خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقايسه تعهد سازماني اساتيد دانشگاه آزاد و پيام نور نکاء تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقايسه تعهد سازماني اساتيد دانشگاه آزاد و پيام نور نکاء تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقايسه تعهد سازماني اساتيد دانشگاه آزاد و پيام نور نکاء تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقايسه تعهد سازماني اساتيد دانشگاه آزاد و پيام نور نکاء تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق مقایسه تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد و پیام نور نکا بود روش تحقیق توصیفی ازنوع علی و مقایسهای بود جامعه آماری این تحقیق ک یه اساتید دانشگاه آزاد نکاء 45 نفر و دانشگاه پیام نورنکا 140نفر بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان در دانشگاه آزاد نکا 40نفر و پیام نورنکا 103 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد الن و میر بود که پایایی آن 0/95 محاسبه شد برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی و نمودارو اماراستنباطی ازازمون t برای دوگروه مستقل و ازمون فریدمن استفاده شد نتایج نشان داد که تعهدمستمر و تعهدهنجاری اساتید دانشگاه آزادنکا بیشتر ازاساتید پیام نورنکا بود ولی تعهدعاطفی اساتید دانشگاه پیام نوربیشت رازاساتید دانشگاه ازاد نکابود مولفه های تعهدسازمانی اساتید دانشگاه آزادنکا بیشتر ازاساتید دانشگاه پیام نور بود نتایج رتبه مولفه ها نشان داد که دردانشگاه پیام نورتعهدعاطفی رتبه اول و تعهدمستمر رتبه دوم و تعهدهنجاری رتبه سوم ولی دردانشگاه آزادنکا تعهدمستمر رتبه اول و تعهدهنجاری رتبه دو م و تعهدعاطفی رتبه سوم را دارا بودند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برنامه ريزي فعاليت هاي پيشگيرانه در نگهداري راه آهن تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برنامه ريزي فعاليت هاي پيشگيرانه در نگهداري راه آهن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله برنامه ريزي فعاليت هاي پيشگيرانه در نگهداري راه آهن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برنامه ريزي فعاليت هاي پيشگيرانه در نگهداري راه آهن تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: 16

چکیده:

جهت جلوگیری از خرابی های پیش بینی نشده سیستم راه آهن نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مورد نیاز است برای کاهش هزینه ها و نارضایتی مسافران و اپراتورها این فعالیت ها می بایست درحد امکان بایکدیگر هماهنگ شده و درزمان مقتضی صورت پذیرند دراین مقاله درمورد برنامه ریزی فعالیت های نگهداریو تعمیرات پیشگیرانه در جایی که فعالیت های روتین کوتاه مدت و پروژه ای منحصربفرد دریک مدت زمان مشخص بایستی برنامه ریزی شوند بحث میشود برای حل سریع این مساله یک فرمول ریاضی و یک سری فرضیات را greedy heuristics ارایه کرده ایم بعلاوه کاربرد این فرضیات heuristics را با راه حل بهینه که تعدادی نمونه های تصادفی تولید شده را استفاده می کند را مورد مقایسه قرارمیدهیم


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بتن هاي پليمري و نقش آن در آينده پروژه هاي عمراني تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بتن هاي پليمري و نقش آن در آينده پروژه هاي عمراني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بتن هاي پليمري و نقش آن در آينده پروژه هاي عمراني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بتن هاي پليمري و نقش آن در آينده پروژه هاي عمراني تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه شهري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هرچند که از بدو پیدایش بتن، تحول اندکی در آن بوجود آمده، لیکن طیف وسیع کاربرد بتن عملاً بیانگر این مطلب است که مزایای بیشماری که این نوع مصالح از آن برخودار است، سایر موارد آن را تحت الشعاع قرار می دهد. در طراحی یک پروژه، بکارگیری مصالح مناسب، مقاوم و ارزان از مهمترین وظایف یک مهندس به حساب می آید. در قرن بیستم پلیمرها نقش زیادی در دگرگونی صنایع بخصوص صنعت ساختمان ایفا کردند. بطوریکه این صنعت بعنوان بزرگترین مصرف کننده با 25 تا 30 درصد از کل پلیمرها را تشکیل دادند. مهندسین با توجه به نقایص بتن از جمله مقاومت کششی کم، یخ زدگی، سایش،خوردگی در برابر عوامل شیمیایی و فیزیکی و محدودیت های کاربردی غیر از صنعت ساختمان به فکر ایجاد تحول در صنعت بتن در زمان شکوفایی صنعت پلیمر شدند و تحقیقات گسترده ای صورت داده اند تا با استفاده از پلیمر در بتن ضمن رفعبسیاری از مشکلات بتن از این مصالح به شکل بهتر در ساختمان استفاده نمایند. به نظر می رسد با این تکنیک ساخت بتن ضمن پوشش بسیاری از نواقص بتن در آینده کشور شاهد تحولات وسیعی در صنعت ساختمان باشد که شاید اکنون ساخت آن با تکنولوژی موجود در کشور گران باشد ولیکن با کاهش در هزینه هایی دیگر و زمان و افزایش دوام پروژه بسیار کارگشا خواهد بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي عوامل تاثير گذار شرح حال بيماران جهت شروع درمان اندراستيل سيستئين در مسموميت با استامينوفن تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي عوامل تاثير گذار شرح حال بيماران جهت شروع درمان اندراستيل سيستئين در مسموميت با استامينوفن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي عوامل تاثير گذار شرح حال بيماران جهت شروع درمان اندراستيل سيستئين در مسموميت با استامينوفن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي عوامل تاثير گذار شرح حال بيماران جهت شروع درمان اندراستيل سيستئين در مسموميت با استامينوفن تحت pdf :

دانلود مقاله بررسي عوامل تاثير گذار شرح حال بيماران جهت شروع درمان اندراستيل سيستئين در مسموميت با استامينوفن تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از صفحه 198 تا 205 منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تاثیر گذار شرح حال بیماران جهت شروع درمان ان-استیل سیستئین در مسمومیت با استامینوفن
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استامینوفن
مقاله ان استیل سیستئین
مقاله مسمومیت
مقاله ارزیابی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ان استیل سیستئین NAC) یا (N-Acetyl cysteine پادزهر موثر در درمان مسمومیت با استامینوفن می باشد که تجویز آن گاهی اوقات به علت تعداد بالای مراجعین و عدم وجود امکانات کافی بر اساس شرح حال بیمار از میزان مصرف استامینوفن انجام می گیرد. در این مطالعه با بررسی دقیق تر شرح حال و کنترل همزمان سطح پلاسمایی استامینوفن، عوامل تاثیر گذار در ایجاد مسمومیت شدید جهت انتخاب بهتر اولویت های درمان با NACمورد بررسی قرار گرفت.
روش تحقیق: این مطالعه در سال های
1386 در بیمارستان لقمان به صورت آینده نگر و مقطعی روی 170 بیمار انجام شد که بر اساس شرح حال بالینی بیش از 75 گرم استامینوفن مصرف کرده بودند. متغیرهایی مثل سن، جنس، تعداد دفعات خودکشی، مقدار مصرف دارو، فاصله زمانی از مصرف دارو تا مراجعه و زمان مراجعه با سطح پلاسمایی دارو مقایسه شد و یافته ها با نرم افزار آماریSPSS13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مجموع 170 بیمار با میانگین سنی 605±2181 انتخاب شدند که 447 درصد مذکر و 553 درصد مونث بودند. شیوع موارد مسمومیت در دهه سوم زندگی بیشتر بود. میانگین سطح پلاسمایی دارو 187 mg/ml به دست آمد. متغیرهایی از پیش گفته شده ازجمله تعداد دفعات اقدام به خودکشی، تعداد قرص مصرفی و فاصله زمانی مصرف قرص تا نمونه گیری فقط بر روی شدت مسمومیت اثر داشتند.
نتیجه گیری: در مواردی که امکان ارزیابی سریع سطح پلاسمایی استامینوفن جهت تعیین لزوم تجویز NAC فراهم نمی باشد، برخی از عوامل شرح حال مثل مصرف مقادیر بالای دارو، تعدد دفعات خودکشی با دارو و تاخیر در مراجعه به مراکز درمانی به عنوان عوامل خطر شناخته شده، می توان از آن ها در طرح روند درمان بهره جست.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي تعدادي از قارچهاي بذرزاد آفتابگردان در استان خراسان شمالي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي تعدادي از قارچهاي بذرزاد آفتابگردان در استان خراسان شمالي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي تعدادي از قارچهاي بذرزاد آفتابگردان در استان خراسان شمالي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي تعدادي از قارچهاي بذرزاد آفتابگردان در استان خراسان شمالي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

