خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خاموشسازي ژن فيتوئن دساچوراز در گياه شاهبيزک (Atropa belladona L.) به روش القاي خاموشي ژن بواسطه ويروس (VIGS)با استفاده از هترولوگ حاصل از توتون تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خاموشسازي ژن فيتوئن دساچوراز در گياه شاهبيزک (Atropa belladona L.) به روش القاي خاموشي ژن بواسطه ويروس (VIGS)با استفاده از هترولوگ حاصل از توتون تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله خاموشسازي ژن فيتوئن دساچوراز در گياه شاهبيزک (Atropa belladona L.) به روش القاي خاموشي ژن بواسطه ويروس (VIGS)با استفاده از هترولوگ حاصل از توتون تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله خاموشسازي ژن فيتوئن دساچوراز در گياه شاهبيزک (Atropa belladona L.) به روش القاي خاموشي ژن بواسطه ويروس (VIGS)با استفاده از هترولوگ حاصل از توتون تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

مقدمه، گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.)از گیاهان دارویی مهم میباشد که مطالعه ژنهای مسیر بیوسنتز آلکالوئیدها در آن از اهیمت زیادی برخوردار است. در این پژوهش از فناوری خاموشسازی ژن به روش القایی توسط ویروس( Virus Induced Silencing Gene) برای خاموشسازی ژن نشانگر فیتوئن دساچوراز(pds)در گیاه شاهبیزک استفاده شد.هدف، این گزارش اولین گزارش درباره خاموش سازی ژن با روشVIGS در شاهبیزک میباشد و میتواند ابزار مفیدی برای بررسی عملکرد ژنهای هدف برای مهندسی متابولیسم در این گیاه باشد. مواد و روش ها، بدین منظور از وکتورpTRV2 حامل اگزوژنpdsاز گیاه توتون (NtpTRV2) و وکتور کمکیpTRV1 استفاده شد. اگروباکترهای حاوی وکتورها به برگهای گیاهچه شاهبیزک در مرحله دو برگی تزریق شد. در پایان پروتئین تام در برگهای تیمار یافته اندازهگیری شد و مقادیر رنگیزههای کلروفیل کارتنوئید نیز اندازه گیری شد. نتایج، بعد از حدود سه هفته سفیدشدگینوری (Photobleaching) مشاهده شد. نتایج نشان داد که ژن فیتوئن دساچوراز شاهبیزک با موففیت خاموش شده است که نتیجه آن کاهش در میزان رنگیزههای گیاهی بود. محتوای کلروفیل ،b ،aکلروفیل تامو کارتنوئیدها در تیمارNtpTRV2 نسبت به گیاهچههای شاهد به ترتیب و به طور متوسط 10/9، 7/4، 9/3 و 11/27 برابر کاهش یافت. مقایسه محتوای پروتئین تام نیز در تیمار NtpTRV2 در مقایسه با شاهد2/04 برابر کمتر بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طبقه بندي ويدئوهاي ورزشي با استفاده از ترکيب ويژگي هاي استاتيک با ويژگي هاي مبتني بر انتروپي بردارهاي حرکت تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طبقه بندي ويدئوهاي ورزشي با استفاده از ترکيب ويژگي هاي استاتيک با ويژگي هاي مبتني بر انتروپي بردارهاي حرکت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طبقه بندي ويدئوهاي ورزشي با استفاده از ترکيب ويژگي هاي استاتيک با ويژگي هاي مبتني بر انتروپي بردارهاي حرکت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طبقه بندي ويدئوهاي ورزشي با استفاده از ترکيب ويژگي هاي استاتيک با ويژگي هاي مبتني بر انتروپي بردارهاي حرکت تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 7
چکیده:
در این مقاله روش جدیدی برای طبقه بندی ویدئوهای ورزشی بر اساس ترکیبی از ویژگی های استاتیک مانند رنگ و ویژگی های دینامیک مانند حرکت ارائه می شود. در این مقاله از سه ویژگی هیستوگرام سه بعدی رنگ RGB، گوشه ها و بردار حرکت آنها و انتروپی بردار حرکت استفاده شده است. سپس با اعمال روش PCA بر روی هر ویژگی یا ترکیب چند ویژگی، ابعاد این ویژگی ها کاهش یافته است. در انتها از طبقه بند SVM برای طبقه بندی ویدئوها استفاده شده است. در طبقه بندی SVM نیز از یک روش سلسله مراتبی استفاده شده است به صورتی که ویدئوها به ترتیب با یک آستانه گذاری توسط هیستوگرام رنگ، انتروپی بردار حرکت و ترکیب بردار حرکت با تعداد گوشه ها طبقه بندی می شوند. در نهایت روی ویدئوهایی که با اعمال آستانه گذاری بررسی نشده اند، SVM ای با وزن دهی ویژگی ها اعمال می شود. در این آزمایش از پایگاه داده ای متشل از 200 ویدئوی مرزشی و در چهار گروه فوتبال، بسکتبال، والیبال وتنیس روی میز استفاده شده است. آزمایش های صورت گرفته موثر بودن روش پیشنهادی را نشان می دهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Planning urban open spaces as a contribution to livable and sustainable cities تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Planning urban open spaces as a contribution to livable and sustainable cities تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Planning urban open spaces as a contribution to livable and sustainable cities تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Planning urban open spaces as a contribution to livable and sustainable cities تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 8
چکیده:

Quality of life of people in urban area is the outcome of people interaction with the urban environment. Urban open spaces are vital part of urban landscape with its own specific set of function. Besides many environmental and ecological services, urban nature provides important social and psychological benefits to human societies, which enrich human life with meaning and emotions. The main concern of this paper is to address the importance of urban nature for citizen‘s livability and for the sustainability of the city they inhabit. The research method was descriptive and the information was gathered through searching articles and related books. The result is a framework for understanding the relationship between the quality of an urban environment and sense of livability among the citizens. Top physical form criteria are, a walkable community, outdoor amenities, lots of seating, barrier free and open space area in residential areas


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود معرفي هسته لانه زنبوري جديد با تکنولوژي ساخت هيدروفرمينگ براي کاربرد در سازه هاي هوافضايي پيشرفته تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معرفي هسته لانه زنبوري جديد با تکنولوژي ساخت هيدروفرمينگ براي کاربرد در سازه هاي هوافضايي پيشرفته تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود معرفي هسته لانه زنبوري جديد با تکنولوژي ساخت هيدروفرمينگ براي کاربرد در سازه هاي هوافضايي پيشرفته تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معرفي هسته لانه زنبوري جديد با تکنولوژي ساخت هيدروفرمينگ براي کاربرد در سازه هاي هوافضايي پيشرفته تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله به معرفی نوع جدید هسته ای میانی لانه زنبوری برای ساخت ساندویچ نیست پنل های مورد کاربرد در ساخت انواع سازه های مهندسی نوین پرداخت شده است. در دهه های اخیر توجه به ساختار بدنه اشیاء پرنده از جمله است هواپیماها، پهپادها،هلیکوپتر ها،و همچنین دیگر وسایل نقلیه از جمله خودرو، قطارهای فوق سریع، کشتی ها و غیره به منظور بهینه سازی مصرف سوخت، بالا بردن امنیت و سرعت این مسائل و افزایش مقاومت آنها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. رقابت در به دست آوردن و استفاده از تکنولوژی های متنوع و جدید در ساخت پنل های مورد نیاز در این زمینه به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز و روز دنیا بدل شده است. بی شک توسعه و بسط تکنولوژی های جدید و روز دنیا و ترکیب آنها با خلاقیت بود و ابتکارات نقش اساسی را در جهت توسعه و رشد ارزش های هر جامعه ایفا می نماید. از این رو در این پژوهش به معرفی ، طراحی و ساخت دستگاه هیدروفرمینگ که یکی از برترین و کارآمدترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه فرم دهی فلزات محسوب می شود، جهت تولید لایه میانی ساندویچ پنل های لانه زنبوری به روش جدید که به نوعی ابتکار در این زمینه محسوب می شود و با فیزیک ساندویچ پنل ها و لانه زنبوری متداول کاملاً متفاوت می باشد جهت استفاده برای تولید پنل های مورد استفاده در ساخت بدنه اشیاء پرنده و دیگر وسایل نقلیه پرداخته ایم و امید داریم قدم در راهی نوین برای ساخت بدنه اشیا پرنده به وسیله ساندویچ پنل های لانه زنبوری گذارده و کمک کوچکی در جهت تحقق رشد صنعت کشور عزیزمان نموده باشیم.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis تحت pdf :

