خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسيي تاثير قطبيت سنگ و سيال برتر شوندگي سنگ مخازن کربنات با استفاده از ميکرومدل تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسيي تاثير قطبيت سنگ و سيال برتر شوندگي سنگ مخازن کربنات با استفاده از ميکرومدل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسيي تاثير قطبيت سنگ و سيال برتر شوندگي سنگ مخازن کربنات با استفاده از ميکرومدل تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسيي تاثير قطبيت سنگ و سيال برتر شوندگي سنگ مخازن کربنات با استفاده از ميکرومدل تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بارویکرد توسعه ارتباط دولت، دانشگاه وصنعت

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در هر مخزن امکان جریان سه سیال وجود دارد که عبارتند از: آب، نفت، گاز. بستر جریانی این سیالات در مخزن سطح سنگ می باشد. سطح سنگ میتواند یکی از این سیالات را برای جذب انتخاب کند و با جذب آن سایر سیالات را رها نماید. در مخازن، هدف تولید نفت می باشد، بنابراین در صورتی که سنگ آب را جذب کند و نفت را رها سازد ایده آل ترین حالت در سنگ میباشد. برای رسیدن به یک فرایند بهینهی افزایش برداشت از یک مخزن کربناته تمام معیارهای سنگ مخزن باید شناخته شوند که یکی از این معیارها شناسایی تر شوندگی است. تر شوندگی خود تابعی از خواص متفاوتی است. نیروهای بین مولکولی سطح سنگ و سیالات تأثیر ویژه ای بر تر شوندگی میگذارند. به کمک شناسایی این نیرو ها می توان مکانیزمی طراحی کرد که با استفاده از آن به بهترین حالت تر شوندگی، جهت بهره برداری از مخزن رسید. چرا که میتوان با غلبه بر نیرو های موجود در بین سنگ و سیال با روشهای مختلف و بهره گرفتن شرایط فیزیکی سیال یا با استفاده از سیال مناسب برای تزریق، نفت را به جاری شدن مجبور ساخت. در سنگ مخزن، سیالات با سطح سنگ لایه ی مشترکی دارند، که این لایه در تعیین تمایل سنگ به جذب یک سیال و رها ساختن سیال دیگر اهمیت فراوان دارد و جاذبههای بین مولکولی در این لایه نقش مهمی دارند. در سنگ مخزن نفت باید به نیروهای موجود در این لایه توجه بسیاری شود. در این پژوهش با ساخت میکرو مدل شیشه ای از سنگ دارای رسوبات آسفالتن، جاذبههای بین مولکولی سنگهای کربناته و سیال و ارتباط این جاذبهها با تر شوندگی بررسی میگردد و راهکارهای رسیدن به بهرهوری بیشتر مخزن با مساعد شدن تر شوندگی بیان میشود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ابعاد نظري قدرت نرم در انديشه ي سياسي امام علي(عليهالسلام) تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ابعاد نظري قدرت نرم در انديشه ي سياسي امام علي(عليهالسلام) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ابعاد نظري قدرت نرم در انديشه ي سياسي امام علي(عليهالسلام) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ابعاد نظري قدرت نرم در انديشه ي سياسي امام علي(عليهالسلام) تحت pdf :

210340

مقدمه

در بررسی عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) غلبهی واژهی زیبای »حق« نمایان میشود، واژهای که در مقام عمل صیقل داده شد و جلا یافت؛ در محدودیتها و فشارهای سیاسی حاد، رنگ نباخت، و با وجود تنگناهای فراوان گسترانده شد. در دنیای کنونی که تئوریهای مطروحه در جستوجوی صلح، با شکست مواجه میشوند و به بنبست میخورند، قلب تپندهی تئوری »توازن حقوق« حکومت علوی، امواجی فرا زمان و فرا مکان ایجاد کرده و کهنگی و فرسودگی آنرا نشاید. آنچه موجب ماندگاری حقانیت و جذابیت سیاستهای امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در اذهان و قلوب مردمان شد نه امواج تبلیغات در شبکههای سایبری، که امواج عدالتگستری در وادی »توازن حقوق« بود.

