خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق در مورد اعتياد و جوانان تحت pdf :

اعتیاد و جوانان

علل اعتیاد جوانان
درجهان كنونی، دنیا با مشكل اعتیاد مواجه است همانطور كه جرایم مواد مخدر بین المللی ترین و سازمان یافته ترین جرایم را تشكیل می دهد، اعتیاد هم بزرگترین و بین المللی ترین مسئله ای است كه در سطح جهان وجود دارد. متاسفانه امروزه بیشترین قربانیان اعتیاد، طبقه ی جوان جوامع هستند.
در ایران اولین عاملی كه در گسترش و رواج مواد مخدر بیشترین سهم را داشته است. پذیرش مواد مخدر به عنوان یك داروی موثر ومسكن دردها از سوی مردم وبه علت عدم آگاهی و بی اطلاعی از اثرات مخرب مواد بوده است.

بررسی اعتیاد در زمان حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از یك طرف جمعیت جامعه ی ایران جوان است و از طرف دیگر جوانان اصلی ترین قربانیان مواد مخدرهستند چرا كه جوانان به خاطر خصوصیات جوانی، آسیب پذیری بیشتری دارند چون پویا و جستجو گرند.

مقدمه:
بازدخترك سرگشته و حیران به دنبال پناهگاهی میگردد اوكه زندگی را در نگاه های خشك و عبوس پدر دیده او كه احساس را هرگز در چهره ی پدر حس نكرده .او كه پدرراجزبه حالت مستی وخماری مشاهده نكرده می گریزد تا كه دیو سیاه شب او را در این زندان اسیر خود نسازد. كبودی پاهایش جای نوازش های بی رحمانه ی پدر است .
آتش سیگارپدرهم چون جهنمّی است كه جان دخترك را می سوزاند .اوكه تولدش رامرگ بزرگ میدانداحساس تاسف میخورد كه تن بی روح وقلب سنگ پدر جزامید به این موادخانمانسوزعشقی دیگردرسینه اش ندارد. شایدكه او از یاد برده زندگی چیست ؟
شاید نگاه های معصومانه كودكش همچون شراره های آتش جانش رامیسوزاند .

دیگراعتنایی به آدم های اطراف نمی كند ودرگوشه ای سكنی گزیده. سرمای سرد زمستان ازیك سووجامه ی كهنه دخترك ازسوی دیگردل رئوف آسمان را به درد می آورد .
وآسمان دست نوازش خودرا به سردخترك می كشد و لحافی نرم ولطیف ازجنس بلورهای برف به روی دخترك پهن می كند تا دیگر قصّه پدر جان اونشود.
ای دوست آیامن و تو نوای غمگین او را میفهمیم آن هنگام كه ازما كمك می خواهد.

امّاگویی قلب من وتواز پدر او سخت تر است !پس چرانجات بخش شبهای دخترك نیستیم آری ما ناله دخترك را نمی فهمیم .چراكه اعتیاد را بلای خانمان سوز می دانیم .اعتیاد را ریشه فسادو بدبختی می دانیم ،اعتیادرابرای مرد، مرگ و نیستی ناموسش میدانیم. بیا ای عزیزدستان دخترك را در دستانمان گره زنیم تاكه او را از غم وغصّه های پدر رها سازیم بیا ناله دختررابهتربفهمیم وهرگز نگذاریم عشق وهستی برادرانمان،این جوانان مرزوبوم را دردامان اعتیادگرفتار ببینیم.
پس به امید روزی كه دیگربه جای زمین های خشخاش وتریاك ،بذر محبت وصمیمیّت بكاریم ودنیا راگلستانی برای ظهور مهدی (عج)موعودكنیم.

 

انشاء ا;..

تاریخچه :
انسان ها ازسال های نخستین موادمخدررامیشناخته اند واستفاده های مختلفی ازآن داشته اند ومانند امروزمصرف آن ممنوع نبوده ومردم ازآن استفادهای دارویی زیادی می كرده اند وپزشكان نیزآنها را تجویز می كردند این مواد درهمان دوران هم وجود داشته پس اعتیاد به این مواد وافراد معتاد نیز وجود داشته است واین بلای خانمان سوزازسالهای پیش گریبان گیر خا نواده ها بوده است .
اعتیادوجامعه:

اعتیادعبارت است ازمسمومیّت مزمن كه برای فردوجامعه مضراست .بنابراین ابتدا باید به علّت وچگونگی گرایش به اعتیاد توجه كردوآن رابه عنوان یك مشكل اجتماعی كه از شرایط نامساعد اقتصادی واجتماعی ناشی می شود مورد توجه قراردارد.بسیاری از مسایل ومشكلات مهم اجتماعی درارتباط با اعتیادبه وجودمی آیند كه تنها به مواد مخدر و یا اشخاص مصرف كننده مربوط نمی گردد بلكه مشكل آن بیشتر متوجه خود اجتماع است .به هرحال وابستگی واعتیادموضوع پیچیده ای است كه با عوامل گوناگون اجتماعی ،روانشناسی ،علوم پزشكی

می آمیزد ونادیده نگاشتن هریك ازعوامل به منزله طفره رفتن ازتوجه لازم به یك مشكل مهم است. مشكل اعتیادبه عنوان یك پدیده مهلك كه نتایجش میتواند اثرات بسیار سویی در

زمینه های سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی جامعه داشته باشد در هرجامعه ای مطرح است ومعمولا” گروهی كه دربرابراین پدیده خطرناك بیش ازسایرگروهها آسیب پذیراست همانا (گروه جوان) یك جامعه میباشندبه طوركلی وقتی صحبت از گروه جوانان می شود مقصود افرادی بین پانزده تا بیست سال است كه گروهی وسیعی از جمعیّت جهان یعنی حدود % 5/8 ازجمعیت كشورهای پیشرفته و %9/10 ازجمعیت كشورهای درحال توسعه راتشكیل میدهند .
آنچه مسلم است دلایل اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگروكشوری به كشور دیگرتفاوت میكند .

آنچه كه تقریبا همگانی است در بین جوانان بیشترجامعه هادیده میشود مصرف مواد مخدربه منظور برطرف كردن اضطراب وافسردگی نهفته است .در صورتی كه جوانان به علت نا آگاهی به جای استفاده ازمكانیسم های دفاعی موجود درازبین بردن ناراحتی هایشان به دنبال یك راه حل فوری ومعجزه آسا میگردند كه

اضطراب یا افسردگی خود را برطرف كنند كه معمولا در این گونه موارد به وسیله دوستان هم سن وسالشان مواد مخدر به آنها معرفی میگردد به عقیده ی یكی از متخصصان عادت به مصرف مواد مخدرمانندسایر عادت ها ،عادت نمی شود مگر با انجام وتامین نیازهای فرد البته باید ذكركردكه فقط یك شخصیت فكری مضطرب و یا افسرده نیست كه دچار اعتیاد میگردد بلكه گروه های دیگر جوانان نیز ممكن است دچار این دام شوند .جوانان به علت اینكه مانند بزرگسالان

آمادگی پذیرش ومقابله بامشكلات زندگی را ندارند وبرخی ازمشكلات عادی برای آنان به صورت شدید وجدّی جلوه وتظاهر میكند بنابراین دربرابرمشكلات وخطرات احتمالی آسیب پذیرندبه ویژه دوران بلوغ كه جوانان دچار مشكلات وبحران هایی میگردند .وظیفه ی بزرگترها ایجاب می كند كه به طورمنطقی و صحیح

با جوانان ومشكلاتشان روبه روگردند.ولی متاسفانه والدین یامربیان آگاهی و اطلاعات اندكی در مورد تحولات روحی دوران بلوغ جوان دارند.لذا به جای برخورد منطقی ودرست با مشكل جوانان اوراهدف انتقادها وملامت های خودقرارمیدهند.لذا نمی توانند آنچنان كه بایدوشایدجوان را در برابرمشكلات زندگی ویاناراحتی هایش كه ناشی ازدوران بلوغ واحیاناكمبودمحبت وعدم درك ازطرف بزرگترهاازخانواده واجتماع فراری شده وبه دنبال یك ماده معجزه گر باشندكه ماده مخدر را می