آماده كردن تركیب آمیلوز در برگهای Arabidopsis
مكانیسم تركیب آمیلوز را در برگ های Arabidopsis با استفاده از تكنیك های برچسب زنی C بررسی كردیم. در ابتدا این فرضیه را امتحان كردیم كه ممكن است malto – oligosaccharides (MOS) به عنوان چاشنی (آستر) برای سنتاز 1 نشاسته ای كه دارای دانه های محدود است عمل كند. متوجه شدیم تركیب افزوده شده آمیلوز در دانه ها جدا شده نشاسته با گلوكز ADP تهیه می شود و MOS تهیه می شود و MOS كه با دانه ها مقایسه شده با گلوكز ADP تهیه می گردد.

علاوه بر این، با استفاده از گیاهان تغییر پذیر (Matant) جمع آوری كننده MOS متوجه شدیم كه نسبت به نوع وحشی آمیلوز بیشتری تركیب گردید كه به مقدار MOS در Vivo ارتباط دارد. زمانی كه گیاهان تغییر پذیر و نوع وحشی در موقعیت هایی كه هر دو خطوط دارای محتوی مشابه MOS هستند، آزمایش گردیدند، هیچ تفاوتی در تركیب آمیلوز مشاهده نشده همچنین فرضیه ای را آزمایش كردیم كه ممكن است شاخه های آمیلو پكتین به عنوان چاشنی برای سینتاز 1 نشاسته ای كه دارای دانه های محدود است عمل كند. در این مدل شاخه های كشیده آمیلو پكتین برای شكل دادن آمیلوز پشت سر هم شكافته می شوند. آزمایشات تعقیب پالس (ضربه) را انجام دادیم پالس گلوكز ADP برای دانه های جدا شده نشاسته یا CO2 را برای گیاهان سالم به كار بردیم، و با دوره تعقیب در اشكال فرعی بدون برچسب دنبال شد. هیچ انتقال برچسب را از قسمتی از آمیلو پكتین به بخش آمیلوز نشاسته در دانه های جدا شده نشاسته و برگ های سالم با وجود تنوع دوره زمانی تجارب و با استفاده از مسیر تغییر پذیری كه نشاسته با مقدار بالایی آمیلوز در آن تركیب می شود، كشف نكردیم. بنابراین هیچ مدركی در تركیب آمیلوز آستر شده Arabidopsis در Arabidopsis وجود ندارد. در نظر می گیریم كه MOS آسترهایی برای تركیب آمیلوز در برگ های Arabidopsis هستند.

نشاسته از دو پلیمر گلوكان (glucan): آمیلو پكتین و آمیلوز تشكیل شده است % 70 یا بیشتر نشاسته گیاهان نوع وحشی، آمیلوپكتین است. آن مولكول بزرگی است كه به اندازه زیادی شاخه بندی شده در حالی كه آمیلوز كوچكتر بوده و زیاد شاخه بندی نشده است مولكول های آمیلو پكتین برای شكل دادن ماتریكس نیمه بلوری سازماندهی شده اند و مولكول های آمیلوز در حالت نامنظمی در این ماتریكس قرار دارند. آمیلوز و آمیلو پكتین به طور همزمان در طور بیوسنتز دانه نشاسته تركیب می شوند. بررسی ضد حسی و جهشی نشان داده كه ستیاز نشاسته دانه محدود آنزیم 1 منحصرا مسئول تركیب آمیلوز است. ایزو فرم های سیتاز نشاسته كه مسئول تركیب آمیلو پكتین هستند اساسا به همراه بخشی از این پروتئین هایی كه در ماتریكس دانه گنجانده شده اند در شكل قابل حل Plastid جای گرفته اند. بنابراین، حتی زمانی كه دانه ها محدود هستند این ایزوفرم ها آمیلوز را تركیب نمی كنند.

