خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل بندي و بهينه سازي سلولهاي خورشيدي سد شاتکي گرافن/سيليکون تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل بندي و بهينه سازي سلولهاي خورشيدي سد شاتکي گرافن/سيليکون تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل بندي و بهينه سازي سلولهاي خورشيدي سد شاتکي گرافن/سيليکون تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل بندي و بهينه سازي سلولهاي خورشيدي سد شاتکي گرافن/سيليکون تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
In this paper, the photovoltaic properties of the graphene/n-type silicon (G/n-Si) Schottky barriersolar cells have been investigated by a new analytical model taking into account radiative andShockley-Read-Hall recombination. Then their performance has been optimized by modifying thework function of graphene and silicon properties, accounted for by variation of its thickness anddoping levels. Also, the temperature dependence of short-circuit current and conversion efficiencyof G/n-Si cells have been investigated.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه متقابل پوسته هاي هوشمند و کاهش انرژي در ساختمان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه متقابل پوسته هاي هوشمند و کاهش انرژي در ساختمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه متقابل پوسته هاي هوشمند و کاهش انرژي در ساختمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه متقابل پوسته هاي هوشمند و کاهش انرژي در ساختمان تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

با پیشرفت فناوری و با در نظر گرفتن ترمودینامیک توجه بیشتری صرف پوسته های هوشمند شده که با عملگردی انطباق پذیر و واکنشی امکان بهره بردن از انرژی محیطی برای تامین انرژی ساختمان مانند (سرمایش ، گرمایش ، تهویه ، نور و برق) را ممکن ساخته است. امروزه سعی می شود که مفهوم رشد ، وراثت ، تکامل ، سازگاری و تطبیق پذیری که یکی از ویژگی های موجودات زنده است در طراحی بناها به کار رود . به خصوص در جداره ی ساختمان که مفهوم رشد ، وراثت ، تکامل ، سازگاری و تطبیق پذیری که یکی از ویژگی های موجودات زنده است در طراحی بناها به کار می رود . به خصوص در جداره ی ساختمان که در رابطه با محیط بیرونی متغیر بیرونی قرار دارند. پوسته های ساختمانی که به صورت هوشیار به خاصیت متغیرهای انرژی های خارجی و نیازهای کاربران داخلی واکنش نشان می دهند به صورت بالقوه می توانند مصرف انرژی و نیاز به انرژی در اوج مصرف را کاهش دهند. یکی از مهم ترین اهداف پوسته های هوشمند در ساختمان ایجاد حالتی بهینه بین آسایش انسان و مصرف انرژی می باشد . همچنین در پوسته های هوشمند مرز بین مصالح و پوسته جدا نمی باشد و تفکیک ناپذیر می باشد . به کارگیری ساز و کارهای سخت افزاری و نرم افزاری پوسته های هوشمند برای کشوری چون ایران که بناهای آن بین مرحله گذار از الگوهای سنتی و مدرن و فرامدرن سرگردان هستند الزامی است. اما زیمنه های موجود برای حرکت در این مسیر از نارسایی های زیادی برخوردار است که می باید ضمن رسیدن به یک آگاهی درست از آن راکار یابی سنجیده ای را پی گرفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل سازي جامع تحولات ساختار دانه در فرايند ساخت ديسک هاي توربين گازي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل سازي جامع تحولات ساختار دانه در فرايند ساخت ديسک هاي توربين گازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل سازي جامع تحولات ساختار دانه در فرايند ساخت ديسک هاي توربين گازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل سازي جامع تحولات ساختار دانه در فرايند ساخت ديسک هاي توربين گازي تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در مقاله حاضر یک مدل جامع فراینـد (Integrated Process Model) جهـت بررسـی تحـولات سـاختار دانـه در فرایند ساخت دیسک های توربین گازی از جـنس سـوپرآلیاژ INCONEL718 ارائـه شـده اسـت . فراینـد سـاخت دیسک های فوق عموماً شامل مراحل مختلفی از قبیل ذوب القایی در خلاء، ذوب مجدد قوسی در خلاء، عملیـات هموژن سازی، عملیات فورج قالب باز و بسته، عملیات حرارتی نهایی و ماشین کاری می باشد . ریزساختار دیسک و در نتیجه خواص آن حین مراحل مختلف تولید در اثـر عملیـات هـای حرارتـی و مکـانیکی فـوق بـه میـزان قابـل توجهی دچار تغییر می شود . اگرچه مدل های شبیه سازی قبلاً برای هرکدام از مراحل فوق ا رائه شده، مقالـه حاضـر نحوه ادغام این مدل ها با یکدیگر به منظور ردیابی تحولات ریزسـاختار از مرحلـه ذوب مجـدد شـمش تـا مرحلـه فورج نهایی دیسک را ارائه می نماید .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود چگونگي برنامه درسي اجراشده هنر دانشگاه فرهنگيان بر اساس ارزشيابي خبرگي آيزنر تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چگونگي برنامه درسي اجراشده هنر دانشگاه فرهنگيان بر اساس ارزشيابي خبرگي آيزنر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود چگونگي برنامه درسي اجراشده هنر دانشگاه فرهنگيان بر اساس ارزشيابي خبرگي آيزنر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چگونگي برنامه درسي اجراشده هنر دانشگاه فرهنگيان بر اساس ارزشيابي خبرگي آيزنر تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف این نوشتار بررسی چگونگی برنامه درسی اجرا شده هنر دانشگاه فرهنگیان براساس ارزشیابی خبرگی نقادانه آیزنر است رویکرد پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی است حوزه پژوهش را اساتید هنر دانشگاه فرهنگیان و دانشجو معلمان دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی شهید رجایی و شهید مطهری در استان اذربایجان غربی تشکیل می دهد که از طریق نمونه گیری هدفمن از نوع نظری نمونه گیری بین دانشجو معلمان؛ اساتید و داده ها انجام یافته است. براساس یافته ها امکانات و فضای هنری وکارگاه های اموزشی مجهزی که بتواند معلمان آینده را برای درس هنر آماده نماید به صورت دقیق و با ظرافتهای برنامه ریزی پیش بینی نشده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي کارايي فرايند UV/H2O2 در حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) از محلول هاي آبي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي کارايي فرايند UV/H2O2 در حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) از محلول هاي آبي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي کارايي فرايند UV/H2O2 در حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) از محلول هاي آبي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي کارايي فرايند UV/H2O2 در حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) از محلول هاي آبي تحت pdf :