یابند زیرا جوان می بیندكه دوستانش نه تنها او را ملامت نمیكنند بلكه وی را بیشترو بهتر نیز درك می كنند لذا هرگونه راه حلی راكه آنان برای رفع مشكل پیشنهادكنند بدون هیچ گونه تامل وتعلقی میپذیرد;;;..وهمه چیزازهمین جا شروع می شود;;;.ابتدا سیگار;;;;..سپس سیگار همراه حشیش ;;;..وبلاخره هروئین .
عوامل مؤثردرایجاداعتیاد :

عوامل خانوادگی :
1- زمینه های خانوادگی :متأسفانه اغلب افرادی كه در خانواده های معتاد متولد می شوندوپرورش می یابند تكرارمصرف اعضای خانواده برایشان عادی می شود وترس ازتجربه مصرف آن ازآنا ن دور می شود چون بین پدر وفرزندازلحاظ ژنتیك رابطه ی مستقیم وجود ندارد بلكه عمل مصرف پدر برای فرزندان عادی می شود ولی اگر مادری در دوران بارداری معتاد باشد فرزندش معتاد متولد میشودكه قابل درمان است.
2- فقرمادی خانواده :باكمال تأسف دیده شده كه بیشترین معتادان هرجامعه را افراد فقیر تشكیل می دهند مثلأ افرادی كه در محله های شلوغ وپرجمعیت وشهرهای صنعتی و تجاری زندگی میكنند بیشترین درصد معتادان شهر نیویورك هستند .البته نمی توان گفت بین فقر واعتیاد رابطه مستقیمی وجود دارد چون درجامعه ها خیلی ازافرادهستندكه فقیرند ولی معتاد نیستند .

علت هایی كه افراد رابه این راه می كشاند یكی ازمحرومیت های ناشی از فقر است .

عامل دیگر این است كه توزیع كنندگان سعی می كنند كه عوامل توزیع را ازاین گونه افراد انتخاب كنند چون به علت فقر تخصص وحرفه ای ندارند ودرنتیجه بازاركارشان بی رونق است عوامل تولید سعی می كنند كه اوّل آنها رامعتاد كنند وبعد از آنان برای فروش موادمخدر استفاده نمایند چون كاری است بدون زحمت وبادرآمد نسبتأ خوب ودرعین حال به تخصص هم نیازی ندارد چون خوشبختانه بین میزان آگاهی وشناخت یا حدودتحصیلات واعتیاد مردم رابطه معكوس هست هنوزهم درصد افراد معتاد تحصیل كرده ها به قدری پایین است كه از لحاظ آماری چشمگیر نیست.

 

ستیزه والدین:
ضمن ارتباط وتماس بامعتادان جوان ،با عده ای برخوردیم كه ازروابط نامطلوب والدینشان با یكدیگر وباآنان این راه راانتخاب كرده بودندچون وقتی محیط خانواده كانون ومحیط مناسبی برای زندگی نباشد انسان سعی می كندبیشتراوقات خود رادر خارج ازخانواده بگذراند .
واین كار ارتباط اورابادیگران مانند كسانی كه شكارچیان ماهری هستند وبه دنبال شكار می گردند زیاد می كند وآنان پس ازشناخت مشكل شخص در جهت انسانی دلسوز ظاهر می كنندواورابه استفاده ازموادمخدر دعوت می كنند وپس ازچندبار مصرف معتادش می كنند .

رفاه اقتصادی خانواده :
تعداد چشم گیری ازمشتریان مواد مخدرراافرادثروتمندوپردرآمدجامعه تشكیل می دهند چون در خانوادهایی كه رفاه ودرآمداقتصادی زیاداست وروابط انسانی براثركثرت كارویا سرگرمی ضعیف ترمی گردد.
ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای كشش به مواد مخدر است .بهترین دلیل این مدعا افزایش روزانه درصد معتادان درجوامع صنعتی غرب است كه با رشد صنعت روابط انسانی ضعیف تر می گردد امروزه والدین وفرزندان نسبت به هم احساس وعاطفه گذشته راندارند .

چون بایكدیگرتماس وارتباط كمتری دارند ویاافرادی كه درآمدپیش ازحددارندموقعیت و زمینه مساعدتری برای شركت دركلوپ های شبانه ویاتفریحات متنوع درداخل ویاخارج ازكشور را دارندوبدیهی است كه این قبیل امكانات هم برای مصرف وهم برای فروش مواد مخدر جای مساعدی است .

در جامعه های امروزی افرادی كه بیشترین درآمد رادارند چون برخی از هنرمندان هنرهای مبتذل وآنانی كه زندگی خوبی دارند اغلب ارقام چشم گیری ازمعتادان راتشكیل میدهند.

در دسترس بودن موادمخدر :
یكی از مهمترین عوامل اعتیاد دردسترس بودن موادمخدر است چون چیزی كه به آسانی در اختیار مردم قرارگیردگرایش به آن آسانتر صورت می پذیرد درایران به تجربه ثابت شده است كه اجازه مصرف تریاك حتی طی شرایطی خاص برای عده مخصوصی كه به اعتیاد جوانان كمك كرده است وچه بهتر كه وزارت بهداشت ودرمان وسازمان بهزیستی نیز به این مشكل اجتماعی بیشتر توجه كند چون حتی گرفتن اجازه مصرف برای عده ای وسیله درآمد شده است كه هم به نابودی افراد جامعه كمك می كندوهم رشد اجتماعی واقتصادی جامعه را كه با وجود نیروی انسانی كارسازنیست(نیازدارد)متوقف می نماید در آمریكا ثابت شده است كه در زمان قانونی بودن مصرف سیگارحشیش ،درصد معتادان بسیار بالا بوده است ویادركشور نپال كه مصرف حشیش وهروئین آزاد است .
بالا ترین رقم جذب توریست جوان را از جامعه های صنعتی غرب دارد وحتی ازدخترانی كه به نپال می آیند ومدت توقفشان طولانی می شود ممكن است برای خرید مواد مخدر تن به خودفروشی بدهند.

نابرابری های اقتصادی و اجتماعی:
اختلاف طبقاتی در هر جامعه به بی ایمانی بیشترین افراد آن جامعه نسبت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می شود و همین بی ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تاثیر به سزایی دارد. یكی از دلایل عمده ای كه جامعه ی آمریكا بالاترین رقم معتادان را دارد وجود طبقات اجتماعی مختلف د رآن جامعه است طبقاتی بودن آن جامعه تضاد اجتماعی را زیاد می كند و شاید مواد مخدرراه درمان مناسبی در این زمینه برای مردم باشند. هر سال دولت آمریكا میلیون ها دلار پول صرف بیماری اجتماعی اعتیاد می كند و با توجه به نظررهبران آمریكا به این مشكل اجتماعی سالیانه درصد معتادان درحال افزایش است و به همین علت تا شكاف و فاصله طبقاتی كم نشود اعتیاد در آن جامعه كاهش نخواهد یافت.

بیكاری :
به عنوان یك پدیده اجتماعی زمینه مساعدی برای انحراف بویژه اعتیاد است افراد بیكار چون بیشترین اوقات خودرادرقهوه خانه ها یا تریاها میگذرانند واین گونه اماكن بهترین ومناسب ترین جابرای فروش ومصرف مواد مخدراست .

درنتیجه برای گرایش وكشش به طرف اعتیاد عامل مساعدی به شمارمی آیند كه دراصل ازبیكاری مردم ناشی میشود زیرا یكی از مواردی كه در هنگام تحقیق نظرمرا جلب میكرد وجود این قبیل اماكن عمومی برای مصرف مواد مخدر بود .

عقاید معتادان درباره اعتیاد واعتقادات دینی:
93درصد اظهار داشتند كه اعتیاد چه از نظر جسمانی وچه از نظر اجتماعی برایشان مضر است .جوانان بیشتر درباره عواقب اجتماعی اعتیادشان نگرانی داشتند ولی افراد مسن تر در باره عواقب جسمانی 78درصد اظهار نمودند كه مذهب بطوركلی بااعتیاد

مخالف است ولی 21درصد اظهار نمودند كه نظر مذهبی وضع اعتیاد كاملأروشن نیست یك درصد اظهار نمودند كه مذهب هیچ گونه قانونی علیه اعتیاد ندارد.
96 درصد اظهار داشتند كه به عقاید مذهبی پای بند می باشند ولی 38 درصد وظایف مذهبیشان را انجام می دادند .

نمودار میله ای علل اعتیاد

1- آیا رسانه های گروهی نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند ؟ 2- آیا استعمال دخانیات می تواند زمینه ساز اعتیاد باشد ؟

نمودار 1 نمودار 2
تاریخ: 18/3/84
نام و نام خانوادگی: ریحان فتح الله زاده
شماره پرسنلی: 51030749
محل خدمت: آموزش و پرورش ناحیه 7 – هنرستان پویا – سنوات آموزشی: 16 سال
پست آموزشی: معاون
امضاء
منابع ومأخذ :
1) مؤلف: دكتر محمد رضا شرفی – انتشارات :موج ،آبان 77- ماهنامه پرورشی وزارت آموزش و پرورش تربیت
2) تألیف وترجمه :دكترمحمدحسین فرجاد ،دكترهما بهروش ،دكتر زهره وجدی- انتشارات : وجد ،بهار 74- شناخت علل وعوارض ودرمان اعتیاد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی انرژی خورشیدی تحت pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی انرژی خورشیدی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی انرژی خورشیدی تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی انرژی خورشیدی تحت pdf :

دانلود بررسی انرژی خورشیدی تحت pdf در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

آبگرمكن خورشیدی

مقدمه:

سیستم های حرارتی خورشیدی نقش مهمی در انرژی خورشیدی دارد، استفاده از دستگاه های خورشیدی سابقه طولانی دارد، گفته شده است ارشمیدس تقریباً در سال 214 قبل از میلاد از آینه مقعر برای داغ كردن آب استفاده كرده است. سیستم های حرارتی امروزی نیز كم هزینه ترین كاربرد انرژی خورشیدی را دارد.

حرارت خورشید استفاده از حرارت انرژی خورشید را توجیح می كند. بنابراین تعداد متفاوتی از دستگاه های فنی وجود دارد كه اضافه بر گرم كردن فضا، داغ كردن آب یا فرآیندهای صنعتی سیستم های انرژی خورشیدی را می توان برای سرمایش یا تولید برق با كارخانه های تولید برق خورشیدی مورد استفاده قرار داد. قسمت های عملیاتی اصلی عبارتند از:

  • گرم كردن استخر شنای خورشیدی
  • آبگرمكن های خانگی خورشیدی
  • حرارت كم خورشید برای گرم كردن فضای داخل ساختمان ها
  • پردازش حرارتی خورشیدی
  • تولید برق خورشیدی

چون این حیطه های عملیاتی خیلی دور از دسترس هستند، این بخش فقط جنبه های مهم آبگرمكن های خانگی خورشیدی و استخرهای خورشیدی را با سیستم های دارای صفحات خورشیدی بسته و باز مورد بحث قرار می دهیم. بخش های زیر به كاربرد بعضی كمیت های ترمودینامیك در توضیح اصول نیاز دارد. جدول 1-3 مهمترین پارامترها، علائم آنها و واحدهایشان را نشان می دهد.

جدول 1-3: كمیت های ترمودینامیك را برای محاسبات حرارتی نشان می دهد.

نام

نشانه

واحد

حرارت، انرژی

جریان حرارت

درجه حرارت

درجه حرارت ترمودینامیك

ظرفیت حرارتی خاص

رسانایی حرارتی

ضریب همبستگی انتقال حرارت

ضریب همبستگی انتقال حرارت

ضریب همبستگی سطحی انتقال حرارت

انرژی به شكل حرارت Q با جریان گرماQo مرتبط می باشد.

1-3

هر تغییر درجه حرارت نیز باعث تغییر حرارت می شود تغییر در حرارت را می توان با ظرفیت خاص c و جرم m ماده تحت تأثیر قرار گرفته محاسبه كرد.

2-3

ممكن است بعضی ابهامات رخ دهد كه به استفاده از معیارهای متفاوت دما مرتبط باشد، مقیاس فارنهایت معمولاً برای كار عملی استفاده نمی شود. ولی همزیستی درجه حرارت در مقیاس سلسیوس و درجه حرارت مطلقT به كلوین مسئله سازی می باشد. تبدیل سلسیوس به كلوین از فرمول زیر استفاده می شود.

3-3

فرمول تبدیل فارنهایت به سلسیوس و كلوین را می توان در ضمیمه دید. مقدار عددی تفاوت درجه حرارت به درجه سلسیوس مانند تفاوت دما در كلوین (k) می باشد. برای تعادل صحیح واحدها تفاوت دما در فرمول بالا برای تغییر حرارت باید به كلوین باشد. همین مورد به معادلاتی مربوط می شود كه در بخش بعد ارائه خواهند شد. ولی چون مقیاس سلسیوس نسبت به كلوین رایج تر است، مقیاس سلسیوس برای اكثر تفاوت های درجه حرارتی ومعادلات این بخش مورد استفاده قرار داده می شود. جریان حرارتQo كه باعث تغییر حرارت با ظرفیت حرارتی ثابتc می شود به صورت زیر است:

4-3

برای ظرفیت حرارت مواد متفاوت به جدول 2-3 مراجعه شود.

شكل 1-3 ساخت لایه های n با حیطه سطحی را نشان می دهد. از یك طرف درجه حرارت و از طرف دیگر وجود دارد. گردیان دما، جریان دما از طریق لایه ها با فرمول زیر را به دست می آورد.

5-3

این جریان دما Qoباعث می شود دما در سمت دارای درجه حرارت كمتر افزایش یابد و در سمت دیگر كاهش داشته باشد تا اینكه هر دو طرف از همان دما برخوردار شوند. اگر میزان دما یك طرف بیشتر از طرف دیگر باشد تغییردرجه حرارت در سمتی كه از دمای بالاتری برخوردار است را می توان نادیده گرفت. برای مثال میزان دمای محیط اطراف یك ساختمان خیلی بالاتر از داخل ساختمان است. جریان گرما از طریق دیوارهای ساختمان درجه حرارت هوای خارج را تغییر نمی دهد و این مصداق دارد خواه درجه حرارت محیط نسبت به درجه حرارت ساختمان كمتر باشد یا بیشتر باشد.

جدول 2-3: ظرفیت گرمایی (c) برای بعضی مواد در را نشان می دهد.

نام

شكل 1-3 انتقال حرارت از طریق لایه هایn با همان حیطه سطحی A

شكل

ضریب همبستگی انتقال حرارت به صورت فرمول زیر است:

6-3

كه می توان با ضریب همبستگی سطح انتقال حرارت a2,a1 هر دو طرف، رسانایی حرارتی و ضخامت لایه SI، تمام لایه های n محاسبه كرد. جدول 3-3 رسانایی حرارتی مواد متعدد را نشان می دهد.

سیستم های حرارتی خورشیدی برای آبگرمكن

گرمكن خورشیدی استخر شنا

این بخش ابتدا گرمكن استخر شنا را مورد بحث قرار می دهد، به این دلیل نیست كه استخرهای شنای آب گرم مزایای اكولوژیكی ندارد- آنها همیشه نیاز زیادی در ارتباط با آب پاكیزه و انرژی دارد. ولی تقاضا برای دمای پایین برای گرم كردن استخر باعث می‌شود كه از سیستم های انرژی خورشیدی ساده و اقتصادی استفاده شود كه در این بخش كاربرد گسترده ای دارد.

·محفظه كلكتور

·جذب كننده (سلول خورشیدی)

جذب كننده در داخل محفظه كلكتور صفحه ای مسطح قرار دارد. این جذب كننده نور خورشید را به حرارت تبدیل می سازد و آن را به آب موجود در لوله هایی انتقال مید هد كه از درون سیستم عبور می كنند.

محفظه كلكتوردر قسمت پشت آن و اطراف آن كاملاً عایق بندی می شود تا اتلاف حرارتی به حداقل ممكن برسد. ولی هنوز بعضی اتلاف های حرراتی كلكتوری كه عمدتاً به تفاوت درجه حرارت بین جذب كننده و هوای محیط بستگی دارد. این اتلاف‌های حرارتی به انتقال گرما (همرفت) و اتلاف های پرتویی مربوط می شود. جابجایی هوا باعث اتلاف های انتقال گرمایی (همرفتی) می شود.

قاب شیشه ای روی كلكتورها را می پوشاند و باعث جلوگیری از اكثر اتلاف های حرارتی ناشی از انتقال گارما می شود. اضافه بر این آن منتشر شدن حرارت از جذب كننده به محیط را به همین روش مانند وضعیت گلخانه ای كاهش می دهد. ولی شیشه نیز قسمت كمی از نور خورشید را منعكس می سازد.

كه نمی تواند به جذب كننده (سلول خورشیدی) برسد. شكل 6-3 و 7-3 مكانیزم و جریان انرژی در كلكتورهای صفحه ای مسطح را نشان می دهد.

پوشش شیشه ای جلویی قسمت اندكی از نیروی تابش خورشید همانطور كه در شكل 8-3 نشان داده شده است منعكس و جذب می كند اكثر پرتو خورشیدی از شیشه عبور می كند.

انعكاس P، جذبa، مقدار عبورT را می توان در این فرایندها توضیح داد. جمع این مقدار باید همیشه مساوی با 1 باشد.

(7-3) P+P+T=1

نیروهای تابشی هماهنگ به صورت فرمول ذیل می باشد.

8-3

شكل 6-3 فرایند در كلكتور صفحه ای مسطح را نشان می دهد.

جذب پرتوهای خورشیدی باعث بالارفتن حرارت قاب شیشه ای می شود. اگر شیشه دارای تعادل حرارتی برخوردار باشد، آن باید پرتو جدا شده را ساطع نماید. پس برق ناشی از پرتو ساطع شده مساوی با برق پرتو جذب شده می باشد در غیر اینصورت شیشه به طور نامحدودی گرم می شود. بنابراین شدت انتشار با میزان جذب a برابر است:

(9-3) a=E

از یك طرف پوشش جلویی باید در اكثر پرتوهای خورشیدی قابل نفوذ باشد. از طرف دیگر آن همینطور باید پرتو حرراتی جذب كنند (سلول خورشید) را در عقب نگه دارد و اتلاف های انتقال حررات به محیط را كاهش دهد. اكثر كلكتورها از شیشه تك لایه ساخته شده و از شیشه خورشیدی به طور حرارتی با آهن كم عمل آوری شده استفاده می كنند. این شیشه دارای شدت انتشار بالا (t-1) است و مقاومت خوبی در مقابل تأثیرات محیطی دارد.

پوشش های جلویی ساخته شد و از شیشه نسبت به نمونه های ساخته شده از پلاستیك برتری دارند و به این دلیل است كه طول عمر پلاستیك به خاطر مقاومت كمتر در مقابل تابش ماوراء بنفش و تأثیرات آب و هوایی كمتر است.

لعاب دادن دوگانه می تواند باعث كاهش اتلاف های حرارتی شود همین طور قدرت پرتو تابشی خورشید را كاهش می دهد و هزینه ها را افزایش می دهد.

شكل 7-3 تبدیل انرژی در كلكتور خورشیدی و اتلاف های حرارتی را نشان می دهد.

1

استفاده از مواد خالص برای پوشش دهی جلویی می تواند كارآیی كلكتور را افزایش دهد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک از محیط کلاس تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک از محیط کلاس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک از محیط کلاس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک از محیط کلاس تحت pdf :

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد ادراک از محیط کلاس، در قالب فایل word ، شامل 31 پرسش و چهار مولفه، دارایی روایی و پایایی، به همراه راهنمای سوالات مرتبط با هر مرلفه.

پرسشنامه حاضر دارای 4 مولفه است:
- ادراك از محیط كلاس
- سبك های پردازش اطلاعات
- ادراك علاقه مندی و انتخاب گری
- سبك پردازش اطلاعات منطقی و تجربه ای

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط خوش طالع (1393) تایید شده است.دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود فایل نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی تحت pdf دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی تحت pdf :

نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی

بخشهایی از متن:

«ویلیام جی. گود» بر این نكته اصرار دارد كه افراد ممكن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی كرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده كه در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد. بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای كامل كاركردهایش گویای این واقعیت است كه جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید، زیرا هر جامعه‌ای كوشش دارد تا نسلهایی بالنده و متفكر در خود پرورش دهد و هسته این بالندگی در دورن خانواده شكوفا می‌شود. (گود، 1352: ص 22).

عناصر اصلی خانواده هم مسؤول جامعه پذیی فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند. روابط ناشی از نقش نه تنها در موارد مشخص نظیر فوت یا گرفتاری و مسایل یكی از آنها تغییر می كند، بلكه در سراسر دوران زندگی خانوادگی ادامه می‌یابد. در همان جوامع گوناگون تشابهات بسیاری در مورد نقشها و وظیف به ویژه اموری كه تمایزی بین رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد. به طور كلی وضعیت خانوده، زن و شوهری و نقش همسر در خانوده با تكالیف و وظایف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است. با مشخص كردن كار برای مرد خارج از خانواده، جامعه اصلی تقسیم كار را در درون خانواده معین می‌كند. در بین رفتارهای كلی والدین نسبت به فرزندان، ترك فرزندان عامل مهمی در عدم سازگاری و وابستگی شدید آنها به بزرگتران و همچنین عدم اعتماد در روابط با دیگران به شمار می‌رود. ...

...

خانواده به عنوان یك نظام اجتماعی

با توجه به تعریف و مفهومی كه از نظام اجتماعی به دست آمد، خانواده را نیز می‌توان به عنوان نظام كنشهای گوناگون و مشخص شده‌ای پنداشت كه در درون نظام نقشهای تعیین شده سازمان یافته است.

نظام خانواده از طریق ارزشها و هنجارهای اجتماعی به نظام كلی جامعه مربوط می‌شود و در حقیقت نظام جامعه همواره به عنوان گروه مرجعی برای خانواده عمل می‌كند.

با این ترتیب، می توان گفت كه كنش اعضای خانواده در چارچوب نظام هنجارها و ارزشهای اجتماعی صورت می‌گیرد، ولی دارای ویژگی ‌ارادی بودن نیز هست. این كنشها در قالب هنجارها و ارزشهای اجتماعی دارای نظام می‌شوند و به عبارتی هنجارهای اجتماعی چگونگی، و نحوه كنش اعضای خانواده را شكل داده آن را هدایت می‌كند . اینكه اعضای خانواده را ارادی ذكر كردیم بدین معناست كه هر یك از عناصر تشكیل دهنده این نظام ممكن است به دو گونه متضاد، نقشهای خود را ایفا كنند یا در جهت نظام ارزشها و هنجارها یا در خلاف این جهت، هنگامی كه در درون یك نهاد اجتماعی یا یك جامعه، نظام ارزشها و این انتظارات، تا حدودی معیارها را برای او تعیین می‌كند كه انتظارات از نقش پدر بودن است. از طرفی هم از دید همان پدر، مجموعه‌ای توقعات مربوط به بروز بازتابهای احتمالی دیگران وجود دارد كه تكالیف یا الزامات نامیده می‌شود كه ممكن است خوشایند یا نامناسب باشند، مثبت باشند یا منفی. پس رابطه میان انتظارات از نقش «پدر بودن» و «الزامات و تكالیف، یك رابطه دو طرفه است. آنچه را كه پدر الزامات و تكالیف خویش می‌داند، از دید همسر و فرزندان و نظام هنجارهای جامعه، انتظارات از نقش است. بنابراین می‌توان پنداشت كه یك نقش، قسمتی از كل نظام جهت‌گیری عضو خانواده است كه با گروهی از معیارها كه حاكم بر كنشهای متقابل سایر اعضای خانواده است، وحدت و یگانگی یافته است. ...

...


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

دانلود پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال) تحت pdf دارای 27 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال) تحت pdf :

دانلود پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال) تحت pdf


مقدمه


یكی از تلاشهای عمده بشر تامین آب و ذخیره سازی آن در بخشی از مناطقی است كه به هر دلیلی تمامی یا بخشی از سال فاقد آب است.
كوه های بلند آهكی (به خصوص كارستی) واقع در مناطقی با تابستانهای گرم خشك و زمستانهای پر برف در اواخر فصل بهار تا اواسط تابستان علوفه نسبتاً زیادی را در اختیار دامداران می گذارند.

در صورتی كه در همین فصول در این مناطق آب مورد نیاز برای انسان و دام در اختیار نیست.

روشهای مختلفی جهت ذخیره سازی برف و یخ جهت تامین آب برای هنگام كم آبی ابداع شده اند.

شهرهای بزرگ واقع در پایكوه ها و دشتهای با تابستانهای گرم نیاز به برف و یخ داشته اند. یكی از راههای تهیه و نگهداری یخ تكنیك یخچالها بوده است.

یكی از شیوه ها ، جمع آوری و انباشت برف در كوهها( درز و شكافها ، شیله ها و آبكندها)و پوشاندن و نگهداری آن برای تابستان بوده است. برفندیل و برفچال اساساًهمین پدیده است.


تاریخچه


•احتمالاً در بیش از دو قرن در ارتفاعات روستای آب اسك واقع در قسمت بالایی دره هراز جمع آوری برف در برفچال برای فروش آن در تابستان متداول بوده است. •برفندیل ها از سده های قبل و تا حدود 5 دهه گذشته مورد استفاده ایلات كرمانج شمال خراسان قرار می گرفته اند و درموارد معدودی در حال حاضرنیز مورد بهره برداری قرار می گیرند. •كاركرد این پدیده یكسره دگرگون شده و در حال حاضر تنها كاربرد برفچال ذخیره سازی برف جهت تامین آب دام در تابستان است .دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شخصیت تحت pdf دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شخصیت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شخصیت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شخصیت تحت pdf :

شخصیت:

شخصیت را شاید بتوان اساسی­ترین موضوع علم روان­شناسی دانست. شناخت شخصیت، ویژگی­ها، چگونگی شکل گیری، عوامل مؤثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، از یک جنبه­، ارضای حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد، زیرا این شناخت نوعی خودشناسی است و شخص هنگام مطالعه موضوع­های ذکر شده غالباً آن دانسته­ها را با خود مقایسه کرده و با خود تطبیق می­دهد و احتمالاً با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می­دهد، یعنی خود را در یکی از تیپ­های شخصیتی قرار می­دهد، یا دارای ویژگی­های شخصیتی خاص می­پندارد و از سوی دیگر این شناخت­ها و اطلاعات به شخص امکان می­دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع­گیری­های مناسب و آگاهانه داشته باشد، از طرفی داشتن اطلاعات و دانش لازم درباره شخصیت تنها به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل مختلف رشد شخصیت نمی­آید، بلکه این دانش در پیشگری یا اقدام احتمالی درمورد بروز اختلالات و نابسامانی­های شخصی نیز می­تواند به کمک فرد بیاید (کریمی، 1389).

پروین و جان[1] (1989) شخصیت را بیانگر آن دسته از ویژگی­های فرد یا افراد می­دانند که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست.

برخی دیگر از محققین، شخصیت را مجموعه­ای از ویژگی­های پایدار بی­نظیر که ممکن است در پاسخ به موقعیت­های مختلف تغییر کند می­دانند (شولتز، 1998، ترجمه­ی سید محمدی، 1388).

در هر حال، هر کدام از محققین و نظریه پردازان شخصیت، تعریفی از آن ارائه داده اند که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.

2-1-1- تعاریف ارائه شده

روان­شناسی شخصیت به آنچه معمولاً درباره انسان صادق است، یعنی ماهیت انسان و نیز به تفاوت­های فردی علاقمند است، از طرفی نظریه پردازان شخصیت به کلیت انسان نیز می­پردازند و تلاش می­کنند تا روابط پیچیده آنها را با یکدیگر بررسی کنند (پروین، 1989).

شخصیت معادل کلمه انگلیسی Personality و Personalite فرانسه است که هر دو اقتباس از کلمه Person به معنی نقاب یا ماسکی است که در یونان قدیم در میهمان­ها و یا در تئاتر بازیگران به صورت خود می­گذاشتند.

این تعبیر تلویحاً اشاره دارد بر این مطلب که شخصیت هر کس ماسکی است که او بر چهره خود می زند و تا وجه تمیز او از دیگران باشد. در زبان عامه، شخصیت به معانی دیگری به کار می رود. (کریمی، 1389)

به طور خلاصه می توان گفت: در روان شناسی، شخصیت به مفهومی متفاوت از عرف تعریف می­شود.

در نظر آلپورت[2] (1961)، شخصیت عبارت است از سازمان پویای درون فرد که مشتمل است بر آن دسته از سیستم­های روان – تنی که رفتارها و افکار ویژه انسان را معین می­سازند. (احمدی 1381)

شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی­های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست (پروین، 1989).

شخصیت مجموعه­ای از ویژگی­های با دوام و منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به موقعیت­های مختلف بروز کند. (شولتز و شولتز، 1998)

در نظر شلدون[3]، شخصیت سازمان پویای جنبه­های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی (شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است (شلدون، به نقل از کریمی، 1389).

به عقیده­ی اتکینسون و هیلگارد[4]، شخصیت عبارت است از الگوهای رفتاری و شیوه­های تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین می­کند. (کریمی، 1389)

تعاریف بسیار زیادی در زمینه شخصیت وجود دارد، که اگر وجوه مشترک همه آنها را درنظر بگیریم، همه آنها به یک رشته از ویژگی­ها و خصوصیات جسمی و روانی اشاره دارند و در همه آنها به تمایز، افتراق و مشخص کردن افراد از یکدیگر اشاره شده است. پس می­توان گفت: تعریف قابل قبولی که حاوی ویژگی­های مشترک تعاریف موجود باشد این است که:

«شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی­های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می­کند» (کریمی، 1389)

2-1-2- ساختار شخصیت:

مفهوم ساختار به جنبه­های پایدارتر و مقاوم­تر شخصیت اطلاق می شود. ساختارهایا اجزاء بدن و یا مفاهیمی مانند اتم و مولکول در فیزیک قابل مقایسه هستند. مفاهیم ساختاری از قبیل پاسخ، عادت، صفات و تیپ[5] مفاهیم رایجی هستند که در توصیف افراد به کار می­روند.

مفهوم صفت به پایداری پاسخ فرد در موقعیت­های مختلف دلالت می­کند و به مفهومی که مردم عادی برای توصیف دیگران به کار می­برند، نزدیک­تر است. مانند زمانی که برای توصیف یک دوست خوب از صفات باهوش، اجتماعی، صادق، بامزه و یا جدی استفاده می­شود.

در نظر هورنای[6] (1945)، مفهوم تیپ، با دسته بندی تعداد قابل توجهی از صفات مختلف معنی پیدا می­کند و در مقایسه با مفهوم صفت، به نظم و عمومیت بیشتر در رفتار دلالت دارد. اگرچه افراد می­توانند درجات مختلفی از صفات را داشته باشند، معمولاً از تیپ خاصی به حساب می­آیند. مثل تقسیم بندی افراد به درون گرا و برون گرا، و یا طبقه بندی افراد بر حسب این که به دیگران گرایش دارند، از آنها دوری می­کنند و یا با آنها مخالفت می­ورزند. (پروین، 1989)

2-1-3- عوامل اثر گذار بر شخصیت:

اگر شخصیت را مجموعه ویژگی­های جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی در افراد توصیف کنیم، پس آنچه بوجود آورنده این ویژگی­ها به شمار می­آید، شخصیت نامیده می­شود. بخش اول این ویژگی­ها، یعنی ویژگی­های جسمانی، ساخته وراثت و بخش دیگر آن زاینده عوامل اجتماعی یا محیط است، تعیین اینکه کدامیک از این دو عامل ، نقش مهم­تری در ایجاد شخصیت دارند، کار غیر ممکنی است. اما بدیهی است که شخصیت هر فرد حاصل تعامل و تأثیر متقابل هر دو عامل است. بدین معنی از یکسو، عوامل محیطی، در چهارچوب امکانات و محدودیت­های فیزیولوژیکی و ساختار توارثی، فعالیت می­کنند و از سوی دیگر توانایی­های بالقوه­ای که عمدتاً محصول توارث­اند، هنگامی می­توانند شکوفا شوند و از قوه به فعل درآیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند (کریمی، 1389).

در این جا این عوامل را به دو دسته تقسیم کرده ایم.

  • · عوامل تأثیر گذار ارثی:

طبق عقیده­ی کاسپی[7] (2000)، عوامل ارثی، نقش عمده­ای در تعیین شخصیت دارند و این تأثیر به خصوص در مورد ویژگی­هایی است که خاص هر فرد است. (پروین، 1989)

از وقتی که سلول جنسی ماده در جریان لقاح ترکیب می­شود، نخستین سنگ بنای شخصیت فرد گذاشته می­شود. به این ترتیب لااقل نخستین حیطه شخصیت فرد که سبب تمایز یک فرد از دیگری می­شود، یعنی جنسیت او، زاییده ترکیب خاص کروموزومی است که از والدین به ارث برده است.

طبیعی است که ژن­های حامل صفات ارثی، واجد هر خصوصیاتی باشند به صاحب ژن­ها نیز آن خصوصیات را دارا خواهد بود. (کریمی، 1389)

به هر حال شواهد نیرومندی وجود دارند که نشان می­دهند تعدادی از صفات یا ابعاد شخصیت ارثی هستند مثل:

- ابعاد روان پریشی، روان رنجورخویی و برون گرایی آیزنک

- مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا

- سه خلق تهییج پذیری، فعالیت و معاشرتی بودن باس و پلامین[8]

با این حال مهم نیست که چه تعداد صفت ممکن است وجود داشته باشد، حتی پر و پا قرص­ترین طرفداران رویکرد وراثت، قبول ندارند که شخصیت را می­توان به طور کامل به وسیله وراثت توجیه کرد، اینکه آیا آمادگی ارثی ما تحقق یابد، به شرایط اجتماعی و محیطی، مخصوصاً شرایطی که در کودکی داشته­ایم بستگی دارد. (شولتز و شولتز، 1998)

  • · تعیین کننده­های محیطی:

عوامل محیطی و تأثیرات آن موجب شباهت افراد به یکدیگر می­شود همین­طور تجارب افراد موجب می­شود که هر یک، موجودی منحصر به فرد باشند.

- فرهنگ: از میان عوامل محیطی تعیین کننده شخصیت، تجارب فرد به عنوان عضو یک فرهنگ، حائز اهمیت بسیار است. هر فرهنگ، دارای باورها، شعائر و الگوهایی از رفتارهای اکتسابی است، که نهادینه شده و مورد تأیید قرار گرفته است. نهادینه شدن الگوهای رفتاری به این معنی است: که اکثر اعضاء یک فرهنگ خصوصیات شخصی مشترکی را دارا هستند، بنابراین اغلب از تأثیرات فرهنگی بی­اطلاع هستیم، تا این­که با افراد فرهنگ دیگر آشنا می­شویم که نگاه متفاوتی به دنیا دارند و ممکن است دیدگاه­های پذیرفته شده ما را از جهان مورد سؤال قرار دهند. هرچه این تأثیرات دانسته فرض شود، تأثیر آنها بیشتر شده در عمل بر کلیه جنبه­های زندگی ما مؤثر واقع می­شود، یعنی بر نحوه بیان نیازهایمان و نیز راه­های ارضاء آنها، تجارب ما از هیجان­های مختلف و نحوه بیان احساسات خود، نوع رابطه ما با دیگران و یا خودمان، برداشت ما از غم و شادی، چگونگی کنار آمدن با مرگ و زندگی و دید ما نسبت به سلامت و بیماری اثر می­گذارد. (کراس و مارکوس[9] 1999، به نقل از پروین 1989)

-طبقه اجتماعی: اگرچه بعضی از الگوهای رفتاری، نتیجه عضویت فرد در یک فرهنگ است، عضویت در قشرها و طبقات اجتماعی مختلف نیز رشد بعضی از الگوها را موجب می­شود، بدون توجه به گروه اجتماعی فرد، جنبه­های کمی از شخصیت قابل درک است. طبقه اجتماعی فرد – چه طبقه بالا یا پایین و چه طبقه کارگر یا متخصص- از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. عوامل طبقه اجتماعی در تعیین پایگاه اجتماعی فرد، بر نقشی که ایفا می­کند، وظایفی که بر عهده دارد و امتیازاتی که از آن برخوردار است، تأثیر می­گذارد. این عوامل، برداشت فرد از خود از اعضاء طبقات اجتماعی دیگر و نحوه کسب درآمد و مصرف آن را تحت تأثیر قرار می­دهد. عوامل طبقه اجتماعی، همچون عوامل فرهنگی بر تلقی فرد از موقعیت­ها و نحوه­ی پاسخ وی بر آنها اثر می­گذارد. (همان منبع)

-خانواده: یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار محیطی روی شخصیت، خانواده است (کالینز و همکاران[10]، 2000) والدین ممکن است گرم و مهربان باشند و یا سرد و خشن؛ حمایت مفرط و حس مالکیت داشته باشند و یا نیازهای کودکان را بشناسند و به آنها استقلال و آزادی بدهند. هر الگوی رفتاری والدین بر رشد شخصیت کودک اثر می­گذارد. والدین حداقل به سه شیوه تعیین کننده بر فرزندان خود اثر می­گذارند:

1- با رفتارهای خود، موقعیت­هایی می­آفرینند که رفتارهای خاصی را در فرزندشان برمی­انگیزد.

2- سرمشق­هایی برای همانندسازی کودکان­اند.

3- به طور انتخابی، بعضی از رفتارها را تشویق می­کنند.

اخیراً محققان به این نکته دست یافته­اند که تفاوت تجربیات دوقلوها (متعلق به محیط­های متفاوت زندگی) در رشد شخصیت می­تواند مهم­تر از تجربیات مشترک برادر و خواهرهای متعلق به یک خانواده باشد. (پروین، 1989)

-گروه همسالان: در یک دیدگاه جدید، این محیط همسالان است که در رشد شخصیت با اهمیت تلقی می­شود: «آن­چه که در رشد شخصیت اهمیت دارد، تجربیات کودکی و نوجوانی در گروه همسالان است تا تجربیات خانوادگی. در پاسخ به این سؤال که چرا کودکانِ متعلق به یک خانواده تا این اندازه از یکدیگر متفاوتند (پلامین و دانیلز[11]، 1987)، طبق نظر هریس[12] (1995)، باید گفت: «به این دلیل که این کودکان، تجارب متفاوتی در بیرون از خانواده به دست می­آورند و نیز به این دلیل که تجارب خانواده نیز آنها را یکسان تربیت نمی­کند». (همان منبع)

آن­چه در این­جا می­توان گفت، این است که کودکان خیلی چیزها را از خانواده یاد می­گیرند، ولی این تأثیرات، ویژه خانواده است و غالباً در برابر تأثیرات گروهی همسالان، محو می­شود. بنابراین، گروه همسالان، فرد را برای پذیرش قوانین و رفتارهای جدید اجتماعی آماده می­کند و تجاربی را فراهم می­نماید که تأثیرات طولانی مدت بر شخصیت فرد می­گذارد. بر طبق این دیدگاه، نقش خانواده در رشد اولیه فرد اهمیت دارد، ولی این ارتباط با همسالان است که در رشد بعدی با اهمیت است و تأثیر پایداری نیز بر شخصیت فرد دارد.

-عامل یادگیری: شواهد زیادی وجود دارند مبنی بر اینکه یادگیری نقش عمده­ای در تأثیر گذاشتن بر تقریباً، هر جنبه شخصیت ایفا می­کند. تمام نیروهای اجتماعی و محیطی که شخصیت را شکل می­دهند این کار را به وسیله فنون یادگیری انجام می­دهند. حتی جنبه­های فطری شخصیت را می­توان به وسیله فرایند یادگیری تغییر داد، مختل کرد، جلوگیری کرد، یا امکان شکوفا شدن به آنها داد. اسکینر[13] (براساس تحقیقات پیشین که توسط واتسون و پاولف صورت گرفته بودند) ارزش تقویت مثبت، تقریب متوالی، رفتار خرافی، و متغیرهای دیگر یادگیری را در شکل­دهی آنچه دیگران شخصیت می­نامند و خود او آن را صرفاً تراکم پاسخ­های آموخته شده نامید، به ما آموخت.

بندورا[14] این عقیده را مطرح کرد، که ما از مشاهده کردن الگوها (یادگیری مشاهده­ای) و از طرق تقویت جانشینی یاد می­گیریم. بندورا با اسکینر موافق بود که اغلب رفتارها آموخته شده هستند و وراثت نقش محدودی را ایفا می­کند.

جنبه­های متعددی از شخصیت هستند که شواهد علمی نشان می­دهد که آنها آموخته شده هستند، مانند نیاز به پیشرفت مک کللند (که ابتدا موری آن را مطرح کرد). به علاوه، پژوهش­های قابل ملاحظه­ای ثابت کرده­اند که یادگیری بر احساس کارآیی، منبع کنترل، درماندگی آموخته شده و خوشبینی در برابر بدبینی تأثیر می­گذارد. این مفاهیم با مفهوم گسترده­تری ارتباط دارند: سطح کنترل. افرادی که معتقدند بر زندگی خود کنترل دارند، از نظر احساس کارآیی بالا هستند، منبع کنترل درونی دارند، و با درماندگی آموخته شده (که فقدان کنترل را شامل می­شود)، توصیف نمی­شوند. به قول سلیگمن[15]، ]کسانی که معتقدند کنترل دارند، خوشبین هستند نه بدبین.[ (شولتز و شولتز، 1989)

کنترل برای بسیاری از جنبه­های زندگی مفید است. میزان بالای کنترل با مکانیزم­های مقابله کردن بهتر، عوارض استرس کمتر، سلامت ذهنی و جسمی بیشتر، استقامت، آرزوها و عزت نفس بالاتر، اضطراب کمتر، نمرات بالاتر و مهارت­ها و محبوبیت اجتماعی بیشتر ارتباط دارد. کنترل، به هر اسمی که نامیده شود – احساس کارآیی، منبع کنترل درونی یا خوشبینی به وسیله عوامل اجتماعی و محیطی تعیین می­شود. کنترل در طفولیت و کودکی آموخته می­شود ولی می­تواند بعدها در زندگی تغییر کند. رفتارهای خاص والدین می­توانند احساس کنترل داشتن را در کودک پرورش دهند.


[1] . Pervin and Jone

[2] . Allport Lordon Willard

[3] . Sheldon

[4] . Atkinson & Hilgard

[5] . Type

[6] . Horney

[7] . Casspi

[8] . Bass and Plomin

[9] . Cross and Markus

[10] . Collins et.al.

[11] . Plomin and Daniels

[12] . Harris

[13] . Skinner

[14]. Bandura

[15] . Seligman


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود فایل درباره آلبالو تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل درباره آلبالو تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل درباره آلبالو تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل درباره آلبالو تحت pdf :

دانلود فایل درباره آلبالو تحت pdf

آلبالو با نام علمی (prunus serasus) از نظر گیاه شناسی بسیار به گیلاس شبیه است. آلبالو بومی نواحی بین دریای خزر و دریای سیاه است كه احتمالاً بذر آن توسط پرندگان به سایر نقاط از جمله اروپا برده شده است. مناطق عمده كشت آلبالو فرانسه، یوگسلاوی و آلمان می باشد.

گیاه شناسی :

آلبالو گیاهی خزان پذیر با برگهای لوزی بصورت متناوب روی شاخه قرار دارند. رنگ پوست آن قهوه ای روشن تا نقره ای است. آلبالو از نظر حجم در مقایسه با گیلاس جای كمتری را اشغال می كند.

ارتفاع درختان آلبالو 4-2 متر و ساقه بعضی از ارقام بسیار قابل انعطاف است و براحتی بدون آنكه شكسته شود خم می شود بهمین دلیل در چیدن میوه بعضی ارقام نیازی به نردبان نمی باشد و میتوان درخت را خم كرد و میوه آنرا چید. گل روی اسپورهای سـالهای قبل و همچنین روی شــاخه های ســال قبل هم تشكیل می شود. گلها بصورت 5-3 تایی در یك جوانه ظاهر و گلها دارای 5 گلبرگ، 5 كاسبرگ، پرچم و یك مادگی است. بر عكس گیلاس آلبالو خود بارور است و برای تلقیح نیازی به ارقام گرده افشان ندارد. گرده ‌آلبالو میتواند گل گیلاس را تلقیح كند.

گل آلبالو معمولاً دیرتر از سایر میوه های هسته دار باز می شود بهمین دلیل معمولاً با خطر سرمازدگی مواجه نمی شود. میوه آلبالو دارای دم بلند كه بر اساس بلندی یا كوتاهی دم تقسیم بندی می شود و معمولاً ارقام دم كوتاه مرغوب ترند.

اقلیم :

نیاز سرمایی آلبالو بین 1600-600 ساعت زیر 7 درجه سانتیگراد می باشد. تابستان های خشك و خنك برای این درخت مناسب است. مقاومت به سرما در حد سیب است. ریشه آلبالو در برابر خاك مرطوب نسبت به گیلاس دارای مقاومت بیشتری است و ریشه آلبالو سطحی و تا حداكثر عمق 5/1 متر گسترش می یابد.

ازدیاد :

آلبالو به سه روش كاشت بذر، پاجوش و پیوند قابل ازدیاد است. آلبالوهای معمولی بیشتر بصورت پاجوش ازدیاد میگردد. ولی ارقام جدید آلبالو از قبیل آلبالو گیسی و آلبالو مجارستان (سیكانی مجی-اردی جوبیلیوم و بوترمو) با پیوند روی پایه آلبالو تلخ(محلب) ازدیاد می یابد و پیوند شكمی(T) در آلبالو معمول می باشد.

كاشت و تربیت درختان آلبالو :

فاصله كاشت در آلبالو 5*4 و یا 5*5 است. زمان انتقال نهال به زمین اصلی از پاییز و پس از ریزش برگها آغاز و تا قبل از باز شدن شكوفه ها در بهار ادامه دارد. درخت آلبالو معمولاً در خزانه دارای شاخه های جانبی است كه در موقع كاشت باید این شاخه های جانبی را قطع كرد. آلبالو معمولاً سربرداری نمی شود و پس از سال دوم 6-5 شاخه در اطراف ساقه اصلی حفظ و بقیه حذف میگردد

پیوند زدن

از نظر اجرایی کلیه عملیاتی را که منجر به اتحاد بافتهای دو گیاه مختلف روی یکدیگر می‌شود، پیوند زدن می‌نامند.

دید کلی

پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می دهند که آندو پس از مدتی با یکدیگر جوش می خورند. به طوری که گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد.

برخی از فایلگران پیوند زدن را فن خاصی می‌دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض می‌شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال بخشی از یک گیاه روی قسمتی از گیاه دیگر با هدف گیاه افزایی یا برای عادت دادن گیاه جدید به شرایط محیطی ویژه تعریف می‌کنند.

از نظر باغبانی ، قسمتی را که بخشهای هوایی یک گیاه پیوند شده را بوجود می‌آورد، پیوندک یا فرازیست و بخش دیگر که رشد گیاه را شامل می‌شود، پایه یا فروزیست می‌نامند. بدون تردید هر قدر این دو قسمت از نظر صفات ژنتیکی مشابه و از لحاظ گیاه شناسی دارای خویشاوندی نزدیکتری باشد به همان نسبت جوش خوردن بافتها در پیوندگاه آسانتر و پایداری پیوند مطمئن‌تر است.

تاریخچه پیوند

اسناد و مدارک موجود بیانگر این واقعیت است که چینی ها چندین دهه قبل از میلاد مسیح با دانش پیوند زدن گیاهان آشنا بوده‌اند. در زمان امپراطوری روم نیز این فن مرسوم بوده است.

سیرتحولی پیوند

در طی قرون سیزدهم تا شانزدهم میلادی علاقه به پیوند زدن گیاهان قوت گرفت و موجب شد تا تعداد زیادی از گیاهان از کشورهای خارجی و زیستگاههای اصلی به اروپا منتقل شوند. ناگریز گیاهان وارداتی را با روش پیوندزنی افزایش داده و نگهداری کردند. با این حال در این مقطع زمانی اهل فن هنوز از انواع پیوندها اطلاعات کامل نداشتند. در اواخر قرن هیجدهم ضمن آشنایی با نحوه جریان شیره گیاهی ، اعمال برخی از پیوندها مانند پیوند مجاورتی ممکن گردید. در همین راستا طرح پیوند سه گیاه با یکدیگر ارائه شد. با گذشت زمان و پیشرفت علوم باغبانی مسائل مربوط به جوش خوردن و اتحاد بافتهای پایه بطور جدی بررسی شد. در طی قرن نوزدهم انجام روشهای مختلف پیوند در گیاهان بررسی شد.

نقش پیوند و اهداف آن

پیوند کردن درختان میوه به منظور ایجاد یک ترکیب پیوندی مطلوب ، زمانی امکان‌پذیر است که شرایط محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه برای تشکیل یک اتحاد پیش بینی شده مناسب باشد. در ضمن موفقیت در این مهم به عوامل دیگری از جمله ساختار گیاه – زمان و نحوه اجرایی فنون پیوندزنی بستگی دارد. معمولا از اواخر خرداد تا اواخر تابستان زمان مناسب برای انجام پیوندهای جوانه (کوپیوندها) است. اما پیوندهای چوبی (چو پیوندها) را باید در اواخر زمستان تا دیر وقت همزمان با آغاز رشد گیاه اجرا کرد.