GPSS انتقال باقیمانده گلوكزی یك ADP-GlC را در انتهای كاهش ناپذیر آستر گلوكان كاتالیز میكند، اما نوع این آستر در Vivo مشخص نیست. در ابتدا، ممكن است MOS قابل حل به عنوان استر برای تركیب آمیلوز عمل كند. زمانی كه با دانه های مجزای نشاسته نخود فرنگی، سیب زمینی و جلبك سبز غیر سلولی Chlamydomonas reinhardtii تهیه می شود، MOS بین دو و هفت واحد گلوكز در طول برای شكل دادن آمیلوز در حدود ماتریكس دانه از طریق افزودن گلوكز از گلوكز ADP كشیده می شوند دوما ممكن است شاخه های آمیلو پكتین در حدود ماتریكس از طریق GBSS كشیده و سپس برای شكل دادن آمیلوز شكافته شوند. كار اخیر با دانه های نشاسته كه از C. reinhardtii جدا شده این ایده را تضمین كرده است. Vandewal و همكارانش دریافتند كه گلوكز گلوكز ADP داخل بخشی از آمیلو پكتین ادغام می شود اما در طول رشد نهفته دانه ها، به بخش آمیلوز انتقال می یابد. در طی این رشد نهفته نیز محتوی آمیلوز در دانه ها افزایش می یابد. این نتایج مطابق ایده ای است كه آمیلو پكتین برای GBSS آستر است و آمیلوز از طریق شكافتن زنجیره طولنی توسط فعل و انفعال آنزیمی نامشخص شكل می یابد.

GBSS در حدود دانه های نشاسته ای كه از سیب زمینی، سیب زمینی شیرین و embryos نخود فرنگی جدا شده نیز می تواند گلوكز از گلوكز ADP به شاخه های آمیلو پكتین انتقال دهد. بنابراین برای این گونه هایی كه شاخه ها برای شكل دادن آمیلوز شكافته می شوند مدركی وجود ندارد.

هر دو مدل برا چیدن برگ و تركیب آمیلوز براساس آزمایشاتی است كه در Uitro (مایع زجاجیه) انجام شده اگر چه با فراهم آوردن سرنخ های حیاتی، چنین آزمایشاتی نمی تواند نوع آستر را برای تركیب آمیلوز در Vivo آنزیم های قابل حل تركیب نشاسته سایر اجزای Plastid شسته شده و تركیبات آمیلوز در انزوا روی می دهد. این ممكن است شامل فاكتورهایی نشود كه بر تركیب آمیلوز در Vivo برگ های Arabidopsis را به كار بردیم. به خاطر این كه نشاسته برگ مستقیما از كربنی كه از طریق فتو سنتز جذب گردیده ساخته شده تركیباتش می تواند با تهیه CO214 در طول دوره نور مورد بررسی قرار گیرد.

آزمایش كردیم كه آیا ممكن است تركیبات آمیلوز آستر شده MOS با استفاده از مسیر تغییر Arabidopsis كه MOS را جمع آوری می كند روی می دهد. این مسیر تغییر پذیر فاقد آنزیم نامناسبی است كه در طول افت نشاسته در گیر متابولیسم MOS شود متعاقبا MOS تا 15 بار در طول به حركت درآوردن نشاسته در شب برگ های نوع وحشی را جمع آوری می كند و سپس در طول 4 ساعت اول روز بعد به سطح نوع وحشی افت می كند MOS كوتاه كه در طول افت نشاسته تولید شده برای فراهم آوردن MOS بزرگتر به عنوان اشكال فرعی برای سایر آنزیم های كاهش دهنده نشاسته توسط آنزیم نامناسبی دگرگون می شود بنابراین سطح MOS در سرتاسر چرخه روزانه كم است. گیاه تغییر پذیر 1 dpe نشاسته را با محتوی آمیلوز بیشتری نسبت به نشاسته ای كه در برگ های نوع وحشی تولید شده، تولید می كند.

اگر MOS به عنوان آستر برای تركیب آمیلوز عمل كند، ممكن است این مقدار بالای آمیلوز از طریق MOS زیاد موجود در برگ تغییر پذیر در چند ساعت اول روز محاسبه شود. پالس CO214 را برای گیاهان تغییر پذیر تحت شرایطی كه آن ها MOS كم یا زیاد داشتند فراهم كردیم و ادغام CO214 داخل آمیلوز در این گیاهان و در گیاهان وحشی تحت شرایط مشابه مقایسه شد. همچنین بررسی كردیم آیا ممكن است تركیب آمیلوز آستر شده آمیلوپكتین با استفاده از آزمایشات تعقیب پالس برای جستجوی انتقال برچسب از آمیلو پكتین به آمیلوز روی دهد.
نتایج مان مطابق این عقیده است كه MOS می تواند به عنوان آستر برای تركیب آمیلوز عمل كند اما هیچ مدركی برای تركیب آمیلوز آستر شده آمیلو پكتین در برگ های Arabidopsis فراهم نمی كند.

