خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر زبري سطح زيرلايه برچسبندگي پوشش TiN ايجاد شده M3 روي سطح فولاد ابزاري PVD به روش تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر زبري سطح زيرلايه برچسبندگي پوشش TiN ايجاد شده M3 روي سطح فولاد ابزاري PVD به روش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توســـطکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر زبري سطح زيرلايه برچسبندگي پوشش TiN ايجاد شده M3 روي سطح فولاد ابزاري PVD به روش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر زبري سطح زيرلايه برچسبندگي پوشش TiN ايجاد شده M3 روي سطح فولاد ابزاري PVD به روش تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

عملکرد پوشش های مورد استفاده در کاربردهای مقاوم به سایش بستگی به میزان چسبندگی پوشـش بـه زیـر لایـهدارد . دراین تحقیق سطح فولاد M3 توسط فرآیندهای سـنگ زنـی و پـولیش، آمـاده سـازی گردیـد . پارامترهـای زبـــری زیرلایـــه توســـط دســـتگاه زبـــری ســـنج انـــدازه گیـــری گردیـــد . پوشـــش TiN بـــه ضـــخامت3-4 µmبه روشPVDوفرایند Ion Plating روی سطوح آماده سازی شده اعمال شد . تاثیر زبری سـطح فـولادبر چسبندگی پوشش TiN توسط آزمون خراش مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش خراش در نمونه بـا زیـر لایـه پولیش شده، موجب کنده شدن پوشش TiN به حالت پلیسه های متناوب در اطراف شیار شده است، در حالی کـه در نمونههای با سطح زیر لایه سنگ زنی شده، آزمایش خراش سبب تغییر شکل پلاستیک همراه با ترکهایی در جهت عمود بر شیار خراش گردیده است . آزمایشهای خراش نشان می دهند که بار بحرانی جهت آسیب سطحی در نمونه با زیر لایه سنگ زنـی شـده مقداربیـشتری رانـسبت بـه نمونـه پـولیشنـشان مـی دهـد و بنـابراین دارای استحکام چسبندگی بالاتری می باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود سياست هاي کشش تقاضا ي دولت براي حمايت از فعاليت سيستم کالادر خدمات تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سياست هاي کشش تقاضا ي دولت براي حمايت از فعاليت سيستم کالادر خدمات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سياست هاي کشش تقاضا ي دولت براي حمايت از فعاليت سيستم کالادر خدمات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سياست هاي کشش تقاضا ي دولت براي حمايت از فعاليت سيستم کالادر خدمات تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

سیستم های محصول-خدمات PSSها خانواده ای از مدل های کسب و کار مبتنی بر سرویس را تشکیل می دهند که برای برآورده کردن نیازهای جامعه ما را به شیوه ای که از لحاظ اقتصادی و محیطی پایدار باشد، طراحی شده اند. با وجود این تا امروز کاربرد PSS به خاطر پاره ای موانع مهم در گوشه ای باقی ماند. این مقاله بررسی می کند که چگونه سیاست های داخلی دولت برای کشش تقاضا می توانند از فعالیت PSS با پرداختن به این موانع و بهسازی تقاضای بازار حمایت کنند. با توجه به مطالعه ی موردی حاضر در چهار شاخصه ی 1) مقررات، 2) انگیزه های اقتصادی و 3) سیاست های اطلاعاتی و 4) خرید مستقیم از که زیر مجموعه ای از خانواده PSS بر پیش بینی خدمات انرژی تمرکز کرده بود. در نهایت با استفاده ی از مدل معادلات ساختاری به بررسی میزان تاثیر هر یک از شاخص ها و اولویت هریک در ارتباط با سیاست های پشتیبان PSS مطرح گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحليل استاتيکي قابهاي صلب در محيط ترانس ايزوتروپ تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحليل استاتيکي قابهاي صلب در محيط ترانس ايزوتروپ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحليل استاتيکي قابهاي صلب در محيط ترانس ايزوتروپ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحليل استاتيکي قابهاي صلب در محيط ترانس ايزوتروپ تحت pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

