خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تاثير کاربرد کودکمپوست زباله شهري آمل و کود دامي و مصرف سولفات منگنز بر غلظت نيتروژن و برخي عناصر ريزمغذي خاک تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تاثير کاربرد کودکمپوست زباله شهري آمل و کود دامي و مصرف سولفات منگنز بر غلظت نيتروژن و برخي عناصر ريزمغذي خاک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي تاثير کاربرد کودکمپوست زباله شهري آمل و کود دامي و مصرف سولفات منگنز بر غلظت نيتروژن و برخي عناصر ريزمغذي خاک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تاثير کاربرد کودکمپوست زباله شهري آمل و کود دامي و مصرف سولفات منگنز بر غلظت نيتروژن و برخي عناصر ريزمغذي خاک تحت pdf :


سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي مديريت پسماندها و پسابهاي کشاورزي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هم اکنون طرحهای استفاده از کمپوست به عنوان کود آلی در مقیاس وسیع همگانی با توسعه صنعت در حال اجرا می باشد زیرا این باور در مورد کودهای آلی وجود دارد که این مواد فراورده های طبیعی اصیل و بی خطر هستند که به تنهایی می توانند جهت پایداری نظام کشاورزی موثر باشند بدین منظور ازمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی شامل دو منبع کود آلی کمپوست زباله شهری امل و کود گوسفندی به میزان 3 گرم کود آلی در کیلوگرم خاک و دو مقدار سولفات منگنز 0 و 10 میکروگرم در گرم خاک در سه تکرار به مدت 10 هفته در گلخانه ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلاء برروی گیاه سویا به اجرا در آمد نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع کودهای آلی تاثیر معنی داری در سطح 1 درصد بر غلظت عناصر غذایی خاک داشتند و بیشترین جذب عناصر غذایی در خاک حاوی کود کمپوست صورت گرفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيادهسازي سيستم ردياب نقطه حداکثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از کنترل کننده منطق فازي بر پايهFPGA تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيادهسازي سيستم ردياب نقطه حداکثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از کنترل کننده منطق فازي بر پايهFPGA تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيادهسازي سيستم ردياب نقطه حداکثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از کنترل کننده منطق فازي بر پايهFPGA تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيادهسازي سيستم ردياب نقطه حداکثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از کنترل کننده منطق فازي بر پايهFPGA تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
تعداد صفحات: 6
چکیده:
در این مقاله یک کنترلکننده فازی برای ردیابی نقطه حداکثر توان سیستمهای فتوولتائیک طراحی و بر رویFPGAبه عنوان سیستم پردازشی پیادهسازی شده است. کنترلکننده فازی به صورت پویا، سیگنالهای کنترلی را بر اساس شرایط آب و هوایی مختلف تولیدمیکند. ویژگیهای خاصFPGA به عنوان بستر پیادهسازی کنترل کننده باعث شده است، که سیستم طراحی شده در کمترین زمان، حداکثر توان دریافتی از سلول خورشیدی را به بار تحویل دهد و بازده بیشتر از 95 درصد را از خود نشان دهد. کنترل کننده فازی بااستفاده از زبان توصیف سخت افزاریVHDL طراحی شده و بر رویFPGAمدلxc3s400-4pq208شرکتXiliدانلود مقاله پيادهسازي سيستم ردياب نقطه حداکثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از کنترل کننده منطق فازي بر پايهFPGA تحت pdf پیاده سازی شده است. در ادامه این مقاله موارد تجربی و ساخت یکMPPT مورد بررسی قرار خواهد گرفت


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شواهدي از انتخاب متعادل چند شکلي هاي PAHدرBglII و PAHدرEcoRI در جمعيت اصفهان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شواهدي از انتخاب متعادل چند شکلي هاي PAHدرBglII و PAHدرEcoRI در جمعيت اصفهان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شواهدي از انتخاب متعادل چند شکلي هاي PAHدرBglII و PAHدرEcoRI در جمعيت اصفهان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شواهدي از انتخاب متعادل چند شکلي هاي PAHدرBglII و PAHدرEcoRI در جمعيت اصفهان تحت pdf :

دانلود مقاله شواهدي از انتخاب متعادل چند شکلي هاي PAHدرBglII و PAHدرEcoRI در جمعيت اصفهان تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در تاكسونومی و بیوسیستماتیك (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه 73 تا 80 منتشر شده است.
نام: شواهدی از انتخاب متعادل چند شکلی های PAH-BglII و PAH-EcoRI در جمعیت اصفهان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون Neutrality
مقاله برنامه Arlequin
مقاله چندشکلی DNA
مقاله ژن PAH