نتایج
تركیب آمیلوز در دانه های مجزای نشاسته
در آزمایشات اولیه، بررسی كردیم آیا دانه های نشاسته از Arabidopsis كه تركیب گزارش شده آمیلوز آستر شده آمیلو پكتین یا آستر شده MOS را برای دانه های سایر گونه ها نمایش داده، جدا شده اند. در ابتدا مشخص كردیم كه آیا فعل و انفعال GBSS در نشاسته Arabidopsis استخراج شده ثابت است. دانه ها از برگ های تغییر پذیر گیاهان وحشی، نیمه راه از طریق دوره عكس 6 ساعته، جدا می شوند و حداكثر تا 24 ساعت در محیط كشت آزمایش قرار می گیرند. در 6 ساعت اول، فقدان فعل و انفعال GBSS وجود ندارد اما بعد از 24 ساعت، % 30 فعل و انفعالات اولیه GBSS باقی می ماند. آزمایشات بعدی تعقیب پالس در 6 ساعت یا كمتر انجام شد.

برای تعیین این كه آیا تركیب آمیلوز توسط MOS تحریك می شود، دانه های به همراه MOS یا بدون آن كه در محیط كشتی كه حاوی ADP lmm است خوابیده شدند. بعد از یك ساعت دانه های نشاسته كشف شده و با استفاده از كروماتوگرافی سفاروز CLZB داخل آمیلوز و آمیلو پكتین جدا شدند. نتایج نشان می دهد كه در حضور مالتوتریوس (maltotrios) اتصال برچسب از گلوكز ADP افزایش یافته و نسبت به فقدان مالتوتریوس مقدار بیشتری در بخش های آمیلوز M2 پایین وجود دارد.

برای تعیین این كه آیا تركیب آستر شده آمیلو پكتین اتفاق افتاده است دانه های نشاسته از برگ ها جدا شده و برای 30 دقیقه با گلوكز ADP تهیه می شوند سپس با گلوكز ADP برداشته شده و برای پیگیری 2 یا 6 ساعت گلوكز ADP بدون برچسب جایگزین می شود. نمونه های دانه های نشاسته برچسب زده شده بعد از پالس و در انتهای دوره پیگیری گرفته می شوند. نشاسته داخل آمیلوز و آمیلوپكتین جدا می شود. نتایج نشان می دهد كه اكثر بر چسب ها داخل بخش هایی كه حاوی آمیلو پكتین Mr بالا هستند ادغام می شوند در طول دوره پیگیری حركت مشهود برچسب از بخش آمیلو پكتین به بخشی كه دارای آمیلوز پایین Mr است وجود نداشت.

تست آمیلوز آستر شده MOS در Vivo
برای تعیین این كه آیا ممكن است MOS به عنوان آسترهایی برای تركیب آمیلوز در Vivo عمل كند، گیاهان وحشی را با گیاهان مسیر تغییر پذیر 1 dpe مقایسه كردیم به خاطر این كه این گیاهان تغییر پذیر دارای سطوح بالای MOS در شروع روز هستند اما در زمان نور دارای سطوح نرما هستند، با دلیل ثابت كردیم كه آن می توانست برای كشف تاثیر MOS افزوده در تركیب آمیلوز استفاده شود.

به گیاهان 1 dpe و نوع وحشی برای 6 ساعت اول دوره عكس اجازه فتوسنتز شدن داده می شود سپس نیمی از گیاهان برای 4 ساعت به محل تاریكی منتقل می شد، در حالی كه آزمایش در نور باقی می ماند. نمونه بندی گیاهان در این مرحله نشان داد كه محتوی MOS در گیاهان موجود در نور و در گیاهان وحشی موجود در تاریكی پایین است. این به خاطر افزایش مالتو تریوس است. سپس گیاهان موجود در تاریكی به نور برگردانده می شوند و بعد از 15 دقیقه تمام گیاهان برای 30 دقیقه بعد در معرض CO214 قرار می گیرند سپس گیاهان برداشت شده و در مایع N2 منجمد می شوند. نشاسته از گیاهان استخراج شده و آمیلوز و آمیلو پكتین از طریق كروماتوگرافی سفاروز CL2B جدا می گردند در صد برچسب ادغام شده در آمیلوز درگیاهان 1 dpe و گیاهان وحشی كه در نور عمل كرده اند مشابه بود.