ساخت تونلها در شرایط متنوع زمین شناسی صورت می گیرد. بسته به شرایط زمین شناسی توده سنگ مسیر تونل از مدلهای مختلف مانند ایزوتروپ، انیزوتروپ و;. استفاده می شود. در توده های سنگی شبه همگن که دارای صفحات لایه بندی یاشیستوزیته واضح و همچنین برای توده های درزه دار در شرایط خاص حالتی از محیط انیزوتروپ (ناهمسان )بنام ترانس ایزوتروپ (همسان موضعی) استفاده می گردد. در مقاله حاضر روشی برای حل استاتیکی قابهای صلب فلزی در محیط های ایزوتروپ و همچنین ترانس ایزوتروپ معرفی می گردد. ابزار مورد استفاده عبارتند از تئوری الاستیسیته – تحلیل سازه و روشهای عددی. با بکارگیری روش معرفی شده، مقادیر نیروهای داخلی در مقاطع مورد نظر در قاب فلزی شامل گشتاور و نیروی محوری بدست می آید که امکان انتخاب پروفیل قاب و فاصله بین قابها را بدست می دهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي و طبقه بندي ريسک پروژه هاي PPP تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي و طبقه بندي ريسک پروژه هاي PPP تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي و طبقه بندي ريسک پروژه هاي PPP تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي و طبقه بندي ريسک پروژه هاي PPP تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 9
چکیده:
در سال های اخیر قراردادهای عمومی-خصوصی به علت کمبود منابع مالی و نیاز به توسعه تاسیسات زیربنایی به روش PPP محبوب دولتمردان برای تأمین منایع مالی پروژه تبدیل شده است. یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه به روشبه دلیل پیچیدگی و PPP کاهش ریسک های پروژه و در نتیجه افزایش ارزش مالی پروژه می باشد. از طرفی پروژه های عدم قطعیت های زیاد با ریسک های زیادی مواجه می باشند. بنابراین شناسایی و ارزیابی ریسک و به دنبال آن اقداماتمناسب برای تخصیص ریسک ها، از عوامل کلیدی موفقیت این پروژه ها می باشد. در این مقاله ابتدا مفهوم پروژه هایPPP مورد بررسی قرار گرفته است، سپس با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک قراردادهای PPP ریسک های موجود در این قراردادها شناسایی و در ده گروه ریسک های سیاسی، ساخت، قوانین، اقتصادی، بازاریابی، بهره برداری، انتخاب پروژه، مالی، ارتباطات و طبیعی طبقه بندی شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عوامل موثر در «انسجام گروهي» و ارتباط آنها با «پرخاشگري» و «افكار خودكشي» در سربازان وظيفه تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل موثر در «انسجام گروهي» و ارتباط آنها با «پرخاشگري» و «افكار خودكشي» در سربازان وظيفه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله عوامل موثر در «انسجام گروهي» و ارتباط آنها با «پرخاشگري» و «افكار خودكشي» در سربازان وظيفه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عوامل موثر در «انسجام گروهي» و ارتباط آنها با «پرخاشگري» و «افكار خودكشي» در سربازان وظيفه تحت pdf :

دانلود مقاله عوامل موثر در «انسجام گروهي» و ارتباط آنها با «پرخاشگري» و «افكار خودكشي» در سربازان وظيفه تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله طب نظامی از صفحه 237 تا 242 منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افكار خودكشی» در سربازان وظیفه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام گروهی
مقاله پرخاشگری
مقاله افكار خودكشی
مقاله سرباز وظیفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: نقش انسجام گروهی در بهبود روحیه و عملكرد نیروهای نظامی در تحقیقات تایید شده است. از سوی دیگر، پرخاشگری و خودكشی در این نیروها به خصوص در سربازان وظیفه به دلیل مسلح بودن آنان یكی از مشكلات رایج این سازمان هاست. البته، پرخاشگری و خودكشی، رخدادی لحظه ای نیستند و از فكر شروع شده و سپس به طرح و نقشه و اجرا می رسند. به منظور پیشگیری از پرخاشگری و افكار خودكشی ابتدا باید عوامل باز دارنده و تسهیل كننده آن را بررسی نمود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل انسجام گروهی و ارتباط آن با پرخاشگری و افكار خودكشی در سربازان وظیفه بود.
روش ها: این مطالعه زمینه یابی و كاربردی در كلیه سربازان وظیفه یكی از نیروهای نظامی انجام شد و 237 سرباز به روش طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه انسجام گروهی «سی بلد و كلی»، پرسش نامه پرخاشگری «هیوسمان، میلر و زللی» (فرم اصلاح شده)، مقیاس افكار خودكشی بك و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیك محقق ساخته بود. یافته ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میان عوامل انسجام گروهی، پرخاشگری و افكار خودكشی همبستگی معنی داری وجود داشت، ولی برای پیش بینی از اعتبار لازم برخوردار نبود. بنابراین، مدل خطی در رگرسیون چندمتغیری تحقیق دارای برازش مطلوب نبود.
نتیجه گیری: عوامل انسجام گروهی در كنترل پرخاشگری و افكار خودكشی در سربازان وظیفه تعیین كننده نیستند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند تحت pdf :

