خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي جديد ذرت در شرايط آب و هوايي جنوب خوزستان تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي جديد ذرت در شرايط آب و هوايي جنوب خوزستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي جديد ذرت در شرايط آب و هوايي جنوب خوزستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي جديد ذرت در شرايط آب و هوايي جنوب خوزستان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 9
چکیده:
به منظور بررسی اجزای عملکرد و عملکرد دانه در هیبریدهای جدید ذرت (متحمل به تنش حرارتی) در شرایط آب و هواییاهواز ، آزمایشی در سال 1389 به مدت یک سال در مرکز تخقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید.این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تعداد ده هیبرید سینگل کراس 610، 621، 625، 630، 640، 670، 675ف 680، 690 و 701 به همراه رقم تجارتی 704 به عنوان رقم شاهد در این بررسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. . صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال،وزن هزار دانه، عملکر دانه و طول دوره رسیدگی بود. ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد دانه در هکتار تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر داشتند بطوری که ارقام 610 و 621 بترتیب دارای بیشترین و کمترین عملکرد با مقادیر 10208 و 4114 و عملکرد رقم شاهد (704) برابر کیلوگرم در هکتار بود. مقایسات میانگین ارقام حاکی از آن بود که دیررس ترین رقم، رقم 704 با دوره رشد 131/2 و رقم 610 با 122/2 روز نیمه دیررس ترین رقم در بین ارقام آزمایش بود. هیبریدهای 610 و 625 با دارا بودن عملکرد بیشتر از رقم شاهد دارای طول دوره رسیدگی کوتاه تر از ارقام دیگر بود و این مزیت نشان می دهد که این دو رقم تحمل مناسبی به تنش گرما داشتند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نخستين گزارش رخساره ريف ازسازند قلعه دختر ژوراسيک مياني در پسين درپهنه لوت تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نخستين گزارش رخساره ريف ازسازند قلعه دختر ژوراسيک مياني در پسين درپهنه لوت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نخستين گزارش رخساره ريف ازسازند قلعه دختر ژوراسيک مياني در پسين درپهنه لوت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نخستين گزارش رخساره ريف ازسازند قلعه دختر ژوراسيک مياني در پسين درپهنه لوت تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

بررسی بخش آهکی توالی هم ارزسازند قلعه دختر به سن ژوراسیک میانی - پسین دربرش کوه سیدآباد واقع درشمال شهرستان قاین شرق ایران و مقایسه آن با برش الگو ازنظر رخساره های سنگی تفاوت قابل توجهی را نشان میدهد بخش اهکی سازند قلعه دختر دربرش موردنظر علاوه برلایه های اهکی توده ای ضخیم تا نازک لایه که هم ارز بخش اهکی این سازند دربخش الگو است دارای رخساره ی ریف نیز می باشد که این رخساره ی ریف پیش ازاین ازسازند قلعه دختر گزارش نشده است رخساره ی ریف درمنطقه مورد مطالعه به فرم عدسی شکل بایوهرم مشاهده شده و ازسنگ آهک های نوع فریمستون و رودستون تشکیل یافته است براساس مطالعه ی میکروفاسیس ها دربرش الگو محیط تشکیل این سازند به یک پلتفرم کربناته ازنوع رمپ هموکلینال نسبت داده شده این درحالی است که به دلیل مشاهده رخساره ی ریف دراین سازند دربرش موردمطالعه محیط پلتفرم کربناته ازنوع فلات حاشیه دارمحتمل است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي دروازههاي ورودي شهر و نحوه کارکرد آنها در گذر زمان تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي دروازههاي ورودي شهر و نحوه کارکرد آنها در گذر زمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي دروازههاي ورودي شهر و نحوه کارکرد آنها در گذر زمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي دروازههاي ورودي شهر و نحوه کارکرد آنها در گذر زمان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي ومحيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

با این رشد و تکامل، ورودی نیز به مثابه یک عنصر اصلی معماری به مفهومی عمیقتر و وسیعتر تبدیل شد که به لحاظ عملکردی وفیزیکی و چه به لحاظ مفاهیم، اهمیت فراوانی یافت تا جایی که آن را دروازه نامیدند. دروازه یک فضای تعریف شده گشت که اهمیتیعامتر از یک فضای خصوصی پیدا کرد و ورود به آن در طول زمان و با استفاده از یک فضای واسطه بهوجود میآمد. از آنجایی کهدر گذشته هر شهر از لحاظ امنیتی در خطر بوده است. بهمنظور کنترل تردد و امنیت شهر در گذشته مرز شهر با محیط اطرافشبهصورت دیوارهای عظیمی جدا میگشت. در این حالت تردد بین داخل و خارج شهر توسط دروازههایی که به دروازههای ورودیشهر مشهور میباشند صورت میگرفت. به جرات میتوان بیان کرد دروازهها نماد اصلی ورودی یک شهر میباشند. دروازهها از دیدگاهفضایی به انواع دروازههای شهری، دروازه مذهبی، دروازه نظامی، دروازه حکومتی، دروازه فضای عمومی و دروازه سمبلیک و نشانهایتقسیم میشوند. همچنین از نظر موقعیت قرارگیری دروازهها بهصورت بیرونی و یا درونب قرار میگیرند. از آنجایی که دروازهها ازاهمیت خاصی در گذشته برخوردار بودهاند میتوان از کارکرد آنها به کارکرد ارتباطی، کارکرد دفاعی و امنیتی، کارکرد اقتصادی وکارکردهای اجتماعی اشاره نمود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي گرايش به خودکشي تحت pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي گرايش به خودکشي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي گرايش به خودکشي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي گرايش به خودکشي تحت pdf :

ارزیابی افرادی که گرایش به خودکشی دارند، هم برای فردی که اقدام به خودکشی می‌کند (یا فردی که ممکن است خودکشی کرده باشد) و هم برای درمانگری که ارزیابی را انجام می‌دهد (درمانگری که ممکن ایت پس از ارزیابی وی فرد موردنظر خودکشی کرده و علیه وی شکایت شود)، فرایندی دشوار و پر خطر است. ادبیات پژوهشی درباره شناخت خودکشی حجم قابل ملاحظه‌ای دارد، که در واقع، هدف این فصل مرور آن نیست. (به منظور کتاب شناسی معتبر ، به کاتر ، 2002 مراجعه کنید.)
ترجیح شخص من این است که خلاصه‌ای از شایع‌‌ترین دانش روانشناختی درباره خودکشی را ارائه کنم که به درمانگرشان می‌دهد در ارزیابی، به چه عواملی باید بیشتر توجه کند که معرف خطر اقدام ولقعی فرد برای کشتن خود است. گام بعدی اضافه کردن کاربرد نظریه مکانیزم‌‌های دفاعی و فنون مربوط به منظور دقت بیشتر در ارزیابی است.

ضوابط جمعیت شناختی پر خطر
سن : نوجوانی یا بزرگسالی
نژاد :سفیدپوستان مستعدتر از سیاهپوستان هستند (سرویس سلامت عمومی آمریکا،1999)
سابقه اقدام به خودکشی :در4% از خودکشی‌ها، سابقه اقدام به خودکشی وجود دارد (جاکوبز ، بروئر و کلاین بنهام ،1999)

سابقه خانوادگی اقدام به خودکشی
افکار یا اقدام‌ های قبلی یا هم زمان دیگر کشی
جنس : نسبت 3 به یک برای اقدام به خودکشی در زنان، نسبت 3 به یک برای خودکشی موفق در مردان دسترسی به سلاح یا وسایل خودکشی
مصرف یا سود مصرف مواد و الکل و ترک مواد یا الکل (سدرر و رث چایلد ،1997)
= نرخ 20 برابر خودکشی نسبت به جمعیت عمومی ( ) (سرویس بهداشت عمومی آمریکا،1999)
فرد سایرین را از طرح خودکشی خود آگاه می‌کند: در 70% خودکشی‌ها (جاکوبز و همکاران،1999)
زندانیان : 3 برابر جمعیت عمومی = ، (سدرر و رث چایلد،1997)

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق رايگان اتهامات صدام تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق رايگان اتهامات صدام تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق رايگان اتهامات صدام تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق رايگان اتهامات صدام تحت pdf :

