خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A New Assessment of the Economics of Large درScale Power Generation Utilising Photovoltaic Technology تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A New Assessment of the Economics of Large درScale Power Generation Utilising Photovoltaic Technology تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله A New Assessment of the Economics of Large درScale Power Generation Utilising Photovoltaic Technology تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A New Assessment of the Economics of Large درScale Power Generation Utilising Photovoltaic Technology تحت pdf :

سال انتشار: 1376

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 8

چکیده:

A notable aspect of photovoltaic research and technology is the existence of a worldwide community of researchers across Europe, the USA, Japan, Australia and many other countries. This interrelation has proved to be particularly beneficial in assisting the progress of research towards more effective utilisation of solar energy. The authors of this paper have undertaken an investigation of available data in a new assessment of the economics of large-scale power generation utilising photovoltaic technology. In this assessment an overview is presented, linking economic, environmental, health and safety issues as well as the penetration of new technologies. In addition some statistical results related to these issues are included for evaluation and comparison purposes.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي ارتباط فريتين سرم با علايم باليني و انسولين سرم در افراد با سندرم تحمدان پلي كيستيك تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي ارتباط فريتين سرم با علايم باليني و انسولين سرم در افراد با سندرم تحمدان پلي كيستيك تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي ارتباط فريتين سرم با علايم باليني و انسولين سرم در افراد با سندرم تحمدان پلي كيستيك تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي ارتباط فريتين سرم با علايم باليني و انسولين سرم در افراد با سندرم تحمدان پلي كيستيك تحت pdf :

دانلود مقاله ارزيابي ارتباط فريتين سرم با علايم باليني و انسولين سرم در افراد با سندرم تحمدان پلي كيستيك تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه 351 تا 356 منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارتباط فریتین سرم با علایم بالینی و انسولین سرم در افراد با سندرم تحمدان پلی كیستیك
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فریتین
مقاله سندرم تخمدان پلی كیستیك
مقاله انسولین
مقاله آندروژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با مطرح شدن مقاومت به انسولین به عنوان یکی از سازوكارهای ایجاد سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) و نقش آهن در ایجاد مقاومت به انسولین، این مطالعه جهت بررسی میزان فریتین سرم به عنوان نشانگر ذخیره آهن بدن در بیماران PCOS و رابطه آن با شدت علایم بالینی طراحی شد.
روش ها: این مطالعه مورد – شاهدی، بر روی 102 زن با PCOS و 66 زن سالم، كه از نظر سنی با هم همخوان بودند صورت گرفت. معاینات تن سنجی و تعیین شدت علایم هیپرآندروژنیسم انجام و سطوح سرمی قند، فریتین، انسولین و آندروژن اندازه گیری شد. نتایج با روش های آماری T-test، Mann withney، محاسبه Correlation، شانس نسبی، و مدل رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین فریتین سرم در افراد PCOSبالاتر از افراد نرمال بود ] 60±52 ng/ml در مقابل 46±38 ng/ml؛ P=0.007 [ فریتین سرم در افراد با فرم شدید اولیگومنوره افزایش معنی داری را نشان داد (P=0.03). بین فریتین سرم و شدت هیرسوتیسم و دیگر علایم هیپرآندروژنیسم ارتباط معنی داری بدست نیامد. اگرچه فریتین با انسولین سرم ارتباط معنی داری داشت (P=0.02، r=0.26). ولی ارتباط معناداری بین فریتین یا انسولین با آندروژن های سرم بدست نیامد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بالاتر بودن سطح فریتین افراد مبتلا به PCOS با شدت اولیگومنوره ارتباط دارد ولی با شدت هیرسوتیسم و دیگر علایم هیپرآندروژنیسم مرتبط نیست.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي روش هاي تجربي برآورد دبي اوج سالانه در حوضه هاي آبخيز مناطق خشک (مطالعه موردي: حوضه درخت سنجد) تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي روش هاي تجربي برآورد دبي اوج سالانه در حوضه هاي آبخيز مناطق خشک (مطالعه موردي: حوضه درخت سنجد) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي روش هاي تجربي برآورد دبي اوج سالانه در حوضه هاي آبخيز مناطق خشک (مطالعه موردي: حوضه درخت سنجد) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي روش هاي تجربي برآورد دبي اوج سالانه در حوضه هاي آبخيز مناطق خشک (مطالعه موردي: حوضه درخت سنجد) تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات: 6
چکیده:
تعیین دبی اوج سیلاب تقریبا در بیشتر پروژه های مهار سیل، مطالعه فرسایش و رسوب، سیستم پخش سیلاب، سد سازی و مهندسی رودخانه نقش اساسی را ایفا می کند. در بسیاری از حوزه های آبخیز مناطق خشک کشور به دلیل عدم وجود ایستگاه هیدرومتری و یا وجود نواقص آماری زیاد، استفاده از معادلات تجربی جهت برآورد دبی اوج سیلاب توسعه یافته است. در این تحقیق چهار روش تجربی برآورد دبی اوج ازجمله فولر، مک – مث، استدلالی و فانینگ در حوزه آبخیز درخت سنجد شهرستان نیشابور واقع در استان خراسان رضوی محاسبه گردید. پس از بررسی روابط تجربی برآورد دبی اوج سیلاب و مقایسه نتایج حاصله از آن ها، مشخص شد که روش فولر، اختلاف معنی دار با روش های مک – مث، استدلالی و فانینگ در سطح یک درصد دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Low Temperature Production of PUMC Phosphate as Anticorrosion Coatings in Piping of Petrochemical Industries تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Low Temperature Production of PUMC Phosphate as Anticorrosion Coatings in Piping of Petrochemical Industries تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Low Temperature Production of PUMC Phosphate as Anticorrosion Coatings in Piping of Petrochemical Industries تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Low Temperature Production of PUMC Phosphate as Anticorrosion Coatings in Piping of Petrochemical Industries تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