مقاله بررسی کارایی فرايند UV/H2O2 در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در سلامت و محیط زیست از صفحه 411 تا 418 منتشر شده است.
نام: بررسی کارایی فرايند UV/H2O2 در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) از محلول های آبی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیداسیون پیشرفته
مقاله دترجنت های آنیونی
مقاله فرايند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سورفکتانت ها یکی از بزرگ ترین زنوبیوتیک های موجود در فاضلاب های شهری و صنعتی هستند. طی یک دهه گذشته مقادیر زیادی از سورفکتانت ها به علت افزایش استفاده از دترجنت های مصنوعی در مصارف صنعتی و خانگی وارد محیط زیست شده است. در این تحقیق پتانسیل حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از محلول سنتتیک با فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه برای تعیین مقدار دترجنت های آنیونی از روش متیلن بلو و برای اندازه گیری میزان جذب از دستگاه فتومتر در طول موج 652 نانومتر استفاده گردید. برای بررسی کارایی فرایند از متغیرهای غلظت پراکسید هیدروژن، غلظت اولیه دترجنت، pH و مدت زمان تابش استفاده گردید و پتانسیل استفاده از فرایند برای تجزیه آلکیل بنزن سولفونات خطی با آزمون رگرسیون خطی چندگانه آنالیز گردید.
یافته ها: راندمان تابش فرابنفش به تنهایی در حذف دترجنت در مدت زمان 20 دقیقه و در 8=pH برای غلظت های دترجنت 50 میلی گرم در لیتر برابر 3888 درصد می باشد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که پراکسید هیدروژن در مدت زمان های 10، 20 و 30 دقیقه هیچ تاثیری بر روی محلول دترجنت تهیه شده نداشته است. کارایی فرایند ترکیبی در مدت زمان های 10، 20 و 30 دقیقه به ترتیب برابر 862، 90 و 965 درصد بوده است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کارایی تابش فرابنفش و پراکسید هیدروژن به تنهایی روش موثری برای حذف دترجنت آنیونی نیست ولی فرایند ترکیبی UV/H2O2 روش مناسبی در حذف دترجنت هاست.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استخراج فرکانسهاي سازه گفتار با استفاده ازتبديل موجک تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استخراج فرکانسهاي سازه گفتار با استفاده ازتبديل موجک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استخراج فرکانسهاي سازه گفتار با استفاده ازتبديل موجک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استخراج فرکانسهاي سازه گفتار با استفاده ازتبديل موجک تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