جنگ ایران، در محاکمه صدام مطرح خواهد شد

سیدعبدالعزیز حکیم اظهار داشت: محاکمه صدام شامل جنایت های بسیاری است که در جلسه اول توجیه اتهامات وی، همه آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.
به گزارش (ایسنا)، روزنامه الحیات، چاپ لندن، با مخابره این خبر افزود که سیدعبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پس از دیدار با مقامات ایران در گفتگو با این روزنامه بیان داشت: از جنایت های صدام می توان به جنگ علیه ایران و کشورهای همسایه و همچنین تجاوز به دیگر کشورها اشاره کرد که این جنایات طی جلسه اول توجیه اتهامات بررسی نشده است.
وی افزود: جنایات صدام، با جدیت پیگیری می شوند و همه دعاوی علیه وی از جمله جنگ علیه ایران، کشتار و طرد مردم از کشورشان و استفاده از سلاح های شیمیایی مطرح خواهد شد.
حکیم در ادامه اتهام بی اساس علیه ایران درباره دخالت این کشور در امور عراق و اجازه دادن به ورود غیرقانونی افراد به این کشور را رد کرد. وی ادامه داد: اندیشه هایی به منظور ایجاد همکاری امنیتی بین دو کشور وجود دارد که البته این اندیشه ها برای تهران مطرح و از سوی مقامات آن مورد استقبال واقع شده است.
رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تأکید کرد: ایران طی دو دهه گذشته از ملت عراق حمایت کرده است و در راستای تثبیت ثبات در این کشور گام برداشته است، چرا که این مسئله موجب ثبات تمام منطقه می شود.
وی در ادامه به آمادگی ایران برای کمک به مردم عراق در حفظ امنیت و ثبات کشورشان اشاره کرد.
حکیم با ابراز امیدواری نسبت به بهبود یافتن اوضاع امنیتی عراق به ایجاد تشکیلاتی برای همکاری در ایجاد ثبات امنیتی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ادامه داد: در حال حاضر اوضاع کربلا و نجف آرام است، اما مشکل هنوز به صورت ریشه ای حل نشده است و تلاشها برای ایجاد راه حلی نهایی ادامه دارد.
وی درباره انجام تحقیقات درباره حادثه ترور شهید سید محمدباقر حکیم بیان داشت: پرونده تا به حال در دست نیروهای اشغالگر بوده است و به همین دلیل از ناحیه قضائی از مسایل این پرونده مطلع نیستم، اما اطلاعاتی در اختیار داریم که به دست داشتن برخی گروه ها در این حادثه اشاره دارد که این اطلاعات را بعد مطرح و مسئله را پیگیری خواهیم کرد

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مديريت کيفيت خدمات درموسسات آموزش عالي بزرگ به روش سروکوال موزون (مدل تحليل شکاف) با رويکرد AHP تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مديريت کيفيت خدمات درموسسات آموزش عالي بزرگ به روش سروکوال موزون (مدل تحليل شکاف) با رويکرد AHP تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مديريت کيفيت خدمات درموسسات آموزش عالي بزرگ به روش سروکوال موزون (مدل تحليل شکاف) با رويکرد AHP تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مديريت کيفيت خدمات درموسسات آموزش عالي بزرگ به روش سروکوال موزون (مدل تحليل شکاف) با رويکرد AHP تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

تعداد صفحات: 11

چکیده:

دراین تحقیق در ابتدا به شناسایی مولفه هاو عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاهها پرداخته و سپس درجه اهمیت مولفه های کیفی که با استفاده از تکنیک AHP و مطابق نظرات دانشجویان صورت می گیرد را بدست آوردیم تا زمینه اندازه گیری کیفیت خدمات مهیا گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الگوهاي انرژي و لزوم بکارگيري آنها در توسعه نيروگاه ها و سيستم اي قدرت تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الگوهاي انرژي و لزوم بکارگيري آنها در توسعه نيروگاه ها و سيستم اي قدرت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله الگوهاي انرژي و لزوم بکارگيري آنها در توسعه نيروگاه ها و سيستم اي قدرت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الگوهاي انرژي و لزوم بکارگيري آنها در توسعه نيروگاه ها و سيستم اي قدرت تحت pdf :

سال انتشار: 1372

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: 15

چکیده:

محدودیت منابع انرژی قابل دسترس و مشکل جایگزینی نوعی از انرژی به جای نوع دیگر و اهمیت انتخاب یک منبع انرژی بجای منبع دیگر از جمله عواملی هستند که مطالعه بر روی انرژی را ضروری ساخته و در این زمینه تدابیر مختلفی جهت مهار نحوه استفاده از انرژی بکار برده شده است. یکی از آن تدابیر بکارگیری الگوی ریاضی در برنامه ریزی های انرژی، مخصوا انرژی سوخت می باشد. در این مقاله الگوهای مختلف ریاضی و کاربرد آنها در زمینه های مختلف تولید و مصرف انرژی معرفی شدهو با استفاده از نتایج یک الگوی ریاضی برنامه ریزی پویای خطی لزوم بکارگیری این مدلها در روند رشد و توسعه مراکز تولید و تبدیل انرژی مخصوصا نیروگاه های برق نشان داده شده و نهایتا روشی مطمئن جهت تصمیم گیری های کلیدی در مورد سرمایه گذاری در زمینه توسعه نیروگاهها ارائه می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابط بين هوش هيجاني و موفقيت کارآفريني تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابط بين هوش هيجاني و موفقيت کارآفريني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابط بين هوش هيجاني و موفقيت کارآفريني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابط بين هوش هيجاني و موفقيت کارآفريني تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و اولين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