بررسی وقایع و رویدادهای سیاسی از منظر تئوری توازن حقوق امیرالمؤمنین علی(ع) قدرت در تمام وجوه آنرا به ابزاری جهت نیل به اهداف عدالتگستری تبدیل میکند؛ بهعبارتی قدرت در اندیشهی امام علی(ع) فقط و فقط در چارچوب توازن حقوق مشروعیت مییابد که این امر یکی از اصول بنیادین انتشار و انسجام جذابیت قدرت سیاسی فرای محدودیتهای زمانی و مکانی است.

وحدتگرایی، صلحگرایی، عدالتگستری، دموکراسی و مردمسالاری دینی، برابری و مساوات بشر، و ; مؤلفههای مدیریت قدرت نرم در اندیشهی امام علی(ع) هستند که بازتاب این مؤلفهها در سطح اجتماع، شاخصهای قدرت نرم مثل جذابیت، حقانیت، مقبولیت، مشروعیت، اعتبار، و ; است.

.1 جایگاه عدالت در قدرت نرم و تأثیرگذاری آن

مشهور است که دولتی پایدار میماند که اقامهی عدل کند و در رفتار خود با مردم، جانب انصاف بدارد. قاعدهای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمیکنند و برای فرار از این بیعدالتی به انواع وسایل دست میزنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند. انسان طالب اجرای عدالت است، یا دست کم وانمود میکند که چنین شوقی را در دل دارد. قواعد حقوق نیز تمایل به اقامهی عدل دارد و بر همین مبنا همه را در پیشگاه قانون، برابر میداند. با وجود این، در جستوجوی این گمگشته نزاعها برمیخیزد و ستیزها رخ میدهد، چندان که ظلمها میکنند تا اثبات نمایند که منشی عادلانه دارند(کاتوزیان،.(67 :1384 نای میگوید:

مجادلهی همیشگی برای مشروعیت، نشان از اهمیت قدرت نرم دارد. اخلاقیات نیز میتواند یک قدرت واقعی باشد. تأثیر اولیه-ی جنگ عراق، بر نظرات جهان اسلام کاملاً منفی بود;در اروپا نیز نظرسنجیها نشان میداد که مسیری که ایالات متحده در جنگ با عراق طی کرده بود، جریان همدلی و احساس همدردی که پس از اتفاقات 11 سپتامبر در این کشور به وجود آمده بود، را از بین برد(.(Nye,2004:28-29

اخلاقیاتی که نای آنرا بهعنوان یک قدرت واقعی معرفی میکند، زیربنای اعتقادی دارد که در تبدیل به رفتار قدرت، بازتابی از عدالت اجتماعی است. قدرتی که فاقد اخلاقیات است، تا جایی توان اجرای عادلانهی حقوق را دارد که منافعاش متضرر نشود. آن-گاه که منفعتمحوری در میان باشد، قدرت سیاسی بهعنوان برترین قدرت در ضمانت اجرای عادلانهی حقوق، به سمت انحصارگرایی تغییر کاربرد میدهد و اولین عامل نامتوازن ساختن حقوق میشود. اگر آمریکا از طرفی به اشاعهی کارویژهی اجرای

3

عدالت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میپردازد و از طرف دیگر نقض حقوق بشر را در دستورکار قرار میدهد، فقط و فقط به این دلیل است که مدیریت سیاسی در خلأ اخلاقیات شکل میگیرد.

ارزشهای عام جهانشمول در امواج سایبری، نمایی ذهنی از درک واقعیتهای زیبای خلقت است که در تابلوی نقاشی به-تصویر کشیده شده است و فاقد هویت ارزشی میباشد. آنچه موجب هویتبخشی به ارزشها میشود کردار است؛ و آنچه موجب جذابیت عملکردهای ارزشی میشود عدالت است؛ و آنچه عملکردهای ارزشی عادلانه را جاویدان میسازد مطلق بودن عدالت است. نای میگوید:

از آنجا که جذابیت قدرت نرم بر پایهی ارزشهای مشترک و عدالت است و وظیفهی دیگران، مشارکت در سیاستهایی است که با این ارزشهای مشترک سازگار باشد، لذا مشورتهای چندجانبه در مقایسه با تأکید یکجانبهی صرف بر ارزشها، احتمال بیشتری دارد تا قدرت نرم را بهوجود آورد(نای،.(130 : 1389 قدرت سخت و قدرت نرم گاهی یکدیگر را تقویت و گاهی تضعیف میکنند. تشخیص اینکه آنها در موقعیتهای مختلف، چطور متقابلاً بر یکدیگر تأثیر میگذارند مهم است. اگر ما مجبور باشیم که در سیاستهای جهانی بین قدرت نظامی و قدرت نرم یکی را انتخاب کنیم قدرت نظامی را انتخاب میکردیم. اما بهترین پیشنهاد برای داشتن هم قدرت سخت و هم قدرت نرم، قدرت هوشمند است(.(Nye,2011:24

رکود گفتاری مشورتهای چندجانبه در ارزشهای مشترک، همانقدر در جذابیت قدرت نرم بیحاصل خواهد بود که تأکید یکجانبه بر ارزشها؛ ارتقای سطح عملکردی مشورتهای چندجانبه در ارزشهای مشترک، جذابیت قدرت نرم را پیریزی میکند و تداوم عملکردهای ارزشی عادلانه و مطلق، موجبات استحکام پایههای جذابیت قدرت نرم را فراهم خواهد کرد. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) ارزشهای عام جهانشمول را در فرایند تبدیل به رفتار قدرت به سمت عدالتگستری اجتماعی سوق دادند بهگونهای که فراگیری این عدالت حتی شامل جبههی دشمن نیز میشد. در ادامه، نمایی از جذابیت عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

در جنگ صفین، بعد از اینکه عهدنامهی صلح تا روشن شدن نتایج حکمیت، بین معاویه و امام علی(علیهالسلام) به امضا رسید، گروهی از سپاهیان امام علی(علیهالسلام) که به خوارج معروف شدند، نزد ایشان آمدند و با تهدید و اجبار از امام علی(علیهالسلام) خواستند که تعهدات عهدنامه را نقض کند و اعلان جنگ با معاویه را صادر کند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) فرمودند:

وای برشما! آیا پس از رضایت و عهد و پیمان برگردیم؟ مگر خداوند متعال نفرموده است »چون با خدا عهدی بستید، وفا کنید، و هرگز پیمانها و سوگندهایی را که استوار شده است مشکنید، و حال آنکه خداوند را بر خود کفیل قرار دادهاید)«ابن ابیالحدید،1375،ج352-353 :1 و 1378،ج.(237-238 :2

فرهنگ دستهای از ارزشها و اعمال است که به یک جامعه معنا میبخشد. فرهنگ نمودهای زیادی دارد. وقتی فرهنگ یک کشور ارزشهای جهانی را شامل شود و بنیاد سیاستهایش را ازشها و علایق مشترک تشکیل دهد، احتمال اینکه نتایج مطلوب بهدست آید افزایش مییابد زیرا چنین فرهنگی بین جاذبه و وظیفه رابطه ایجاد میکند(.(Nye,2008:12

قواعد آمره در رأس قواعد حقوق بینالملل قرار گرفته و طبق کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، قواعدی خدشه ناپذیر می-باشند مگر بهواسطهی جایگزینی قواعدی دیگر. با توجه به شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی، این موجودیتها در قبال اعمال خود مسئول میباشند. همانگونه که »انجمن حقوق بینالملل« در گزارش نهایی خود در خصوص »مسئولیت سازمانهای بینالمللی« متذکر شده است، این سازمانها در فعالیتهای خود ملزم به رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میباشند و

4

خصلت خدشهناپذیر بودن قواعد آمره سبب میگردد که سازمانهای بینالمللی از جمله شورای امنیت از آنها تبعیت کنند و مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی نه به این جهت است که آنها قواعد را نقض کردهاند بلکه به این دلیل است که اقدامات آنها اساساً »غیر قانونی« بوده است(موسیزاده،.(233 : 1389

