خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با فولادهای میکرو آلیاژی تحت pdf دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با فولادهای میکرو آلیاژی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

فولادهای میكروآلیاژی به عنوان خانواده‌ای از فولادهای كم آلیاژ با استحكام بالا هستند تولید فولادهای میكروآلیاژی یكی از مهمترین پیشرفت های متالورژیكی چند دهه اخیر بوده است ، این فولادها به خاطر داشتن تركیب عالی از خواصی همچون استحكام بالا ، چقرمگی مطلوب ، انعطاف پذیری و قابلیت جوشكاری مناسب ،‌از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند مقادیر بسیار جزئی از عناصر میكروآلیاژی می توانند تأثیر به سزایی بر خواص نهایی فولاد داشته باشند .
از آنجایی كه این فولادها هنوز در دست تحقیق می باشند و همچنین از آنجائیكه یكی از روش های بهبود خواص در فولادهای میكروآلیاژی فرآیندهای ترمومكانیكی (‌از قبیل Hot rolling Forgingو...) می باشند لذا در این پروژه هدف ، بررسی این فرآیند ها و همچنین معرفی و طبقه‌بندی فولادهای میكروآلیاژی می باشد .فهرست مطالب

فصل اول مقدمه 1
فصل دوم :‌مروری بر منابع 4
1-2- فولادهای كم آلیاژ و دارای استحكام بالا 5
1-1-2- طبقه بندی فولادهای كم آلیاژ دارای استحكام بالا 6
2-1-2- اثرات افزودنی های میكروآلیاژ كننده 8
3-1-2- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میكروآلیاژ شده 8
4-1-2- اثرات عناصر میكروآلیاژی روی مشخصه های به عمل آوری 18
5-1-2- به عمل آوری فولادهای پتك كاری میكروآلیاژ شده 19
6-1-2- كنترل خصوصیات 19
7-1-2-اثرات عناصر میكروآلیاژی شده روی پتك كاری 20
2-2- مهندسی محصولات آهنگری فولادهای ساختمانی میكروآلیاژی 22
3-2- تبلور مجدد استاتیكی فولاد آستنیت تغییر شکل یافته و رسوب سینتیک القا شده در فولادهای میکروآلیاژی وانادیوم 35
1-3-2- تبلور مجدد استاتیكی 37
2-3-2- نمودارهای دما و زمان رسوب PTT 48
3-3-2- مقایسه ی بین Tnr , SRCT 51
4-2- ریز ساختار و ویژگی های فولاد کم آلیاژ مقاوم به دما 54
1-4-2- ترکیب شیمیایی 58
2-4-2-پردازش و عمل آوری ترمو مكانیكی 59
3-4-2- ریز ساختار 62
4-4-2- تنش تسلیم دمای فزاینده 63
5-4-2- سختی ضربه ای 65
6-4-2- مقاومت به دما 66
5-2- فرآیند ترمو مکانیکی و ریز ساختار فولاد میکرو آلیاژی و محصولات میله ای سیمی 68
1-5-2- میکروساختار و خواص آن 72
2-5-2- پیشرفت های بعدی 76
6-2- بهبود استحکام ضربه و خواص کششی در فولاد میکروآلیاژی آهنگری گرم وانادیوم – نیوبیوم از طریق کنترل میکروساختار 77
1-6-2- خواص مکانیکی 80
2-6-2- میکروساختار 85
3-6-2- میکروساختار 90
4-6-2- خواص مکانیکی 93
فصل سوم:نتیجه گیری و پیشنهادات 95
نتیجه گیری 96
پیشنهادات 98
مراجع 99


REFRENCES :