The changes in crystal structure, grain size and corrosion resistance that occur in zinc phosphate coatings on sheet steel substrates when calcium ions are incorporated in a zincphosphating formulation are reported. Stable samples of phosphating formulations with and without calcium salts were prepared and the structure and corrosion resistance of the phosphate coatings were determined using X-ray diffraction (XRD) technique, scanning electron microscopy and ASTM salt spray test. XRD shows that the incorporation of calcium changes the structure of phosphate coatings from essentially phosphophylite-hopeite to schlozite-paraschlozite with considerable reduction in grain size (from 150 to 3 mm) and a substantial improvement in compactness as evidenced by scanning electron micrographs (secondary emission). The corresponding increase in corrosion resistance has been demonstrated by sale spray tests on painted phosphated panels.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني با سلامت رواني دانش آموزان تحت pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني با سلامت رواني دانش آموزان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني با سلامت رواني دانش آموزان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه باورهاي ديني با سلامت رواني دانش آموزان تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 33
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه باورهای دینی با سلامت روانی دانش آموزان می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی به روش همبستگی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان . نتایج حاصلاز این تحقیق نشان داد که هر چه افراد از باورهای دینی بیشتری برخوردار باشند علائم جسمانی و افسردگی آن ها کمتر است. امابین اضطراب و کارکردهای اجتماعی و باورهای دینی رابطه معناداری مشاهده نشد. یعنی هرچه افراد از باورهای دینی بیشتریبرخوردار باشند علائم جسمانی و افسردگی در آن ها کمتر مشاهده می شود و هر چه افراد از باورهای دینی بر خوردار نباشند اینعلائم در آن ها افزایش می یابد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله صنايع دستي اصفهان تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله صنايع دستي اصفهان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله صنايع دستي اصفهان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله صنايع دستي اصفهان تحت pdf :

قلم زنی ، مینیاتور ، گره زنی مشبک ، خاتم کاری ، منبت کاری ،
تاریخچه
قلم زنی هنر تزئین و ایجاد نقش روی فلز به وسیله انواع قلم ها، با استفاده از چکش است. هنر تزئین فلزات در ایران قدمت سه هزار ساله دارد. کاوش های باستانشناسی در نقاط تاریخی ایران از جمله بمپور، شهداد، تل ابلیس، تپه سیلک و تپه زاغه نشان می دهد که ایرانیان از حدود هفت هزار سال پیش با ساخت اشیای فلزی ، به ویژه اشیای مسی آشنا بوده اند. ظروف ساده ای چون کاسه و اشیای فلزی نظیر خنجر که با کوبیدن قطعه ای سنگ بر روی صفحه مسی و شکل دادن آن ساخته می شد.

پس از کشف فلزات دیگر و آلیاژی چون مفرغ، تحول و تنوع بسیاری در ساخت آثار فلزی پدید آمد. آثار مفرغی بدست آمده در لرستان مربوط به عصر مفرغ (سه هزار سال قبل از میلاد ) می باشد. با تشکیل حکومت هخامنشی هنر فلز کاری تحول یافته و جایگاه ویژه ای در صنعت این دوره پیدا کرد.
ساخت اشیاء از فلزات مختلف مانند مفرغ، طلا، نقره و آهن و تزئین و منقوش ساختن آن رواج یافت. هنر فلزکاری در دوره ساسانی، هنری درباری بود که هنر مردمی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود.
ظروف نقره ای با نقوش پرندگان و پادشاهان در حال شکار که گاه زراندود شده و با تزئین خط نوشته و انواع ظروف به شکل مجسمه حیوانات، آثار بدست آمده از این دوران است.