اصل وفای به عهد، بهعنوان اولین اصل قواعد آمره، توسط جامعهی بینالمللی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. رعایت این اصل، عملکردهای سیاسی را قانونی و مسئولانه جلوه میدهد. مدیریت هوشمند امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در هزار و چهارصد سال پیش و در بحرانیترین شرایط سیاسی، هویت عینی اصل وفای به عهد را از دریچهی عملکردهای سیاسی نمایان کردند و جان خود را سپر حفاظت از این اصل جهانشمول قرار دادند؛ و این در حالی است که ایالات متحده پس از باجگیری امتیاز حق وتو در شورای امنیت و متعهد شدن نسبت به اصول سازمان ملل متحد، در قرن بیستویکم با یکجانبهگرایی، اصل وفای به عهد را به فراموشی سپرد، اصل منع تجاوز را نقض کرد، اصل منع کشتار جمعی را توجیه کرد، و اصل منع جنایات جنگی را نادیده گرفت با عملیاتی کردن دستورالعمل مدیریتی که از تجویز دموکراسی آمریکایی در راستای منع سلاحهای کشتار جمعی شروع شد و به آزادی و حقوق بشر آمریکایی در زندانهای ابوغریب و گوانتانامو ختم شد. نای میگوید:

اشتراک‌گذاری:


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهيه لايه نازک کاربيد زيرکونيوم بر روي استييل 403 و مطالعه خواص نانو ساختاري و مکانيکي آن تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهيه لايه نازک کاربيد زيرکونيوم بر روي استييل 403 و مطالعه خواص نانو ساختاري و مکانيکي آن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تهيه لايه نازک کاربيد زيرکونيوم بر روي استييل 403 و مطالعه خواص نانو ساختاري و مکانيکي آن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تهيه لايه نازک کاربيد زيرکونيوم بر روي استييل 403 و مطالعه خواص نانو ساختاري و مکانيکي آن تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
تعداد صفحات: 6
چکیده:
استفاده گسترده و روزافزون فولادها ازجمله فولاد زنگ نزن 304 ، در شاخه های مختلف صنعت، می طلبد که تلاش شود بعضی از خصوصیات برجسته و شناخته شده سرامیک ها، از جمله سختی، نقطه ذوب بالا، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت سایشی و; جهت افزایش طول عمر و قابلیتهای آن بکار گرفته شود. یکی از روش های پذیرفته شده جهت تحقق این امر استفاده از رو لایه نشانی است. در این تحقیق لایه کاربید زیرکونیم (ZrC) بر روی استیل 304 به روش کندو پاش یونی نشانده شده وسپس خواص ساختاری ونیز سختی لایه با توجه به تغییرات غلظت متان در مخلوط گازی چشمه یونی (3 Ar/CH) به عنوان عامل کندوپاش مورد بررسی قرار گرفته است . مشخصه یابی سیستم ( ZrC/ss) به کم آنالیزهای XRD ، AFM ، ضخامت سنجی و نانو سختی سنجی صورت گرفته است. از لحاظ خواص کریستالوگرافی و نیز سختی، بهترین نمونه در نسبت گازی sccm /00 sccm 3 =00 Ar/CH بدست آمده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مباني تزئينات در مساجد و مقايسه آن در دوره سلجوقيان و ايلخانيان تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مباني تزئينات در مساجد و مقايسه آن در دوره سلجوقيان و ايلخانيان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مباني تزئينات در مساجد و مقايسه آن در دوره سلجوقيان و ايلخانيان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مباني تزئينات در مساجد و مقايسه آن در دوره سلجوقيان و ايلخانيان تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
مسجد در اولین گام به عنوان یک مرکز هماندیشی و جایگاه تبادلات افکار، بصورت یک مکان ساده و عاری از هرگونه تزئینات و با مصالح سادهای همچون تنه درخت خرما و خشت خام پا به عرصه وجود در جهان اسلام نهاد. در ابتدا نوع نگاه به معماری مساجد بسیار ساده و چهره بیرونی آن نیز چندان متمایز از دیگر معماریها نبود. اما با گذشت زمان و ورود مسجد به ایران، معماران ایرانی با الهام از جهانبینی اسلامی و تلفیق آن با هنر ایرانی تاثیرات بسزایی بر ساختار و شکلگیری تزئینات بر معماری این مکان قدسی گذاشتند، که چگونگی شکلگیری و ورود تزئینات و تطبیق آن با هنرایرانی مورد تحقیق و بررسی در این متن قرار خواهد گرفت. مسجد به عنوان یک پرستشگاه و مکان سیاسی مورد توجه حکما و بزرگان است و نیز در دورههای مختلف تاریخی تزئینات و تغییرات گوناگونی به خود دیده که در این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای به بررسی نوع و ساختار تزئینات و نیز مقایسه آن در دورههای سلجوقیان و ایلخانیان پرداخته شده و روند تکاملی تزئینات معماری مساجد در این دوران را مورد توجه و بررسی قرار میدهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي خواص فيزيکيدر مکانيکي تاير بازيافت شده به روش زيستي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي خواص فيزيکيدر مکانيکي تاير بازيافت شده به روش زيستي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي خواص فيزيکيدر مکانيکي تاير بازيافت شده به روش زيستي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي خواص فيزيکيدر مکانيکي تاير بازيافت شده به روش زيستي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
تعداد صفحات: 4
چکیده:
در این پروژه، با استفاده از باکتری های تیوباسیلوس فرواکسیدانس 583 DSMZ و 1646 PTCC چودر تایر گوگرد زدایی شد. سپس آمیزه هایی در فرمولاسیون 40:60:10 (پودر لاستیک :NR : BR ) از آنها تهیه شده و مورد آزمایش های بررسی خواص فیزیکی – مکانیکی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی در آمیزه های تیمار شده با تیو باسیلوس فرواکسیدانس 1646 PTCC و مونی مقاومت پارگی و حرارت زایی خمشی به روش گودریچ در نمونه های تیمار شده با تیوباسیلوس فرواکسیدانس 583 DSMZ در مقایسه با نمونه شاهد بهبود یافته است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انتخاب هندسه مناسب در موج شکن ها براي نصب توربين بادي شناور تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انتخاب هندسه مناسب در موج شکن ها براي نصب توربين بادي شناور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله انتخاب هندسه مناسب در موج شکن ها براي نصب توربين بادي شناور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انتخاب هندسه مناسب در موج شکن ها براي نصب توربين بادي شناور تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