1)High-Stregth low alloy steels
2)Engineering of forged products of microalloyed constructional steels
3) static recrystallization of hot deformed austenite and induced precipitationkinetics in vanadium microalloyed steels
4)microstructures and properties of low-alloy fire resistant steel.
5)thermo-mechanical processing and microstructure of microalloyed steel bar and wire road products.
6)Impact toughness and tensile properties improvement through microstructure control in hot forged Nb-V microalloyed steel.
7) T.Gladman , the physical Metallurgy of Microalloyed steels , the Institute of Materials , London , 1977 .
8) J . Adamczyk , Engineering of Steel Products , Wyd . politechniki slaskiej , Gliwice , 2000 , (in polish ) .
9) J.Adamczyk , Enginerring of Metallic Products cz . 1 , Wyd . politechniki slaskiej , Gliwice , 2004 , ( in polish ) .
10) J . Adamczyk M . Opiela , Journal of Mater . processing and Technology , v . 157 – 158 , 2004 , s . 456 .
11) J .Adamczky , E . Kalinowska – Ozgowicz , W . Ozgowicz , R . Wusatowski , J ournal of Master . Processing and technology , v.53 , 1995 , s . 23 .
12) M . Korchynsky , Microalloyed forging Steel , Union Carbide , GmbH , 1990 .
13) S . Engineer , B . Huchteman , proc . Symp . Fundamentals and applications of Microalloying forging steels , Colorado , TMS , 1996 , s . 61 .
14) J . Adamczyk , M . opiela , A . Grajcar , 10 th Int . Conf . AMME ' 2001 , 2001 , s . 5 , ( in polish ) .
15) J. Adamczyk , M . opiela , A . Grajcar , 11 th Int . Conf . AMME ' 2002 , 2002 , s . 7 , ( in polish ) .
16) A , Najafi – zadeh , S . yue and J . J . Jonas : ISIJ Int ., 32 (1992) , 2132
17) L .N . pussegoda and J . J . Jonas ISIJ Int ., 31 (1991) , 278
18) F . H . Samuel , S . Yue , J . J . Jonas and B.A . zbinden : ISIJ Int ., 29 (1989) , 878 .
19) 54) F . H . Samuel , S . Yue , J . J . Jonas and K . R . Barnes : ISIJ Int 30(1990 ), 216
20) S.F.Medina and V.Lopez : ISIJ Int ., 33( 1993 ) , 605 .
21) S.F.Medina and J.E . Mancilla : ISIJ Int ., 33( 1993 ) , 1257 .
22) C.M . Sellars : mater . Sci . Technol . , 6( 1990 ) , 1072 .
23) C.M . Sellars : Hot Working and Forming processes , ed . by C.
M . Sellars and G.J .Davies , Met . Soc ., London , (1980 ) , 67 .
24) T. Siwecki : ISIJ Int ., 32 ( 1992 ) , 368 .
25) E . Anelli : ISIJ Int .,32( 1992) , 440
26) O.Kwon : ISIJ int ., 32 (1992) , 350
27) A.Laarasoui and J.J . Jonas : ISIJ Int ., 31 (1991 ) , 95


