خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير نانو نقره بر ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيدان در گياه کلزا ( Brassica napus ) در شرايط کشت درون شيشه تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير نانو نقره بر ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيدان در گياه کلزا ( Brassica napus ) در شرايط کشت درون شيشه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير نانو نقره بر ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيدان در گياه کلزا ( Brassica napus ) در شرايط کشت درون شيشه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير نانو نقره بر ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيدان در گياه کلزا ( Brassica napus ) در شرايط کشت درون شيشه تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 9
چکیده:
تجمع اتیلن در طول کشت بافت گیاهی باعث مضراتی برای رشد گیاه در شرایط کشت درون شیشه می شود . دراین تحقیق بااعمال غلظت های 0و0/5و1و1/5 و 2 پی پی ام نانونقره در یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار روی گیاه کلزا (Brassica napus L.) به عنوان یک بازدارنده فعالیت اتیلن میزان فعالیت آنزیم های آنتیاکسیدان شامل آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسیددسموتاز و کاتالاز در گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد فعالیت آنزی آسکورباتپراکسیداز در اندام هوایی کلزا در تیمار1/5 پی پی ام نانونقره نسبت به شاهدافزایش یافت فعالیت کاتالاز اندام هوایی کلزا تغییر معنیداری نشان نداد ولی در ریشه، در تیمار 0/5پی پی ام نانونقره افزایش دیده شد. فعالیت آنزی سوپراکسید دسموتاز در اندام هواییکاهش و درریشه درتیمار2پی پی ام نانونقره افزایش یافت. در مجموع به نظر میرسد کاربرد نانونقره به عنوان عامل بازدارنده فعالیت اتیلن می تواندباعث کاهش تنش اکسیداتیو در گیاه شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي کارآفريني درونسازماني با استفاده از مل استيونسون مطالعه موردي: موسسه آموزش عالي دانشستان ساوه تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي کارآفريني درونسازماني با استفاده از مل استيونسون مطالعه موردي: موسسه آموزش عالي دانشستان ساوه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي کارآفريني درونسازماني با استفاده از مل استيونسون مطالعه موردي: موسسه آموزش عالي دانشستان ساوه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي کارآفريني درونسازماني با استفاده از مل استيونسون مطالعه موردي: موسسه آموزش عالي دانشستان ساوه تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: 18
چکیده:
این مقاله میزان کارآفرینی درون سازمانی را با استفاده از مدل استیونسون در موسسه آ»وزش عالید انشستان ساوه بررسیم یک ند. سوال اصلی تحقیق این است که میانگین مولفه های مدل استیونسون در موسسه مورد مطالعه تا چه حدی است؟ این مولفه های عبارتند از: گرایش استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، فلسفه پاداش، رشد گرایی و فرهنگ کارآفرینانه.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گونه هاي گياهي در خطر تهديد استان گيلان تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گونه هاي گياهي در خطر تهديد استان گيلان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گونه هاي گياهي در خطر تهديد استان گيلان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گونه هاي گياهي در خطر تهديد استان گيلان تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 12

چکیده:

کشور ایران بدلیل اختلافهای توپوگرافیکی، زمین شناختی و اقلیمی از نظر تنوع گیاهی غنی بوده و دارای 8000 گونه گیاهی و از مراکز اصلی اندمیسم (گونه زایی) محسوب می شود، همچنین از لحاظ جغرافیای گیاهی دارای موقعیتی خاص بوده و سه ناحیه رویشی ایرانی- تورانی، صحرایی – سندی و حوزه اگزین – هیرکانی از ناحیه ارپا – سیبری در آن تشخیص داده شده اند. سازمان بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) تعاریفی را بر اساس جایگاه و موقعیت حفاظتی گیاهان معرفی تا بر اساس آنها بتوان گونه های گیاهی را در گروههایی طبقه بندی نمود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تابع مانع لياپانوف مبتني بر روشهايSMC و BFSMC براي عملکرد رديابي بازوهاي مکانيکي روبات تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تابع مانع لياپانوف مبتني بر روشهايSMC و BFSMC براي عملکرد رديابي بازوهاي مکانيکي روبات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تابع مانع لياپانوف مبتني بر روشهايSMC و BFSMC براي عملکرد رديابي بازوهاي مکانيکي روبات تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تابع مانع لياپانوف مبتني بر روشهايSMC و BFSMC براي عملکرد رديابي بازوهاي مکانيکي روبات تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یک مکانیزم غیر متمرکز کنترل حالت لغزشی با خطای محدود پیشنهاد میشود تا عملکرد ردیابی مجاز بازوهای مکانیکی ربات را تضمین کند. دنبال کننده سطح لغزشی خطای تبدیل ساخته شده است و تابع لیاپانوف مانع ( BLF ) برای اطمینان از عملکرد حالت گذرا و پایدار در حوزه زمان تابع موقعیت بازوی مکانیکی ربات و همچنین برآورد خواص کنترلی حالت لغزشی استفاده شده است. توابع غیر خطی ناشناخته و خطاهای تقریب توسط محدود کننده لیاپانوف برآورد شده است. اثربخشی طرح کنترل پیشنهاد شده توسط مقایسه نتایج آزمایش با کنترل مرسوم مد لغزشی ( SMC ) بررسی شده است.همچنین در نهایت تفاوت های ارائه شده در روشهای SMC و BFSMC را با هم مقایسه کرده ونتایج بررسی میشوند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چالش ها و راهکارهاي شناخت اثرات تغيير اقليم بر زراعت تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چالش ها و راهکارهاي شناخت اثرات تغيير اقليم بر زراعت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله چالش ها و راهکارهاي شناخت اثرات تغيير اقليم بر زراعت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله چالش ها و راهکارهاي شناخت اثرات تغيير اقليم بر زراعت تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
ویژگیهای مؤلفه های محیطی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. از میان مؤلفه های محیطی، پوشش گیاهی و بهخصوص گیاهان زراعی به شدت و بهطور مستقیم تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. از آنجائیکه کشاورزی از مهمترین عوامل زیربنائی هر کشوری است، ازاینرو هرگونه تغییر در رفتار رویشی آنها منجر به تغییراتی در امنیت غذایی، تولیدات زراعی و سایر موارد خواهد شد. این پژوهش نیز با هدف شناخت اثرات تغییر اقلیم بر بخش زراعت و ارائه راهکارهای مناسب برای شناخت آنها انجام شده است. پس از بررسی گزارشها و پژوهشهای انجام شده در ایران و خارج از کشور و طبقهبندی آنها به بخشهای مختلف زراعت، جنگل و مرتع، دام و دامپروری و شیلات، درخت مسائل و مشکلات تهیه گردید. پس از این مرحله، محدودیت ها و چالش های موجود در راه کشف نوع و میزان اثرات در بخشهای مختلف ارزیابی شدند و در نهایت، برنامههای راهبردی جهت رسیدن به اهداف ارائه شدند. نتایج نشان داد مسائل و مشکلات اصلی در این زمینه مسائل و مشکلات مدیریتی، مسائل و مشکلات فنی، مسائل و مشکلات پژوهشی، آموزشی و ترویجی هستند. علاوه بر مسائل و مشکلات موجود، محدودیت و چالشهایی نیز در این زمینه وجود دارند. این محدودیتها براساس نوع و نحوه اثرات تغییراقلیم در سه دسته شامل، اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات اقتصادی اجتماعی بررسی شدند. در نهایت، برای مدیریت بهینه و ارائه راهکارهای عملی و اساسی به منظور شناخت اثرات تغییر اقلیم کشور، طرحهای محوری با عناوینی مانند بررسی اثرات تغییر اقلیم بر فیزیولوژی گیاه، بررسی اثرات تغییر اقلیم برسلامت، آفات و علف های هرز گیاهی، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت وکمیت محصولات زراعی و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی خاکی و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه پیشنهاد