به منظور شناسایی قارچهای بذر زاد آفتابگردان 22 نمونه بذر آفتابگردان (Helianthus annuus L.) از شهرستانهای آشخانه، بجنورد و شیروان تهیهشد. با استفاده از روشهای بلاتر استاندارد و تشتک آگار جداسازی قارچها انجام شده و بر اساس کلیدهای معتبر شناسایی شدند. در مورد سه نمونه بذر محل استقرار بیمارگر با روش کشت اجزای بذر مشخص گردید. با استفاده از تکنیک بلاتر 11 گونه قارچ و با روش تشتک آگار 12 گونه قارچ شناسایی شدند که هفت گونه مشترک بوده و بوسیله هر دو روش جداسازی شد. گونه های Aspergillus flavus ،Alternaria alternata و Rhizoctonia solani ، Phoma oleracea، Penicillium spp.،Macrophomina phaseolina، ،A.niger توسط هر دو روش جداسازی شدند. اما قارچهای Verticillium sp. و Cladosporium cladosporioides و F. proliferatum ،Fusarium equiseti فقط با روش بلاتر جداسازی شدند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مهندسي ارزش در فناوري اطلاعات ايران تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مهندسي ارزش در فناوري اطلاعات ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مهندسي ارزش در فناوري اطلاعات ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مهندسي ارزش در فناوري اطلاعات ايران تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: 7
چکیده:
هدف اصلی این مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات درمدیریت ارزش بوده به این ترتیب سوال اصلی این مقاله بدین صورت بیان میشود که ایا فناوری اطلاعات درمدیریت ارزش نقش تعدیل کننده دارد؟بنابرنتایج برخی ازتحقیقات فناوری اطلاعات و مدیریت ارزش بربیشتر سازمانها تاثیرگذاشته اندMartinez et al,2004 تحقیق حاضر مدل مدیریت ارزش را به عنوان مدل تعالی انتخاب نموده و پس ازبررسی رابطه میان توانمندسازها و نتایج متغیرهای موجود درمدل تعالی سازمان به بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات برروابط این متغیرها پرداخته است متغیرهای اصلی تحقیق متغیرهای توانمندساز نتایج و فناوری اطلاعات میب اشند نتیجه بررسی رابطه ی متغیرهای توانمندساز و نتایج درمدل تعالی نشان ازوجود ارتباط میان رهبری ونتایج جامعه کارکنان و نتایج مشتری نتایج جامعه و نتایج کارکنان و درنهایت فرایند و نتایج مشتریان می باشد ازمون تاثیر IT براین روابط توانمندساز و نتایج حاکی ازنقش IT به عنوان تعدیل کننده بود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير دانه بندي مصالح سنگي بر مقاومت شاتکريت بر اساس مطالعات آزمايشگاهي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير دانه بندي مصالح سنگي بر مقاومت شاتکريت بر اساس مطالعات آزمايشگاهي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير دانه بندي مصالح سنگي بر مقاومت شاتکريت بر اساس مطالعات آزمايشگاهي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير دانه بندي مصالح سنگي بر مقاومت شاتکريت بر اساس مطالعات آزمايشگاهي تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: 11

چکیده:

استفاده ا ز شاتکریت در تونل سازی , برای نگهدار ی موقت امری مرسوم و تقریباً بهینه به حساب می آید . در طرح اختلاط شاتکریت عوامل مهمی همچون میزان گیرش ، میزان برجهندگی ، وزن مخصوص ، سرعت گیرش و مقاومت بتن مورد توجه قرار می گیرند ؛ که این عوامل خود توسط پارامتر هایی مان ند نسبت آب به سیمان , عیار سیمان , نسبت مصالح درشت دانه به ریزدانه ، نوع و مقدار افزودنی ها ، هوای داخل بتن و در نهایت میزان مهارتِ فرد بتن پاش , تحت تاثیر قرار م ی گیرد . سد البرز یکی از پروژه های بزرگ عمرانی در شمال کشور می باشد که در 40 کیلومتری جنوب شهر بابل بر روی رودخانه بابل رود واقع شده است . مجموع طول تونل های آن حدود 1500 متر و میزان نهایی بتن ریزی 80000 متر مکعب خواهد بود . در این مقاله سعی شده با
انجام تست های آزمایشگاهی برروی طرح اختلاط های مختلف از بتن , با دانه بندی متفاوت , بهینه ترین طرح اختلاط از نظر مقاومتی جهت عملیات شاتکریت در تونل های سد البرز پیشنهاد گردد . این طرح اختلاط ها شامل سه الگوی متفاوت با دانه بندی های به ترتیب ریز ، متوسط و درشت بوده اند . در انتخاب الگ وها سعی گردید که تا حد ممکن دارای کمترین برجهندگی و همچنین مناسب ترین اخت لاط و گیرش باشند . در نهایت با بررسی مقاومت های سه روزه و هفت روزه ی نمونه های مختلف ، طرح سوم با مقاومت بیست و هشت روزه ی 287 (کیلوگرم بر سانتی متر مربع ) ، رشد سه روزه ی 56 % و هفت روزه ی 72 % به عنوان طرح بهینه تر برگزیده شد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله گريه بر عطشامام حسين يا آگاهي بر هدف ؛ کداميک؟ تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گريه بر عطشامام حسين يا آگاهي بر هدف ؛ کداميک؟ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله گريه بر عطشامام حسين يا آگاهي بر هدف ؛ کداميک؟ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله گريه بر عطشامام حسين يا آگاهي بر هدف ؛ کداميک؟ تحت pdf :

گریه بر عطشامام حسین یا آگاهی بر هدف ؛ کدامیک؟

در طی سه سال گذشته عاشورای حسینی و نوروز ایرانی با یکدیگر مصادف شدند و شور تشیع در ایرانی مسلمان بر حس ملی گرایی فائق آمد و این سه سال عید به عزای حسین (ع) نشست. در طی سه سال گذشته این جمله آرایه هر دیوار و پرچمی بود:” بهار من حسینیه، نگار من حسینیه” ، واین چنین ملت ایران نشان داد که عشق حسین (ع) با تار وپود وجودش آمیخته است

. واینک محرمی دیگر در راه است تا در سایه نام ویاد حسین (ع) ویادآوری جانفشانی های او وخاندانش ، جان ما را زنده کند وقطره ایی از خون جان بخش حسین (ع) که در صحرای کربلا جاری شد در رگهای ما وبا در آمیختن با خون ما ، ما را در راه پاسداری از کرامت های انسانی استوار سازد.

از تاثیر واقعه عاشورا بر اذهان تاریخ و بر جان انسان ها بسیار گفته و نوشته اند و پیش از آنکه بخوانیم و بشنویم خود آن را با تک تک تارهای عصبمان احساس کرده ایم. به راستی برجسته ترین چهره عاشورا کدام است؟ به راستی آنچه جانها را در اندوهی جانکاه فرو می برد و چشمان را با بارش مدام همراه می سازد چیست؟ آنچه در عاشورا جانسوز است، آنچه عاشورا را در بلندای چهارده قرن زنده و پویا، تاثیرگذار و مانا نگاه داشته است کدام است؟ و آنچه حسین (ع) را این

عصاره ایمان و عشق، این وارث آدم تا عیسی ، وارث محمد و علی و فاطمه را به چنین فداکاری سترگ وامیدارد چیست؟ آنچه ما از واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) می شناسیم ، می دانیم و می فهمیم مظروفی بزرگ به بزرگی حقیقت حسین (ع) است در ظرفی کوچک به بی مقداری اندیشه، عشق و جان ما :

بخشی از جامعه که عشق آنان بر آگاهی و بینایی اشان تفوق دارد با نوای هر نوحه گری هم نوا شده و جان خود را در این همنوایی سبک می کنند، اینان بر درد حسین(ع) ، برعطش وی، بر تنهایی اش، بر پرپرشدن عزیزان و فرزندانش و بر جسم پاکش که در زیر سم اسبان مالیده شد و بر اسارت خاندانش می گریند. اینها دردهایی است که برای این عاشقان ملموس است، چرا که اگر خود، تنها باشند و در تنهایی داغ عزیز یا عزیزانی را در دل و غم سنگین آن را بر دوش داشته

باشند، دردمندانه خواهند گریست.آنچه این عاشقان را در ادامه این شیوه عزاداری ترغیب و تشویق می کند، روایات متعددی است که بیان می کند “گریه بر حسین آتش جهنم را فرو می نشاند” و یا “مایه پاک شدن گناهان و رستگاری آخرت است” ، و نوحه گران با تکیه بر این روایات با نوحه هایی غلاظ و شداد همگان را به اشک ریختن بر دردهای حسین (ع) ترغیب می کنند و گاه چندان پیش