تعداد صفحات: 10
چکیده:
افزایش روزافزون جمعیت در سرتاسر دنیا و نیاز به افزایش مصرف انرژی های فسیلی، انسان را واداشت تا به دنبال منابع جدید انرژی برود؛ منابعی که پاک، ارزان و تجدید پذیر باشند. انرژی حاصل از باداز جمله ی این منابع می باشد. با توجه به سرعت بالای باد در دریا نصب توربین بادی در دریا بهتر بوده، ولی برای نصب توربی نهای بادی بر روی سطح دریا نیاز به انتخاب صفحات شناور مناسبمی باشد. با توجه به نصب مو جشکن ها در دریاها، می توان با انتخاب هندسه مناسب شرایطی را به وجود آورد تا توربین بادی را بر روی آن ها نصب نمود. با بررسی میدان فشار و نیرو یا مومنتوم حاصل ازامواج ورودی بر روی انواع مختلف هندسه ی موج شکن ها و مقایسه آن ها می توان یک هندسه مناسب برای مو جشکن ها جهت کاربری دوگانه انتخاب کرد. در این مطالعه با فرض جریان پتانسیل، برای حلمعادلات دیفرانسیل حاکم از روش المان مرزی 1 استفاده شده است. در ضمن چون در این دسته از مسائل نیاز به حل مشخصه ها و پارامترهای عددی در مرزها جهت تحلیل نیرو و فشار و سایرپارامترهای هیدرودینامیکی بر روی سطح بدنه سازه دریایی می باشد، برای ارتقای سطح آزاد در هر گام زمانی از روش ترکیبی اویلری- لاگرانژی استفاده شده است. در نهایت برای چند هندسه مختلفگشتاور و شکل موج برخوردی به موج شکن محاسبه شده، با توجه به آن مناسب ترین هندسه برای نصب توربین بادی بر روی موج شکن انتخاب شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثير جهت بارگذاري زلزله در پاسخ لرزه اي پلهاي مورب تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثير جهت بارگذاري زلزله در پاسخ لرزه اي پلهاي مورب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثير جهت بارگذاري زلزله در پاسخ لرزه اي پلهاي مورب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثير جهت بارگذاري زلزله در پاسخ لرزه اي پلهاي مورب تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در تحلیل لرزه‌ای پل‌ها، جهت اعمال نیروی زلزله بر روی پل به صورت دلخواه انتخاب می‌گردد. در این مقاله، تأثیر جهت بارگذاری زلزله بر پاسخ لرزه‌ای پل‌های مورب دارای سیستم تیر-دال، با استفاده از روش طیفی مورد بررسی واقع شده است. همچنین روش‌های مختلف ترکیب اثر دو جهت عمود بر هم، نظیر روش 30/100، 40/100 و روش SRSS با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که جهت اعمال نیروی زلزله بر روی پل‌های مورب یک پارامتر مهم در پاسخ‌های لرزه‌ای سازه می‌باشد. در ضمن، نشان داده شده است که ترکیب 30/100 برای جهت‌های موازی کوله و عمود بر آن، در اکثر حالات پاسخ‌های بحرانی‌تری از به کار بردن این ترکیب برای دو جهت موازی محور راه و عمود بر آن تولید می‌نماید. بنابراین توصیه شده است که برای آنالیز لرزه‌ای پل‌های مورب از روش SRSS که مستقل از جهت می‌باشد استفاده گردد و یا اگر روش 30/100 به کار برده می‌شود، از دو جهت موازی و عمود بر کوله که پاسخ‌های بیشتری نسبت به جهت‌های موازی و عمود بر محور راه تولید می‌نماید و همچنین تطابق بهتری با روش SRSS دارد، استفاده به عمل آید. روش ترکیب 40/100 نیز مورد بررسی واقع شده و نشان داده شده است که پاسخ‌های این روش در بیشتر حالات بزرگتر از پاسخ‌های به دست آمده از روش SRSS می‌باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر غلظت هاي مختلف هورمون GA3 بر روي جوانه زني بذور فندق اروپايي (Corylus avellana) تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر غلظت هاي مختلف هورمون GA3 بر روي جوانه زني بذور فندق اروپايي (Corylus avellana) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر غلظت هاي مختلف هورمون GA3 بر روي جوانه زني بذور فندق اروپايي (Corylus avellana) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر غلظت هاي مختلف هورمون GA3 بر روي جوانه زني بذور فندق اروپايي (Corylus avellana) تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تیمار جیبرلیک اسید بر حذف خواب بذر، بهبود و تسریع در جوانه زنی بذور فندق، آزمایشی در سال 1389 در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش بذور فندق اروپایی تحت تیمار غلظت های صفر 50 و 100 و 150 پی پی ام جیبرلیک اسید قرار گرفتند. پس از ظهور اولین نشانه های جوانه زنی، صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی، زمان شروع جوانه زنی T50 و MGT و سرعت جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای هورمونی بر روی جوانه زنی معنی دار بوده و بهترین تیمار، تیمار 100 پی پی ام با 80/66% جوانه زنی و کمترین آن تیمار شاهد (صفر) بود. از نظر فاکتورهای دیگر مورد مطالعه، بین تیمارها با شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد، اما بین 3 تیمار هورمونی این اختلاف معنی دار نبود. بهترین زمان شروع جوانه زنی، 8/66 روز برای تیمار 100 پی پی ام و بیشترین سرعت جوانه زنی 7/9، بهترین 22/66T50 و 21/82MGT روز برای تیمار 150 پی پی ام بود. نتایج کلی نشان دهنده تاثیر مثبت تیمار 100 پی پی ام بر روی جوانه زنی و کوتاه شدن مدت جوانه زنی بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيش بيني غلظت 4درکربوکسي بنزآلدئيدواسيد پاراتولوئيک درفرآيند توليداسيد ترفناليک تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيش بيني غلظت 4درکربوکسي بنزآلدئيدواسيد پاراتولوئيک درفرآيند توليداسيد ترفناليک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيش بيني غلظت 4درکربوکسي بنزآلدئيدواسيد پاراتولوئيک درفرآيند توليداسيد ترفناليک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيش بيني غلظت 4درکربوکسي بنزآلدئيدواسيد پاراتولوئيک درفرآيند توليداسيد ترفناليک تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
غلظت ماده 4 کربوکسی بنروآلدئید و اسید پارتولوئیک یکی از مهمترین پارامترهای تولید و مصرف اسید ترفتالیک جهت صنایع تولید پلی استر پلی اتیلن ترفنالات می باشد، که کاهش غلظت این مواد مستلزم صرف هزینه های زیاد در واحد خالص سازی اسید ترفتالیک می باشد و همچنین افزایش غلظت این ناخالصی ها باعث کاهش کیفیت پلی استر تولیدی در صنایع تولید پلی استر می شود. بدلیل پیچیدگی های واکنش ها و همچنین وجود پارامترهای بسیار زیاد موثر بر غلظت ناخالصی,در فرآیند تولید اسید ترفتالیک،پیش بینی ناخالصی به روش معمول و با مدل سازی راکتور اکسیداسیون ، بسیار پیچیده و وقت گیر می باشد.در این مطالعه از روش نوین محاسبات شبکه عصبی مصنوعی جهت محاسبه غلظت ناخالصی ها استفاده شده است. نتایج حاصل از خروجی شبکه با داده های واقعی سازگاری خوبی و خطای قابل قبولی را ایجاد کرده است. همچنین از بررسی ها مشخص گردید که ،در وضعیتی که atomic ratio کاتالیست در جریان خوراک راکتور اکسیداسیون پارازایلن در محدوده 05~06 باشد حداقل غلظت ناخالصی تولید می شود.پس از آموزش شبکه به روش مارکوارت –لونبرگ توسط مقادیر اندازه گیری شده در واحد صنعتی تولید اسید ترفتالیک،مدل پیشنهاد شده قادر بود با حدوداً 08814% خطا ی محاسباتی برای 4 کربوکسی بنروآلدئید (4-CBA) و 11% خطای محاسباتی برای اسید پارتولوئیک (p-toluic acid) موجود در پور در اسید ترفتالیک واحد صنعتی را پیش بینی می کند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مکان يابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده ازمدل AHP مبتني بررويکرد پدافند غير عامل (مطالعه موردي: منطقه يک شهرسنندج) تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مکان يابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده ازمدل AHP مبتني بررويکرد پدافند غير عامل (مطالعه موردي: منطقه يک شهرسنندج) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مکان يابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده ازمدل AHP مبتني بررويکرد پدافند غير عامل (مطالعه موردي: منطقه يک شهرسنندج) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مکان يابي بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده ازمدل AHP مبتني بررويکرد پدافند غير عامل (مطالعه موردي: منطقه يک شهرسنندج) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مکان یابی مطلوب را می توان یکی از مهمترین اقدامات پدافند غیر عامل درکاهش آسیب پذیری مراکز حیاتی و حساس و مهم محسوبنمود. درمناطق شهری، اثرات زیانبار در اثروقوع سوانح طبیعی و انسان ساز، شامل تلفیقی از ویرانیهای کالبدی واخلال در عملکرد عناصرشهری است. ویرانی سازه ها و ساختمان های مسکونی، شبکه راهها و دسترسی ها و تأسیسات حیاتی (مانند سامانه های تامین آب و....) ازآن جمله هستند که از این بین، شبکه حمل و نقل و مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی از اهم عناصر برای مدیریت حوادث و بحرانپس از وقوع سوانح می باشد.هدف این پژوهش؛ بررسی وضع موجود ایستگاه های آتش نشانی، عملکرد آنها در هنگام بروز سوانح، سطح پوشش ایستگاه های موجود ویافتن بهترین مکان برای ساخت ایستگاه های جدید آتش نشانی در شهر سنندج است. با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP به تجزیه وتحلیل ایستگاه های موجود و وضعیت خدمات رسانی آنها در هنگام بروز سوانح پرداخته می شود و در نهایت مکان بهینه جهت احداثایستگاه های جدید تعیین می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,