شد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه بين ساختار مالکيت با افشاي مسئوليت اجتماعي شرکت ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه بين ساختار مالکيت با افشاي مسئوليت اجتماعي شرکت ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي رابطه بين ساختار مالکيت با افشاي مسئوليت اجتماعي شرکت ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه بين ساختار مالکيت با افشاي مسئوليت اجتماعي شرکت ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است ساختار مالکیت (مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی) به عنوان متغیر مستقل این پژوهش می باشدنمونه پژوهش مشتمل بر 66شرکت که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند که برای دوره 9سال قبل از مقررات گذاری(1377-1379) و بعد ازمقررات گذاری(1387-1392) می باشد روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ بررسی رابطه متغیرها همبستگی است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از ان است که بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد، در حالی که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و افشای مسئولیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه بين به کارگيري IT بر عملکرد سازمان از طريق تکنيک سينک (مورد مطالعه: سازمان هاي مالياتي استان هاي شمالي) تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه بين به کارگيري IT بر عملکرد سازمان از طريق تکنيک سينک (مورد مطالعه: سازمان هاي مالياتي استان هاي شمالي) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي رابطه بين به کارگيري IT بر عملکرد سازمان از طريق تکنيک سينک (مورد مطالعه: سازمان هاي مالياتي استان هاي شمالي) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه بين به کارگيري IT بر عملکرد سازمان از طريق تکنيک سينک (مورد مطالعه: سازمان هاي مالياتي استان هاي شمالي) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی رابطه بین به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان و عملکرد سازمانی بر اساس تکنیک سینک در سازمان مالیاتی گیلان و مازندران (استانهای شمالی) می پردازیم. روش تحقیق، توصیفی و استنباطی است. جامعه آماری آن مدیران و کارشناسان و کاربران IT سازمان مذکور به تعداد 450 نفر بوده است، از بین این جامعه 50 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 2 پرسشنامه مربوط به اندازه گیری IT و عملکرد سازمانی می باشند. پایایی پرسشنامه مربوط به (IT)و نیز 0/915 پرسشنامه مربوط به (عملکرد سازمانی) 0/855 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین به کارگیری سطح فن آوری اطلاعات موجود در سازمان و عملکرد سازمانی رابطه مثبت معنادار می باشد. و به کارگیری IT با کارایی، کیفیت، اثربخشی، کیفیت زندگی کاری، خلاقیت و نوآوری و بهره وری رابطه مثبت معنادار دارد اما با سودآوری رابطه مثبت دارد که از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. بیشترین رابطه بین به کارگیری IT و خلاقیت و نوآوری با شدت 0/406 و کمترین رابطه بین IT و سود با شدت 0/206 بوده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود عملکرد سازمانی بر اساس تکنیک سینک تا حد زیادی متأثر از به کارگیری IT است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي خواص الياف و بتن اليافي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي خواص الياف و بتن اليافي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي خواص الياف و بتن اليافي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي خواص الياف و بتن اليافي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تعداد صفحات: 7
چکیده:
استفاده روز افزون از بتن در انواع سازه ها روبه افزایش است اما مقاومت کششی و پدیده ترد شکنی و ترک خوردگی از مهمترین ضعف های بتن می باشد، که تحقیقات فراوانی برای مرتفع نمودن این مشکلات انجام پذیرفته است. روشهای گوناگونی برای بهبود مقاومت کششی، مقاومت بتن در برابر ترک خوردگی و انتشار ترک وجود دارد که یکی از این روش ها کاربرد الیاف در بتن می باشد. از زمان آغاز استفاده از الیاف در بتن تاکنون تحقیقات زیادی بر روی خواص بتن الیافی، الیاف و انواع آن، بتن های توانمند الیافی شکل پذیر، مقدار الیاف و سنگدانه و ; صورت گرفته است. هدف از نگارش این مقاله دسترسی سریع و جمع آوری اطلاعات کلی در مورد الیاف و انواع آن، بتن الیافی و خصوصیات این بتن می باشد. در این مقاله ضمن معرفی انواع الیاف مورد استفاده در بتن الیافی، خصوصیات و کاربرد هرکدام، به ررسی ویژگیهای این بتن، عیوب، طرح اختلاط، کاربردها و; پرداخته می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود جايگاه مفهوم ارزش در نظريه مبادله اجتماعي : بررسي آراي هومنز و بلاو تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جايگاه مفهوم ارزش در نظريه مبادله اجتماعي : بررسي آراي هومنز و بلاو تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود جايگاه مفهوم ارزش در نظريه مبادله اجتماعي : بررسي آراي هومنز و بلاو تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جايگاه مفهوم ارزش در نظريه مبادله اجتماعي : بررسي آراي هومنز و بلاو تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مفهوم ارزش از مفاهیمی است که در بسیاری از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی بدان توجه نموده اند. این مفهوم در انگاره های مختلف جامعه شناسی توسط نظریه پردازان با اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است موضوع مقاله حاضر بررسی و تحلیل نظری جایگاه مفهوم ارزشی در نظریه مبادله اجتماعی و نظریه پردازان اصلی آن یعنی جورج هومنز و پیتر بلاو می باشد. در تبیین هومنز از رفتار اجتماعی، ورزشی یک متغیر تأثیرگذار در فرایند مبادله اسرا است. از نظر ارزش درجه تقویت و یا تنبیهی است که از فرد از یک واحد فعالیت دریافت می کنند از آنجایی که مفهوم کلیدی پاداش در تعریف ارزش توسط هومنز صریح تعریف نمی شود است در تعریف ارزش ابهاماتی وجود دارد که دیدگاهی به شدت فردگرا و اقتصادی نسبت به مفهوم ارزش دارد. اما پیتر بلاو به تحلیل روابط مبادله ای در سطح ساختارهای کلان علاقه مند است. به ارزش ها و هنجارهای مشترک را واسطه های مبادله ای اجتماعی در سطح کلان می داند. بلاو و وفاق ارزشی را به عنوان عامل اصلی شکل گیری و تداوم گروه مطرح می سازد و سپس برای ایجاد ارتباط تثبیت روابط در درون و میان گروه ها و اعضای آنها از ارزش های کلی گرایانه را مطرح می سازد که همان پاداش های تعمیم یافته مانند تایید اجتماعی، اعتبار ،حیث و پول هستند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه ژئوشيميايي ميادين نفتي درود، بهرگانسر، هنديجان و نوروز تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه ژئوشيميايي ميادين نفتي درود، بهرگانسر، هنديجان و نوروز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه ژئوشيميايي ميادين نفتي درود، بهرگانسر، هنديجان و نوروز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه ژئوشيميايي ميادين نفتي درود، بهرگانسر، هنديجان و نوروز تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: 10
چکیده:
آنالیز ژئوشیمیایی میادین درود، بهرگانسر، هندیجان و نوروز واقع در شمال غرب خلیج فارس، بحث اصلی این مقاله میباشد.8 نمونه نفتی از مخازن یاماما، آسماری و منیفا میدان درود، مخازن غار و سروک میدان بهرگانسر، مخزن سروک میدان هندیجان و مخازن نهرعمر و بورغان میدان نوروز تحت ارزیابیهای ژئوشیمیایی قرار گرفته است. سنگ منشا مولد نفت کلیه نمونههای مورد مطالعه متعلق به دوران مزوزوئیک میباشد. لیتولوژی سنگ منشا مولد نفت مخازن منیفا و یامامای میدان درود کربناته است در حالیکه در مخزن سروک میادین بهرگانسر و هندیجان نفتی وجود دارد که منشا آن شیلی است. منشا سایر نمونهها دارای لیتولوژی مارنی میباشد.منشا نفت مخازن میدان درود یک منشا کربناته با سولفور بالاست. مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی نشان میدهد که مخزن سروک در دو میدان بهرگانسر و هندیجان سنگ منشا واحدی دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,