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو مارکر چندشکلی BglII و EcoRI در اینترون 1 و اینترون 5 ژن فنیل آلانین هیدرکسیلاز (Phenylalanine | Hydroxylase, PAH) شناخته شدند. برای آزمودن اینکه آیا این چندشکلی ها به مانند آلل های خنثی عمل می کنند یا در معرض فشار انتخاب در جمعیت اصفهان قرار دارند، 110 فرد با روش PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ گردیدند. فایل ورودی Arlequin با استفاده از اطلاعات هاپلوتیپی با فاز شناخته شده آماده شد و آزمون های Neutrality (آزمون D تاجیما و آزمون Fu’s Fs) با استفاده از برنامه Arlequin انجام شد. 42 فرد در هر دو چندشکلی هتروزیگوت بودند و فاز هاپلوتیپی آن ها ناشناخته باقی ماند. فاز هاپلوتیپی BglII-EcoRI فقط در 68 فرد شناخته شد که برای آماده سازی فایل ورودی استفاده گردید. مقدار D تاجیما و مقدار Fs در جمعیت اصفهان به ترتیب 17 و 102 است. مقدار مثبت Fs وD>0 بیانگر آن است که این چندشکلی ها در جمعیت اصفهان تحت انتخاب متعادل هستند. اگرچه این چندشکلی ها در ناحیه غیرکدکننده ژن PAH قرار دارند، ولی آن ها آلل های خنثی نیستند و مقدار مثبت این آزمون ها، شواهدی برای انتخاب متعادل این چندشکلی ها در جمعیت اصفهان فراهم می سازند. نتایج این مطالعه می تواند درک ما را از تاریخ تکاملی و ساختار جمعیت اصفهان بهبود بخشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عوامل موثردرنقش آفريني مردم دربحران زلزله (مطالعه موردي منطقه 10 تهران) تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل موثردرنقش آفريني مردم دربحران زلزله (مطالعه موردي منطقه 10 تهران) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله عوامل موثردرنقش آفريني مردم دربحران زلزله (مطالعه موردي منطقه 10 تهران) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عوامل موثردرنقش آفريني مردم دربحران زلزله (مطالعه موردي منطقه 10 تهران) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 13
چکیده:
وقوع حوادث طبیعی گسترده بویژه درشهرهای بزرگ همواره با پیامدهای منفی،بی نظمی وآشفتگی همراه است .کلان شهرتهران نه تنهاازخطر زلزله ایمن نیست بلکه سالها ست درانتظارزلزله ویرانگرباقدرت بیش از 6ریشتربه سرمی برد. مدیرانشهری بمنظورکنترل نمودن بحران های پیش روبایدنهایت توان موجوددرشهررابکارگیرند.دراین میان برای دستیابی به موفقیت های بزرگ باید ازمشارکت مردمی به خوبی بهره برد، زیرا بدون مشارکت شهروندان بحران تبدیل به فاجعه خواهدشد.درشرایط فعلی لازم است همزمان باایجاد بسترهای تامین سازه های امن درشهر،گام های جدی تری برای بالا بردن توان آمادگی وپاسخگویی منابع انسانی برداشته شود. هدف:دراین پژوهش هدف،شناخت عوامل موثربرمیزان مشارکت شهروندان درمقابله بازلزله احتمالی تهران وراهکارهای مناسبجهت افزایش نقش آفرینی آنان می باشد.روش ها:مطالعه حاضر برروی ساکنان نواحی سه گانه شهرداری منطقه 10 تهران درسال 92 انجام شد.نمونه گیری براساس روش خوشه ای انجام وهرناحیه به سه بخش تقسیم ودرهرمحله پرسشنامه هابه صورت تصادفی بین مردم توزیع شد.برایحصول به نتایج عملیاتی مناسب علاوه برنظرات شهروندان منطقه،ازپیشنهادات کارشناسان،مسئولین ومدیران شهری (درقالب مصاحبه)نیزاستفاده شده است. شهروندان منطقه خواستارافزایش تعدادمانورهاهستند.بطوریکه44/5 درصدمردم معتقدندکه درصورت افزایش میزان آگاهی ازطریق برگزاری مانور دربوستانها ودیگرمراکز عمومی،درمقابله بازمین لرزه احتمالی،شهروندان،مشارکت بیشتری خواهندداشت31/8درصد پاسخ دهنگان معتقدندکه رادیو وتلویزیون درمقایسه باسایر ابزارهای اطلاعاتی درامرفرهنگ سازی وآماده سازی شهروندان درمقابل بازلزله نقشی موثرتردارد. 54 درصد ازپاسخ دهندگان معتقدندکه شورایاری ها وسازمان های مردم نهاد نقش برجسته ای درآماده سازی شهروندان دارند اما شهروندان منطقه 10 ازشورایاری انتظاربیشتری دارند.درمجموع 48/5 درصد ازپاسخ دهندگان نقش روحانیون ومربیان دینی رادرافزایش مشارکت مردم منطقه،درهنگام بروز بحران ها،اساسی وتعیین کننده می دانند نتیجه گیری:درشرایط فعلی تهران رانباید اداره کردبلکه بایدشهررابرای مقابله بابحران آماده ساخت وبرای تحقق این هدف،بایدآموزش عمومی دراین منطقه و دیگرمناطق راافزایش داد. افزایش پایگاه های ستادبحران در محلات، بویژه بهروری از اماکن عمومی افزایش تسهیلات اقتصادی جهت بالابردن توان اقتصادی شهروندان،دراعتماد سازی وتقویت روح همکاری ومشارکت عمومی وبویژه ایمن سازی محیط شهری نقش ارزنده ای دارد.درصورتیکه شهرداری منطقه تسهیلات مناسبی دراختیار شهروندان قراردهدمسئله ایمن سازی عملیاتی وبحران مدیریت خواهد شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد و ميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي سايپا تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد و ميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي سايپا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد و ميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي سايپا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد و ميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي سايپا تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه افزایش بهره وری تولید عامل مؤثری در افزایش رضایت مشتریان سازمان ها محسوب می شود و در سازمان ها هرگونه کاهش کیفیت، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای بهوسیله ی هنجارهای فرهنگی، ارزش ها واعتقادها تعیین می شود. هدف این تحقیق دانلود بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد و ميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي سايپا تحت pdf شهرستان مهاباد می باشد وجامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مشتریان نمایندگی سایپا می باشد در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی استفاده شده است که حجم نمونه 103 نفر می باشد برای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه بهره وری دارای پایایی 90 % استفاده شده است. پاسخ دهندگان وضعیت جلب رضایت مشتریان این نمایندگی را متوسط ارزیابی کرده اند و نتایجتحقیق حاکی از آن است که بین بهره وری تولید و مؤلفه های آن شامل رضایت و انگیزه مشتریان، اعتماد مشتریان، میل و رغبت مشتریان به خریدهای بعدی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق بررسي امور مالي شرکتهاو بانکها تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق بررسي امور مالي شرکتهاو بانکها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق بررسي امور مالي شرکتهاو بانکها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق بررسي امور مالي شرکتهاو بانکها تحت pdf :

مقدمه:
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي شهر اهر با استفاده از نتايج آزمايش صحرايي مقاومت نفوذ استاندارد(SPT) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي شهر اهر با استفاده از نتايج آزمايش صحرايي مقاومت نفوذ استاندارد(SPT) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي شهر اهر با استفاده از نتايج آزمايش صحرايي مقاومت نفوذ استاندارد(SPT) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي شهر اهر با استفاده از نتايج آزمايش صحرايي مقاومت نفوذ استاندارد(SPT) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
تعداد صفحات: 8
چکیده:
با توجه به خطراتی که بر اثر روانگرایی در خاک و متعاقبا در سازه ها به ویژه در مناطقی که دارای خاک های دانه ای اشباع شل هستند رخمی دهد انجام تحلیل روانگرایی بسیار با اهمیت است. در این تحقیق، روش مقاومت نفوذ استاندارد جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهایشهرستان اهر مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل در 27 حلقه گمانه به همراه چاههای پیزومتری، نشان می دهد که عدد شاخص روانگرایی به دست آمده برای منطقه مورد مطالعه در محدوده رده کم (فرمول در متن مقاله اصلی) قرار میگیرد. این بدین معنی است که منطقه مستعد روانگرایی نیست. دلیل این مسئله عمدتا پایین بودن سطح آب زیرزمینی از دیدگاه زمین شناسی و جنس لایه های تشکیل دهنده تحت الارضمی باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر سطوح مختلف آبياري بر روند تجمع ماده خشک و شاخص برداشت دانه در ژنوتيپ هاي مختلف آفتابگردان تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر سطوح مختلف آبياري بر روند تجمع ماده خشک و شاخص برداشت دانه در ژنوتيپ هاي مختلف آفتابگردان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر سطوح مختلف آبياري بر روند تجمع ماده خشک و شاخص برداشت دانه در ژنوتيپ هاي مختلف آفتابگردان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر سطوح مختلف آبياري بر روند تجمع ماده خشک و شاخص برداشت دانه در ژنوتيپ هاي مختلف آفتابگردان تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

به منظور بررسی اثرتنش در شرایط متفاوت رطوبتی در ارقام آفتابگردان وتعیین مناسب ترین شاخص عک سالعمل آفتابگردان در برابر خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی آزمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده(اسپیلیت پلات) و درقالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی همدان واقع در کیلومتر 7 جاده تهران در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. آبیاری در 4 سطح(پس از(شاهد) 60 ، 120،90 ، و( تنش شدید) 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A ) واز دو رقم آفتابگردان به نامهای رکورد و ایروفلور استفاده شد.اثرات تنش خشکی بر روند تجمع ماده خشک،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت دانه کاملاً مشهود بوده بطوریکه در تنشهای شدید ژنوتیپ ایروفلور دارای کمترین تجمع ماده خشک و شاخص برداشت دانه ولی رقم رکورد دارای بالاترین مقاومت به خشکی در تنش های شدید خشکی بود.در نمودار تجمع ماده خشک بیشترین ثجمع در زمان گلدهی بوده که این مقدار در تنشهای شدید کاهش بیشتری از خود نشان داد. رقم رکورد در شرایط تنش دارای بهترین عملکرد بود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي پتروفيزيکي سازند سروک در ميدان نفتي آب تيمور به کمک نگارهاي چاه پيمايي تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي پتروفيزيکي سازند سروک در ميدان نفتي آب تيمور به کمک نگارهاي چاه پيمايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي پتروفيزيکي سازند سروک در ميدان نفتي آب تيمور به کمک نگارهاي چاه پيمايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي پتروفيزيکي سازند سروک در ميدان نفتي آب تيمور به کمک نگارهاي چاه پيمايي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 6
چکیده:
در این پژوهش، به کمک نگارهای چاه پیمایی، دو چاه انتخاب شده از میدان نفتی آب تیمور و نرم افزار تخصصی GEOLOG 6.7به روش ارزیابی احتمالیProbabilistic(پارامترهای مخزنی سازند سروک در میدان مذکور، مورد مطالعه قرارگرفته است. از روی داده های نمودارهای چاه پیمایی، پارامترهای پتروفیزیکی مشخص گردیدند. بر این اساس، این افق دارایتخلخل مناسب می باشد، بطوری که میانگین تخلخل در آن 33/5درصد می باشد. همچنین میانگین میزان اشباع آب برای هر دو چاه 25/1درصد می باشد که مقدار مناسبی است. بر اساس کراس پلات نوترون- چگالی، لیتولوژی سازند سروک، ترکیبی از آهک و درصد کمی دولومیت و در برخی فواصل نیز به مقدار بسیار کم، شیل تعیین شد. همچنین با توجه به نمودارCGR میزانحجم شیل پایین است به طوری که مقدار میانگین آن 0/45درصد است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي مطالعات اجتماعي مشارکت مالي بهره برداران تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي مطالعات اجتماعي مشارکت مالي بهره برداران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي مطالعات اجتماعي مشارکت مالي بهره برداران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي مطالعات اجتماعي مشارکت مالي بهره برداران تحت pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: 19

چکیده:

هرچند مشارکت مالی بهره برداران کشاورزی در طرح های توسعه منابع آب و خاک به قبل از انقلاب بر می گردد اما از زمان برنامه دوم و بر اساس تبصره 76 تلاش ها در این زمینه سمت و سوی جدیدی پیدا کرده و با جدیت بیشتری پیگیری می شود. برای اعتلای برنامه ها در این زمینه، خوشبختانه بعضی از سازمان های آب منطقه ای ، به ویژه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نسبت به پیش بینی و انجماد مطالعات اجتماعی اقدام نموده اند. در بحث مشارکت مالی اگرچه مشارکت مالی به تنهایی نمی تواند مورد توجه باشد، اما میزان اثر بخشی مطالعات و اقدامات بر این اساس، یکی از سنجه های اصلی و مهم مدیریتی محسوب می شود. مجموعه بررسی های محافل تخصصی در سطح بین المللی نظیر سازمان خواربار کشاورزی جهانی (FAO) بانک جهانی (WB) و کمیته بین المللی آبیاری و زهکشی (ICID) بیانگر آن است که مدیریت شبکه های آبیاری می بایست بر اساس دو رهیافت تحول پیدا نماید، این دو رهیافت عبارتند از :
1 رویکرد مشارکتی
2 رویکرد مالی – اقتصادی
این مقاله در نظر دارد تا میزان اثر بخشی، مطالعات اجتماعی را با توجه به این دو رویکرد اصلی مورد ارزیابی قرار دهد. محورهای اصلی بررسی در این مقاله عبارتند از:
– تدوین چهارچوب تحلیلی
– تحلیل ساختار شرح خدمات
– بررسی مطالعات اجتماعی انجام شده
– جمع بندی و ارائه پیشنهادات


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,