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با شادکاميدانش آموزان مقطع متوسطه اول تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با شادکاميدانش آموزان مقطع متوسطه اول تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با شادکاميدانش آموزان مقطع متوسطه اول تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با شادکاميدانش آموزان مقطع متوسطه اول تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول انجام شد . روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان لردگان در سال تحصیلی 95-94 بود که از بین جامعه تعداد 100 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بعنوان نمونه ا نتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی وپرسشنامه شادکامی اکسفورد استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در محدوده آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در محدوده آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با شادکامی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارند.بحث و نتیجه گیری: توجه به راهبردهای تنظیم شناختی موجبات شادکامی دانش آموزان را فراهم می کند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسيمهمترين چالشهاي مديريت جنگلهاي زاگرس تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسيمهمترين چالشهاي مديريت جنگلهاي زاگرس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسيمهمترين چالشهاي مديريت جنگلهاي زاگرس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسيمهمترين چالشهاي مديريت جنگلهاي زاگرس تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
تعداد صفحات: 17
چکیده:
کوههای زاگرس که از شمال غربی تا جنوب غربی ایران گسترش می یابند به دلیل جذب رطوبت ابرهای باران زا ازنواحی غربی با مبدا دریای مدیترانه، شرایط لازم را جهت استقرار و گسترش پوشش جنگلی به وجود آورده است. جنگلهای این ناحیه از پیرانشهر در آذربایجان غربی شروع و در امتداد رشته جبال زاگرس و بختیاری تا اطراف جهرم و فسا در استان فارس ادامه می یابد. به علت وجود تفاوت ها در نواحی مختلف منطقه رویشی زاگرس از نظر مسائل اجتماعی و اقتصادی ملزم به مطالعه این عوامل می باشیم. با توجه به وجود دو قشر جنگل نشین، آسیب ها و خسارات وارد شده به جنگل نیز به دو گروه تقسیم می شود دسته اول از جنگل نشینان که در حاشیه جنگل زندگی می کنند، محوریت زندگیشان زراعت می باشد و با توجه به وصل بودن زمین های زراعی به جنگل در فرصت های مناسب اقدام به بزرگ کردن زمین زراعی می کنند. دسته دوم جنگل نشینان پراکنده در جنگل هستند که محوریت زندگیشان دامداری است و با چرای دامشان در جنگل یک نوع دیگر خسارت به جنگل وارد می کنند. در این مقاله سعی گردیده به دور از پرداختن به موارد حاشیهای علاوه بر بازگو کردن ویژگی های روستاهای کشور مستقیماً به چالش های اقتصادی- اجتماعی مدیریت جنگلها زاگرس پرداخت شود. یکی از مهمترین عوامل تخریب این جنگل ها و مراتع وجود فقر در کشور می باشد که خود به عنوان یک عامل کلیدی باعث به وجود آمدن عواملی دیگری چون بیکاری، پایین بودن سطح سواد، پایین بودن امکانات رفاهی و;. غیره می شود. به علت وسعت منابع طبیعی کشور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نمی تواند به صورت یکه و تنها شرایط را از چیزی که هست بهتر کند، پس بهتر شدن شرایط مستلزم مشارکت همه جانبه همه افراد جامعه می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اصول طراحي هتل 4 ستاره در تهران با محوريت طراحي پايدار در اقليم گرم و نيمه خشک تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اصول طراحي هتل 4 ستاره در تهران با محوريت طراحي پايدار در اقليم گرم و نيمه خشک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اصول طراحي هتل 4 ستاره در تهران با محوريت طراحي پايدار در اقليم گرم و نيمه خشک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اصول طراحي هتل 4 ستاره در تهران با محوريت طراحي پايدار در اقليم گرم و نيمه خشک تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي الگوي معماري و شهرسازي اسلامي در افق 1404

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

توسعه صنعت توریسم در کشورهایی که به دنبال رشد پایدار دارای اهمیت ویژه ای است تهران با توجه به اهمیت آن به عنوان پایتخت و امکان استعداد طبیعی و فرهنگی توانمندی زیادی برای توریسم دارد که به عنوان بستر طراحی انتخاب شدهاست در این مقاله تلاش شده است با هدف ارتقاء توسعه گردشگری پایدر و سطح کیفیت کالبدی هتلها اصول مربوط به طراحی این گونه هتلها ارائه گردد به طوری که میان تامین کیفیتهای مطلوب و مورد مطالبه کاربران با نیازهای آنان و نظامهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و با مولفه های جغرافیایی طبیعی بستر طرح همبستگی وجود داشته و پاسخ گویی مناسب به آن، سبب ارتقای کیفیت محیط کالبدی شود. در این راستا نظریات مختلف در رابطه بین نیازهای آنان و نظامهای فرهنگی، اقتصادی و با مولفه های جغرافیایی طبیعی بستر طرح همبستگی وجود داشته و پاسخگویی محسط کالبدی شود. د راین راستا نظریات مختلف در رابطه بین نیازهای کاربر و کیفیت محیط ساخته شده، مورد بررسی قرار گرفته اس و با نتایج حاصل اقدام به شناخت مولفه هی کیفی محیط کالبدی در هتلها و در نهایت ارائه راهکارهایی جهت اصول طراحی هتل پایدار شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله An Investigation through Reflection Coefficient of a NanoدرMetallic Grains and Glass Oxide Compound تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله An Investigation through Reflection Coefficient of a NanoدرMetallic Grains and Glass Oxide Compound تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله An Investigation through Reflection Coefficient of a NanoدرMetallic Grains and Glass Oxide Compound تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله An Investigation through Reflection Coefficient of a NanoدرMetallic Grains and Glass Oxide Compound تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
تعداد صفحات: 4
چکیده:

In this paper the reflection coefficient of a mixture of glass oxide and nanograins of some noble metals (gold, silver and copper) have been derived using Tmatrix approach. In addition the effect of spherical metallic nanograin shape on the resonance shift of the reflection coefficient has been analyzed and the associating plots have been plotted. For the three investigated metals, their resonance wavelengths have been altered according to the shapes and orientation of the grains relating to each other. The results obtained from the two used methods, confirm the authenticity of each other


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيش بيني درازمدت متغيرهاي اقليمي توسط مدلهاي رقومي گردش عمومي و روشهاي تبديل مقياس خروي هاي اين مدلها از مقياس جهاني به منطقه اي تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيش بيني درازمدت متغيرهاي اقليمي توسط مدلهاي رقومي گردش عمومي و روشهاي تبديل مقياس خروي هاي اين مدلها از مقياس جهاني به منطقه اي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيش بيني درازمدت متغيرهاي اقليمي توسط مدلهاي رقومي گردش عمومي و روشهاي تبديل مقياس خروي هاي اين مدلها از مقياس جهاني به منطقه اي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيش بيني درازمدت متغيرهاي اقليمي توسط مدلهاي رقومي گردش عمومي و روشهاي تبديل مقياس خروي هاي اين مدلها از مقياس جهاني به منطقه اي تحت pdf :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: 16

چکیده:

امروزه استفاده از مدلهای اقلیمی گردش عمومی به منظور پیش بینی های درازمدت متغیرهای اقلیمی نظیر دما و بارندگی، یکیاز متداولترین و پیشرفته ترین روشهای شناخته شده در سطح جهانی می باشد از آنجا که اجرای اینگونه مدلهای اقلیمی مستلزم بکارگیری تکنولوژی کامپیوتری بسیار پیشرفته و عظیم می باشد لذا این مدلها فقط در تعداد محدودی از کشورهای پیشرفته جهان نظیر انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا اجرای می شوند. از آنجا که قدرت تفکیک مکانی و زمانی این مدلها بسیار بزرگ می باشد لذا برای استفاده از خروجی ازان مدلها به منظور پیش آگاهی خشکسالی بصورت پیش بینی های ماهیانه و یا حتی روزانه متغیرهای اقلیمی نظیر بارندگی و درجه حرارت بایستی خروجی های این مدلها به روشهای مختلف تبدیل مقیاس شوند دراین مقاله ابتدا نوع مدلهای اقلیمی به طور مختصر توضیح داده می شوند. سپس روشهای مختلف تبدیل مقیاس خروجی های مدلهای اقلیمی از مقیاس جهانی به مقیاس منطقه ای به همراه نمونه هایی از هرکدام ارائه خواهند شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در بهره وري سازمان تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در بهره وري سازمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در بهره وري سازمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در بهره وري سازمان تحت pdf :

پیشگفتار
در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آماده سازی بستر کار و مکانیزاسیون کشاورزی ، تعدادی ماشین آلات عمرانی و راهسازی تأمین کرد و متناسب با نیاز استانها در سطح کشور توزیع نمود تا در پروژه های عمرانی از جمله
1- تسطیح و یکپارچگی سازی اراضی
2- احداث سدهای خاکی
3- احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
4- احداث جاده بین مزارع
و سایر کارهای محوله فعالیت نماید .
در سال 1371 به منظور استفاده بهینه از ماشین آلات و ایجاد انگیزه در یک نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات شرکتی تحت عنوان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( سهامی خاص ) تأسیس گردید .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني کارکنان در سازمان تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني کارکنان در سازمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني کارکنان در سازمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار مدني کارکنان در سازمان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو می باشد.در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنهارفتارشده است . عدالت سازمانی شامل سه حیطه عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. رفتار مدنی سازمانی، رفتاری است که بهقصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام میگیرد و بر عکس عملکرد شغلی، رفتاری است که در حیطه وظایفرسمی یک شغل نمی گنجد. تحقیق حاضر با توجه به اینکه به مطالعه رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی می پردازد ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ، توصیفی و روش انجام تحقیق نیز بصورت پیمایشی بوده، ابزار جمع آوریداده ها دو پرسشنامه (الف- عدالت سازمان ، ب- رفتار مدنی سازمانی) است. جامعه آماری تحقیق کارکنان حوزه ستادی وزارتنیرو هستند که مجموعا 420 نفر می باشند، نمونه مورد نظر از طریق روش نمونه گیری تصادفی است، طبقه نمونه تحقیق شامل85 نفر از کارکنان می باشدکه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. روش های آماری مورد استفاده عبارتند از:نتایج توصیفی شامل توزیع فراوانی و درصد در قالب نمودار و در بخش تحلیل (استنباطی) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی بصورت مجزا رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد اما متغیر عدالت سازمانی و سه حیطه آن همبستگی مثبت معنی داری با رفتار مدنی سازمانی و حیطه های آنیعنی وظیفه شناسی، ادب و مهربانی، نوع دوستی، مردانگی و خوش خویی ندارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي راهبردهاي ايجاد و توسعه منابع درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردي: شهر بابل) تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي راهبردهاي ايجاد و توسعه منابع درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردي: شهر بابل) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي راهبردهاي ايجاد و توسعه منابع درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردي: شهر بابل) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي راهبردهاي ايجاد و توسعه منابع درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردي: شهر بابل) تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 15
چکیده:
شهرداریها نقش بسیار مهمی در حل معضلات شهروندان دارند از اینرو وجود منابع مالی متعدد برای شهرداریها در راستای حل و فصل مشکلات شهری بسیار مهم میباشد. هدف از این پژوهش ارائه راهکارها و راهبردهای جدید برای تأمین منابع مالی شهرداری شهر بابل با استفاده از برنامه ریزی راهبردهای کمی میباشد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان شهری و تهیه پرسشنامه در قالب روش دلفی صورت گرفته است . یافتههای تحقیق نشان داد که راهبردهای وصول مستقیم عوارض پنجدرصدی مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری با هماهنگی اداره مالیات و دارایی به جهت عملکرد منطقه ای اداره مالیات و دارایی و تقسیم ناعادلانه این اقلام درآمدی بین شهرداری های استان، توجه به نظرات مجری برنامهریزی شهری جهت تشکیل جه مردم و بازپرداخت سود، مردم را شریک توسعه و عمران شهرها نمایند و مکانیابی کاربریها برای کاهش بار مالی این کاربریها برای شهرداری ، به عنوان اولویت دارترین راهبردها ایجاد و توسعه منابع درآمد پایدار شهرداری بابل مشخص شدند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي پايگاه قواعد فازي با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي پايگاه قواعد فازي با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي پايگاه قواعد فازي با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي پايگاه قواعد فازي با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
درروشهای سنتی طراحی سیستم های فازی قوانین فازی توسط طراح با روش ازمون و خطا و باتکیه برتجربه طراح ایجاد میشود دراین مقاله روشی برای طراحی پایگاه قواعد فازی بااستفاده ازالگوریتم رقابت استعماری ارایه شده است هدف ازبه کارگیری الگوریتم رقابت استعماری بهبود عملکردسیستم فازی می باشد دراین کار الگوریتم رقابت استعماری برای تنظیم پارامترهای پایگاه قواعددرسیستم فازی نوع TSK به کاررفته است برای ارزیابی روش پیشنهادی شبیه سازی کنترل فازی روی کنترل درجه حرارت حمام آب گرم انجام شده است نتایج نشان دهنده عملکردمناسب روش پیشنهاد شده درمقایسه با دیگرروشها می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,