خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مقدماتي سنگ منشأ نفت با استفاده از نمودارهاي چاه پيمائي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مقدماتي سنگ منشأ نفت با استفاده از نمودارهاي چاه پيمائي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مقدماتي سنگ منشأ نفت با استفاده از نمودارهاي چاه پيمائي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مقدماتي سنگ منشأ نفت با استفاده از نمودارهاي چاه پيمائي تحت pdf :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در این مقاله، خواص فیزیکی سنگهای غنی از مواد آلی که سنگهای منشأ نفت را تشکیل می دهند و روشهای متروفیزیکی که می تواند برای ارزیابی آنها استفاده شود، بررسی می شود. همچنین اطلاعات نمودارهای معمولی و عکس العمل آنها به میزان قابل ارزیابی مواد آلی در شیلها باشند بررسی می گردند و بعضی اثراتی که باعث اشتباه در ارزیابی می شوند، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه هم خوني، واثرات آن روي برخي صفات توليدي وتوليد مثلي مرغان بومي استان فارس تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه هم خوني، واثرات آن روي برخي صفات توليدي وتوليد مثلي مرغان بومي استان فارس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه هم خوني، واثرات آن روي برخي صفات توليدي وتوليد مثلي مرغان بومي استان فارس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه هم خوني، واثرات آن روي برخي صفات توليدي وتوليد مثلي مرغان بومي استان فارس تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این پژوهش از داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال های 1369-1383 استفاده شد از شجره 30855 پرنده نروماده برای محاسبه ضرایب هم خونی استفاده شد . میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت 0/002 درصد (با حداقل وحداکثر، صفرو 14/8 درصد ) بود. در این جمعیت 14 درصد پرندگان هم خون بوده که میانگین ضریب هم خونی آنها 0/019 درصد برآورد گردید. از ضریب همخونی به عنوان یک متغیر کمکی در برآورد اثر آن روی صفات وزن بدن در 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ و میانگین وزن تخم مرغ استفاده شد. نتایج نشان داد که هم خونی تاثیر معنی داری روی هیچ کدام از صفات نداشت (0/05<P).


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي عددي رفتارهيدروليکي وسرعت جريان درراه ماهي سدانحرافي کرخه با نرم افزارفلوئنت تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي عددي رفتارهيدروليکي وسرعت جريان درراه ماهي سدانحرافي کرخه با نرم افزارفلوئنت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي عددي رفتارهيدروليکي وسرعت جريان درراه ماهي سدانحرافي کرخه با نرم افزارفلوئنت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي عددي رفتارهيدروليکي وسرعت جريان درراه ماهي سدانحرافي کرخه با نرم افزارفلوئنت تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: 12
چکیده:
راه ماهی ها به سازه های خاصی اطلاق میشود که به ماهی های درحال مهاجرت کمک می کند تابرموانع و انسدادهایی که راه آنها را به سوی محل تخم ریزی سد می کند غلبه کنند این سازه ها باید طوری طراحی شوند که نوع ماهی منطقه را جذب کنند و آنها را وارد خود کرده بطور ایمنی عبور داده و ازخروجی خارج نماید بدون اینکه ماهی زخمی شود یا تاخیر غیرضروری برای ماهی بالغ تخم ریزنده به وجود آورد انواع راه ماهی که اکثرا مورداستفاده قراهرمیگیرد به چهاردسته تقسیم میشود استخروسرریز/دنیل /بازشدگی قائم و کالورتی الگوی جریان درراه ماهی ها تاثیربسیارمهمی درهدایت ماهیان دارد عوامل موثر درشناکردن ماهی ها فقط میدان سرعت و عمق آب نبوده میزان آشفتگی نیز موثر است اشفتگی اضافی میتواند مسیرحرکت ماهیان را مسدود کند اخیرا مطالعات نشان داده اند که سرعت آب و اشفتگی میتواند نقش مهمی را درعبورموفقیت امیزماهی ازطریق یک راه ماهی اجرا کند باتوجه به اهمیت فراهم نمودن تمهیدات طراحی بمنظور ارتقا عملکردسازه های مهم و حساس هیدرولیکی این پژوهش ازمدل Fluent برای شبیه سازی رفتارهیدرولیکی جریان با اعمال شرایط هندسی وهیدرولیکی متفاوت استفاده نموده تابراساس نتایج حاصله ازآن بتوان بخشی ازچالشهای موجود راشناسایی وراهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد آنها را ارایه داد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود امکان سنجي دستيابي به توسعه پايدار با تاکيد بر ژئومورفولوژي شهري ؛ نمونه پژوهي: شهر کرج تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود امکان سنجي دستيابي به توسعه پايدار با تاکيد بر ژئومورفولوژي شهري ؛ نمونه پژوهي: شهر کرج تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود امکان سنجي دستيابي به توسعه پايدار با تاکيد بر ژئومورفولوژي شهري ؛ نمونه پژوهي: شهر کرج تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود امکان سنجي دستيابي به توسعه پايدار با تاکيد بر ژئومورفولوژي شهري ؛ نمونه پژوهي: شهر کرج تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

