خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرمتقابل کلسيم و فسفربررشد و نمو ساليکورنيا درشرايط شوري تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرمتقابل کلسيم و فسفربررشد و نمو ساليکورنيا درشرايط شوري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرمتقابل کلسيم و فسفربررشد و نمو ساليکورنيا درشرايط شوري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرمتقابل کلسيم و فسفربررشد و نمو ساليکورنيا درشرايط شوري تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: 3
چکیده:
سالیکورنیا گیاهی است شورپسند و خودرو دارای مصارف خوراکی دامی دارویی و صنعتی می باشد به منظور ارزیابی سطوح مختلف شوری و مقادیر مختلف کلسیم و فسفربررشد و نمواین گیاه ازمایشی بصورت فاکتوریل درگلخانه فیزیولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج انجام یافت تیمارهای این ازمایش 6سطح شوری NaCl صفرو400، 300 ،200 ،100 و600 میلی مولار و سه سطح کلسیم 1و10و20میلی مولار با سه سطح فسفر0/1و1و1/5 میلی مولار بودند پس از45روز ازاعمالتیمارها وزن تروخشک قسمت هوایی پتانسیل آبی میزان تجمع قندهای محلول و میزان تجمع عناصر سدیم پتاسیم کلسیم فسفرومنیزیم اندازه گیری شد نتایج ازمایش نشان دهنده که کلسیم و فسفرتاثیرمعنی داری برروی رشدو نمو سالیکورنیا درشرایط شوری و خصوصیات اندازه گیری شده دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و فروالکتريکي نانوپودرهاي چندفروئي[BiFeO3]1درxدر[BaTiO3]x توليدشده به روش آلياژسازي مکانيکي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و فروالکتريکي نانوپودرهاي چندفروئي[BiFeO3]1درxدر[BaTiO3]x توليدشده به روش آلياژسازي مکانيکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و فروالکتريکي نانوپودرهاي چندفروئي[BiFeO3]1درxدر[BaTiO3]x توليدشده به روش آلياژسازي مکانيکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و فروالکتريکي نانوپودرهاي چندفروئي[BiFeO3]1درxدر[BaTiO3]x توليدشده به روش آلياژسازي مکانيکي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
مواد چند فروئی موادی هستند که در یک فاز بیش از یک پارامتر نظم فریک، از خودنشان میدهند. پارامترهای نظم فریک شامل فروالکتریک، فرومغناطیسو فروالاستیک هستند. از نظر فیزیکی ، همزیستی نظم فروالکتریکی و فرومغناطیسی ضد هم می باشند. به عنوان مثال نظم فروالکتریکی به اربیتال هایdخالی کاتیون ها وابسته است ، در حالی که رفتار فرومغناطیس به اربیتالهایd نیمه پر آنها وابسته است.در این گونه مواد با استفاده از میدان الکتریکی می توان نظم فرو مغناطیسی را و با استفاده از میدان مفناطیسی می توان نظم فروالکتریک را تغییر داد. مواد چند فروئی در قطعات حافظه های جدید، اسپینترونیک حسگرهای میدان مغناطیسی مستقیم کاربرد فراوانی دارند. در این تحقیق، به منظور بهبود خواص مغناطیسی و دیالکتریکی چندفروئیBiFeO3 از ماده فروالکتریک بسیار خوبBaTiO3استفاده نمودیم و تغییرات در خواص ساختاری ،مغناطیسی و فرو الکتریکی ترکیب،[BiFeO3]1-x-[BaTiO3]x و(x=0,0.1,0.2,0.3)را بررسی کردیم. نتایج اندازه گیری ها نشانداد که با افزودنBaTiO3ثابت شبکه کاهش و خواص فروالکتریکی ترکیب بهبود می یابد اندازه گیریVSMنشان داد خواص فرو مغناطیسی با افزایشx تا 02 بهبود و با افزایش بیشتر کاهش می یابد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نوآوري درصنعت بيمه با بررسي تاثير مهندسي مجدد در مديريت ريسک و تقلب تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نوآوري درصنعت بيمه با بررسي تاثير مهندسي مجدد در مديريت ريسک و تقلب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نوآوري درصنعت بيمه با بررسي تاثير مهندسي مجدد در مديريت ريسک و تقلب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نوآوري درصنعت بيمه با بررسي تاثير مهندسي مجدد در مديريت ريسک و تقلب تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