آیات مرتبط با كسانیكه «سد راه الهی » می شوند

لا الله الا الله محمد رسول الله
بنام خداوند درهم كوبنده ستمگران
آیات مرتبط با كسانیكه «سد راه الهی » می شوند

سوره نساء آیات 159 الی 161
و از اهل كتال ، كسی نیست مگر آنكه پیش از مرگ خود حتماً به او ایمان‌ می آورد ، و روز قیامت (عیسی نیز) بر آنان شاهد خواهد بود . پس به سزای ستمی كه از یهودیان سر زد و به سبب آنكه (مردم) بسیار را از راه خدا باز داشتند ، چیزهای پاكیزه‌ای را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم ؛ و به (سبب) ربا گرفتنشان – با آنكه از آن نهی شده بودند – و به ناروا مال خوردنشان ؛ و ما برای كافران آنان عذابی دردناك آماده كرده ایم .

سوره بقره آیه 217
از تو درباره جنگ در ماه حرام مپرسند ، بگو : «جنگ در آن ، گناهی بزر گ و (بازداشتن از) راه خدا و كفر ورزیدن به او و بازداشتن از مسجدالحرام ، و بیرون راندن اهل آن از آنجا ، نزد خدا (گناهی) بزرگتر ، و فتنه (=شرك) از كشتار بزرگتر است» . و آنان پیوسته با شما می جنگند تا -اگر بتوانند- شما را از دینتان برگردانند . و كسانی از شما كه از دین خود برگردند و در حال كفر بمیرند ، آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود .

سوره رعد آیات 33 الی 34
آیا كسی كه بر هر شخصی بدانچه كرده است مراقب است (مانند كسی است كه از همه جا بی خبر است) ؟ و برای خدا شریكانی قرار دادند . بگو :«نامشان را ببرید» آیا او را به آنچه در زمین است و او نمی داند خبر دهید ، یا سخنی سطحی (و میان تهی) می گویید ؟ (چنین نیست) بلكه برای كسانی كه كافر شده اند نیرنگشان آراسته شده و از راه (حق) بازداشته شده اند و هر كه را خدا بیراه گذارد رهبری نخواهد داشت . برای آنان در زندگی دنیا عذابی است ، و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است، و برای ایشان در برابر خدا هیچ نگهدارنده ای نیست .

سوره نحل آیه 94
و زنهار ، سوگندهای خود را دستاویر تقلب میان خود قرار می دهید ، تا گامی بعد از استواریش بلغزد ، و شما به (سزای) آنكه (مردم را ) از راه خدا بازداشت اید دچار شكنجه شوید و برای شما عذابی بزرگ باشد .

سوره سباء آیات 31 الی 33
و كسانی كه كافر شدند گفتند : «نه به این قرآن ، و نه به آن (توراتی) كه پیش از آن است هرگز ایمان نخواهیم آورد.» و ای كاش بیدادگران را هنگامی كه در پیشگاه خداوند بازداشت شده اند می دیدی (كه چگونه) برخی از آنان با برخی (دیگر جدل) گفتگو می كنند ؛ كسانی كه زیردست بودند به كسانی كه (ریاست و) برتری داشتند ، می گویند : اگر شما نبودید قطعاً ما مومن بودیم .» كسانی كه (ریاست و) برتری داشتند ، به كسانی كه زیردست بودند ، می گویند :«مگر ما بودیم كه شما را از هدایت – پس از آنكه به سوی شما آمد – بازداشتیم ؟ (نه،) بله خودتان گناهكار

