخدر به آنها معرفی میگردد به عقیده ی یكی از متخصصان عادت به مصرف مواد مخدرمانندسایر عادت ها ،عادت نمی شود مگر با انجام وتامین نیازهای فرد البته باید ذكركردكه فقط یك شخصیت فكری مضطرب و یا افسرده نیست كه دچار اعتیاد میگردد بلكه گروه های دیگر جوانان نیز ممكن است دچار این دام شوند .جوانان به علت اینكه مانند بزرگسالان

آمادگی پذیرش ومقابله بامشكلات زندگی را ندارند وبرخی ازمشكلات عادی برای آنان به صورت شدید وجدّی جلوه وتظاهر میكند بنابراین دربرابرمشكلات وخطرات احتمالی آسیب پذیرندبه ویژه دوران بلوغ كه جوانان دچار مشكلات وبحران هایی میگردند .وظیفه ی بزرگترها ایجاب می كند كه به طورمنطقی و صحیح

با جوانان ومشكلاتشان روبه روگردند.ولی متاسفانه والدین یامربیان آگاهی و اطلاعات اندكی در مورد تحولات روحی دوران بلوغ جوان دارند.لذا به جای برخورد منطقی ودرست با مشكل جوانان اوراهدف انتقادها وملامت های خودقرارمیدهند.لذا نمی توانند آنچنان كه بایدوشایدجوان را در برابرمشكلات زندگی ویاناراحتی هایش كه ناشی ازدوران بلوغ واحیاناكمبودمحبت وعدم درك ازطرف بزرگترهاازخانواده واجتماع فراری شده وبه دنبال یك ماده معجزه گر باشندكه ماده مخدر را می

یابند زیرا جوان می بیندكه دوستانش نه تنها او را ملامت نمیكنند بلكه وی را بیشترو بهتر نیز درك می كنند لذا هرگونه راه حلی راكه آنان برای رفع مشكل پیشنهادكنند بدون هیچ گونه تامل وتعلقی میپذیرد;;;..وهمه چیزازهمین جا شروع می شود;;;.ابتدا سیگار;;;;..سپس سیگار همراه حشیش ;;;..وبلاخره هروئین .
عوامل مؤثردرایجاداعتیاد :

عوامل خانوادگی :
1- زمینه های خانوادگی :متأسفانه اغلب افرادی كه در خانواده های معتاد متولد می شوندوپرورش می یابند تكرارمصرف اعضای خانواده برایشان عادی می شود وترس ازتجربه مصرف آن ازآنا ن دور می شود چون بین پدر وفرزندازلحاظ ژنتیك رابطه ی مستقیم وجود ندارد بلكه عمل مصرف پدر برای فرزندان عادی می شود ولی اگر مادری در دوران بارداری معتاد باشد فرزندش معتاد متولد میشودكه قابل درمان است.
2- فقرمادی خانواده :باكمال تأسف دیده شده كه بیشترین معتادان هرجامعه را افراد فقیر تشكیل می دهند مثلأ افرادی كه در محله های شلوغ وپرجمعیت وشهرهای صنعتی و تجاری زندگی میكنند بیشترین درصد معتادان شهر نیویورك هستند .البته نمی توان گفت بین فقر واعتیاد رابطه مستقیمی وجود دارد چون درجامعه ها خیلی ازافرادهستندكه فقیرند ولی معتاد نیستند .

علت هایی كه افراد رابه این راه می كشاند یكی ازمحرومیت های ناشی از فقر است .

عامل دیگر این است كه توزیع كنندگان سعی می كنند كه عوامل توزیع را ازاین گونه افراد انتخاب كنند چون به علت فقر تخصص وحرفه ای ندارند ودرنتیجه بازاركارشان بی رونق است عوامل تولید سعی می كنند كه اوّل آنها رامعتاد كنند وبعد از آنان برای فروش موادمخدر استفاده نمایند چون كاری است بدون زحمت وبادرآمد نسبتأ خوب ودرعین حال به تخصص هم نیازی ندارد چون خوشبختانه بین میزان آگاهی وشناخت یا حدودتحصیلات واعتیاد مردم رابطه معكوس هست هنوزهم درصد افراد معتاد تحصیل كرده ها به قدری پایین است كه از لحاظ آماری چشمگیر نیست.

 

ستیزه والدین:
ضمن ارتباط وتماس بامعتادان جوان ،با عده ای برخوردیم كه ازروابط نامطلوب والدینشان با یكدیگر وباآنان این راه راانتخاب كرده بودندچون وقتی محیط خانواده كانون ومحیط مناسبی برای زندگی نباشد انسان سعی می كندبیشتراوقات خود رادر خارج ازخانواده بگذراند .
واین كار ارتباط اورابادیگران مانند كسانی كه شكارچیان ماهری هستند وبه دنبال شكار می گردند زیاد می كند وآنان پس ازشناخت مشكل شخص در جهت انسانی دلسوز ظاهر می كنندواورابه استفاده ازموادمخدر دعوت می كنند وپس ازچندبار مصرف معتادش می كنند .

رفاه اقتصادی خانواده :
تعداد چشم گیری ازمشتریان مواد مخدرراافرادثروتمندوپردرآمدجامعه تشكیل می دهند چون در خانوادهایی كه رفاه ودرآمداقتصادی زیاداست وروابط انسانی براثركثرت كارویا سرگرمی ضعیف ترمی گردد.
ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای كشش به مواد مخدر است .بهترین دلیل این مدعا افزایش روزانه درصد معتادان درجوامع صنعتی غرب است كه با رشد صنعت روابط انسانی ضعیف تر می گردد امروزه والدین وفرزندان نسبت به هم احساس وعاطفه گذشته راندارند .