اصطلاح هوش هیجانی که در سال 1995 توسط دانیل گلمن مطرح گردید، نظر اکثراندیشمندان را به خود جلب نمود تا مطالعاتی را در این حوزه داشته باشد گلمن هوش هیجانی را چنین تعریف می کندهوش هیجانی یعنی توانایی مهار تمایلات عاطفی و هیجانی خود درک خصوصی ترین احساسات دیگران، رفتار آرام سنجیده در روابط انسانی به عبارت دیگر فردی که از هوش هیجای بالایی برخوردار است به خوبی میتواند احساسات خود را مهار کند و انها را به شکل مناسب بیان کند به خاطر تصویر رازگونه ای که کارآفرینان از خود نشان داده اند مورد توجه بیشتر اکادمی های تحقیقاتی در سه دهه اخیر بودها اند. مفهوم کارآفرینی که با بوی مخصوص هیجان، انرژی و خلاقیت انسانی عجین شده است در عصر حاضر موفقیت کارآفرینانه را نمی توان بدون توج به مسائل هوشی بررسی کرد. کارآفرینان برخوردار از سطوح بالای خصیصه هوش هیجانی تمایلی بیشتری ارند که احساساتشان را بهتر تنظیم و کنترل کنند بنابراین رفتار بهتری در محیط کار را تجربه می کننند که در نتیجه آنان را قادر می سازد که کارآفرینانه عمل کنند. از این نظر این پژوهش با هدف بررسی ارتباط هوش هیجای و موفقیت کارآفرینی انجام شده است که هدف اصلی این مقاله می باشد که به صوت کتابخاه ای تدوین گردیده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير سطوح مختلف زئوليت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير سطوح مختلف زئوليت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير سطوح مختلف زئوليت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير سطوح مختلف زئوليت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه گلرنگ تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: 10

چکیده:

منظور مطالعه اثرات کاربرد زئولیت به عنوان اصلاح کننده خاک بر بهبود رشد و نمو گیاه گلرنگ و نقش آن برعملکرد و اجزای عملکرد دانه این گیاه، در بهار سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ساوه اجرا شد . آزمایش در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . تیمار آزمایش شامل پنج سطح مصرف زئولیت 1- شاهد (عدم مصرف زئولیت)، 2- مصرف 10 تن در هکتار زئولیت، 3- مصرف 20 تن در هکتار درزئولیت، 4- مصرف 40 تن در هکتار زئولیت و 5- مصرف 60 تن در هکتار زئولیت، در نظر گرفته شد . براساس نتایج بدست آمده، بالاترین میزان عملکرد دانه ، تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طیق و وزن هزار دانه از تیمار مصرف 40 تن زئ ولیت در هکتار به ترتیب با 2674 کیلوگرم در هکتار، 14/79 طبق 34/86 دانه و30/75 گرم بدست آمد.درحالیکه بالاترین میزان شاخص برداشت با29/52 تن درهکتاراز تیمار مصرف 60 تن زئولیت درهکتار بدست آمد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثردر بکارگيري استراتژي رقابتي در بانک با استفاده از تکنيک AHP FUZZY تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثردر بکارگيري استراتژي رقابتي در بانک با استفاده از تکنيک AHP FUZZY تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثردر بکارگيري استراتژي رقابتي در بانک با استفاده از تکنيک AHP FUZZY تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثردر بکارگيري استراتژي رقابتي در بانک با استفاده از تکنيک AHP FUZZY تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
هدف این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثردر بکارگیری استراتژی رقابتی در بانک می باشد. بدین منظورمهمترین معیارهایی که در انتخاب استراتژی رقابتی در بخش بانکداری موثرند شناسایی و با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی این عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان بانک ملت در شهرستان تنکابن در استان مازندران تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین عوامل اصلی؛ قابلیت های ارتباط با مشتری مهمترین عامل در انتخاب استراتژی رقابتی می باشد.و از بین عوامل فرعی ؛عوامل حفظ و تقویت روابط با مشتریان ، سطح خدمت به مشتری و درک نیازها و خواسته های مشتریان ؛ در اولویت های اول تا سوم قرار دارند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,