بودید.» و كسانی كه زیردست بودند به كسانی كه (ریاست و) برتری داشتن ، می گویند : (نه ،) بلكه نیرنگ شب و روز (شما بود) آنگاه كه ما را وادار می كردید كه به خدا كافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم . «و هنگامی كه عذای را ببینند پشیمانی خود را آشكار كنند . و در گردنهای كسانیكه كافر شده اند غلها می نهیم ؛ آیا جز به سزای آنچه انجام می دادند می رسند ؟

سوره نحل آیات23 الی 26
من (آنجا) زنی را یافتم كه بر آنها سلطنت می كرد و از هر چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت . او و قومش را چنین یافتم كه به جای خدا برای خورشید سجده می كنند ، و شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه (راست) بازداشته بود ، در نتیجه (به حق) راه نیافته بودند .(آری ، شیطان چنین كرده بود) تا برای خدایی كه نهان را در آسمانها و زمین بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشكار می نمایید می داند ، سجده نكنند ؛ خدای یكتا كه هیچ خدایی جز او نیست ، پروردگار عرش بزرگ است .

سوره عنكبوت آیات 36 الی 38
و به سوی (مردم) مدین ، برادرشان شعیب را (فرستادیم) . گفت : ای قوم من ، خدا را بپرستید و به روز آخرت امید داشته باشید و در زمین سر به فساد بر مدارید . پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه هایشان از پا در آمدند. و عاد و ثمود را (نیز هلاك نمودیم) . قطعاً (فرجام آنان) از سراهایشان بر شما آشكار گردیده است ، و شیطان كارهایشان را در نظرشانبیاراست و از راه بازشان داشت با آنكه (در كار دنیا) بینا بودند .

سوره نساء آیات 167 الی 169
بی ترد ید ، كسانی كه كفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، به گمراهی دور و درازی افتاده اند . كسانی كه كفر ورزیدند و ستم كردند ، خدا بر آن نیست كه آنان را بیامرزد و به راهی هدایت كند ، مگر راه جهنم ، كه همیشه در آن جاودانند ؛ و این (كار) برای خدا آسان است .
سوره توبه آیات 7 الی 10

چگونه مشركان را نزد خداوند و نزد فرستاده او عهدی تواند بود؟ مگر با كسانیكه مسجدالحرام پیمان بسته اید . پس تا با شما (بر سر عهد) پایدارند ، با آنان پایدار باشید، زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می دارد . چگونه (برای آنان عهدی است) با اینكه اگر بر شما دست یابند ، درباره شما نه خویشاوندی را مراعات می كنند و نه تعهدی را ، شما را بازبانشان راضی می كنند و حال آنكهت دلهایشان امتناع می ورزد و بیشترشان منحرفند ، آیات خدا را به بهای ناچیزی فروختند و (مردم را) از راه خدا (او) بازداشتند به راستی آنان چه بد اعمالی انجام می دادند . درباره سح مومنی مراعات خویشاوندی و پیمانی را نمی كنند ، و ایشان همان تجاوزكارانند .

سوره نحل آیات 85 الی 88
و چون كسانیكه ستم كرده اند عذاب را ببینید (شكنجه) آنان كاسته نمی گردد و مهلت نمی یابند . و چون كسانیكه شرك ورزیدند ، شریكان خود را ببینید می گویند : پروردگارا ، اینها بودند آن شریكانی كه ما به جای تو می خواندیم » . و(لی شریكانی) قول آنان را رد می كنند كه :«شما جداً درغگویانید . و آن روز در برابر خدا از در تسلیم در آیند و آنچه را كه بر می تافتند بر باد می رود . كسانیكه كفر ورزیدند و از راه خدا بازداشتند به (سزای) آنكه فساد می كردند عذابی بر عذابشان می افزاییم .

سوره محمد آیه 1
كسانی كه كفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، (خدا) اعمال آنان را تباه خواهد كرد .

سوره محمد آیه 32
كسانیكه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باداشتند و پس از آنكه راه هدایت بر آنان آشكار شد ، پیامبر (خدا) در افتادند ، هرگز به خدا گزندی نمی رسانند ؛ به زودی (خدا) اعمالشان را تباه خواهد كرد .