در اوایل دوره اسلامی با استفاده از آلیاژهای مختلف و تقلید از هنر دوره ساسانی، ظروف مختلف فلزی ولی بدون نقش ساخته می شد. آثار فلزی بدست آمده از دوره سلجوقی نشانگر آن است که این هنر بخصوص در نواحی خراسان پیشرفت زیادی داشته. تفاوت در فرم تنگها و ایجاد خط های عمودی در بدنه و گردن آنها، ایجاد نقوش کوچک، ظریف و متراکم، استفاده از پیچکها و خط نوشته های در تقسیمات معروف به بازوبندی استفاده از خطوط عربی، تصویر پرندگان، حیوانات و به تدریج نقش انسان در حال نواختن موسیقی از ویژگیهای هنر قلمزنی این دوره است.
در قرن هشتم هجری و با اشتغال سوره توسط غازان خان، هنرمندان فلز کار تحت حمایت وی در شهرهای موصل، دیاربکر،حلب و بعدها تبریز و فارس، مراکز بزرگ فلز کاری تاسیس کردند و این ارتباط تغییراتی در هنر فلزکاری ایجاد کرد، لیکن اصول ،شکلها و تزئینات روی فلز تغییر نکرد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الگويي ازرابطه احساس تنهايي بااستفاده ي آسيب زا ازتلفن همراه و پيامدهاي آن افسردگي تعلل ورزي وعملکرد تحصيلي دردانش آموزان دختر وپسرسال اول دبيرستان شهرانديمشک تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الگويي ازرابطه احساس تنهايي بااستفاده ي آسيب زا ازتلفن همراه و پيامدهاي آن افسردگي تعلل ورزي وعملکرد تحصيلي دردانش آموزان دختر وپسرسال اول دبيرستان شهرانديمشک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله الگويي ازرابطه احساس تنهايي بااستفاده ي آسيب زا ازتلفن همراه و پيامدهاي آن افسردگي تعلل ورزي وعملکرد تحصيلي دردانش آموزان دختر وپسرسال اول دبيرستان شهرانديمشک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الگويي ازرابطه احساس تنهايي بااستفاده ي آسيب زا ازتلفن همراه و پيامدهاي آن افسردگي تعلل ورزي وعملکرد تحصيلي دردانش آموزان دختر وپسرسال اول دبيرستان شهرانديمشک تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 17
چکیده:
هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه ی احساس تنهایی با افسردگی تعلل ورزی و عملکرد تحصیلی ازطریق استفاده ی اسیب زا ازتلفن همراه دردانش آموزان دختروپسر سال اول دبیرستان شهراندیمشک بود شرکت کنندگان دراین پژوهش 300نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله نسبتی انتخاب شدند ابزارهای استفاده شده دراین پژوهش مقیاس احساس تنهایی ucla پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه MPAI مقیاس افسردگی بک BDI و مقیاس تعلل ورزشی شوارزرودیهل بودند ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده روش تحلیل مسیرانجام گرفت جهت ازمون روابط غیرمستقیم ازروش بوت استراپ نرم افزار AMOS-20 استفاده شد نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم احساس تنهایی بااستفاده آسیب زا ازتلفن همراه رابطه مثبت استفاده آسیب زا ازتلفن همراه با افسردگی رابطه مثبت استفاده آسیب زا ازتلفن همراه با تعلل ورزی رابطه ی مثبت و استفاده آسیب زا ازتلفن همراه با عملکرد تحصیلی رابطه منفی دارد و همینطور مسیرهای غیرمستقیم احساس تنهایی ازطریق استفاده آسیب زا ازتلفن همراه روی افسردگی تعلل ورزی و عملکرد تحصیلی معنی دار بود هاست


