خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير تحت pdf دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير تحت pdf :

نظریات عزیز کیاوند
مشکل ما شیوه تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوه تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوه تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :
الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی
عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینه مهندسین کشاورزی کشور درباره جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.
ب) تولید بر پایه صنعت
در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایه دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحليل مغناطيسي و حرارتي ترانس جريان در شرايط عادي و اتصال کوتاه تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحليل مغناطيسي و حرارتي ترانس جريان در شرايط عادي و اتصال کوتاه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحليل مغناطيسي و حرارتي ترانس جريان در شرايط عادي و اتصال کوتاه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحليل مغناطيسي و حرارتي ترانس جريان در شرايط عادي و اتصال کوتاه تحت pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

محاسبه مولفه هـای مغناطیسـی و حرارتـی تـرانس هـای جریان ) ) CT به علت پیچیدگی هندسـی سـاختمان تـرانس و وابسته بودن خواص مواد بکار رفته به درجه حـرارت و غیـر خطی بودن رفتار مغناطیسی آنها معمولا مشکل است . در ایـن راستا استفاده از روشهای عددی المان محدود یک روش کـار آمد برای محاسبه مولفـه هـای مغناطیسـی و حرارتـی تـرانس جریان می باشد . در این مقاله نرم افزار ANSYS بعنوان یـک نرم افزار مطرح و دارای قابلیـت هـای گسـترده در تحلیلهـای المان محدود [1] جهت تحلیل ترانس ج ریـان 800-400/5-5 بکــار گرفتــه شــده اســت . ایــن تحلیــل هــا شــامل تحلیــل مغناطیس CT در حالت استاتیکی دو بعدی و در شرایط نرمال و باز بودن مدار ثانویه CT و همچنین درشرایطی کـه جریـان اتصال کوتاه از اولیه CT عبور مـی کنـد مـی باشـد . در ایـن تحقیق نتایج تحلیل مغناطیسی و حرارتی ترانس جریان بدست آمده و نقاط حسـاس ایـن تجهیـزات از لحـاظ مغناطیسـی و حرارتی تعیین شده است .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود شبيه سازي دبي حوضه آبريز با استفاده از تلفيق مدل هاي شبکه عصبي– فازي تطبيقي و شبکه عصبي به همراه آناليز حساسيت(مطالعه موردي حوضه گوزون داراب) تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبيه سازي دبي حوضه آبريز با استفاده از تلفيق مدل هاي شبکه عصبي– فازي تطبيقي و شبکه عصبي به همراه آناليز حساسيت(مطالعه موردي حوضه گوزون داراب) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبيه سازي دبي حوضه آبريز با استفاده از تلفيق مدل هاي شبکه عصبي– فازي تطبيقي و شبکه عصبي به همراه آناليز حساسيت(مطالعه موردي حوضه گوزون داراب) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبيه سازي دبي حوضه آبريز با استفاده از تلفيق مدل هاي شبکه عصبي– فازي تطبيقي و شبکه عصبي به همراه آناليز حساسيت(مطالعه موردي حوضه گوزون داراب) تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي عمران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

جریان رودخانه ها یکی از مهمترین مولفه های منابع آب محسوب می شود و همواره تغییرات جریان مشکلاتی را در بخش های مختلف به وجود آورده است پیش بینی مطلوب دبی یکی از ابزارهای مهم در مدیریت منابع آب مانند آبخیزداری، مهار بحران کمبود آب و مدیریت سیلاب ها به شمار می رود و تعیین و پیش بینی جریان رودخانه ها اطلاعات جامع و ارزشمندی را به منظور مدیریت منابع و تامین نیازهای آبی در اختیار مسوولان قرار می دهد. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات هیدرولیکی حوضه های مورد مطالعه اغلب این مدل سازی ها بصورت هیدرولوژیکی یا گرده ای و با استفاده از آمار سالهای قبل صورت می گیرد . اغلب سعی بر این بوده است که از روش های ریاضی برای مدل سازی این پدیده استفاده شود که در مرحله واسنجی و آموزش یک مدل از تعدادی پارامترهای حوضه استفاده می شود که خود این پارامترها دقیق و بطور کامل قابل اطمینان نمی باشند. ریاضیات فازی با ارائه تابع عضویت بجای عدد مطلق برای پارامتر مذکور دقت عمل را در ارزش دهی داده ها بالا می برد . در این مقاله مدل بارش _ رواناب حوضه گوزون واقع در استان فارس با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks و سیستم استنتاج عصبی _ فازی تطبیقی Artificial Fuzzy Neural Network ارائه می شود و بهترین مدل برای این حوضه مدل شبکه عصبی می باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ضرورت تدوين و بکارگيري برنامه جامع کنترل و تضمين کيفيت (QA/QC Plan) در پروژه هاي دو عاملي (EPC) (مطالعه موردي پروژه شبکه فرعي ابياري و زهکشي واحد عمراني شماره 1 دشت دوسالق) تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ضرورت تدوين و بکارگيري برنامه جامع کنترل و تضمين کيفيت (QA/QC Plan) در پروژه هاي دو عاملي (EPC) (مطالعه موردي پروژه شبکه فرعي ابياري و زهکشي واحد عمراني شماره 1 دشت دوسالق) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ضرورت تدوين و بکارگيري برنامه جامع کنترل و تضمين کيفيت (QA/QC Plan) در پروژه هاي دو عاملي (EPC) (مطالعه موردي پروژه شبکه فرعي ابياري و زهکشي واحد عمراني شماره 1 دشت دوسالق) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ضرورت تدوين و بکارگيري برنامه جامع کنترل و تضمين کيفيت (QA/QC Plan) در پروژه هاي دو عاملي (EPC) (مطالعه موردي پروژه شبکه فرعي ابياري و زهکشي واحد عمراني شماره 1 دشت دوسالق) تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي بررسي ابعاد اجراي طرح توسعه کشاورزي 550 هزار هکتاري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش پیمانهای طرح و ساخت و همچنین ایجاد واحدهای کنترل کیفی در این طرح ها، به نظر می رسد تبیین جایگاه ارکان این پروژه ها و روابط سازمانی میان آنها، امری اجتناب ناپذیر باشد. در این مقاله تلاش گردیده، ضمن بازگو کردن چگونگی تدوین برنامه کنترل و تضمین کیفیت (QA/AC Plan) پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت دو سالق 1، ضرورت بکارگیری این مهم در طرح های دوعاملی به عنوان معیاری در شکل گیری صحیح روابط سازمانی، فرآیندهاف سهولت گردش کارف تبیین جایگاه مشاور کارفرما و همچنین واحد نظارت و کنترل کیفی بیان شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تجارت آب مجازي: فرصت يا تهديد؟ تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تجارت آب مجازي: فرصت يا تهديد؟ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تجارت آب مجازي: فرصت يا تهديد؟ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تجارت آب مجازي: فرصت يا تهديد؟ تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: 10

چکیده:

مرگ و میر کودکان زیر 5 سال عمدتاً به دلیل ابتلا به بیماری های نشات گرفته از آب ناسالم، رنج بردن نزدیک به نیمی از از مردم کشور های در حال توسعه از مشکلات مربوط به آب ناسالم و غیر بهداشتی و خطرات ناشی از افت سطح آب زیرزمینی، همگی بیانگر اهمیت آب سالم و نقش آن در حیات انسان بوده و تدابیر جدی جهت مدیریت مصرف آب را می طلبند. تجارت آب مجازی یک راهکار جهانی جهت صرفه جویی در مصرف آب است. آب استفاده شده در مراحل مختلف تولید یک کالا، آب مجازی ذخیره در کالا نام دارد. تجارت کالاها یک جریان جهانی از اب مجازی را ایجاد می کند. بسیاری از کشورها با واردات مواد غذایی، بخشی از آب مورد نیاز جهت تولید داخلی محصولات را به منظور استفاده در سایر مصارف حفظ می کنند. نتایج مطالعات نشان می دهد که تجارت آب مجازی با تصویب قوانین جهانی، مبنی بر عرضه کافی و تأمین امنیت غذایی کشورهای وارد کننده بیشتر می تواند به عنوان فرصت مطرح شود تا تهدید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نقش مانور هاي شهري و کشوري در آمادگي و مقابله با بحرانهاي طبيعي و انسان ساز تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش مانور هاي شهري و کشوري در آمادگي و مقابله با بحرانهاي طبيعي و انسان ساز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش مانور هاي شهري و کشوري در آمادگي و مقابله با بحرانهاي طبيعي و انسان ساز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش مانور هاي شهري و کشوري در آمادگي و مقابله با بحرانهاي طبيعي و انسان ساز تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

فراوانی بسیار زیاد حوادث و سوانح در ایران، این کشور را به یکی از ده کشور سانحه خیز دنیا مبدل ساخته است . طبق آمارهای سازمان ملل متحد ، ایران بعد از چین، هند و بنگلادش، چهارمین کشور حادثه خیز در آسیا محسوب می شود .علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی، انسان هنوز در مقابل عوارض سوانح و بلایای ناشی از دگرگونیهای طبیعت مانند سیل، زلزله، طوفان و همچنین بلایای ناشی از ابزار دست ساخت خود جنگلها، انفجارات، تصادفات و ... آسیب پذیر است . اکثر شهرهای مهم کشور در معرض خطرات جدی حوادث و بلایای ویرانگری همچون زلزله های مخرب قرار دارند . از بدیهیات مسلم آناینست که پیشگیری قبل از وقوع حادثه امری ضروری، ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه می باشد . بر این اساس، اصولی ترین کار، کسب آمادگی بمنظور مقابله با حوادث و سوانح و بکارگیری آن جهت حفظ سلامتی و نجات جان خود واطرافیان در لحظات اولیه وقوع یک حادثه است . از این رو نقش مانورها قبل از وقوع حوادث به ویژه آموزش امداد و نجات کهمی تواند خسارت های ناشی از حوادث را کاهش دهد، حائز اهمیت است . از آنجا که کشور ما ایران با توجه به شرایط اقلیمی خاص، جزء یکی از حادثه خیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود . ایننکته حائز اهمیت است که آموزش نقش بسزایی در بالا بردن سطح آگاهی مردم در مقابله با بلایای طبیعی دارد، ولی قبل از پرداختن به امر آموزش فرهنگ سازی از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه سازمانهای متولی آموزش قرار گیرد .ازآنجایی که یکی از سازمانهای متولی در امر آموزش جمعیت هلال احمر می باشد، این سازمان باید قبل از پرداختن به امر آموزش به بررسی شیوه ها و نحوه صحیح امر آموزش بپردازد، قبل از پرداختن به آموزش باید زمینه های آموزش و بستر سازی مناسب صورت گیرد تا نتایج قابل انتظار حاصل گردد در غیر اینصورت آنچه که خواهان آنیم بدست نخواهیم آورد .در این مقاله به الویت ها و اقدامات مطالعه موردی در این خصوص در شرکتهای آب و فاضلاب پرداخته شده است .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي – خصوصي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي – خصوصي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي – خصوصي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي روشهاي تأمين مالي پروژه هاي صنعت آب با رويکرد مشارکت دولتي – خصوصي تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: 9

چکیده:

روب هرونحوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژ ههای زیر بنایی و بهرهبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مه مترین چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحرانهای مالی در این کشورها امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژ ههای بزرگ به راحتی فراهم نمیشود، لذا انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد پروژ هها مساله مهم یاست. دولت جمهوری اسلامی ایران، مطابق با روند تحولات در زمینه تأمین مالی خارجی، مشارکت بخش خصوصی- عموم ی PPP) را به عنوان یک ابزار مهم در ایجاد سرمای ههای بزرگ مورد نیاز در اجرای پروژ ههای حمل و نقل، زیربنایی، اجتماعی، آب و نیرو در سا لهای آتی شناسایی کرده است، بر اساس قانون اجرای سیاس تهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلام ی ایران، خصوص یسازی شرک تهای دولتی و نیمه دولتی در دستور کار وزارت نیرو و سازمان خصوص یسازی قرار گرفته است. در این بین اجرای سیاس تهای اصل 44 و خصوص یسازی در برخی بخ شها با ابهامات و ملاحظات زیادی روب هرو است. صنعت آب کشور یکی از بخ شهایی است که خصوص یسازی در آن به خاطر حساسی تهای زیاد خدماتی که ارائه م یدهد دارای پیچیدگ یهای متفاوتی است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ساختار صنعت آب و قوانین و مقررات خصوص یسازیمربوط به این بخش و مطالعه سایر رو شهای تأمین مالی در این حوزه، به بررس یهایی درباره روند خصوص یسازی در کشورهای اروپایی پرداخته شده و در ادامه چال شهای پیش روی خصوصی سازی صنعت آب ایران و راهکارهای مفید در جهت تأمین منابع مالی ارائه شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ايجاد شهر الکترونيک در راستاي اجراي بند 10 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ايجاد شهر الکترونيک در راستاي اجراي بند 10 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ايجاد شهر الکترونيک در راستاي اجراي بند 10 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ايجاد شهر الکترونيک در راستاي اجراي بند 10 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: 6

چکیده:

شهرالکترونیک شهری است که در آن دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیازمند حرکت فیزیکی شهروندان نیست و ادارات و سازمانهای ان به صورت دیجیتالی بوده و بیشترین خدمات ارائه شده از سوی آنها به وسیله ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می پذیرد. با توجه به مزایای غیرقابل انکار چنین شهری، ایجاد آن را میتوان فرصت مناسبی برای دولت دانست درجهت عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص بند 10 اصل سوم قانون اساسی که عبارتست از : ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ريز چينه نگاري زيستي سازند آسماري در شمال کوهدشت تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ريز چينه نگاري زيستي سازند آسماري در شمال کوهدشت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ريز چينه نگاري زيستي سازند آسماري در شمال کوهدشت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ريز چينه نگاري زيستي سازند آسماري در شمال کوهدشت تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در تحقیق حاضر زیست چینه نگاری سازند آسماری در شمال شهرستان کوهدشت در باخترخرم آباد مورد مطالعه قرارگرفت. در این برش سازند آسماری 144 متر ضخامت داشته و با مرز مشخص روی سازند شهبازان و در زیر سازند گچساران قرار میگیرد. لیتولوژی این سازند عمدتا سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت میباشد. 57 نمونه از برش مورد مطالعه برداشت گردید که منجر به شناسائی 23 جنس و 9 گونه از روزن داران کف زی و 2 بایوزون شد، که نشان دهنده سن آکیتانین- بوردیگالین میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جايابي بهينه منابع توليد پراکنده با رويکرد اقتصادي به روش ابتکاري تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جايابي بهينه منابع توليد پراکنده با رويکرد اقتصادي به روش ابتکاري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جايابي بهينه منابع توليد پراکنده با رويکرد اقتصادي به روش ابتکاري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جايابي بهينه منابع توليد پراکنده با رويکرد اقتصادي به روش ابتکاري تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در طی دهه های اخیر با توسعه خصوصی سازی در صنعت برق و رقابتی شدن بازار ، مهمترین اهداف شرکتهای برق ، کاهشهزینه های مربوط به بهره برداری ازشبکه و بهبود پارامترهای فنی شبکه می باشند. یکی از موثرترین روشها برای دستیابی به این اهداف و پاسخگویی به رشد روزافزون بار ، استفاده از منابع تولید پراکنده می باشد. درنتیجه تعیین مقدار و موقعیت بهینه منابع تولید پراکنده امری مهم تلقی می شود. برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد. ازطرفی دیگر این کار را می توان با درنظرگرفتن محدودیتهای مختلف انجام داد. در این مقاله جایابی و مقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده با رویکرد اقتصادی با استفاده از روش قیمت گذاری گرهی برای سوددهی بیشتر و کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و با درنظرگرفتن سطح اتصال کوتاه ، بر روی شبکه توزیع خدابنده لو تهران انجام شده است. برای تعیین استفاده MATLAB و برای بررسی سایر موارد از شبیه سازی با نرم افزار DIgSILENT سطح اتصال کوتاه از نرم افزار شده است. جایگذاری منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع باعث افزایشولتاژ و سطح اتصال کوتاه می شود. در این مقاله این محدودیت ها نیز درنظرگرفته شده اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,