سوره محمد آیه 35
پس ستمی نورزید و (كافران را) به آتشی مخوانید (كه) شما برترید و خدا با شماست و از (ارزش)كارهایتان هرگز نخواهد كاست .

سوره مجادله آیات 14 الی 19
آیا ندیده ای كسانی را كه قومی را كه مورد خشم خدایند به دوستی گرفته اند ؟ آنها نه از شمایند و نه از ایشان ، و به دروغ سوگند یاد می كنند و خودشان (هم) می دانند . خدا برای آنان عذابی سخت آماده كرده است . راستی كه چه بد می كردند . سوگندهای خود را (چون) سپری قرار داده بودند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و (در نتیجه) برای آنان عذابی خفت آور است .

در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز كاری ساخته نیست . آنها دوزخی اند (و) درآن جاودانه (می مانند) . روزی كه خدا همه آنان را بر می انگیزد ، همان گونه كه برای شما سوگند یاد می‌كردند برای او (نیز) سوگند یاد می كنند و چنان پندارند كه حق به جانب آنهاست . آگاه باش كه آنان همان دروغگویانند . شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است ؟ آنان حزب شیطانند . آگاه باش كه حزب شیطان همان زیانكارانند .

سوره منافقون آیات 1 الی 3
هنگامیكه منافقان نزد تو آیند گویند :«گواهی می دهیم كه تو واقعاً پیامبر خدایی» و خدا(هم) می داند كه تو واقعاً پیامبر هستی ، و خدا گواهی می دهد كه مردم دو چهره سخت دروغگویند . سوگندهای خود را (چون) سپری بر خود گرفته و(مردم را) از راه خدا بازداشته اند . راستی كه آنان چه بد می كنند . این بدان سبب است كه آنان ایمان آورده‌، سپس به انكار پرداخته اند و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و (دیگر) نمی‌فهمند .

سوره حج آیه 25
بی گمان ، كسانی كه كافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام – كه آنان را برای مردم ، اعم از مقیم در آنجا و بادیه نشین ، یكسان قرار داده ایم – جلوگیری می كنند ، و (نیز)
هر كه بخواهد در آنجا به ستم (از حق)منحفر شود ، او را عذابی دردناك می چشانیم .

سوره زخرف آیات 36 الی 40
و هركس از ساد (خدای) رحمان دل بگرداند ، بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی باشد . و مسلماً آنها ایشان را از راه باز می دارند و (آنها) می پندارند كه راه یافتگانند . تا آنگاه كه او(بادمسازش) به حضور ما آید (خطاب به شیطان) گوید :«ای كاش میان من و تو ، فاصله خكاور و باختر بود ، كه چه بد دمسازی هستی! و امروز هرگز (پشیمانی) برای شما سود نمی بخشد ، چون ستم كردید ؛ در حقیقت ، شما در عذاب ، مشترك خواهید بود ، پس آیا تو می توانی كران را شنوا كنی ، یا نابینایان و كسی را كه همواره در گمراهی آشكاری است راه نمایی ؟

سوره آل عمران آیات 98 الی 102
بگو : «ای اهل كتاب ، چرا به آیات خدا كفر می ورزید ؟ با آنكه خدا بر آنچه می كنید گواه است . «بگو: «ای اهل كتاب ، چرا كسی را كه ایمان آورده است ، از راه خدا باز می دارید ؛ و آن (راه) را كج می شمارید ، با آنكه خود (به راستی آن) گواهید ؟» و خدا از آنچه می كنید غافل نیست . ای كسانیكه ایمان‌اورده اید ، اگر از فرقه ای از اهل كتاب فرمان برید ، شما را پس از ایمانتان به حال كفر بر می گردانند . و چگونه كفر می ورزید ، با اینكه آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر خدا (او) میان شماست؟ و هر كس به خدا تمسك جوید ، قطعاً به راه راست هدایت شده است . ای كسانی كه ایمان آورده اید ، از خدا آنگونه كه حق پروا كردن از اوست ، پروا كنید ؛ و زینهار ، جز سلمانان نمیرید .

