خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه مدلي جديد در آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه مدلي جديد در آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه مدلي جديد در آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه مدلي جديد در آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 86

تعداد صفحات: 11

چکیده:

از جمله کاربردهایی که سنجش از دور به عنوان یک علم جدید، در آن نقشی بسزا یافته، بررسی شرایطمحیطی در دوره های زمانی مختلف است. این امر بوسیله تجزیه و تحلیل داده هایی که توسط سنجنده های گوناگون تهیه می شوند، امکان پذیر گشته است. به منظور استخراج تغییرات کمیاز این داده ها روشهای مختلفی مانند تابع عضویت فازی بکار میرود. این روش علی رغم مزایایی که بر آن مترتب است، مستلزم انجام مراحل مختلف از جمله استخراج پارامترهای آماری از هیستوگرام هر یک از PCD ها (Principal Component Difference) و محاسبه ی جداگانه FCMI های (Fuzzy Change Member Image) مختلف، جمع و حداکثر درجه سازی FCMI ها و نیز امکان اعمال نظر کاربر در محاسبه و استخراج پارامترهای آماری (حداقل، حداکثر و میانگین) از هیستوگرام و نهایتا در نتایج بدست آمده، میباشد.در این تحقیق مدلی جدید با عنوان اندکس فاضله فضایی تغییرات (Spatial Distance Change Index) SDCI ارایه گردید تا در صورتیکه نتایج حاصله از آن با نتایج بددست آمده از مدل قبلی (FCMI) همبستگی بالا و قابل قبولی داشته باشد، با توجه به راحت تر بودن انجام، برای استفاده توصیه گردد. بعد از اعمال مدل فوق همبستگی SDCI و FCMI مورد بررسی قرارگرفت که مقدار آن برابر با (0/01) بود بنابراین نمی توان به طور کلی SDCI را با توجه به همبستگی ضعیف آن با FCMI ، بعنوان جایگزینی مناسب، پیشنهاد نمود. اما با توجه به همبستگی بالای نتایج دو مدل در مناطقی با کاربری و پوشش مسیل وزمینهای مرطوب و نیزار، مدل جدید قابل توصیه می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Simultaneous Distribution Network Reconfiguration and DG Allocation for Loss Reduction by Invasive Weed Optimization Algorithm تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Simultaneous Distribution Network Reconfiguration and DG Allocation for Loss Reduction by Invasive Weed Optimization Algorithm تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Simultaneous Distribution Network Reconfiguration and DG Allocation for Loss Reduction by Invasive Weed Optimization Algorithm تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Simultaneous Distribution Network Reconfiguration and DG Allocation for Loss Reduction by Invasive Weed Optimization Algorithm تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس فناوری شبکه های الکتریکی هوشمند
تعداد صفحات: 7
چکیده:

Distribution Network Reconfiguration (DNR) and optimal placement of Distributed Generators (DGs) are two major approaches to reduce losses of distribution networks. Inthis paper a new method to reduce network loss with the simultaneous utilize of these two issues is presented. For thispurpose, the DNR and determining sizing and sitting of DG ismodeled as an optimization problem for minimizing the total loss of the system considering operation constraints. Anevolutionary algorithm called Invasive Weed Optimization (IWO) algorithm is used to solve this problem. Moreover, thegraph theory and tree condition for a graph are used for radiality checking during the DNR problem solution. The proposed method is applied to both IEEE 33-Bus radial testsystem and Khoram Abad city real network. Assessment alloptimization results show the effectiveness of the proposed method for loss reduction.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارائه الگوي مفهومي رهبري تغيير استراتژيک سازماني تحت pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارائه الگوي مفهومي رهبري تغيير استراتژيک سازماني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارائه الگوي مفهومي رهبري تغيير استراتژيک سازماني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارائه الگوي مفهومي رهبري تغيير استراتژيک سازماني تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد کاربردي و تجارت

