خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود حل پيش شرطي معادلات ناوير در استوکس دوفازي جهت شبيه سازي عددي جريان هاي آشفته کاويتاسيوني حول اجسام دو بعدي/ تقارن محوري تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود حل پيش شرطي معادلات ناوير در استوکس دوفازي جهت شبيه سازي عددي جريان هاي آشفته کاويتاسيوني حول اجسام دو بعدي/ تقارن محوري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود حل پيش شرطي معادلات ناوير در استوکس دوفازي جهت شبيه سازي عددي جريان هاي آشفته کاويتاسيوني حول اجسام دو بعدي/ تقارن محوري تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود حل پيش شرطي معادلات ناوير در استوکس دوفازي جهت شبيه سازي عددي جريان هاي آشفته کاويتاسيوني حول اجسام دو بعدي/ تقارن محوري تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

درتحقیق حاضر حل عددی معادلات ناویر استوکس دوفازی به همراه جملات چشمه انتقال جرم بین دو فاز توسط الگوریتم حجم محدود اختلاف محدود مرکزی انجام شده و شبیه سازی عددی جریان های آشفته کاویتاسیونی حول اجسام دوبعدی/ تقارن محوری صورت گرفته است برای تعیین جریان آشفته در اعداد رینولدز بالا و مدلسازی آشفتگی از مدل جبری BLBaldwin-Lomax استفاده شده است به منظور حذف نوسانات ناشی از ماهیت تفاضل مرکزی الگوریتم مورد استفاده درتخمین شارها و جلوگیری از ناپایداری عددی از عبارات میرایی عددی مناسب استفاده شده و با درنظر گرفتن حسگرهای مختلف نظیر حسگر چگالی و فشار میدان حل پایدار شده است همچنین به منظور افزایش کارایی روش مورد استفاده از استراتژی پیش شرطی Preconditioning بهره گرفته شده است برای نشان دادن صحت و دقت الگوریتم حاضر نتایج حل درحالت دو بعدی حول هیدروفویل نمونه و درحالت تقارن محوری حول اجسام استوانه ای با دماغه نیمکروی و نوک تیز به ازا اعدادکاویتاسیونی مختلف ارایه شده و با نتایج قابل دسترس تجربی و عددی مقایسه وارزیابی شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي ميزان انطباق اصول ارائه و ارزشيابي کتاب علوم تجربي پايه با الگوي مريل در سال تحصيلي 1394در95 تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي ميزان انطباق اصول ارائه و ارزشيابي کتاب علوم تجربي پايه با الگوي مريل در سال تحصيلي 1394در95 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي ميزان انطباق اصول ارائه و ارزشيابي کتاب علوم تجربي پايه با الگوي مريل در سال تحصيلي 1394در95 تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي ميزان انطباق اصول ارائه و ارزشيابي کتاب علوم تجربي پايه با الگوي مريل در سال تحصيلي 1394در95 تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضربررسی اصول و روشهای ارایه و ارزشیابی الگوی طراحی مریل درکتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی 1394-95 است جامعه اماری این پژوهش شامل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی درسال تحصیلی 1394-95 میب اشد جمعیت نمونه برابر با حجم جامعه اماری انتخاب گردیده است پژوهش حاضر ازنوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و ازنوع تحلیل محتوا م یباشد به منظور بررسی چگونگی طراحی محتوای کتابمورد تحلیل ازلحاظ مطابقت با اصول ارایه و ارزشیابی الگوی مریل هرکدام ازچهار اصل مذکور تفکیک تنوع همتاسازی و سطح دشواری به طور جداگانه برای هرفصل مورد بررسی قرارگرفت دراین بررسی پارامترهای مورد نظر مریل مدنظر بودها ست بدین صورت که فصلهای کتاب ازلحاظ رعایت شدن این پارامترها درطراحی محتوا بررسی شده اند نتایج پژوهش نشان میدهد که درطراحی کتاب مورد بررسی ازچهاراصل پیشنهادی مریل فقط سه اصل تفکیک اصل تنوع و اصل سطح دشواری درسطح شایسته ای رعایت گردیدها ست و به یک اصل همتاسازی هیچ توجهی نشده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي انواع آسيب هاي وارده به سگمنت هاي بتني در مرحله توليد و حمل تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي انواع آسيب هاي وارده به سگمنت هاي بتني در مرحله توليد و حمل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي انواع آسيب هاي وارده به سگمنت هاي بتني در مرحله توليد و حمل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي انواع آسيب هاي وارده به سگمنت هاي بتني در مرحله توليد و حمل تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
امروزه قطعات پیش ساخته بتنی به عنوان پوشش نگهداری تونل هایی که با استفاده از ماشین های تمام مقطع حفاری می شوند مورد استفاده قرار می گیرند سگمنت های بتنی طی فرایند تولید تا نصب در تونل دچار آسیب دیدگی های متعددی شده که تاثیر منفی بر کیفیت سگمنت های تولید شده در کارخانه سگمنت داشته و طول عمر مفید پوشش تونل را نیز کاهش می دهند. در این مقاله طبقه بندی جدیدی در رابطه به انواع آسیب های وارده به سگمنت های بتنی در حین تولید و انتقال جهت نصب در تونل ارائه می شود. این طبقه بندی بر اساس آسیب های وارده ناشی از خطای اپراتوری و نامناسب بودن بتن می باشد. آسیب های وارده ناشی از خطاهای اپراتوری را براحتی می توان با بالا بردن دقت در تولید و اموزش اپراتورها کاهش داد. از سویی دیگر آسیب هایی که ناشی از نامناسب بودن بتن می باشند در زمان تولید براحتی قابل تشخیص و پیشگیری نمی باشند. ترک خوردگی سگمنت های بتنی یکی از متداول ترین آسیب های وارده به این قطعات می باشد که بیشترین تاثیر را در طول عمر مفید پوشش تونل دارد. نیروهای مکانیکی و کرنش ناشی از جمع شدگی را می توان به عنوان دو عامل اصلی ترک خوردگی قطعات پیش ساخته بتنی معرفی نمود. جهت بررسی علت ترک خوردگی سگمنت های بتنی مدل اجزا محدود با در نظر گرفتن پلاستسیته آسیب بتن به عنوان رفتار ماده مورد استفاده قرار گرفته است. پلاستسیته آسیب بتن قابلیت در نظر گرفتن رفتار بتن تحت تاثیر تنش ها ی فشاری و کششی را دارا بوده و یکی از معتبرترین رفتارهای ماده جهت مدل سازی سازه های بتنی می باشد. نتایج حاصل از مدل سازی های عددی نشان می دهد که دلیل اصلی آسیب دیدگی سگمنت های بتنی کرنش ناشی از جمع شدگی بتن بوده و نیروهای مکانیکی وارده به آنها تاثیر اندکی در ایجاد این نوع آسیب دارد. در واقع جمع شدگی با کاهش مقاومت کششی بتن خاصیت ترک پذیری آن را افزایش می دهد. بنابراین طرح اختلاط بتن باید به گونه ای انتخاب شود که کمترین میزان کرنش جمع شدگی را ایجاد نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انتخاب سيستم سرمايش پروژه بيمارستاني با استفاده از متدهاي تصميم گيري چند شاخصه SAW، TOPSIS و ELECTRE و مقايسه نتايج تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انتخاب سيستم سرمايش پروژه بيمارستاني با استفاده از متدهاي تصميم گيري چند شاخصه SAW، TOPSIS و ELECTRE و مقايسه نتايج تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله انتخاب سيستم سرمايش پروژه بيمارستاني با استفاده از متدهاي تصميم گيري چند شاخصه SAW، TOPSIS و ELECTRE و مقايسه نتايج تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انتخاب سيستم سرمايش پروژه بيمارستاني با استفاده از متدهاي تصميم گيري چند شاخصه SAW، TOPSIS و ELECTRE و مقايسه نتايج تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