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ريز پهنه بندي مقاومت زمين با استفاده از مدل زمين آمار (مطالعه موردي شهرک پرواز تبريز) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ريز پهنه بندي مقاومت زمين با استفاده از مدل زمين آمار (مطالعه موردي شهرک پرواز تبريز) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ريز پهنه بندي مقاومت زمين با استفاده از مدل زمين آمار (مطالعه موردي شهرک پرواز تبريز) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ريز پهنه بندي مقاومت زمين با استفاده از مدل زمين آمار (مطالعه موردي شهرک پرواز تبريز) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
یکی از پارامترهای موثر در طراحی پی سازه ها مقاومت مجاز خاک می باشد. تعیین مقاومت مجاز برای نقاط مختلف زمین نیازمند انجام آزمایش های محلی و آزمایشگاهی متعدد می باشد. روش های مرسوم تعیین مقاومت خاک مستلزم صرف هزینه و وقت بالا می باشند. در این تحقیق با ارائه مدل زمین آ<ار براساس انتخاب نمونه های محدود اندازه گیری شده در محل مورد مطالعه، بدون طی روش های مرسوم و با تعیین مختصات نقطه موردنظر مقدار مقاومت خاک تخمین زده شده است. همچنین در طی مطالعات انجام شده باتوجه به احتمال وجود ساختار فضائی در آمار موجود در ارتباط با مقاومت خاک، مدل مناسب تخمین مکانی زمین آماری تهیه و ارائه شده است. به منظور ارزیابی مدل تهیه شده، از معیار RMSE استفاده شده است. در تحقیق حاضر، ناحیه ی شهرک پرواز تبریز به منظور بررسی و پهنه بندی از لحاظ مقاومت مجاز خاک، انتخاب گردیده و نمونه های آماری مربوط به منطقه با استفاده از اطلاعات ژئوتکتیکی موجود، از محل ساخت و سازهای قبلی به دست آمده است. نتایج به دست آمده مبین آن است که داده های آزمایشگاهی از نقاط مختلف محل، با نتایج مدل پیشنهادی قابل مقایسه بوده و با استفاده از مدل واریوگرام کروی تخمین مقاومت خاک به صورت پهنه بندی شده قابل دسترس است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبيه سازي عددي انتقالي حرارت ترکيبي در جريان ارام سيال نانو، درون لوله افقي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبيه سازي عددي انتقالي حرارت ترکيبي در جريان ارام سيال نانو، درون لوله افقي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شبيه سازي عددي انتقالي حرارت ترکيبي در جريان ارام سيال نانو، درون لوله افقي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبيه سازي عددي انتقالي حرارت ترکيبي در جريان ارام سيال نانو، درون لوله افقي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: 5

چکیده:

دراین تحقیق اثر نسبت حجمی جامد – مایع درجریان ارام یک سیال نانو درون یک لوله افقی بصورت عددی شبیه سازی شده است کلیه معادلات بقا بصورت بیضوی و در حالت سه بعدی برای جریان آرام و پایا مورد استفاده قرار گرفته است و اثر افزودن ذرات اکسید الومینیوم در بعد نانو به سیال پایه آب ، مورد بررسی قرار گرفته است در این مقاله در ابتدا تاثیر نسبت حجمی جامد – مایع برروی گردابه های جریان ثانویه و کانتورهای دمای بی بعد در یک عدد رینولدز پایین با اعداد گراشهف مختلف درون یک لوله افقی بررسی شده است و در ادامه اثر تغییرات نسبت حجمی جامد مایع برروی عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت جابجایی در طول لوله بدست آمده است نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات عددی تطابق خوبی دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي الگوي معماري پايدار در خانه هاي تاريخي زنجان تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي الگوي معماري پايدار در خانه هاي تاريخي زنجان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي الگوي معماري پايدار در خانه هاي تاريخي زنجان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي الگوي معماري پايدار در خانه هاي تاريخي زنجان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 16
چکیده:
معماری بومی زنجان ،شهری که واجد ارزش ، هویت معماری و شهرسازی منحصر به خود می باشد ، منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای هویت خاص منطقه خود می باشد. بنابراین شناخت این معماری وراهکارهای بومی آن زمینه ارزشمندی برای استفاده ار آنها در فضاهای جدید ایجاد می کند . در این پژوهش ، معرفی و شناخت ارزش ها وکیفیت کالبدی به کار رفته در معماری بومی زنجان با هدف کاربرداینراهکارهای اقلیمی کالبدی جهت طراحی پایدار در این منطقه مطرح می – شود .در این راستا نمونه های با ارزشی از معماری خانه های تاریخی و سنتی شهربه عنوان مجموعه ای با هویت و یادگاری از گذشته تاریخیانتخاب ، معرفی و تحلیل شده و پس از بررسی مقایسه و تحلیل ویژگی های آنها الگوهای معماری پایدار در این منطقه ارائه شده است . نوع سازماندهی فضاهای پرو خالی ، نوع تفکیک عرصه های خصوصی و عمومیانطباق بر شرایط اقلیمی ) سرد (و محیطی ، معماری جالب توجهی را در این شهر به وجود آورده است که امروزه به خوبی می توان از آنهابرای شکل گیری الگوی مسکن و نیازهای جدید بهره مند شد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,