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

امروزه، محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیدده تا سازمانها درپی یافتن پاسخهایی بدرای ایدن پویایی ها باشدند. در این رابطه، موضوع رهبری تغییر، نقش قابل ملاحظه ای ایفا میکند. اهمیت رهبری در فرایند مدیریت تغییر استراتژیک به این دلیل ا ست که تغییرات بنیادین و استراتژیک مستلزم ایجاد و نهادینه سازی سیستم ها و رویه های جدیدی است و این امر بدون رهبری موثر امکدان پدییر نخواهد بود. این مقاله با روی کردی تو صیفی و تحلیلی در پی یافتن روابط موجود بین موضوعات مدیریت تغییر استراتژیک و رهبری سازمان میباشد. در این مقاله همگرایی های این دو بحث تشریح شده و در قالب یدک الگوی مفهومی شان داده میشود که بر اساس نوع و ماهیت تغییر، بایستی سبک های مختلفی از رهبری بکار گرفته شود به ویژه اینکه هنگام پیاده سازی تغییرات بنیادین و استراتژیک، مناسب ترین سبک رهبری، سبک رهبری تحول آفرین خواهد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نقش ادراک خود در پيش بيني بزهکاري نوجوانان شهرستان اردبيل تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش ادراک خود در پيش بيني بزهکاري نوجوانان شهرستان اردبيل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش ادراک خود در پيش بيني بزهکاري نوجوانان شهرستان اردبيل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش ادراک خود در پيش بيني بزهکاري نوجوانان شهرستان اردبيل تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي، جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ادراک خود در پیش بینی بزهکاری نوجوانان اجرا شد. پژوهش ازنوع علی مقایسه ای با همبستگی است و جامعه آماری کلیه نوجوانان بزهکار شهر اردبیل بود n-120 نمونه این پژوهش 10 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و 30 نفر از نوجوانان غیر بزهکار که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه ادراک از خود هارتر 1985 استفاده شد. و برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( و رگرسیون لجستیک استفاده شد، نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد نوجوانان بزهکار از لحاظ خصوصیات اخلاقی ادراک خود از نوجوانان غیر بزهکار در سطح پایین تری قرار دارند. تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که ادراک خود می تواند پیش بینی کننده معناداری برای بزهکاری است. ولی از بین مولفه های ادراک خود فقط مولفه ملامت و ارزیابی می تواندبزهکاری نوجوانان را پیش بین کند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحليل گذراي ضربه سرعت پايين بر پوستهي استوانهاي کامپوزيتي با روش المان محدود تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحليل گذراي ضربه سرعت پايين بر پوستهي استوانهاي کامپوزيتي با روش المان محدود تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحليل گذراي ضربه سرعت پايين بر پوستهي استوانهاي کامپوزيتي با روش المان محدود تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحليل گذراي ضربه سرعت پايين بر پوستهي استوانهاي کامپوزيتي با روش المان محدود تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 8

چکیده:

با استفاده از روش المان محدود ) ) FEM مساله برخورد سرعت پایین یک ضربه زننده فلزی با دماغهی کروی به یک پوستهی استوانهای کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است . با در نظر گرفتن یک مدل المان محدود، ماتریس های جرم، میرایی و سختی بدست آمده است . برای عمومیت دادن به مدل المان محدود فرض شده است که پوستهی استوانهای با سرعت زاویهای ثابت حول محور خود در حال دوران است . سپس مساله برخورد یک ضربه زننده فلزی با پوسته کامپوزیتی ساکن مورد بررسی قرار گرفته است . اثر جرم ضربه زننده در معادلات در نظر گرفته شده و معادلات حرکت حاکم بر پوسته و ضربه زننده بصورت کوپل با یکدیگر با روش انتگرالگیری عددی نیومارک حل شده است . نیروی برخورد با قانون تماس اصلاح شده هرتز مدل شده است . نتایج متنوعی از رفتار پوسته تحت ضربهی سرعت پایین برای پوستههای مختلف آورده شده است .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارتباط برخي پارامترهاي کيفي و کمي منابع آب زيرزميني در جزيره کيش تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارتباط برخي پارامترهاي کيفي و کمي منابع آب زيرزميني در جزيره کيش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارتباط برخي پارامترهاي کيفي و کمي منابع آب زيرزميني در جزيره کيش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارتباط برخي پارامترهاي کيفي و کمي منابع آب زيرزميني در جزيره کيش تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

افزایش نیاز به منابع آب جهت شرب، کشاورزی، صنعت و ; سبب برداشت بی رویه از منابع آب شیرین زیرزمینی شده و این مسئله باعث هجوم اب شور به منابع آب شیرین جزایر و ایجاد مشکلات فراوانی شده استدراین تحقیق ابتدا نقشه پراکنش هدایت الکتریکی و تراز سطح آب در محدوده جزیره کیش با روش انحنای کمینه ترسیم شد. سپس رابطه بین تراز سطح آب هدایت الکتریکی و توپوگرافی منطقه برقرار گردید نتایج نشان میدهد که هرچه ارتفاع توپوگرافی منطقه مرتفع تر گردیده تراز سطح آب در چاههای نمونه برداری بیشتر و مقدار هدایت الکتریکی نسبی کمتر شده است به بعارتی در مرکز جزیره با ارتفاع 33 متر، تراز سطح آب به حداکثر ارتفاع 24/28 متر و هدایت الکتریکی نسبی به حداقل ممکن 0/046 رسیده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آينده نگاري در صنعت : يک عامل پيش برنده در نوآوري (با نگاهي به آينده نگاري در صنعت غذا) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آينده نگاري در صنعت : يک عامل پيش برنده در نوآوري (با نگاهي به آينده نگاري در صنعت غذا) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آينده نگاري در صنعت : يک عامل پيش برنده در نوآوري (با نگاهي به آينده نگاري در صنعت غذا) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آينده نگاري در صنعت : يک عامل پيش برنده در نوآوري (با نگاهي به آينده نگاري در صنعت غذا) تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: 9

چکیده:

آیندهنگاری در صنعت نمایانگر درک عمیق از روش های نو پدید ، عوامل پیش برنده ، عوامل ممانعت کننده، مسیرهای اشتباه بالقوه و موقعیتهای نو پدید در بازار، صنعت یا یک سری از بازارها و صنایع نزدیک به هم است. سازمان هایی که دارای آینده نگاری در صنعت هستند توانایی بیشتری خواهند داشت تا یک استراتژی برقرار نمایند که نافذ بر روندهای آینده باشد و حتی آنها را تعریف نماید و همچنین یک موقعیت رهبری در بازار ایجاد کند. یکی از مهمترین شاخه های صنعت، بخش غذایی است. در این مقاله آینده نگاری، عوامل محیطی موثر بر آن و عوامل کلیدی لازم برای نوآوری استراتژیکی و چهار چوب آن تعریف خواهند شد. سپس تجربه منطقه فلاندرز (بلژیک و بخش هایی از هلند و فرانسه) به عنوان یک پژوهش نمونه در مورد آینده نگاری آورده خواهد شد. در این پژوهش پیشرفتهای تکنولوژی و علمی آینده در صنعت غذا از نقطه نظر اجتماعی – اقتصادی و نیازهای آینده این صنعت ، شناسایی و ترسیم گردیده است و نتایج آن می تواند برای مدیران، مدیران تحقیق و توسعه و محققان مفید واقع گردد تا از طریق آن استراتژی کمپانی خود را معیار بندی نمایند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهينه سازي مکانيابي استقرار و ساخت واحدهاي پتروشيمي با استفاده از تکنولوژي GIS تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهينه سازي مکانيابي استقرار و ساخت واحدهاي پتروشيمي با استفاده از تکنولوژي GIS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهينه سازي مکانيابي استقرار و ساخت واحدهاي پتروشيمي با استفاده از تکنولوژي GIS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهينه سازي مکانيابي استقرار و ساخت واحدهاي پتروشيمي با استفاده از تکنولوژي GIS تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در طراحی صنعت پتروشیمی مسائل مختلف و متعدد زیادی مطرح می باشد که یکی از مهمترین آنها مکانیابی مناسب است و بایستی بررسی و کارشناسی مناسبی در این امر صورت گیرد تا اهداف مورد نظر به تحقق رسیده و طرح بهینه ای از آن پدید آید . مکانیابی بهینه باعث کاهش اتلاف منابع و به تبع آن کاهش قیمت محصول تمام شده و بهینه سازی زنجیره تأمین، تولید، توزیع و فروش خواهد شد . در این مقاله عوامل مختلف و متعدد موثر بر مکانیابی بررسی می شوند . از جمله نزدیکی به مبادی توزیع و استفاده کنندگان – نزدیکی به مراکز تولید گاز و مراکز پالایشگاهی گاز و نفت – نزدیکی به خط لوله های نفت و گاز، پتروشیمی های دیگر، تامین کننده های داخلی و خارجی مواد و صنایع مکمل – فاصله تا منابع تولید برق – نزدیکی به سکونتگاههای مناسب نیروی انسانی و ; همچنین اثرات محیطی و زیست محیطی که در مکانیابی دخیل است و باید مکانیابی و طراحی به گونه ای باشد که اثرات زیست محیطی کاهش یابد . از جمله عوامل موثر دیگری که مورد بررسی قرار میگیرند میتوان از " راههای دسترسی – یافتن محیط مناسب از نظر شرایط آب و هوایی – مناسب بودن محیط از نظر تامین آب مورد نیاز – یافتن زمین با بافت مناسب – استفاده کمتر از زمینهای قابل کشاورزی – استفاده بیشتر از زمینهای دولتی " نام برد . تکنولوژی GIS تکنولوژی نوینی است که قابلیت پردازش و تحلیل مکانی را از منابع مختلف و گوناگون داده ها ایجاد می کند . با بهره گیری از این تکنولوژی و تغذیه داده های مورد نیاز آن می توان در مکانیابیها تمام موارد را لحاظ نمود و دغدغه ای از نظر لحاظ نشدن برخی مسائل نداشت و با اولویت گذاری و وزن دهی به اولویتها طرح یا طرحهای مناسب را یافته و قابلیت مانور در انتخابها و جایگزینها را داشت .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود کارآموزي مراحل حسابداري پيمانکاري تحت pdf دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآموزي مراحل حسابداري پيمانکاري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کارآموزي مراحل حسابداري پيمانکاري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کارآموزي مراحل حسابداري پيمانکاري تحت pdf :

بخشی از فهرست دانلود کارآموزي مراحل حسابداري پيمانکاري تحت pdf

فصل اول : عملیات پیمانکاری :
- ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
- انواع قرارداد های پیمانکاری
- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
- ارجاع کار به پیمانکار
- انعقاد قرار داد با پیمانکار
- اجرای کار ( شروع عملیات )
- خاتمه کار
- سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
- بانک و صندوق
- تخواه گردان ها
- حساب های دریافتنی
- حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
- اسناد دریافتنی
- پیش پرداخت ها
- سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت :
- دارائیهای ثابت مشهود
- داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
- حسابهای پرداختنی
- اسناد پرداختنی
- پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
- سرمایه
- در آمدها
- هزینه ها
- حساب پیمان
- حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
- روش کار تکمیل شده
- روش درصد پیشرفت کار
- ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
- تعیین سود پیمان تکمیل شده
- انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
- محاسبه صود پیمان نا تمام
- نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
- نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری
- مالیات مقملوع
- مالیات بر در آمد پیمانکاری
- در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری
- مالیات موسسات پیمانکاری
- شرکت های سهامی
- نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
- پیش پرداخت مالیات
- مالیات قطعی پیمان ها
- ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
- ترازنامه
- جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
- گزارش های عملیاتی
- گزارش پیشرفت کار
- صورت حساب صودو زیان
- تراز آزمایشیخلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
1- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
2- حسابهای شرکت پیمانکاری
3- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
4- مالیات پیمانکاری
5- گزارش های مالی
6- صورت مسئله پیمانکاری

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :
در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :
کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .
پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .
موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .
انواع قراردادهای پیمانکاری :‌
قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است .
الف) قراردادهای مقطوع :
در این نوع قراردادها ، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار ( مثلا یک متر خاکبرداری ) توافق می کرد در برخی از موارد ، طبق ماده خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .
ب) قراردادهای اسانسی :
در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قرآن‏شناسي از ديدگاه امام خميني تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قرآن‏شناسي از ديدگاه امام خميني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله قرآن‏شناسي از ديدگاه امام خميني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قرآن‏شناسي از ديدگاه امام خميني تحت pdf :

قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی

قرآن شناسان تاكنون قرآن را از زاویه‏های مختلف نگاه كرده‏اند. همچنین افكار و اندیشه‏های امام خمینی (ره) به عنوان یك قرآن شناس برجسته و تأثیرگذار بر مسلمانان از جهات گوناگون بررسی و تحقیق شده است. نویسنده مقاله حاضر كوشیده است تا قرآن‏شناسی امام را از نظر راه و رسم برخورداری از قرآن طرح و شرح كند. ما امیدواریم كه این مقاله از یك سو فتح بابی باشد برای قرآن‏شناسی دیگران و از سوی دیگر، گامی هرچند كوچك در فراخوانی از همه آنان كه مایلند در ویژه‏نامه قرآن‏شناسی امام خمینی ما را یاری رسانند.

این كتاب بزرگ الهی كه از عالم غیب الهی و قرب ربوبی نازل شده; از بزرگترین مظاهر رحمت مُطلقه الهیه است. این مطلبی است كه امام خمینی در كتاب آداب الصلواه عنوان كرده‏اند.
قرآن شریف به قدری جامع لطایف و حقایق و سرایر و دقایق توحید است كه عقول اهل معرفت در آن حیران می‏ماند. این، اعجاز بزرگ این صحیفه نورانیه آسمانی است، نه فقط حسن تركیب و لطف بیان و غایت فصاحت و نهایت بلاغت و كیفیت دعوت و اخبار از مغیبات و اِحكام اَحكام و اتقان تنظیم

عایله و امثال آن، كه هر یك مستقلاً اعجازی فوق طاقت و خارق عادت است. بلكه می‏توان گفت این كه قرآن شریف معروف به فصاحت شد و این اعجاز در بین سایر معجزات مشهور آفاق شد، برای این بود كه در صدر اول اعراب را این تخصص بود و فقط این جهت از اعجاز را درك می‏كردند و جهات مهم‏تری كه در آن موجود بود و جهت اعجازش بالاتر و پایه ادراكش عالی‏تر بود اعراب آن زمان درك نكردند. الآن نیز آنهایی كه هم افق آنها هستند، جز تركیبات لفظیه و محسنات بدیعیه و بیانیه چیزی از این لطیفه الهیه ادراك نكنند.1

قرآن یك سفره گسترده‏ای است كه همه از آن استفاده می‏كنند، منتها هر كس به وضعی استفاده می‏كند.2 آن برای رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلكه عایله بشری از مقام شامخ احدیت به كشف تام محمدی (ص) تنزل كرد كه بشریت را به آنچه باید برسند، برساند. این صحیفه الهیه، كتاب احیای قلوب به حیات ابدی ع

لم و معارف الهیه است. این كتاب خداست و به شؤون الهیه جل و علا دعوت می‏كند.4
اهداف و مقاصد نزول قرآن
ما باید مقصود از تنزیل این كتاب را قطع نظر از جهات برهانی، كه خود به ما مقصد را می‏فهماند، از خود كتاب خدا اخذ كنیم. صاحب كتاب مقصد خود را بهتر می‏داند. اكنون به فرموده‏های این مصنف راجع به شؤون قرآن نظر می‏كنیم، می‏بینیم خود می‏فرماید: “ذالك الكتاب لاریب فیه هدی” للمتقین”. این كتاب را كتاب هدایت خوانده است. می‏بینیم در یك سوره كوچك چندین مرتبه می‏فرماید: “ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر” می‏بینیم می‏فرماید “وانزلنا الیك الذكر تبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم

یتفكرون”. می‏فرماید: “كتاب انزلناه مبارك لیدبروا آیاته و لیتذكر اولوالالباب”. (سوره ص آیه29)
بدان كه این كتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، كتاب هدایت و راهنمای سلوك انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نوربخش سیر الی الله است. بالجمله، خدای تبارك و تعالی به واسطه سعه رحمت بر بندگان، این كتاب شریف را از مقام قرب و قدسی خود نازل فرموده و بر حسب تناسب عوالم تنزل داده تا به این عالم ظلمانی و سجن طبیعت رسیده و به كسوه الفاظ و

صورت حروف درآمده، برای استخلاص مسجونین در این زندان تاریك دنیا رهایی مغلولین در زنجیرهای آمال و امانی و رساندن آنها از حضیض نقص و ضعف و حیوانیت به اوج كمال و قوت و انسانیت.5،
مقصد قرآن، چنانچه خود آن صحیفه نورانیه می‏فرماید: هدایت به سبل سلامت است و اخراج از همه مراتب ظلمات است به عالم نور و هدایت به طریق مستقیم است. باید انسان به تفكر در آیات شریفه مراتب سلامت را از مرتبه دانیه آن، كه راجع به قوای ملكیه است تا منتهی النهایه آن كه

حقیقت قلب سلیم است; به‏دست آورد. و سلامت قوای ملكیه و ملكوتیه گم شده قاری قرآن باشد، كه در این كتاب آسمانی این گم شده موجود است و باید با تفكر آنرا استخراج كند.6 هیچ جا بهتر از قرآن نیست. هیچ مكتبی بالاتر از قرآن نیست. این قرآن است كه ما را هدایت می كند به مقاصد عالیه كه در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمی‏دانیم. 7

اتصال معنویت به مادیات و انعكاس معنویت در همه جهات مادیت از خصوصیات قرآن است كه افاضه فرموده است. قرآن در عین حالی كه یك كتاب معنوی، عرفانی و آنطوری است كه به دست ماها، به خیال ماها، به خیال جبرییل امین هم نمی‏رسد، در عین حال یك كتابی است كه تهذیب اخلاق می‏كند، استدلال هم می‏كند، حكومت هم می‏كند، و وحدت را هم سفارش می‏كند و قتال را هم سفارش می‏كند
[ آرمان اصلی وحی این بوده است كه برای بشر معرفت ایجاد كند، معرفت به حق تعالی در راس همه امور این معناست. اگر تزكیه گفته شده و دنبالش تعلیم گفته شده است، برای این است كه نفوس تا تزكیه نشوند نمی‏توانند برسند.9] از مقاصد و مطالب آن، دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر بواطن از ارجاس طبیعت و تحصیل سعادت و بالجمله، كیفیت سیر و سلوك الی الله است10

قرآن و كتاب‏های حدیث، كه منابع احكام و دستورات اسلام است با رساله‏های عملیه كه توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می‏شود، از لحاظ جامعیت و اثری كه در زندگی اجتماعی می‏تواند داشته باشد به كلی تفاوت دارد نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یك هم بیشتر است.11 كتابی است كه آدمی باید از اینجا تا آخر دنیا و تا آخر مراتب حركت بكند، یك همچو كتابی است كه هم معنویات انسان را درست می‏كند و هم حكومت را درست می‏كند، همه چیز توی قرآن هست.12 قرآن كتاب تعمیر مادیات نیست. همه چیز است. انسان را به تمام ابعاد تربیت

می‏كند، مادیات را در پناه معنویات قبول دارد ، و مادیات را تبع معنویات قرار می‏دهد.13 ما یك همچو كتابی داریم كه مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، كشورداری و همه چیزها در آن هست. قرآن مشتمل بر تمام معارف است و تمام مایحتاج بشر است.15

انگیزه بعثت بسط این سفره در بین بشر از زمان نزول تا آخر است این یكی از انگیزه‏های كتاب است و انگیزه بعثت است. “بعث الیكم” رسولی را كه تلاوت می‏كند بر شما قرآن را، آیات الهی را، ویزكیهم و یعلمهم الكتاب الحكمه” این شاید غاین این تلاوت باشد، تلاوت می‏كند برای تزكیه و برای تعلیم و برای تعلیم همگانی، تعلیم همین كتاب و تعلیم حكمت كه آن هم از همین كتاب است. پس

انگیزه بعثت نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است كه تزكیه پیدا كنند و نفوس مصفا بشوند از این ظلماتی كه در آنها موجود است تا اینكه بعد از اینكه نفوس مصفا شدند، ارواح و اذهان آنها قابل این بشود كه كتاب و حكمت را بفهمند.16 انگیزه نزول این كتاب مقدس این است كه این كتاب در دسترس همه قرار بگیرد و همه از او به اندازه سعه وجودی و فكری خودشان استفاده كنند. 17

مهجوریت قرآن و راه‏های رهایی از آن
اكنون ببیینم چه گذشته است بر كتاب خدا، این ودیعه الهی و ماترك پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله و سلم. مسایل اسف انگیزی كه باید برای آنها خون گریه كرد، پس از شهادت حضرت علی شروع شده است. خودخواهان و طاغوتیان، قرآن كریم را وسیله‏ای كردند برای حكومتهای ضد قرآنی و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را با بهانه‏های مختلف و توطیه‏های از پیش تهیه شده آنان را عقب زده و با قرآن در حقیقت، قرآن را، كه برای بشر تا ورود به حوض، بزرگترین دستور زندگانی مادی و معنوی بوده و هست از صحنه خارج كردند و هر چه این بنیان كج به جلو آمد، كجی‏ها و انحراف‏ها افزون شد. تا آنجا كه قرآن كریم را كه برای رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان، بلكه عایله بشری، از مقام شامخ احدیت به كشف تام محمدی تنزل كرد، كه بشریت را به آنچه باید برسند، برساند و این ولیده “علم الاسماء” را از شر شیاطین و طاغوت‏ها رها سازد، و جهان را به قسط و عدل برساند و حكومت را به دست اولیاء الله معصومین، علیهم صلوات الاولین و

الاخرین بسپارد تا آنان به هر كه صلاح بشریت است بسپارند، چنان از صحنه خارج نمودند كه گویی نقشی برای هدایت ندارد; و مع‏الاسف به دست دشمنان توطیه‏گر و دوستان جاهل، قرآن، این كتاب سرنوشت ساز، نقشی جز در گورستان‏ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آن كه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و كتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به كلی از صحنه خارج شد.18

ای قرآن، ای تحفه آسمانی و ای هدیه رحمانی! تو را خدای جهان برای زنده كردن دل‏های ما و باز كردن گوش و چشم توده مردم فرستاد، تو نور هدایت و رهنمای سعادت ما هستی تو ما را از منزل حیوانی می‏خواهی به اوج انسانی وجود رحمانی برسانی، فسوسا كه آدمیزادگان قدر تو را ندانسته و پیروی تو را فرض خود نشمردند، اسفا كه قانون های تو در جهان عمل نشد تا همین ظلمتخانه و جایگاه مشتی وحشیان و درندگان كه خود رامتمدنین جهان می‏دانند، رشك بهشت برین شود و

عروس سعادت در همین جهان در آغوش همه درآید. 19
اسلام همه چیز برای مسلمین آورده است، همه چیز، قرآن در آن همه چیز است لكن مع‏الاسف ما استفاده از آن نكرده‏ایم و مسلمین مهجورش كردند یعنی استفاده‏ای كه باید از آن بكنند نكردند. 20
قرآن و اسلام مهجور و مظلوم‏اند، برای اینكه مهجوریت قرآن و مهجوریت اسلام به این است كه مسایل مهم قرآنی و مسایل مهم اسلامی یا به كلی مهجور است یا برخلاف آنها بسیاری از دولت‏های اسلامی قیام كرده‏اند. 21
بر قرآن آموز و آنكه از قرآن بهره می بردلازم است كه یكی دیگر از آداب مهمه را به كار بندد تا استفاده حاصل شود و آن رفع موانع است كه ما از آنها تعبیر می‏كنیم به حجب بین مستفید قرآن. این حجابها بسیار است كه ما به بعض از آنها اشاره می‏نماییم.

از حجاب‏های بزرگ، حجاب خودبینی است كه شخص متعلم، خود را به واسطه این حجاب مستغنی بیند و نیازمند استفاده نداند. و این از شاهكارهای مهم شیطان است كه همیشه كمالات مرهومه را بر انسان جلوه دهد و انسان را به آنچه كه دارد راضی و قانع كند و ماورای آنچه پیش اوست، هر چیز را از چشم او ساقط كند. مثلاً اهل تجوید را به همان علم جزیی قانع كند و آن را در نظر آنها جلوه‏های فراوان دهد و دیگر علوم را از نظر آنها بیفكند و حَمَله قرآن را پیش آنها به خود آنها تطبیق دهد و آنها را از فهم كتاب نورانی الهی و استفاده از آن محروم كند و اصحاب ادبیت را به همان

صورت بی‏مغز راضی كند و تمام شؤون قرآن را در همان كه پیش آنهاست نمایش دهد. و اهل تفاسیر به طور معمول را سرگرم كند به وجوه قرایات و آرای مختلف از باب لغت و وقت نزول و شأن نزول و مدنی و مكی بودن و تعداد آیات و حروف و امثال این امور; شخص مستفید باید تمام این

حجب را خرق كند و از ماورای این حجب به قرآن نظر كند و در هیچیك از این حجاب‏ها توقف نكند كه از قافله سالكان الی الله باز ماند و از دعوت‏های شیرین الهی محروم شود.22
یكی دیگر از حجاب‏هایی كه مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه است، اعتقاد به آن است كه جز آن كه مفسرین نوشته یا فهمیده‏اند، كسی را حق استفاده از قرآن شریف نیست. و تفكر و تدبر را به تفسیر به رای كه ممنوع است، اشتباه نمودند و به واسطه این رأی فاسد و عقیده باطله، قرآن

شریف را از جمیع فنون استفاده عاری و قرآن را به كلی مهجور نموده‏اند در صورتی كه استفادات اخلاقی و ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رأی باشد. 23
یكی دیگر از حجب كه مانع از فهم قرآن شریف و استفاده از معارف و مواعظ این كتاب آسمانی است، حجاب معاصی و كدورات حاصله از طغیان و سركشی نسبت به ساحت پروردگار عالمیان است كه قلب را حاجب شود از ادراك حقایق.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,