توسعه پایدار توسعهای است هماهنگ برای متعادل ساختن نیازها، منابع و توزیع مناسب توسعه برای همگان .اجرای توسعه فیزیکی شهرها معمولا با هدف رسیدن به توسعه پایدار انجام میشودوگسترش سریع و بی برنامه شهرها باعث بروز مشکلاتی شده است دراین تحقیق به منظور تحلیل توسعه فیزیکی شهرکرج وضعیت ژئومورفولوژی شهرکرج بااستفاده از تکنیک SWOT بررسی شده و در این راستا نقاط قوت ضعف، فرصت ها و تهدیدها بررسی شده ودر پایان مشخص شد که نتایج عوامل خارجی یعنی فرصت ها و تهدیدها در منطقه شهری کرج دراولویت است .عواملی چون احداث سد وجود پتانسیل های طبیعی چون اراضی وسیع ، رودخانه، آسیب پذیری کم در بخش های جنوبی و مرکزی جزء فرصت های منطقه به حساب آمده که در راستای توسعه فیزیکی بیشتر کلان شهر کرج موثر هستند. وجود تهدیدهایی چون پتانسیل لرزه خیزی بالای شهر، گسترش افقی شهر، بالابودن سطح آب های زیرزمینی در جنوب شهر،فرونشست شیب تند و آسیب پذیری بالای شمال و شمال شرق منطقه از عواملی هستند که رشد و توسعه فیزیکی کلان شهر کرج را به تاخیر می اندازند . شایان ذکر است که برای توسعه آتی فیزیکی کلانشهر کرج طبقه بندتناسب زمین برای توسعه شهری بخش های غربی شهر کرج وپایکوه های شمالی البرز در بخش شمالی اتوبان تهران قزوین ازجمله مناطقی هستند که تناسب خوبی بر ای توسعه کالبدی دارند، اغلب بخش های مرکزی و واقع در دشت کرج نیز تناسب خوبی برای توسعه کالبدی دارند لیکن به دلیل وجود اراضی وسیع کشاورزی و با قابلیت زراعت، برای توسعه کالبدی پیشنهاد نمی شود.بدین منظور امکان سنجی در مناطق فوق اثر منفی داشته و اثرات سوء زیست محیطی برایکلان شهر کرج را در بر دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رويکردي جديد در تهيه سيستم نرم افزاري مورد نياز سازماندر تجربه طراحي سيستم مديريت اطلاعات بيمارستان در دانشگاه علوم پزشکي يزد تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رويکردي جديد در تهيه سيستم نرم افزاري مورد نياز سازماندر تجربه طراحي سيستم مديريت اطلاعات بيمارستان در دانشگاه علوم پزشکي يزد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رويکردي جديد در تهيه سيستم نرم افزاري مورد نياز سازماندر تجربه طراحي سيستم مديريت اطلاعات بيمارستان در دانشگاه علوم پزشکي يزد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رويکردي جديد در تهيه سيستم نرم افزاري مورد نياز سازماندر تجربه طراحي سيستم مديريت اطلاعات بيمارستان در دانشگاه علوم پزشکي يزد تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 15

چکیده:

در اواسط شهریور ماه 1386 گروهی از کارشناسان کامپیوتر و نمایندگان معاونت های درمان، بهداشت و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی از یکی از بیمارستان های تابعه بازدید کردند و با کمال ناباروری ملاحظه کردند که در بخش های اداری بیمارستان کاربران با سیستم نرم افزاری که گفته می شد توسط خودشان طراحی و پیاده سازی شده است مشغول بکارند و از عملکرد سیستم نیز رضایت کامل دارند. این در حالی بود که برای راه اندازی سیستم مشابه در چند بیمارستان دیگر دانشگاهی مبالغ هنگفتی هزینه شده بود و انرژی بسیار زیادی از سازمان گرفته شده بود. این رویکرد جدید می تواند نقطه عطفی در طراحی سیستمهای نرم افزاری سازمان ها قلمداد شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مفهوم اقامتگاه در قوانين موجود ايران و لايحه قانون تجارت تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مفهوم اقامتگاه در قوانين موجود ايران و لايحه قانون تجارت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مفهوم اقامتگاه در قوانين موجود ايران و لايحه قانون تجارت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مفهوم اقامتگاه در قوانين موجود ايران و لايحه قانون تجارت تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. که در هر حوزه حائز اهمیت می باشد . در حقوق بین الملل، اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی است. اما اقامتگاه در حقوق داخلی نیز دارای اهمیت است ، در حقوق ایران اقامتگاه از عوامل کلیدی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی است . مهمترین منبع قانونی اقامتگاه در ایران قانون مدنی است البته قانون گذار در قوانین دیگر مثل قانون تجارت،قانون آئین دادرسی مدنی،امور حسبی،ثبت و قانون راجع به ثبت شرکتها موادی را به اقامتگاه اختصاص داده است. محور اصلی بحث در این مقاله بررسی اقامتگاه در قوانین نامبرده و لایحه قانون تجارت می باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تشخيص عيب الکتروموتور فشار قوي و پياده سازي آن در کارخانه سيمان به روش آناليز ارتعاشات تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تشخيص عيب الکتروموتور فشار قوي و پياده سازي آن در کارخانه سيمان به روش آناليز ارتعاشات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تشخيص عيب الکتروموتور فشار قوي و پياده سازي آن در کارخانه سيمان به روش آناليز ارتعاشات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تشخيص عيب الکتروموتور فشار قوي و پياده سازي آن در کارخانه سيمان به روش آناليز ارتعاشات تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: 11

چکیده:

الکتروموتورها از حساسترین اجزا در بسیاری از فرایندهای صنعتی هستند و به طور گسترده ای در تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.تشخیص سریع عیب در قسمتهای دوار برای جلوگیری از آسیب های مختلف در سیستمهای مکانیکی بکار می رود. در حالت کلی، شرایط ماشینهای دوار می تواند با اندازه گیری سیگنال های ارتعاشات مکانیکی مانیتور شود. در زمینه عیب یابی، استخراج اثر عیب نقش مهمی را بازی می کند. این مقاله با استفاده از روش آنالیز ارتعاشات به تشخیص عیب یکی از الکتروموتورهای فشار قوی در یکی از کارخانه های سیمان کشور می پردازد و سپس مشکلات احتمالی ناشی از بروز خرابی در این نوع الکتروموتورها مورد بررسی قرار می گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير در تامين انرژي مورد نياز ساختمان،راهکارهاي موثر در جهت توسعه پايدار در معماري تحت pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير در تامين انرژي مورد نياز ساختمان،راهکارهاي موثر در جهت توسعه پايدار در معماري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير در تامين انرژي مورد نياز ساختمان،راهکارهاي موثر در جهت توسعه پايدار در معماري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير در تامين انرژي مورد نياز ساختمان،راهکارهاي موثر در جهت توسعه پايدار در معماري تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
تعداد صفحات: 27
چکیده:
بابروزضایعات زیست محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی مردم بویژه درجوامع شهری طی یکی دودهه گذشته رهیافت توسعه پایداربه عنوان موضوع روزدهه اخرقرن بیستم درسطوح بین المللی منطقه ای و محلی تعیین گردیده است امروزه توسعه پایدار محیط زیست و صرفه جویی درمصرف انرژیهای فسیلی و جایگزینی انرژیهای تجدید پذیر بجای سوخت های فسیلی به یکی ازمباحث بسیارمهم ورایج درسطح بین المللی تبدیل شده است افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش ازپیش بامشکل کمبود انرژی روبرو ساخته وحیات بشر را تهدید می کند انرژی ازمهمترین کارمایه ها و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب گشته و تاریخ و تمدن بشری بربنیادابداعات وکشفیات درجهت تبدیل انرژیهای مختلف به یکدیگر شکل گرفته است کشورایران نه تنهادرسوختهای فسیلی غنی می باشد بلکه درانرژیهای تجدید پذیرنیز دارای پتانسیلهای فراوان و حتی چندبرابرسوختهای فسیلی می باشد این مقاله بدنبال بررسی راهکارهای بهره گیری ازانرژیهای تجدید پذیر و نحوه بهره گیری ازآنها درتامین انرژی ساختمان می باشد چرا که یکی ازاصول مهمدستیابی به معماری پایدار به بهره برداری مناسب ازمنابع و انرژیهای تجدید پذیر می باشد و راهکارهایی نیز درجهت توسعه هرچه پایدارتر معماری ارایه خواهد شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي اثربخشي شبکه هاي اجتماعي در سازمان هاي اداري مطالعه موردي بنياد بين المللي آفاق تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي اثربخشي شبکه هاي اجتماعي در سازمان هاي اداري مطالعه موردي بنياد بين المللي آفاق تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي اثربخشي شبکه هاي اجتماعي در سازمان هاي اداري مطالعه موردي بنياد بين المللي آفاق تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي اثربخشي شبکه هاي اجتماعي در سازمان هاي اداري مطالعه موردي بنياد بين المللي آفاق تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی شبکه های اجتماعی در سازمان های اداری انجام گرفت با توجه به حجم استفاده سازمانها در عصر حاضر از فناوری های اطلاعات به نظر می رسد نوع استفاده از آن چالشی جدید است سازمان های درگیر همواره به دنبال راهکاری برای تسهیل امور خود با استفاده از آن هستند. موردبررسی در این پژوهش شبکه های اجتماعی است که از ابزارهای مدیریت دانش میباشد، بنیاد بین المللی آفاق از مراکز پیشرو در حیطه خود است و به همین جهت به از شبکههای اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند، در مقاله حاضر سعی بر این است، با استفاده از روش تاپسیس فازی وزندار میزان تأثیر استفاده از محیط های مجازی را در سازمان موردبررسی قرارداد و نسبت به استفاده بیشتر از آن در آینده برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تصمیم گرفته شود. برای این منظور بین 115 نفر از کارکنان مجموعه به طور تصادفی پرسشنامه توزیع شد و بعد از تحلیل های عاملی صورت گرفت و نتایج حاکی از تأثیر مثبت این ابزار در محیط کاری است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه طرح نوين؛ زير دريايي مستقل از سيستم رانش (PIS) تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه طرح نوين؛ زير دريايي مستقل از سيستم رانش (PIS) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه طرح نوين؛ زير دريايي مستقل از سيستم رانش (PIS) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه طرح نوين؛ زير دريايي مستقل از سيستم رانش (PIS) تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 11

چکیده:

این مقاله، طرح جدیدی از یک زیردریایی را ارائه میکند که دارای هیچگونه سیستم رانش (شامل موتور الکتریکی و پروانه) نمی باشد بلکه بوسیله سیستم هوای فشرده ومخزن بالاست و روش غوص و صعود متوالی، حرکت رو به جلو راانجام میدهد. این سیستم، صرفه جویی قابل ملاحظه ای در ذخیره و مصرف انرژی، نویز و ارتعاش و جانمایی داخی در زیردریایی ها در پی دارد.
از آنجا که سیستم هوای فشرده نقش اصلی در پیشرانش این زیر دریایی دارد، قسمت زیادی از فضای داخلی این زیر دریایی، به ذخیره کپسولهای هوای فشرده اختصاص می یابد که البته مقدار این ذخیره، به حجم مخزن بالاست، عمق غوص و سرعت پیشروی بستگی دارد. از خصوصیات ویژه شکل ظاهری این زیر دریایی، بدنه غیر دوکی شکل و بالک های بزرگ میانی می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,