همگی سازمانها می بایست بدنبال گزینش بهترین تصمیم در موضوع کارکردهای خود باشند. پیچیده گی دنیای امروز در فرآیند کار و درآمد ، رقابت ، افزایش یا کاهش هزینه های مربوط به کار و درآمد شامل هزینه های فروش ، بازاریابی، نیروی انسانی و ... باعث می شود سازمانها همواره بدنبال رهیافت های کارا و سودمند باشند. همچنین سازمانها با در اختیار گرفتن ابزارهای گوناگون در اندیشه بهینه سازی تصمیم و بهبود فرآیند تولید خدمات خود هستند. این مقاله اهمیت فرآیند مهندسی مجدد در گردش اطلاعات درست و کارآمد را برای ارزیابی مدیریت ریسک خدمات سازمانها و همچنین مدیریت تقلب را مورد بررسی قرار می دهد. سازمانها از طریق مهندسی مجدد در طراحی فرآیند کار و درآمد به نحو شایسته ای داده ها و اطلاعات را پالایش و پایش نموده تا با در اختیار گرفتن داده های درست ، دسته بندی شده، بهنگام ، طبقه بندی شده و در نهایت گردآوری یکپارچه آن در یک محیط داده ای استاندارد نه تنها امکان بکارگیری دانش مربوط به ارزیابی ریسکهای کاری را در اختیار خواهند گرفت بلکه دستیابی به نیاز مهم دیگر سازمان یعنی برنامه مدیریت تقلب نیز امکان پذیر خواهد شدو از این رو می توان به سادگی خط مشی سازمان را در این زمینه تدوین و اجرایی نمود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه بين آينده نگري با هوش سازماني تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه بين آينده نگري با هوش سازماني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه بين آينده نگري با هوش سازماني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه بين آينده نگري با هوش سازماني تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

آینده نگاری نوعی مدیریت و مهندسی جامع آینده و ایجاد فرصت برای ساختن آیندهی مطلوب است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه آیندهنگری با هوش سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری صورت گرفتهاست. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن، کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری هستند که برای جمع آوریداده ها، تعداد 381 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزارspssانجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین آینده نگری با هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین آینده نگری با هفت مولفه هوش سازمانی )چشم انداز استراتژیک، میل به تغییر، روحیه کارکنان، فشار عملکردی، کاربرد دانش، اتحاد و تفاهم و سرنوشت مشترک( نیز تائید گردید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جايابي بهينه و همزمان منابع توليد پراکنده و ادوات حفاظتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک (GA) والگوريتم کلوني مورچگان (ACS) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جايابي بهينه و همزمان منابع توليد پراکنده و ادوات حفاظتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک (GA) والگوريتم کلوني مورچگان (ACS) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جايابي بهينه و همزمان منابع توليد پراکنده و ادوات حفاظتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک (GA) والگوريتم کلوني مورچگان (ACS) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جايابي بهينه و همزمان منابع توليد پراکنده و ادوات حفاظتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک (GA) والگوريتم کلوني مورچگان (ACS) تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی برق

تعداد صفحات: 8

چکیده:

یکی از پدیدههای قابل توجهی که در سالهای اخیر در صنعت برق رخ داده است ظهور منابع تولید پراکنده در شبکههای قدرت است. ازجمله مزایای بسیار مهم این سیستمها افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ و ; میباشد. منابع تولید پراکنده در هنگام بروز خطا در شبکه، با ایجاد جزایر عمدی میتوانند باعث کاهش میزان قطعی بارها و در نتیجه کاهش انرژی توزیع نشده شبکه شوند. از جمله ادوات حفاظتی شبکه توزیع، که هماهنگی مناسبی با منابع تولید پراکنده دارند کلیدهای بازبست میباشند. این کلیدها قابلیت سنکرون کردن ناحیه جزیره پس از بازیابی شبکه را دارا میباشند. بنابراین لزوم ارائه روشهای نوین در این محیط به منظور ارضای شرایط جدید و ایجاد بستری مناسب برای استفاده حداکثری از تاثیر این تکنولوژیهای جدید، اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان و تعریف تابع هدف جامعی از شاخصهای قابلیت اطمینان، پروفیل ولتاژ و تلفات شبکه، منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی بصورت همزمان جایابی میشوند. شبیهسازیها روی شبکه توزیع 34 شینه اصلاح شده IEEE انجام شده است. و کارایی الگوریتمهای پیشنهادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد GIS در مکان يابي محل هاي دفن پسماندهاي شهري مطالعه موردي : شهر دماوند تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد GIS در مکان يابي محل هاي دفن پسماندهاي شهري مطالعه موردي : شهر دماوند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد GIS در مکان يابي محل هاي دفن پسماندهاي شهري مطالعه موردي : شهر دماوند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد GIS در مکان يابي محل هاي دفن پسماندهاي شهري مطالعه موردي : شهر دماوند تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: 9

چکیده:

دفن پسماندها همواره به عنوان یکی از مشکلات اولیه مسئولین خدمات شهری محسوب شده است. مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی دفن پسماندها بدلیل ارتباط آن با زندگی بشر نیاز به کنترل و اعمال سیستم مدیریت ویژه ای دارد که درفراوری توسعه و افزایش جمعیت پیچیدگی های بیشتری می یابد. با توجه به مشکلات دفع پسماندهای شهری در شهرستان دماوند و کاهش پیامدهای مختلف آن ، نیاز به مکان یابی اصولی بوده است. لذا برای انتخاب یکمکان مناسب دفن پسماندها با منظور نمودن معیارهای زیست محیطی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده گردیده است. عوامل اصلی در مکان یابی محل دفن پسماندها در این تحقیق، توپوگرافی، شیب زمین، جنس خاک، زمین شناسی، هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی ، فاصله از منابع آبهای سطحی، مراکز جمعیتی شهری و روستایی، جاده دسترسی و منابع تولید پسماندها بوده است. با تعیینمحدوده های قابل قبول برای هر یک از عوامل فوق، بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نهایی، مکان های مناسب بر حسب اولویت بر روی نقشه تهیه شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مروري بر روش هاي مدرن سازي سيستم هاي موروثي به معماري سرويس گرا تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مروري بر روش هاي مدرن سازي سيستم هاي موروثي به معماري سرويس گرا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مروري بر روش هاي مدرن سازي سيستم هاي موروثي به معماري سرويس گرا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مروري بر روش هاي مدرن سازي سيستم هاي موروثي به معماري سرويس گرا تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها از سیستم های نرم افزاری موروثی استفاده می کنند.سیستم های نرم افزاری موروثی عموما به سیستم های اطلاق می شود که طی چندین سال در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته اند و به تدریج حاوی منطق کاری آن سازمان شده و جز دارائی های آن سازمان به حساب می آیند. مشکلاتی که در نگهداری و پشتیبانی این سیستم ها وجود دارد،نیاز به مدرن سازی و انتقال این سیستم ها به فناوری های جدید را آشکار می سازد. یکی از پیشرفت های فن آوری که طی سال های اخیر وطرح شده است. معماری سرویس گرا است. معماری سرویس گرا سبکی از معماری است که از اتصال سست سرویس ها ،جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری بیشتر سیستم نرم افزاری بصرت مستقل از فناوری پشتیبانی می کند . از مهم ترین دستاوردهای معماری سرویس گرا ،انعطاف پذیری و چابکی سیستم نرم افزاری دربرابر تغییرات در نیازمندی های جدید کسب و کار ،کاهش هزینه توسعه و نگهداری نرم افزار ،استفاده مجدد از دارائی های سازمان می باشد.تاکنون رویکردهای مختلفی برای مدرن سازی سیستم های موروثی به معماری سرویس گرا ارائه شده است. در این مقاله یک مطالعه موردی بر اساس معیارهای ارائه شده بر روی رویکرد مدرن سازی به معماری سرویس گرا انجام شده و نقاط ضعف و قوت آن ها نشان داده شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبود شرايط زيست محيطي و ترافيکي شهري با بهره گيري از سيستم دوچرخه سواري تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبود شرايط زيست محيطي و ترافيکي شهري با بهره گيري از سيستم دوچرخه سواري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهبود شرايط زيست محيطي و ترافيکي شهري با بهره گيري از سيستم دوچرخه سواري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبود شرايط زيست محيطي و ترافيکي شهري با بهره گيري از سيستم دوچرخه سواري تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 8
چکیده:
امروزه، ترافیک وسایل نقلیه موتوری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه رو به رشد است. در ترکیب بازیرساخت های انبوه و توسعه کلان، این امر به سلامت مردم آسیب زده و خطرات معابر را نیز افزایش داده است. مشکلعمده فراروی مدیریت ترافیک شهری از جمله راه بندان های طاقت فرسا، آلودگی هوای ناشی از آن و سایر مشکلات مربوطه ناشی از استفاده بی رویه از اتومبیل شخصی است. این واقعیت محققین را بر آن داشته که به دنبال جایگزینمناسبی برای اتومبیل های شخصی باشند. توسعه حمل و نقل عمومی 1 و غیرموتوری که سیستم دوچرخه سواری در کنار مدیریت تقاضا، از آن جمله است. در این مقاله به تشریح سیستم دوچرخه سواری و نیز بهره گیری آن در محیط شهری در جهت بهبود ترافیک و شرایط زیست محیطی پرداخته شده است. در مورد مشکلات پیش روی سیستم طرح مسئله وبا ارائه راهکارهای پیشنهادی به حل مسئله پرداخته شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه چارچوب مفهومي شايسته محوري مبتني برمديريت استراتژيک منابع انساني تحقيق موردي: کارکنان دادگستري استان گلستان تحت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه چارچوب مفهومي شايسته محوري مبتني برمديريت استراتژيک منابع انساني تحقيق موردي: کارکنان دادگستري استان گلستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه چارچوب مفهومي شايسته محوري مبتني برمديريت استراتژيک منابع انساني تحقيق موردي: کارکنان دادگستري استان گلستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه چارچوب مفهومي شايسته محوري مبتني برمديريت استراتژيک منابع انساني تحقيق موردي: کارکنان دادگستري استان گلستان تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 25
چکیده:
رویکردهای شایستگی محور یکی ازابزارهای موثر درتقویت و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی هستنداستفاده ازیک مدل شایستگی به شیوه های مختلف ارزش افزوده تولید می کند مطالعه و بررسی ویژگیهای سازمان های موفق توسط پیترز و واترمن نشان داده است که سازمانهای موفق سازمانهایی بوده اند که ازیک سو درارزیابی انتخاب و جذب نیروی انسانی دقت به خرج داده اند و ازسوی دیگر ازمنابع انسانی خویش به طریق بهینه و بهره ور استفاده نموده اند یکی ازاثربخش ترین طرق ارزیابی انتخاب و ارتقا نیروی انسانی رویکرد شایسته مدارانه است که براساس ایده ای بنیان گذاشته شده است که شغل و پست سازمانی به فردی نیاز دارد که ازشایستگی های معینی به منظور انجام کار دربالاترین سطحش برخوردار باشد دراین پروژه به دنبال معرفی شایستگی Competency وهمچنین کاربردهای آن درزیرسیستم های مدیریت منابع انسانی و به ارایه تعریف مفهوم تاریخچه سطوح الگوها رویکردهای شایستگی و کاربردهای شایستگی می پردازیم این تحقیق ازنوع توصیفی – همبستگی می باشد که ازروش پیمایشی استفاده خواهد کرد جامعه اماری دراین تحقیق شامل تمامی کارکنان دادگستری گرگان که شامل 200نفر می باشد که بطور رسمی و قراردادی دراین سازمان مشغول به کارمی باشند ازاین تعداد باتوجه به جدول مورگان 127 نفر تعیین گردید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه تاثير داروهاي تتراسايكلين، اريترومايسين و پاويدون آيوداين 2?5 بر ملتحمه كره چشم نئوناتوروم تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه تاثير داروهاي تتراسايكلين، اريترومايسين و پاويدون آيوداين 2?5 بر ملتحمه كره چشم نئوناتوروم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه تاثير داروهاي تتراسايكلين، اريترومايسين و پاويدون آيوداين 2?5 بر ملتحمه كره چشم نئوناتوروم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه تاثير داروهاي تتراسايكلين، اريترومايسين و پاويدون آيوداين 2?5 بر ملتحمه كره چشم نئوناتوروم تحت pdf :

مقاله مقایسه تاثیر داروهای تتراسایكلین، اریترومایسین و پاویدون آیوداین 25 بر ملتحمه كره چشم نئوناتوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله پزشكی كوثر از صفحه 99 تا 104 منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر داروهای تتراسایكلین، اریترومایسین و پاویدون آیوداین 25 بر ملتحمه كره چشم نئوناتوروم
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورم ملتحمه
مقاله ملتحمه کره چشم نئوناتوروم
مقاله اریترومایسین
مقاله تتراسایکلین
مقاله پاویدون آیوداین
مقاله پروفیلاکسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: «ملتحمه كره چشم نئوناتوروم (ON)» به بروز علایم ورم ملتحمه در 28 روز اول زندگی نوزاد اتلاق می شود. مهم ترین عوامل عفونت ON نایسریا گنوره، كلامیدیا تراكوماتیس و استافیلوكوكوس اورئوس هستند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سه داروی اریترومایسین، تتراسایكلین، قطره پاویدون آیوداین و قطره اشك مصنوعی در پیشگیری از بروز ON بود.
مواد و روش ها: در این كارآزمایی بالینی تصادفی، 321 نوزاد متولدشده طی بازه 6ماهه در یك بیمارستان شهر تهران و بیمارستان شریعتی بندرعباس به روش تصادفی وارد مطالعه شدند. پس از گرفتن نمونه از ملتحمه، داروهای ایترومایسین، تتراسایكلین، اشك مصنوعی و قطره پاویدون آیوداین %25 در چشم راست استفاده و چشم مقابل به عنوان كنترل در نظر گرفته شد. پرسش نامه ای حاوی اطلاعات مادر و نوزاد هنگام تولد تكمیل شد. در صورت بروز علایم، انجام كشت ترشحات چشم بیمار صورت گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS13 و آزمون های Tوابسته و مجذور كای آنالیز شد.
یافته ها: 61 نوزاد (%19) دچار علایم ورم ملتحمه شدند؛ در میان آنها، 14 مورد (%229) كشت مثبت داشتند. در گروه اریترومایسین، تتراسایكلین، اشك مصنوعی و پاویدون آیوداین به ترتیب 769، 1158، 625 و %91 دچار علایم شدند. بین بروز علایم و نیز كشت میكروبی و نوع داروی استفاده شده به عنوان پروفیلاكسی رابطه معنی داری دیده نشد و نیز تفاوتی معنی دار در نوع زایمان و بروز علایم ON وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به معنی دار نبودن میزان بروز علامت در گروه های دریافت كننده پروفیلاكسی، استفاده روتین از پروفیلاكسی نمی تواند به صورت یك الزام مطرح گردد و خود موید نیاز به انجام مطالعات بیشتر دقیق در آینده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,