چون بایكدیگرتماس وارتباط كمتری دارند ویاافرادی كه درآمدپیش ازحددارندموقعیت و زمینه مساعدتری برای شركت دركلوپ های شبانه ویاتفریحات متنوع درداخل ویاخارج ازكشور را دارندوبدیهی است كه این قبیل امكانات هم برای مصرف وهم برای فروش مواد مخدر جای مساعدی است .

در جامعه های امروزی افرادی كه بیشترین درآمد رادارند چون برخی از هنرمندان هنرهای مبتذل وآنانی كه زندگی خوبی دارند اغلب ارقام چشم گیری ازمعتادان راتشكیل میدهند.

در دسترس بودن موادمخدر :
یكی از مهمترین عوامل اعتیاد دردسترس بودن موادمخدر است چون چیزی كه به آسانی در اختیار مردم قرارگیردگرایش به آن آسانتر صورت می پذیرد درایران به تجربه ثابت شده است كه اجازه مصرف تریاك حتی طی شرایطی خاص برای عده مخصوصی كه به اعتیاد جوانان كمك كرده است وچه بهتر كه وزارت بهداشت ودرمان وسازمان بهزیستی نیز به این مشكل اجتماعی بیشتر توجه كند چون حتی گرفتن اجازه مصرف برای عده ای وسیله درآمد شده است كه هم به نابودی افراد جامعه كمك می كندوهم رشد اجتماعی واقتصادی جامعه را كه با وجود نیروی انسانی كارسازنیست(نیازدارد)متوقف می نماید در آمریكا ثابت شده است كه در زمان قانونی بودن مصرف سیگارحشیش ،درصد معتادان بسیار بالا بوده است ویادركشور نپال كه مصرف حشیش وهروئین آزاد است .
بالا ترین رقم جذب توریست جوان را از جامعه های صنعتی غرب دارد وحتی ازدخترانی كه به نپال می آیند ومدت توقفشان طولانی می شود ممكن است برای خرید مواد مخدر تن به خودفروشی بدهند.

نابرابری های اقتصادی و اجتماعی:
اختلاف طبقاتی در هر جامعه به بی ایمانی بیشترین افراد آن جامعه نسبت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می شود و همین بی ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تاثیر به سزایی دارد. یكی از دلایل عمده ای كه جامعه ی آمریكا بالاترین رقم معتادان را دارد وجود طبقات اجتماعی مختلف د رآن جامعه است طبقاتی بودن آن جامعه تضاد اجتماعی را زیاد می كند و شاید مواد مخدرراه درمان مناسبی در این زمینه برای مردم باشند. هر سال دولت آمریكا میلیون ها دلار پول صرف بیماری اجتماعی اعتیاد می كند و با توجه به نظررهبران آمریكا به این مشكل اجتماعی سالیانه درصد معتادان درحال افزایش است و به همین علت تا شكاف و فاصله طبقاتی كم نشود اعتیاد در آن جامعه كاهش نخواهد یافت.

بیكاری :
به عنوان یك پدیده اجتماعی زمینه مساعدی برای انحراف بویژه اعتیاد است افراد بیكار چون بیشترین اوقات خودرادرقهوه خانه ها یا تریاها میگذرانند واین گونه اماكن بهترین ومناسب ترین جابرای فروش ومصرف مواد مخدراست .

درنتیجه برای گرایش وكشش به طرف اعتیاد عامل مساعدی به شمارمی آیند كه دراصل ازبیكاری مردم ناشی میشود زیرا یكی از مواردی كه در هنگام تحقیق نظرمرا جلب میكرد وجود این قبیل اماكن عمومی برای مصرف مواد مخدر بود .

عقاید معتادان درباره اعتیاد واعتقادات دینی:
93درصد اظهار داشتند كه اعتیاد چه از نظر جسمانی وچه از نظر اجتماعی برایشان مضر است .جوانان بیشتر درباره عواقب اجتماعی اعتیادشان نگرانی داشتند ولی افراد مسن تر در باره عواقب جسمانی 78درصد اظهار نمودند كه مذهب بطوركلی بااعتیاد

مخالف است ولی 21درصد اظهار نمودند كه نظر مذهبی وضع اعتیاد كاملأروشن نیست یك درصد اظهار نمودند كه مذهب هیچ گونه قانونی علیه اعتیاد ندارد.
96 درصد اظهار داشتند كه به عقاید مذهبی پای بند می باشند ولی 38 درصد وظایف مذهبیشان را انجام می دادند .

نمودار میله ای علل اعتیاد

1- آیا رسانه های گروهی نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند ؟ 2- آیا استعمال دخانیات می تواند زمینه ساز اعتیاد باشد ؟

نمودار 1 نمودار 2
تاریخ: 18/3/84
نام و نام خانوادگی: ریحان فتح الله زاده
شماره پرسنلی: 51030749
محل خدمت: آموزش و پرورش ناحیه 7 – هنرستان پویا – سنوات آموزشی: 16 سال
پست آموزشی: معاون
امضاء
منابع ومأخذ :
1) مؤلف: دكتر محمد رضا شرفی – انتشارات :موج ،آبان 77- ماهنامه پرورشی وزارت آموزش و پرورش تربیت
2) تألیف وترجمه :دكترمحمدحسین فرجاد ،دكترهما بهروش ،دكتر زهره وجدی- انتشارات : وجد ،بهار 74- شناخت علل وعوارض ودرمان اعتیاد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *