خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي خواص مهندسي فيلم هاي پليمري ضدميکروبي در بسته بندي مواد غذايي تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي خواص مهندسي فيلم هاي پليمري ضدميکروبي در بسته بندي مواد غذايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي خواص مهندسي فيلم هاي پليمري ضدميکروبي در بسته بندي مواد غذايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي خواص مهندسي فيلم هاي پليمري ضدميکروبي در بسته بندي مواد غذايي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
تعداد صفحات: 3
چکیده:
بسته بندی های ضدمیکروبی به دلیل افزایش ایمنی موادغذایی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. مطالعات بسیاری برایبررسی کاربرد و میزان اثربخشی این بسته بندی ها برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا انجام شده است. این مقالهتحقیقات انجام شده در رابطه با چگونگی اثرگذاری اختلاط موادضدمیکروبی در خواص سیستم های بسته بندی را مورد بررسیقرار می دهد. این مقاله نشان می دهد که اگرچه می توان خواص مواد بسته بندی را با اضافه کردن موادی همچون اسیدهای آلی ،انزیم ها و باکتری ها تغییر داد ولی با این حال هر ماده بسته بندی منحصربه فرد است و نمی توان این اثرات را تعمیم داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چگونگي بهره گيري از مفهوم آنتروپي نسبي در ايجاد توابع لياپانوف براي فرآيندهاي مارکوف غيرخطي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چگونگي بهره گيري از مفهوم آنتروپي نسبي در ايجاد توابع لياپانوف براي فرآيندهاي مارکوف غيرخطي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله چگونگي بهره گيري از مفهوم آنتروپي نسبي در ايجاد توابع لياپانوف براي فرآيندهاي مارکوف غيرخطي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله چگونگي بهره گيري از مفهوم آنتروپي نسبي در ايجاد توابع لياپانوف براي فرآيندهاي مارکوف غيرخطي تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
با توجه به اصول کلی در تعادل، بدیهی است مادامیکه هیچ واکنش یا اندرکنشی میان دو سیستم وجود نداشته باشد، دو سیستم درحال تعادل اند. تمرکز اصلی این مقاله برروی آنتروپی نسبی به عنوان رابط میان تابع لیاپانوف و پایداری گیبس، است. در این مقاله با توسعه یک رویکرد برای یافتن و معرفی توابع لیاپانوف برای معادله مستقیم فرایند غیر خطی حالت محدود مارکوف استفاده می شود.فرآیند غیرخطی مارکوف را می توان به عنوان یک قانون چند ضابطه ای برای فرآیندهای با اندرکنش های ضعیف به دست آورد. رویکرد بکار رفته در این مقاله، از مفهوم آنتروپی نسبی که با تعریف توابع لیاپانوف به حل معادله مستقیم برای سیستم های با تعداد ذره ی زیاد می پردازد، بهره گیری می کند. استفاده از توابع لیاپانوف برای فرایندهای غیرخطی مارکف با محدودیت هایی همراه شده اند که برای حالت ها و مدل های مختلف دستخوش تغییر می شوند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصولات و مديريت وجه نقد تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصولات و مديريت وجه نقد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصولات و مديريت وجه نقد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصولات و مديريت وجه نقد تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: 12
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و مدیریت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری رقابت در بازار محصولات از شاخص های هرفیندال- هیرشمن، لرنر، لرنر تعدیل شده و کیوتوبین استفاده شده است. در این راستا تأثیر متغیرهای اندازه و اهرم مالی شرکت نیز کنترل شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 102 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1391 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین میزان رقابت در بازار محصولات و وه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. افزون بر این، در کلیه فرضیه های پژوهش، وجود رابطه معنادار بین متغیرهای کنترلی اندازه، اهرم مالی، وجوه نقد ناشی از عملیات و سود قبل از بهره و مالیات با وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها تأیید شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رفتار چرخه اي اتصال با ورق انتهايي در تير با بال کاهش يافته تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رفتار چرخه اي اتصال با ورق انتهايي در تير با بال کاهش يافته تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رفتار چرخه اي اتصال با ورق انتهايي در تير با بال کاهش يافته تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رفتار چرخه اي اتصال با ورق انتهايي در تير با بال کاهش يافته تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
تعداد صفحات: 9
چکیده:
طی زلزله های نورثریچ آمریکا (1994) و کوبه ژاپن (1995) اتصالات جان پیچی بال جوشی (BWWF) در قاب های مقاوم خمشی فولادی بهمقدار زیادی آسیب دیدند. پس از وقوع این زلزله ها اتصالات خمشی متنوعی برای اجرای ساختمانهای جدید فولادی و ترمیم قابهای خمشیفولادی موجود پیشنهاد شد. که اتصال با مقطع کاهش یافته نوعی دیگر از این پیشنهادات می باشد. در اتصالات RBS متعارف، عرض بال تیر درنزدیکی اتصال تیر به ستون کاهش داده میشود تا با کاهش مقاومت خمشی، مفصل پلاستیک در این ناحیه متمرکز گردد. در این مقاله نوع جدیدیاز اتصال RBS معرفی شده است، اتصالی که در آن هم به بررسی رفتار پیچ و هم به بررسی رفتار مقطع کاهش یاقته پرداخته شده است همچنین در این مطالعه رفتار پیچ و رابطه ی آن با مقطع کاهش یافته مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا و برای حصول اطمینان از کار انجام شده یک اتصال آزمایشگاهی به صورت عددی مدل گردید و پس از مطابقت آن با نتایج بدست آمده مدل مورد مطالعه پیشنهاد گردید. نتایج بدست آمده حاکی از رفتار مناسب این نوع اتصال دارد به گونه ای که مقطع کاهش یاقته توانسته است در پیچ انتخابی و رفتار آن تاثیر مستقیم بگذارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه بين نيک رفتاري سازماني و تعهد سازماني تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه بين نيک رفتاري سازماني و تعهد سازماني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه بين نيک رفتاري سازماني و تعهد سازماني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه بين نيک رفتاري سازماني و تعهد سازماني تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات سازمان ها، بعضاً عدم احساس تعلق و وفاداری )تعهد سازمانی( مدیران و کارکنان به سازمان متبوع خود می باشد. غیبت کارکنان و عدم حضور مفید و مستمر آنها در سازمان در کنار ترک خدمت، یکی از مسائلمهمی است که نتیجه نارضایتی از شغل یا سازمان و نداشتن تعهد سازمانی و التزام به مبانی آن تلقی می شود، و به عنوان یک واکنش منفی رفتاری، هم انگیزه، روحیه، رضایت و کارایی افراد و هم بهره وری و اثربخشی سازمان را بهخطر می اندازد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین نیک رفتاری و تعهد سازمانی کارکنان در دستگاههای اجرایی شهرستان رفسنجان می باشد. این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش توصیفی از نوع همبستگیدر جامعه آماری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان انجام گردیده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 841 نفر انتخاب شده اند که از نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم طبقه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه نیک رفتاری سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانیاستفاده شده است. در این تحقیق جهت توصیف داده های جمع آوری شده، از انواع آماره های توصیفی و همینطور انواع آماره های استنباطی استفاده شده است و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین نیک رفتاری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي کنترل کننده براي پايدارسازسيستم قدرت PSS بابکارگيري الگوريتم تکاملي تفاضلي DE تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي کنترل کننده براي پايدارسازسيستم قدرت PSS بابکارگيري الگوريتم تکاملي تفاضلي DE تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي کنترل کننده براي پايدارسازسيستم قدرت PSS بابکارگيري الگوريتم تکاملي تفاضلي DE تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي کنترل کننده براي پايدارسازسيستم قدرت PSS بابکارگيري الگوريتم تکاملي تفاضلي DE تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
تعداد صفحات: 7
چکیده:
امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات بافرکانس کم سیستم دراغلب شبکه های قدرت پایدارکننده های سیستم قدرت PSS به کارگرفته میشوداین پایدارکننده ها براساس مدل تک ماشینه متصل به شین بینهایت سیستم دریک نقطه کارمشخص طراحی میشوند بنابراین ممکن است با تغییر پارامتر ها و یاتغییر نقطه کارشبکه پایداری سیستم درنقطه کارجدید تهدید شود دراین پژوهش پایدار کننده سیستم قدرت با کنترل کننده PID برای پایدارسازسیستم قدرت PSS بابکارگیری الگوریتم تکاملی تفاضلی DE طراحی شد به قسمی که پیاداری سیستم درمحدوده وسیعی ازتغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کارتضمین شود یک روش جدید برای طراحی PSS براساس کنترل PID ارایه گردید دراین روش ازیک کنترل کننده PID به عنوان پایدارساز سیستم قدرت استفاده شد ضرایب این کنترل کننده براساس یک تابع هزینه تعریف گردید ودرالگوریتم تکاملی تفاضلی بهینه گشت سرانجام کارایی روش فوق درطراحی پایدار کننده برای یک سیستم قدرت تک ماشینه درجه 3 خطی مدل هفرون فیلیپس تحقیق شده و برتری آن برروش کلاسیک به اثبات رسید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازي عددي فرآيند تشکيل ريزمکهاي گازي – انقباضي در آلياژهاي آلومينيوم A356 تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازي عددي فرآيند تشکيل ريزمکهاي گازي – انقباضي در آلياژهاي آلومينيوم A356 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازي عددي فرآيند تشکيل ريزمکهاي گازي – انقباضي در آلياژهاي آلومينيوم A356 تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازي عددي فرآيند تشکيل ريزمکهاي گازي – انقباضي در آلياژهاي آلومينيوم A356 تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: 20

چکیده:

در مقاله حاضر بر اساس روش اختلاف محدود ، مدلی عددی برای به دست آوردن درصد تخلخل در آلیاژهای آلومینیوم تهیه شد. اساس این مدل بر حل معادلات بقای انرژی ، پیوستگی و بقای گاز، استوار است . در این مدل از یک معادله تجربی برای به دست آوردن فاصله بین دندریتهای ثانویه استفاده شد. افت فشار ناشی از عبور جریان سیال از فضای متخلخل بین دندریتی با در نظر گرفتن قانون دارسی محاسبه و توزیع کسر تخلخل بر اساس الگوریتمی که در متن مقاله توضیح داده میشود، در سه بعد به دست آمد. نتایج حاصل از مدل حاضر با نتایج تجربی مورد مقایسه شدند . نتایج حاکی از انطباق به نسبت مناسب نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي بهينه سازه هاي اسکلتي فولادي با الگوريتم هاي CSSوCS تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي بهينه سازه هاي اسکلتي فولادي با الگوريتم هاي CSSوCS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي بهينه سازه هاي اسکلتي فولادي با الگوريتم هاي CSSوCS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي بهينه سازه هاي اسکلتي فولادي با الگوريتم هاي CSSوCS تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 11
چکیده:
دراین تحقیق الگوریتم فراکاوشی پرنده فاخته CS برای ااستفاده درطراحی بهینه سازه های اسکلتی فولادی خرپایی و قابهای دوبعدی و همچنین الگوریتم فراکاوشی جستجوی سیستم ذرات باردارCSS برای طراحی بهینه قابهای فولادی دوبعدی به کاربرده شده اند به جهت بررسی خصوصیات این الگوریتم ها نتایج بدست آمده بانتایج گزارش شده درکارهای صورت گرفته بااستفاده ازسایرالگوریتم های فراکاوشی موجود درادبیات بهینه یابی مقایسه شده است آنالیز سازه ها بااستفاده ازروش سختی یاتغییر مکان ها صورت گرفته و ازآیین نامه AISC برای طراحی سازه ها استفاده شده است محیط نرم افزار ریاضی متلب به دلیل مناسب بودن جهت عملیات ماتریسی برای کدنویسی مربوط به آنالیز سازه ها و همچنین الگوریتم ها انتخاب شده است نتایج بدست آمده ازکارحاضر را به صورت کاربرد دوالگوریتم CSS CS به عنوان دومورد ازالگوریتم های فراکاوشی جدیددرطراحی بهینه سازه های اسکلتی فولادی میتوان بصورت زیرخلاصه کرد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رويکرد جذب و حفظ انرژي درساختمان هاي اقليم سرد و بررسي نحوه تعميم آن درصنعت ساختماني معاصر کشور تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رويکرد جذب و حفظ انرژي درساختمان هاي اقليم سرد و بررسي نحوه تعميم آن درصنعت ساختماني معاصر کشور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رويکرد جذب و حفظ انرژي درساختمان هاي اقليم سرد و بررسي نحوه تعميم آن درصنعت ساختماني معاصر کشور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رويکرد جذب و حفظ انرژي درساختمان هاي اقليم سرد و بررسي نحوه تعميم آن درصنعت ساختماني معاصر کشور تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات: 8
چکیده:
خلق آثار بدیع ساختمانی درقرون گذشته سرزمین ایران همواره بعنوان عجائب مصنوع دست بشر تلقی شده است آثاری که علاوه برترکیب تناسبات رنگ زیبایی عملکرد و سایرملزومات یک فضای معماری توانسته است دردوره ای چندهزارساله آسایش ساکنان آن را نیز فراهم کند دراین سرزمین که دارای اقلیم های مختلفی است مجموعه ای بدیع از ساختمان های کارآمد توسط نیاکان ما به یادگار ماندها ست که باوجود کاوشهای فراوان هنوز به عنوان گنجینه ای کشف نشده درانتظار کاوش و واکاوی است سلسله وار بودن ساختمان سازی دردوره های مختلف معماری ایرانی حاکی از رضایت مندی کامل ساکنان بناها بوده است به جز مساله تناسبات زیبایی تزئینات و نیز جوانب طراحی پلان که دردوران مختلف دستخوش رویدادهای مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی و .. بودها ست مساله آسایش انسان درفضا همواره به عنوان مساله تغییر ناپذیر و ثابت ادامه یافته است پس می توان به جرات ادعا نمود که آسایش انسان درفضا مهمترین فاکتور طراحی درمعماری بوده است این طراحی بدون نیاز به هرگونه دستگاه هواساز گرم کننده یا خنک کننده بوده و با کمال تاسف شاهدیم که مساله آسایش درمرحله دوم و یاحتی سوم طراحی قرار دارد و با توجه مسائل اقلیمی با کمک انواع دستگاه های مکانیکی نادیده گرفته شده و لزوم توجه به این نکته مدنظر این مجال می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مديريت پسماندهاي تيز و برنده دريکي از بيمارستانهاي فوق تخصصي تهران تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مديريت پسماندهاي تيز و برنده دريکي از بيمارستانهاي فوق تخصصي تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مديريت پسماندهاي تيز و برنده دريکي از بيمارستانهاي فوق تخصصي تهران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مديريت پسماندهاي تيز و برنده دريکي از بيمارستانهاي فوق تخصصي تهران تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 11

چکیده:

هدف این مطالعه تعیین وضع موجود شناسایی مشکلات و راه کارهای موثر درمدیریت و کاهش تولید پسماندهای تیز وبرنده دریکی از بیمارستانهای تهران بود مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی است مقدارپسماندهای تیز و برنده تولیدی توزین گردید جمع آوری سایر داده ها از وضع موجود با مشاهده بصورت حضوری و تکمیل چک لیست توسط پرسشگرها انجا مشد داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS13 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که مقدار پسماندهای تیزوبرنده تولیدی 2300kg/year با میانگین kg/day 6/3 بودها ست در 94/2% موارد برای دفع پسماندهای تیزوبرنده سیفتی باکس یک بارمضرف استاندارد استفاده شده است 43% حوادث ناشی از پسماندهای تیزوبرنده به دفتر پرستاری یا کمیته کنترل عفونتهای پرستاری گزارش نمی شود بیشترین پسماندهای تیزوبرنده به ترتیب دربخشهای اورژانس 23% ، 11/53%ICU و 11/2%CCU و اتاق عمل ها 10/7% تولید شدند. پسماندهای عفونی بیمارستانی بویژه اشیای تیز و برنده مسئول بیشترین حوادث گزارش شده در بیمارستانها هستند با ت وجه به حجم بالای تزریقات سوء مدیریت و جابجایی و حمل و نقل غیرایمنی آنها حوادث و مشکلات زیادی را ایجاد نموده اند بکارگیری یک استراتژی ایمن و موثر جهت مدیریت مستقل این پسماندها با رویکرد کاهش تولید برای یک بیمارستان ضروری است تا آلودگی های مقطعی و جراحت های ناشیاز حوادث مربوطه به همراه کاهش رفتار پرخطر کارکنان از طریق ارتقا سطح اگاهی و کسب مهارت آنها به حداقل ممکن برسد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,