پیوند زدن درختان میوه اغلب با هدف افزایش توان باردهی درخت و بهبود کمی و کیفی محصول انجام می‌شود. با وجود این تعویض ساختار رویشی و باردهی درخت ، تنظیم گرده افشانی در باغ ، استفاده از ویژگیهای پایه‌های پیوندی به منظور دست رسی به گیاهان کوتاه قد تا بسیار قوی ، استفاده از میان پایه‌ها برای رفع برخی از عوارض و نارسایی‌های پیوندی ، ترمیم زخمهای وارد شده به تنه – ریشه و شاخه‌های اصلی درخت ، تسریع در آغاز باردهی و موارد بسیار دیگر از اهدافی هستند که همیشه در ایجاد ترکیب‌های پیوندی مورد توجه‌ اند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه تحت pdf :

چكیده:
هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است كه آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشكیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یك توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یك دوره‌ زمانی چهارساله از شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شركت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو كشور هند و آمریكا در یك برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاكی از این است كه در اكثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in ‘Tehran Stock Exchange’

I. Noravesh, Ph.D.
S. Abedi

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from ‘Tehran Stock Exchange’ companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies’ WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, ‘Tehran Stock Exchange’

مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ ،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون ،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.

انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون ،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز ،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.

مدلهای هزینه سرمایه:
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:

نرخ بازده متوسط تحقق یافته :
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم ،1993).

مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده:

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای :
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:
وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان ،1981).

مدل رشد سود تقسیمی
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
1- سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
2- سود سهام سالانه پرداخت می شود.
3- میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
4- نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کند،بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد.نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می ـشود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید،ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود:
– بین درصد تغییرات شیوه های تأمین مالی ودرصــــــد تغییرات هزینه سرمــــایه شركتهارابطه معنا داری وجوددارد.
فرضیات فرعی كه اهداف فرضـــــــیه اصلی را دنبال می نماید به صـــــورت زیر می باشد:
– بین درصد تغییرات بدهیــــــهای بلند مدت ودرصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معكوس معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات سرمایه ودرصد تغییرات هزینــــــه سرمـایه رابطه معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات مجموع سود انباشته واندوخته ها با درصــــد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معنا داری وجوددارد.

روش تحقیق:
این تحقیق مـیـدانی وكاربردی اســـــت. جامعـــــه آماری تحقیـــــق شامل34 شركت از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشـــد كه برای یك دوره زمانی چهار ساله (ازسال1379تاسال1382) بررسی شده اند.انتخاب این شركـتها به صورت رندمی واز بین شرکتهایی که در دوره زمانی مذکور در بورس اوراق بهادار مشغول به فعالیت بوده اند انجام شده اســت.داده های مورد استفاده جــــهت انجام این تحقیق مبلغ بدهیهای كوتاه مدت وبلند مدت،ســـهام عادی،سهام ممتازو ســـود انباشته برای شركتهـــای مذكور در جامعه آماری می باشد.در مرحله بعد تأثیر شیوه هــای تأمین مالی بر هزینه سرمایه این شركتها بررسی می شود.

برای بررسی این تأثیر ابتدا به محاسبه هزینــــه وبازده بدهیها،سهام وسود انباشته پرداخته وسپس بااستــفاده از آزمون فرضیه H0 ومحاسبه ضریب همبــستگی پیرسون معنـاداربودن یا نبودن ضریب همبستگی وبه تبع آن وجـــود یا عدم وجود ارتباط معناداربین متغـیرهای فرضیه سنجیده می شود.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق مراحل زیر اجرا می گردید:

1- محاسبه آماره آزمون f (توزیع فیشر)واسـتفاده از جدول اســـــتانداردfدرسطح اطمینان 95%
2- درصد تغییرات سه شــیوه تأمیـــن مالی(بدهیها،سرمــایه وسودانباشته)به عنوان متغیرهای مستقل X1,X2,X3ودرصد تغییرات نرخ هزینه سرمایـــه به عنوان متغیر وابسته Yدرنظر گرفته شده است.
(آزمون فرضیات فرعی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است)

میان X1,X2,X3 با Y رابطه خطی وجود ندارد : H0
میانX1,X2,X3 باY رابطه خـطی وجود دارد: H1
3- محاسبه ضریب همبستگی
4- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی با استـفاده از جدول اســــتانداردt در سطح اطمینان 95%
ابتدا به معرفی یكسری از مفاهیم مورد استفاده وشیوه محاسبــه آنها پرداخته،سپس نتایج نهایی محاسبات انجام شده برروی داده ها بر مبــنای این شیوه های محاسباتی و تحلیل نهایی آنها بیان می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی تحت pdf دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی تحت pdf :

فایل و فایل کارشناسی رشته علوم تربیتی ( پیش دبستان و دبستان)

بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

چکیده

فایل حاضر، بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنها می باشد ، که از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل 367 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند.با استفاده از ابزار سلامت روانی GHQ و همچنین روشهای آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS در پی تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد : میزان سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی افراد تاثیر دارد و با بالا رفتن میزان معدل دانشجویان، نمره سلامت روان آنها افزایش یافته است و با کاهش این پیشرفت، نمره سلامت روان نیز کاهش می یابد . در بررسی سلامت روانی در بین افراد مجرد و متاهل و زن و مرد نیز ارتباط معناداری ملاحظه نشد . همچنین در بررسی میزان پیشرفت تحصیلی در بین زنان و مردان و افراد مجرد و متاهل نیز تفاوت معناداری وجود نداشت .

کلمات کلیدی : پیشرفت تحصیلی – سلامت روان

مقدمه

موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها ونیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و در صد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های ز ودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی واقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود.( نور بالا،1380)

موضوع بهداشت وسلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته ، تمهیدات فراوانی را در پیش گیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته ، و جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته،و جهت مقابله بافشارهای روانی هم می کرده است . ( فقیمی، 1384)

دانلود فایل بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی تحت pdf
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

اهمیت و ضرورت فایل.. 4

اهداف فایل.. 6

فرضیات فایل.. 7

متغیرهای فایل.. 8

تعاریف مفهومی و نظری واژه ها.. 8

سلامت روانی.. 8

پیشرفت تحصیلی.. 9

اضطراب.. 10

اختلال در عملکرد اجتماعی.. 10

تعاریف عملیاتی واژه ها.. 10

فصل دوم

مقدمه.. 13

«بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با بهداشت و سلامت روان».. 14

اصول بهداشت روانی.. 15

مکاتب بهداشت روانی.. 17

مکتب بهداشت روانی(مکتب اسلام).. 17

مکتب زیست شناختی.. 17

مکتب روان کاوی.. 19

نظریه روان شناسی آدلر.. 21

اریک اریکسون.. 22

کارل راجرز.. 22

آبراهام مزلو.. 23

استرس و فشار روانی.. 24

مکتب رفتار گرایی.. 26

اسکینر.. 26

مکتب شناختی.. 27

ویلیام گلاسر.. 27

آلبرت آلیس.. 28

مکتب هستی گرایی(فارنکل).. 28

ضایعات و زیان های دانشجویی.. 30

نگرانی درباره نمره امتحاناتی.. 31

فایلات انجام یافته در داخل کشور در رابطه با موضوع فایل.. 34

جمع بندی نتیجه گیری.. 45

فصل سوم

روش انجام فایل.. 50

جامعه آماری.. 51

نمونه آماری.. 51

الف: روش نمونه گیری و حجم نمونه.. 51

ابزار اندازه گیری.. 52

الف. معرفی ابزار.. 52

ج.روایی و پایایی آزمون(ویژگی های فنی ابزار (روایی و پایایی)).. 54

مزایای استفاده از فایل همبستگی.. 55

روش جمع آوری داده ها.. 56

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 56

فصل چهارم

آمار توصیفی.. 60

بخش دوم : آمار استنباطی.. 69

فصل پنجم

نتیجه گیری.. 77

محدودیت های فایل.. 78

محدودیت مربوط به پاسخ گویان.. 79

سایر محدودیت ها.. 79

پیشنهادات.. 80

منابع.. 82


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,