بنابراین در گیاهانی كه در تاریكی عمل كردند ادغام بیشتر بر چسب داخل بخش های آمیلوز نشاسته 1 dpe نسبت به داخل همان بخش های نشاسته نوع وحشی وجود دارد. آنالیزهای بعدی نشان داد كه هیچ تفاوت مهمی بین برچسب ادغام شده در آمیلوز موجود در نوع وحشی بدون توجه به طرز عمل نور و تاریكی ندارد، اما در گیاهان تغییر پذیر محل تاریك افزایش برچسب در زمانی كه با گیاهان تغییر پذیر در محل نورانی مقایسه می شود، مهم است بنابراین فقط در گیاهان 1 dpe محل تاریك كه محتوی MOS زیاد است، همچنین تركیب افزایش یافته آمیلوز وجود دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبيه سازي عددي جريان آبهاي زيرزميني بااستفاده ازروش جزء تحليلي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبيه سازي عددي جريان آبهاي زيرزميني بااستفاده ازروش جزء تحليلي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شبيه سازي عددي جريان آبهاي زيرزميني بااستفاده ازروش جزء تحليلي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبيه سازي عددي جريان آبهاي زيرزميني بااستفاده ازروش جزء تحليلي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
درسالهای اخیرلزوم شبیه سازی کمی منابع اب های زیرزمینی به منظور مدیریت کنترل و استفاده بهینه ازاین منابع موردتوجه قرارگرفته است دراین راستا علاوه برروشهای معمول شبیه سازی عددی روش نسبتا جدیدی به نام جزء تحلیلی جهت حل مسائل جریان آبهای زیرزمینی توسعه یافته است بنیان این روش براصل برهمنهی معادلات دیفرانسیل جزئی خطی استوار بوده و برخلاف روشهایی مانند تفاضل محدود و اجزا محدود نیاز به گسسته سازی کل دامنه مسئله نمی باشد دراین پژوهش ابتدا اصول روش جزء تحلیلی ارایه گردیده و روند حل مسئله تشریح میشود سپس یک مسئله آبخوان ساحلی به عنوان نمونه با استفاده ازاین روش حل میگردد مقایسه نتایج حاصل با نتایج حل دقیق مسئله نشان دهنده دقت بسیاربالای روش جزء تحلیلی است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند درميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي1393در94 تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند درميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي1393در94 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند درميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي1393در94 تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند درميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي1393در94 تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با وجود اینکه توسعه ونوسازی تکنولوژی ،زندگی مردم راساده و اجتماعی ترکرده است ولی بسیاری از مشکلات وتهدیدات واحساسات بحرانی را درمیان نوجوانان به ارمغان آورده است . تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطلاع رسانی علاوه برداشتن کاربردهایگسترده در حوزه های گوناگون برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزشها، کاهش تعاملات اجتماعی، افت تحصلی و به خطر افتادن امنیت شخصی را به دنبال دارد . تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به صورت گذشته نگر صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه بودند که درسال تحصیلی 1141 49 مشغول -به تحصیل بودند. هدف از این مطالعه، بررسی استفاده آسیب زا ونوع کاربردی تلفن همراه دردانش آموزان دبیرستانی ناحیه 1 شهر تبریز است. نمونه پژوهش شامل 677 دانش آموز مقطع متوسطه می باشد که به روش خوشه ای انتخاب شدند . داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . یافته هاحاکی از آن است که وابستگی به تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی نه تنها باعث کاهش روابط اجتماعی و فاصله گرفتن ازکانون خانواده ، کاهش بهره وری و افت تحصیلی می شود ، خطرات بهداشتی را نیز به افراد تحمیل می کند . که در طولانی مدت می تواند اثرات مخرب روحی و فرهنگی ایجاد نماید. بنابراین لازم است برنامه ریزی مناسب برای آموزش انجام شود ، تا فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه در جامعه بوجود آید .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Electromagnetic Scattering and Field Enhancement byCoupled Metal Nanostructures تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Electromagnetic Scattering and Field Enhancement byCoupled Metal Nanostructures تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Electromagnetic Scattering and Field Enhancement byCoupled Metal Nanostructures تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Electromagnetic Scattering and Field Enhancement byCoupled Metal Nanostructures تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
تعداد صفحات: 3
چکیده:

By numerical simulations, the influence of variousparameters including inter particle distance, polarizationand dielectric properties of the surrounding medium on the scattering of light and field enhancementof metalnanostructures were calculated. Dimer of silver nanoparticles, optical scattering spectra, the extremely large fieldenhancement and the mechanisms of nanostructures surface scattering were studied. In addition for study the effect ofcomposition a bimetallic dimer composed of a silver and a gold nanoparticles was studied. Finally unique adjusting ofthe plasmon resonance properties of metallic nanoparticles was emphasized.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير با استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره و برنامه ريزي آرماني تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير با استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره و برنامه ريزي آرماني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير با استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره و برنامه ريزي آرماني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تخمين تبخير روزانه از تشت تبخير با استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره و برنامه ريزي آرماني تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

تبخیر یکی از مولفه های مهم چرخه هیدرولوژیکی است که اندازه گیری و تخمین آن برای مدیریت منابع آب، طراحی مخازن وتحلیل های دیگر متغیرهای هیدرولوژیکی لازم می باشد. به دلیل تأثیر متقابل پارامترهای مختلف هواشناسی، محاسبه تبخیرپیچیده است. روابط غیرخطی برای تخمین مقدار آن وجود دارد که در صورت تعیین روابط درست، از دقت باالایی برخوردارخواهند بود. در این تحقیق، با استفاده از آمار روزانه هواشناسی ایستگاه سد قوری چای واتع در استان اردبیل و توابع ریا ضیمختل به مدل سازی میزان تبخیر روزانه از تشت تبخیر پرداخته شد. ترکیب های مختل پارامترهاای حادقل درجه حرارت،حداکثر درجه حرارت، حداتل رطوبت نسبی و حداکثر رطوبت نسبی، سرعت باد و تشعشع به عنوان ورودی های مدل و تبخیرروزانه از تشت تبخیر بعنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. به منظور تعیین ضرایب مدل و حداقل نمودن خطا از برنامه ریزیآرمانی استفاده شد. همچنین با استفاده از فرمول های تجربی، میزان تبخیر محاسبه شده با نتایج حاصل از مدل های ریا ضیمورد مقایسه قرار گرفت. بمنظور بررسی تاثیر پارامترهای ورودی در تخمین تبخیر از آنالیز حساسیت استفاده شد. نتایج نشانداد مدل های ریا ی در تخمین تبخیر روزانه نسبت به روش های تجربی موجود از دقت بالایی برخوردار می باشند. ضمن اینکهپارامترهای دما و سرعت باد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در تخمین مقدار تبخیر از تشت را دارا می باشند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ميزان گرايش دانش آموزان دبيرستاني به هويت قوميدر شهرستان خداآفرين وعوامل مرتبط با آن تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ميزان گرايش دانش آموزان دبيرستاني به هويت قوميدر شهرستان خداآفرين وعوامل مرتبط با آن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ميزان گرايش دانش آموزان دبيرستاني به هويت قوميدر شهرستان خداآفرين وعوامل مرتبط با آن تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ميزان گرايش دانش آموزان دبيرستاني به هويت قوميدر شهرستان خداآفرين وعوامل مرتبط با آن تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هویت قومی یکی از مفاهیم اساسی در مباحث علوم انسانی و از پرجنجال ترین موضوعات طول تاریخ به خصوص در عصر مدرنیسم در جوامع چندقومیتی است، جامعه ایران نیز به جهت تعداد گروه های قومی محل مناسبی برای مطالعات قومی می تواند باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان گرایش دانش آموزان دبیرستانی به هویت قومی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان خدا آفرین می باشد.که بخش نظری پژوهش حاضر با نگاهی مبسوط به هویت ، هویت قومی، دیدگاه ها و نظریات مرتبط با آن و با پایه های نظری: سرمایه اقتصادی گوبگلو و یسمن، سرمایه فرهنگی پیر بوردیو، محرومیت نسبی تد رابرت گر و ماهواره مک لوهان و ساموار، بررسی و تحلیل شده است و مطالعه ی مااز نوع پیمایشی و برروی 258 ‏نفر از دانش آموزان دبیرستانی با ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین میزان گرایش به هویت قومی با سرمایه فرهنگی و ماهواره همبستگی معناداری وجود دارد، بین محرومیت، سرمایه اقتصادی و سن همبستگی معناداری وجود ندارد، بین رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,