می روند و چنان وقایعی را بیان می دارند که به راستی در شان بزرگمردی چون حسین(ع) نیست.
به راستی حسین (ع)آنگاه که علی اصغرش را بر دستان بلند کرد، از یزیدیان برای او آب مطالبه کرد؟ آیا به راستی علی اکبر در گرماگرم نبرد بازگشته با اظهار عطش، از پدر آب درخواست کرده است؟ آیا به راستی این وقایع به همین شکل رخ داده است؟ آیا روح بزرگی چون حسین (ع) در

حین خلق بزرگترین صحنه عاشقی، فداکاری و از خودگذشتگی و در حین آفرینش ماندگارترین قیام تاریخ با اظهار عطش گوشه ایی از این صحنه عظیم ماندگار، صحنه ایی که از ابتدای تاریخ تا انتهای آن یگانه بوده و خواهد بود، را لکه دار کرده است؟ به زعم نگارنده هر چند عطش، بی آبی و یا کم

آبی در صحرای کربلا و در روز عاشورا یک مشکل بوده است ولی هیچگاه این مشکل بر زبان ارواح بزرگی چون حسین و عباس، زینب و علی اکبر(علیهما سلام ) و یاران ایشان جاری نشده است. چگونه واقعه ایی که جان های تمام جویندگان انسانیت راستین را در سراسر تاریخ سیراب کرده است خود می تواند از عطش بنالد؛ و شیعه ایی که بر عطش حسین می گرید همانقدر با جان او بیگانه است که شیعه ایی که بر زخم فرق علی می گرید از علی هیچ نمی داند.

با نگاهی دوباره بر واقعه عاشورا، کنکاش در رازماندگاری آن و قیاسی میان آنچه ما از عاشورا می گوئیم و می نویسیم با آنچه واقعاً عاشورا بوده و روی داده است می تواند در روشن کردن بعضی تحریف ها و برجسته کردن بعضی رویدادهای بعضاًغیر واقعی مفید باشد.

همواره از عاشورا و کربلا با واژه “واقعه” یاد می شود، واقعه به معنی بلا و سختی، حادثه و اتفاق است که البته در معنی نخست بیشتر رساننده رویداد کربلا است، واقعه عاشورا یا واقعه کربلا بیانگر رویدادی سخت در آن زمان و مکان است ولی اگر بخواهیم با ادبیات موجود بر این رویداد

صفتی نهیم به نظر واژه “انقلاب” بسیار رساننده و گویاست. گرچه انقلاب یک شورش بی آرام و یک تغییر و تحول ناگهانی است و در بدو امر میان واژه انقلاب و آنچه در عاشورا روی داده است مشابهت چندانی دیده نمی شود ولی ” عاشورا در حقیقت امر چهره اسلام و جامعه اسلامی و ساختار حکومت بنی امیه را دگرگون نمود، دگرگونی درعمق ریشه ها، هیچکس مثل امام حسین (ع)عمق جان و جامعه را تکان و تغییر نداده است.”(1)

از اینرو میتوان واژه انقلاب را برای عاشورا به کار برد و به راستی عاشورا انقلابی ترین و ماندگارترین انقلاب هاست. ” عاشورا از بُـعد تغییر حالت روحی انسان ها، واقعه یگانه تاریخ است . هیچ حادثه و واقعه دیگری مثل عاشورا اثرگذار نبوده و نیست; عاشورا نه تنها مبانی ارزش ها را دگرگون کرد و سیطره بنی امیه را از درون فروپاشاند، بلکه خود حادثه و یا اسطوره ایی شد که فراتر از بحث دگرگونی و مقوله قدرت ، در قلمرو روح انسان ها تغییر و تحول ایجاد می کند. از این زاویه نه تنها عاشورا را می توان یک انقلاب حقیقی دانست بلکه عاشورا به دلیل زنده بودن محرم و اوج سوگواری مسلمانان در این ماه ، انقلاب زنده و سازنده روزگار ما نیز هست.”(2

)
این انقلاب در زمان رویداد دامنه محدودی را تحت تاثیر قرار داد: از کوفه تا شام و بعد از آن مدینه. در کربلا 72 تن به شهادت رسیدند و تعدادی در همین حدود به اسارت درآمدند. پس این انقلاب در مقیاس کمّی به هیچوجه با انقلاب های بزرگ به لحاظ وسعت مکانی و تعدد نفرات درگیر در آن