تعداد صفحات: 6
چکیده:
انتخاب نوع سیستم سرمایش با توجه به شرایط ویژه بهره بردار و اولویت های آن مستلزم ارزیابی شاخص های هر یک از گزینه های پیشرو و تصمیم گیری در خصوص آن می باشد. مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه اعم از مدل های TOPSIS ، SAW و ELECTRE عنوان ابزاری برای یاری در جهت انتخاب و اتخاذ تصمیم می باشند. در پژوهش حاضر برای تاسیسات یک پروژه بیمارستانی مناسبترین سیستم سرمایش بین انواع سیستمهای سرمایش تراکمی و جذبی توسط متد های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه ارائه می گردد. در فرایند تصمیم گیری چند شاخصه ، در اولین قدم شاخصهای تصمیم گیری با توجه به اولویتهای بهره بردار اعم از کاهش هزینه و قابلیت اعتماد سیستم انتخاب می گردند. سپس مقدار این شاخص ها برای انواع مختلف سیستمهای سرمایشی ، کمی می گردد. در قدم بعد وزن هر یک از شاخصها تعیین می شود که این مرحله براساس تجارب کاری و باتوجه به نیازمندیهای اصلی پروژه بیمارستانی تعیین می شود. سپس با استفاده از روشهای مختلف تصمیم گیری چند شاخصه انواع سیستمهای سرمایش برای پروژه بیمارستانی اولویت دهی گردیده و نتایج مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل از متدهای سه گانه تقریبا مشابه می باشد. سیستم تبرید تراکمی نوع گریز از مرکز انتخاب اول محسوب می گردد. انتخاب دوم سیستم تبرید تراکمی نوع رفت و برگشتی می باشد هرچند در متد ELECTRE تمایزی بین این دو متد حاصل نمی گردد. انتخاب سوم سیستم تبرید تراکمی نوع حلزونی می باشد. انتخاب بعدی سیستمهای تبرید نوع جذبی می باشد. اصولا سیستمهای جذبی فقط در مواقعی که قیمت گاز طبیعی بسیار کمتر از قیمت برق باشد( با انرژی یکسان) ؛ برای استفاده پیشنهاد خواهد شد در غیر اینصورت ؛ استفاده از این نوع سیستم سرمایش چندان باصرفه نخواهد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر آلودگي گازوييلي و باکتري هاي تجزيه کننده ي گازوييل بر رشد گياه ذرت تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر آلودگي گازوييلي و باکتري هاي تجزيه کننده ي گازوييل بر رشد گياه ذرت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر آلودگي گازوييلي و باکتري هاي تجزيه کننده ي گازوييل بر رشد گياه ذرت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر آلودگي گازوييلي و باکتري هاي تجزيه کننده ي گازوييل بر رشد گياه ذرت تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
دراین پژوهش اثرآلودگی گازوییلی خاک درغلظت 1 درصد باکتریهای تجزیه کننده ی گازوییل بروزن تروخشک رشد طولی بخش هوایی و ریشه میزان کلروفیل و غلظت مالون دآلدئید آزمایش شد نتایج نشان داد که وزن ترریشه و بخش هوایی به ترتیب درحضور غلظت 1درصد گازوییل و بدون حضورباکتریهای تجزیه کننده آن به میزان 85/13 و82/13درصد و درحضور گازوییل وباکتری P.fragi به میزان 63/62و80/14 درصد وهمچنین درتیمارگازوئیل و باکتریهای P. fragi, P. aeruginosa, A.dentrificansکاهش 58/42 و64/31 درصدی نسبت به گیاه شاهد مشاهده شد وزن خشک ریشه و اندام هوایی به ترتیب درتیمار اول 68/46و84/80 درصد درتیمار دوم 61/92و81/63 درصد و درتیمار سوم 54/61و59/18 درصد کاهش داشت طول ریشه و ساقه به ترتیب درحضورغلظت 1درصد گازوئیل به میزان 78/22و61/49 درصد و درحضور گازوئیل و باکتری P.fragi به میزان 73/15و51/60 درصد و درتیمار