سوره الاعراف آیات 85 الی 86
و بسوی (مردم) مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم) ؛ گفت :«ای قوم من خدا را بپرستید كه برای شما هیچ معبودی جز او نیست . در حقیقت ، شما را از جانب پروردگاتان دلیلی روشن آمده است . پس پیمانه و ترازو را تمام نهید ، و اموال مردم را كم مدهید ، و در زمین ، پس از اصلاح آن فساد مكنید . تین (رهنمودها) اگر مومنید برای شما بهتر است.» و بر سر هر راهی منشینید كه (مردم را) بترسانید و كسی را كه ایمان به خدا آورده از راه خدا بازدارید و راه او را كج بخواهید ؛ و به یاد آورید هنگامی را كه اندك بودید ، پس شما را بسیار گردانید ، و بدانید كه فرجامن فسادكاران چگونه بوده است .»

سوره مائده آیات 90 الی 92
ای كسانیكه ایمان آورده اید ، شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند (و) از عمل شیطانند . پس ار آنها دوری گزینید ، باشد كه رستگار شوید . همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار ، میان شما دشمنی و كینه ایجاد كند ، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد . پس آیا شما دست بر می دارید ؟ و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر كنید و (از گناهان) بر حذر باشید ، پس اگر روی گردانید ، بدانید كه بر عهده پیامبر ، فقط رساندن (پیام) آشكار است .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق معرفي رشته شيمي تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق معرفي رشته شيمي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق معرفي رشته شيمي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق معرفي رشته شيمي تحت pdf :

شیمی
هدف :
شیمی علم اتم‌ها، پیوندها و مولکول‌هاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا کهکشان‌ها بررسی کند و رشته شیمی، رشته‌ای است که به پرورش متخصصانی می‌پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده‌های شیمیایی را کنترل می‌کنند.

دکتر محمدحسین رفیعی استاد شیمی دانشگاه تهران در معرفی این رشته می‌گوید:

«رشته شیمی دارای دو بخش علم شیمی و صنایع شیمی است که علم شیمی به عنوان یکی از علوم پایه زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی ، بیوتکنولوژی ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و رشته‌های متعدد مهندسی است. اما صنایع شیمیایی عبارت است از صنایعی که در آنها واکنش شیمیایی انجام می‌گیرد یعنی اقسام مواد اولیه تبدیل به محصولات جدید می‌گردد که خواص این محصولات تا حدودی با مواد اولیه متفاوت است.»

وی در ادامه می‌گوید:

«با توجه به تعریف فوق صنایع شیمی طیف گسترده‌ای از صنایع را در بر می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به صنایع غذایی، داروسازی، پتروشیمی ، الیاف مصنوعی ، بهداشتی و آرایشی و صنایع تولید لوازم خانگی اشاره کرد.»

یکی دیگر از اساتید دانشگاه در معرفی این رشته می‌گوید:

«بررسی و مطالعه اجمالی ترکیب، ساختار و ویژگی‌های ماده و همچنین کنترل آزمایشگاهی فرآیندهای شیمیایی، مطالب و فعالیتهایی است که در رشته شیمی در سطح کارشناسی ارائه می‌گردد. در سطح کارشناسی ارشد و دکترا نیز دانشجویان در گرایش‌های تخصصی این رشته که عبارتند از : شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیک و شیمی کاربردی به صورت عمیقتری با بخشی از علم شیمی آشنا می‌گردند تا در آینده بتوانند مرزهای دانش شیمی را گسترش دهند.»

تواناییهای فارغ‌التحصیلان
فارغ‌التحصیلان این دوره می‌توانند مسؤولیت‌ زمینه‌های مختلف از جمله موارد زیر را عهده‌دار باشند:

1- طرح، نظارت و اجرای طرحهای تحقیقاتی کوچک و بزرگ شیمیایی در سطوح مختلف کاربردی و علمی محض، در دانشگاهها، کارخانجات و مراکز تحقیقاتی ، به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات مورد نیاز جامعه .

2- مسوولیت و ارائه خدمات در آزمایشگاههای کنترل کیفی، پیگیری و ارائه معیارهای استاندارد به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و همچنین مواد مصرفی کارخانه‌ها و صنایع .

3- ارائه خدمات آموزشی در سطح دانشگاهها ، دبیرستانها و موسسات آموزشی.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور بر سازه هاي مهندسي تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور بر سازه هاي مهندسي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور بر سازه هاي مهندسي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديک و دور بر سازه هاي مهندسي تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

از آن جا که خصوصیات زلزله هم به لحاظ دامنه و هم محتوای فرکانسی برای ساختگاه ها در فواصل نزدیک به چشمه لرزه زا و دور از آن متفاوت است و از طرفی استاندارد 2800 ایران اثرات حوزه نزدیک گسل را در بارگذاری لحاظ ننموده، لذا لزوم مطالعه و مقایسه چنین اثراتی وری است. رکوردهای ثبت شده از زمین لرزه های اخیر نشان میدهد که زلزله روی سازه ها های حوزه نزدیک دارای ویژگیهای متفاوتی نسبت به زلزله های حوزه دور می باشند . در مجمو ع بیشتر این ویژگیها، در اثر پدیده مهم جهت پذیری پیشرونده در زلزله های حوزه نزدیک می باشد .این پدیده باعث می شود مؤلفه عمود بر گسل نگاشت های ثبت شده در نزدیک گسل، دارای پالسهایی با پریود بلند در نگاشت سرعت باشند. همچنین در اکثر این نگاشت ها، تقریبا کل انرژی زلزله، در این پالسها جمع می شود که ورود یکباره انرژی به سازه، تغییرشکلهای بزرگی ایجاد می نماید .در این مطالعه ضمن بررسی موارد مذکور و تمرکز بر خصوصیات مختلف زلزله های حوزه نزدیک در مقایسه با زلزله های حوزه دور به بررسی اثرات انها در سازه های مختلف پرداخته شدهاست.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود PREPARATION OF POLYPYRROLE NANOCOMPOSITES BY USING POLY(ETHYLENE OXIDE) AS AN SURFACTANT. تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود PREPARATION OF POLYPYRROLE NANOCOMPOSITES BY USING POLY(ETHYLENE OXIDE) AS AN SURFACTANT. تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود PREPARATION OF POLYPYRROLE NANOCOMPOSITES BY USING POLY(ETHYLENE OXIDE) AS AN SURFACTANT. تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود PREPARATION OF POLYPYRROLE NANOCOMPOSITES BY USING POLY(ETHYLENE OXIDE) AS AN SURFACTANT. تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

One of the main methods for removing heavy metals from wastewater is the use of a surface adsorption process. In this study, polypyrrole and its nanocomposites were successfully synthesized by chemical polymerization of pyrrole by using ferric chloride as an oxidant in the presence of Poly(ethylene oxide) (PEO) as an surfactant and iron oxide (Fe2O3) nanoparticles in aqueous solution. The products were investigated in terms of morphology, chemical structure and crystalline nature with scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction analysis (XRD). The results indicate that properties of products are dependent on concentration of surfactant.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين مشخصات فني نيروگاه زباله سوز براي احداث در شهر تهران تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين مشخصات فني نيروگاه زباله سوز براي احداث در شهر تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين مشخصات فني نيروگاه زباله سوز براي احداث در شهر تهران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين مشخصات فني نيروگاه زباله سوز براي احداث در شهر تهران تحت pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 11

چکیده:

نیروگاههای زباله سوز ازکم آلاینده ترین روشهای دفع زباله بشمار می روند، اما چنانچه به درستی طراحی نگردند عملکرد مطلوب نداشته و دارای اثرات سوء زیست محیطی خواهند بود . بدلیل اینکه سوخت مصرفی نیروگاههای زباله سوز دارای ترکیب ثابتی نمی باشند، لذا زباله تهران از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته و ارزش حرارتی آن تعیین شده است . پس از بررسی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی فناوریهای گوناگون زباله سوزی، فناوری مناسب با توجه به ویژگیهای زباله و سایر پارامترهای مؤثر انتخاب شده و طراحی نیروگاه زباله سوز بر اساس اطلاعات مذکور و ضوابط زیست محیطی انجام می گیرد . در این مقاله اجزاء اصلی نیروگاه زباله سوز مانند انبار زباله نیروگاه، کوره، بویلر، اسکرابر، فیلتر، دودکش و همچنین مسیر آب – بخار نیز شامل سیکل بخار نیروگاه طراحی گردیده و در نهایت بازده حرارتی و راندمان کل نیروگاه محاسبه و راه حلهایی جهت بهبود بازده آن ارائه می گردد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,