تعیین فرکانس های سازه در اغلب پردازشهای گفتار گامی مهم و اساسی است این فرکانسها درواقع همان فرکانسهای تشدید مجرای صوتی می باشد برای هر فرد و هر لفظی این فرکانسها متفاوت بوده ولی حول و حوش فرکانسهای خاصی است درعمل جهت کدینگ و سایر پردازشها محاسبه سه سازه کافی می باشد متداولترین روش جهت تخمین سازه ها استفاده از کپستروم می باشد در این مقاله یک شیوه جدید براساس تبدیل موجک و ایده بانک فیلتری ارائه شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين الگوي بهينه بهره برداري در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان به کمک رهيافت برنامه ريزي آرماني تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين الگوي بهينه بهره برداري در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان به کمک رهيافت برنامه ريزي آرماني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين الگوي بهينه بهره برداري در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان به کمک رهيافت برنامه ريزي آرماني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين الگوي بهينه بهره برداري در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان به کمک رهيافت برنامه ريزي آرماني تحت pdf :

دانلود مقاله تعيين الگوي بهينه بهره برداري در اراضي زراعي ناحيه شرق اصفهان به کمک رهيافت برنامه ريزي آرماني تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1387 در اقتصاد كشاورزی (اقتصاد و كشاورزی) از صفحه 177 تا 197 منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی بهینه بهره برداری در اراضی زراعی ناحیه شرق اصفهان به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی محصول
مقاله الگوی کشت
مقاله بهره برداری بهینه
مقاله برنامه ریزی آرمانی و منطقه براآن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تغييرات سطح و ساير پارامترهاي فيزيکي آب دريا به روشهاي جديد تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تغييرات سطح و ساير پارامترهاي فيزيکي آب دريا به روشهاي جديد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تغييرات سطح و ساير پارامترهاي فيزيکي آب دريا به روشهاي جديد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تغييرات سطح و ساير پارامترهاي فيزيکي آب دريا به روشهاي جديد تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در حال حاضر 70/8 درصد سطح زمین را اقیانوسها و دریاها اشغال کرده است . یعنی خشکی های زمین 30 درصد زمین را فراگرفته و علی رغم سهل الوصول بودن شناسایی خشکی ها هنوز هم نمی توان ادعا کرد که خشکی های زمین به طور کامل شناخته شده است . مکانهایی وجود دارد که با تمام تکنولوژیهای موجود هنوز هم برای انسان ناشناخته مانده است . این ناشناخته ها در پهنه آبی به علت گستره و هم به علت مشکلات دسترسی به آن دو چندان است. امروزه به کمک تکنولوژی های جدید و گردآوری اطلاعات از مناطق مختلف و در سطح وسیع، شناخت ما نسبت به محیط پیرامونمان افزایش یافته و انسان امروز با داشتن اطلاعات به روز و کامل، به گونه ای دیگر به آینده می نگرد. اما این عدم شناخت دقیق، خصوصاً در اقیانوسها و نقاط دور از دسترس همچنان باقی است و با استفاده از تصاویر ماهواره ای در طیف های مرئی و نامرئی بسیاری از خشکی ها شناخته شده است و حتی تعیین محل منابع معدنی به وسیله تصاویر ماهواره ای ممکن شده در ا ین مقاله سعی بر این است که نمونه هایی از این نوع امور اقدامات ارائه گردد . تا با استفاده مؤثر از آن شناخت سریع و به روز نسبت به پهنه های آبی خصوصاً مناطق دور از دسترس حاصل گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Sensor less Control for PMSG in Wind Energy Conversion System using Proposed Sliding Mode Observer with MPPT Strategy تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Sensor less Control for PMSG in Wind Energy Conversion System using Proposed Sliding Mode Observer with MPPT Strategy تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Sensor less Control for PMSG in Wind Energy Conversion System using Proposed Sliding Mode Observer with MPPT Strategy تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Sensor less Control for PMSG in Wind Energy Conversion System using Proposed Sliding Mode Observer with MPPT Strategy تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات: 10
چکیده:

An improved proposed Sliding Mode Observer is presented (SMO) for a speed sensor less permanent magnet synchronous generator (PMSG) in wind energy conversion system (WECS), and application of a maximum power point tracking (MPPT) algorithm into a wind turbine with variable speed generator model. In general, the power efficiency is bounded by the natural aerodynamic limits. Hence, the MPPT algorithm is expected toimprove and increase the power efficiency to the maximum level within the limited boundary. The aim of this control is to extract the maximum wind power and control the power generation only by measuring phase voltages and currents. The estimated speed is used as feedback in a vector control system. The proposed control scheme is ensured without the need of using any rotor speed or wind sensors from the aspect of reliability and increase in Cost. For that, a Proposed Sliding Mode Observer is introduced to estimate the rotor speed and compared with Conventional Sliding Mode Observer from a view speed response and MPPT results. Computer simulations obtained by Matlab/Simulink are presented, and conclusions are duly drawn. Therefore, the proposed method can produce fast speed estimation and better MPPT results. Inaddition, the proposed method offers a considerableimprovement in the performanceof a sensor less vector controller at a low speed.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود Intelligent Control Speed of Brushless DC motor in Power Systems تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Intelligent Control Speed of Brushless DC motor in Power Systems تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Intelligent Control Speed of Brushless DC motor in Power Systems تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Intelligent Control Speed of Brushless DC motor in Power Systems تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي برق

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

This Paper presents The precise rotor movement over a period of time in certain applications such as robotics, guided manipulation and dynamic actuation must be achieved even when the system loads, inertia and other controlling parameters are varying. To do this, the speed control strategy must be adaptive, robust, accurate, and simple to implement. The conventional feedback controllers those are based on linear control theory and are much easier to understand and implement but suffer the disadvantages when the operating points of the process or the plant parameters are changed due to disturbances. Fixed-gain feedback controllers need to be returned to obtain the new optimal settings. For the processes with variable time delays, varying plant parameters, large non-linearties and considerable process noise, the PID controller does not give optimal performance. In view of this an adaptive controller that can modify its behaviour in response to the dynamical changes in the process and the disturbances is developed. ANN based intelligent controller can mimic adaptive nature of controller used in non-linear system through its highly parallel and distributed structure. Neural network can generate a nonlinear mapping between the inputs and outputs of a system without the need for a predetermined model. The aim of the thesis is to design a simulation model of brushless dc motor and to control its speed at different values of load torques. The accurate speed control is proposed to achieve through PID controller. The parameters of PID controller are tuned by on line training of the artificial neural network. The performance of the PID type controller with fixed gain, conventional integral controller (PI) and ANN based PID controller have been compared through MATLAB simulation results with focus on feasibility, reliability and accuracy for BLDC permanent magnet synchronous motor drive system. The qualitative and quantitative comparison have shown the superiority of the performance of PID tuned through artificial neural network over integral and PID controller in terms of the reliability and feasibility. The reported percentage overshoot error is well within the permissible limits and rise time is also very low


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,