گازوئیل و هرسه باکتری 67/18و40درصد کاهش نسبت به گیاه شاهد اندازه گیری شد اعمال تیمارها باعث کاهش محتوای کلروفیل درهرسه تیمار نسبت به شاهد شددرنتایج غلظت مالون دآلدئید نیز آلودگی گازوئیلی باعث افزایش 33/86 درصدی درتیمار گازوئیلی و افزایش 28/19درصدی درتیمارگازوئیل و باکتری P.fragi و افزایش 23/58 درصدی درتیمار گازوئیل و هرسه باکتری نسبت به شاهد شد بطور کلی گازوئیل به عنوان یکی ازترکیبات هیدروکربنه نفتی علاوه برتاثیرات اثبات شده آن مبنی برسمیت برخی ازترکیبات موجود درآن و همچنین ممانعت ازدستیابی گیاهان به آب و موادمغذی مورد نیاز جهت رشد ونموبه عنوان آلاینده ای موثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حاصلخیزی خاک را به شدت تحت تاثیر قرارمیدهد باتوجه به نتایج حاصل ازاین پژوهش جهت دستیابی به نتایج کاربردی تر درحذف آلودگی گازوئیلی ازخاکهای آلوده استفاده ازاین روش تلفیقی برای مطالعات و بررسیهای بیشتر درزمینه رفع آلودگی های هیدروکربنی پیشنهاد میشود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي ويژگي هاي فني وهنري درب هاي چوبي دوره ي تيموري امامزاده اسماعيل اصفهان تحت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي ويژگي هاي فني وهنري درب هاي چوبي دوره ي تيموري امامزاده اسماعيل اصفهان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي ويژگي هاي فني وهنري درب هاي چوبي دوره ي تيموري امامزاده اسماعيل اصفهان تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي ويژگي هاي فني وهنري درب هاي چوبي دوره ي تيموري امامزاده اسماعيل اصفهان تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

امامزاده اسماعیل اصفهان یکی از مجموعه بناهایی است که ساخت آن از اوایل اسلام آغاز، در هر دوره تاریخی قسمت هایی به آن اضافه شده و مرمت آن تا به حال ادامه داشته است. بخش قابل توجهی از این مجموعه دارای آثار تاریخی و هنری ارزشمندی از جمله آثار چوبی نظیر؛ روزن، در، صندوق، ضریح، پاساد و سقف است. مطالعه و بررسی های انجام شده در خصوص این بنا، هنرهای سنتی به کار رفته در آن و نیز یکی از آثارچوبی امامزاده متعلق به دوره ی مظفری در دایره المعارف های معتبر، گویای اهمیت مجموعه امامزاده و هنرهای چوبی موجود در آن است.بررسی ویژگی های فنی وهنری آثار چوبی موجود در بنا، شیوه های اجرایی و ساختار کلی طرح، مشخصه ها و سبک دوره تاریخی مربوط به هر اثر چوبی را نشان می دهد. با توجه به کثرت آثار چوبی در مجموعه امامزاده تنها به سه اثر؛ دو در گنجه و یک میان در ورودی حرم امامزاده اسماعیل مورد بررسی قرار می گیرد و به ویژگی های فنی وهنری این سه در پرداخته می شود. این درها مربوط به دوره ی تیموری می باشد. هدف تحقیق: شناخت هنرهای تزئینی به کا رفته در درهای امامزاده اسماعیل اصفهان سوال: چه هنرهایی در درب های چوبی امامزاده اسماعیل به کار رفته است؟ روش کلی تحقیق: توصیفی تحلیلی است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثيرسطوح مختلف آهن و اسيد آسکوربيک بر رشد، عملکرد و ميزان اسانس شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثيرسطوح مختلف آهن و اسيد آسکوربيک بر رشد، عملکرد و ميزان اسانس شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثيرسطوح مختلف آهن و اسيد آسکوربيک بر رشد، عملکرد و ميزان اسانس شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثيرسطوح مختلف آهن و اسيد آسکوربيک بر رشد، عملکرد و ميزان اسانس شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آهن و اسید آسکوربیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس شمعدانی معطر (Pleargonium graveolens L.) آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار انجام شد. . فاکتور A شامل میزان آهن با سه سطح (0، 20 و 40 میکرومولار) و فاکتور B شامل اسید آسکوربیک با سه سطح (0، 1، 2 میلی مولار) بود. کاشت به صورت هیدروپونیک درون ماسه انجام و بعد از استقرار گیاهان تیمارها به همراه محلول غذایی اعمال گردید. نتایج نشان داد که با کاهش میزان آهن وزن تر و خشک کاهش ولی میزان اسانس افزایش یافت. اسیدآسکوربیک باعث افزایش بیوماس و همچنین میزان اسانس (به خصوص در سطح یک میلی مولار) شد. عملکرد اسانس با کاهش سطح آهن محلول غذایی کاهش و با کاربرد اسید آسکوربیک افزایش یافت. بیشترین عملکرد اسانس از ترکیب تیماری آهن 20 میکرومولار و اسید آسکوربیک یک میلی مولار (212/0 گرم در بوته) به دست آمد که با ترکیب های تیماری آهن 40 میکرومولار و اسید آسکوربیک یک و دو میلی مولار (به ترتیب 211/0 و 189/0 گرم در بوته) تفاوت معنی داری نداشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي آسيب هاي ناشي از عدم توجه به قانون حريم بناهاي تاريخي(نمونه موردي شهر همدان) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي آسيب هاي ناشي از عدم توجه به قانون حريم بناهاي تاريخي(نمونه موردي شهر همدان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي آسيب هاي ناشي از عدم توجه به قانون حريم بناهاي تاريخي(نمونه موردي شهر همدان) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي آسيب هاي ناشي از عدم توجه به قانون حريم بناهاي تاريخي(نمونه موردي شهر همدان) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بناهای تاریخی، ارزش های تاریخ اجتماعی، عملی و زیبایی شناختی و هویت یک ملت را نشان می دهد. بنابراین بناهای تاریخی آثاری با ارزش و دارای وحدت تعریف می شوند، که حفاظت و نگهداری آن مستلزم توجه می باشد. از این رو بررسی روابط متقابل بافت و بنا و شیوه های نگهداری آنها ضرورت می یابد حریم گذاری با تعیین ضوابط قانونی برای محدوده اطراف بناهای تاریخی به حفظ اثر از راه پیوند آن با محیط اطراف میپردازد ازآنجایی که بخش عمدهای از بناهای تاریخی در میان شهرها قرار می گیرد مطالعه اثرات حریم بربافت تاریخی و محدوده حریم گذاری شده حائز اهمیت است. موضوع حریم از موارد بسیار مهم و حساس در ارتباط با تمامی بناهای تاریخی می باشد. بررسی های انجام شده در رابطه با موضوع حریم بناهای تاریخی در کشور به طور نسبی محدود و کم می باشدو اگر هم نوشتهای در این مورد تهیه شده در همان مراحل مبانی تئوری بوده و هیچگاه در عمل به آن کوششی صورت نگرفته است. پرسشی که در این تحقیق مطرح است این است: آیا قوانین و مقررات تدوین شده در کشور ما در ارتباط با مساله حریم بناهای تاریخی با نگاه و تاکید بر نمونه موردی و تخلفات صورت گرفته مانع از ارتکاب جرم و حفظ حریم آثار میشود یا خیر؟ هدف از انجام پژوهش، بررسی ضوابط مناسب و چگونگی تدوین قواعد حریم گذاری بناهای تاریخی است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در حوزه قوانین مواردی باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. به عنوان مثال: بهتر است مانند برخی از کشورها این موضوع در قانون آورده شود. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده نوع استدلال قیاسی می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي پارک تفريحي در شهرستان شاهرود با رويکرد انرژي بيوگاز و جنبه هاي زيست محيطي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي پارک تفريحي در شهرستان شاهرود با رويکرد انرژي بيوگاز و جنبه هاي زيست محيطي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي پارک تفريحي در شهرستان شاهرود با رويکرد انرژي بيوگاز و جنبه هاي زيست محيطي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي پارک تفريحي در شهرستان شاهرود با رويکرد انرژي بيوگاز و جنبه هاي زيست محيطي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
با توجه به نبود پارک تفریحی با دیدگاه زیست محیطی مبتنی بر بیوگاز در کشور و نیاز جامعه، در این مقاله یک پارک تفریحی با دیدگاه انرژی بیوگاز طراحی شده است. شهرستان شاهرود به دلیل موقعیت خاص قرار گرفتن در حاشیه نواحی کویری دارای تنوع اقلیمی خاص است و موقعیت ممتازی برای احداث پارکی اکولوژیکی تفریحی دارد. از سوی دیگر با توجه به بحران انرژی موجود در کشور، آلودگی هوا به علت مصرف سوخت های فسیلی متداول، حجم انبوه روز افزون زباله های شهری و نیاز جامعه شهری ایران به مدیریت پسماند، در این مقاله یک پارک تفریحی با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی هضم زباله طراحی شده است. از ویژگیهای طراحی انجام شده می توان به چرخه هضم بی هوازی زباله برای تولید انرژی و بهداشت محیط به عنوان تاثیر جانبی آن، سیستم استفاده مجدد از آب مصرفی، سیستم آموزش کودکان به صورت عینی در محیط زیست و در نهایت احیای محیط زندگی پرندگان بومی در ارتفاعات پارک که جنبه اکوسیستمی دارد، اشاره کرد. در نهایت با توجه به نبود پارک تفریحی با چنین رویکردی در کشور و جنبه های متعدد سودمندی پارک برای منطقه، تأمین اعتبار مالی و اجرای آن می تواند تأثیر عمده ای در جنبه های مختلف زندگی مردم شهرستان شاهرود داشته باشد. علاوه بر آن با توجه به تعبیه پمپ گاز سوخت خودرو با استفاده از بیوگاز و جنبه های بهداشتی هضم زباله، بازگشت سرمایه گذاری اولیه در مدت 3 تا 5 سال پیش بینی شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 3 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ايران هراسي: دلايل و پيامدها تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ايران هراسي: دلايل و پيامدها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ايران هراسي: دلايل و پيامدها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ايران هراسي: دلايل و پيامدها تحت pdf :

دانلود مقاله ايران هراسي: دلايل و پيامدها تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در روابط خارجی از صفحه 191 تا 208 منتشر شده است.
نام: ایران هراسی: دلایل و پیامدها
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران هراسی
مقاله قدرت
مقاله نیات
مقاله ائتلاف
مقاله موازنه گری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هراس از ایران و تهدید پنداشتن آن به طور وسیعی در میان دولت های منطقه خاورمیانه و نیز در پهنه جهانی وجود دارد. در این مقاله دلایل این پدیده و نیز پیامدهای آن بر موقعیت بین المللی ایران را مورد بررسی قرار می گیرد. ایران هراسی، معلول دو دسته عوامل ساختاری و غیرساختاری است. قدرت، مجاورت جغرافیایی و قدرت تهاجمی، از علل ساختاری ایران هراسی هستند و نیات تهاجمی و ترویج ایران هراسی از علل غیرساختاری آن محسوب شده اند. پیامد ایران هراسی، شکل گیری ائتلافی چرخ ـ پره ای با محوریت امریکا و با اتخاذ استراتژی های موازنه گری سخت و نرم برای محدود کردن ایران است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,