قابل مقایسه نیست ؛ ولی انقلاب عاشورا یک انفجار بزرگ بود که از یک مبدأ کوچک (به لحاظ کمی و نه البته کیفی ) آغاز شد و گسترش واقعی و دامنه تاثیر آن نه به مکان بین النهرین و شامات و صحرای حجاز، نه به شیعیان و یا حتی مسلمانان و نه در سال 61 هجری محدود شد بلکه جان تمام آزادی خواهان در طول تاریخ و در هر نقطه از کره زمین را مخاطب قرار داد و بر خلاف انقلاب های دیگر که هر چه از مبدا وقوع دورتر می شویم از تاثیر آن کاسته شده ، رفته رفته به افول می

گراید، در طول زمان دامنه نفوذ آن گسترش و افزایش یافته است. ولی آیا آنچه ما از انقلاب عاشورا در می یابیم چهره حقیقی آن است. در سالهای گذشته چهره های متفاوت سیاسی، صوفیانه، فداکارانه و; از عاشورا ترسیم شده است. این فاصله گیری از سیمای انقلابی عاشورا از کجا آغاز شده است؟

” امامان شیعه از نقطه نظر مبارزات انقلابی ، پس از کربلا راه مسالمت جویانه ای را در پیش گرفتند . این در حالی است که امامان زیدی بر پایه الگوی نظامی کربلا پیش رفتند. سخن بر سر ارزیابی نتایج ایندو حرکت نیست بلکه بر سر آن است (که) امامان حرکت خویش را نه بر پایه مشی انقلابی بلکه بنا به ضرورتی که تشخیص دادند بر پایه روشی به ظاهر آرام و مسالمت جویانه قرار دادند.”(3)

حکومت های جابرانه امویان و عباسیان سبب شدند که امامان شیعه پس از امام حسین مبارزه آشکار و مسلحانه را واگذشته و در جبهه فرهنگ و علم و اندیشه به بسط اسلام راستین بپردازند. چرا که شرایط زمانه این چرخش در عمل و نه هدف را الزامی کرده بود، هدف همان بود که امام حسین (ع) را وادار به قیام کرد، یعنی: پاسداری از اسلام ناب محمدی و نمایاندن چهره کریه

اسلام اموی و بعدها عباسی ؛ امامان شیعه هم از طریق مباحث علمی در این راه اهتمام فراوان مبذول داشتند . تاسی به این شیوه و رواج تقیه در میان شیعیان سبب شد که ” شیعه علیرغم داشتن زمینه های سیاسی مهم ، کم کم رنگ عرفانی به خود گرفت و یا دست کم فقهش از

سیاست تهی شد; در چنین وضعیتی شهادت امام حسین (ع) چه تحلیلی می یافت؟ آیا راهی جز تقویت برداشت های صوفیانه وجود داشت؟; با گرایش روز افزون شیعه به شیوه; تقیه; مساله شهادت امام حسین (ع) به عنوان خود را فدای امت ساختن; شد. در عین حال گریه کردن; بعنوان تنها هدف از; خاطره مجاهدت امام حسین شناخته شد.”(4)

در اینجا این سؤال اساسی مطرح است که : اساساً حکمت شهادت امام حسین (ع) چه بوده است؟ چه مصلحتی ایجاب می کرد که آغاز سال 61 هجری به خون نیک ترین انسان های دهر رنگین شود؟ پای چه هدف والایی در میان بود که امام حسین (ع) را واداشت تا نه تنها جان عزیز خویش که جان عزیزانش، یارانش و خاندانش را در آن راه نهد.

هم اینک بسیاری از شیعیانی که داعیه حسین شناسی دارند به این سئوال چنین پاسخ خواهند داد : ” اساساً خداوند امام حسین و یارانش را به این مصایب گرفتار کرد تا در بهشت جایگاه والاتری داشته باشند.” این پاسخ تقریباً برگردان این بیت است که “هر که در این دهر مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند”. از دل پاسخ نخست پاسخ دومی هم زاده می شود. ” او به شهادت

رسید تا دیگران به نحوی با سوگواری برای او بتوانند از وجود او در آخرت برای خود بهره برند.”(6)
ایندو پاسخ انقلاب عاشورا را از طوفانی با رنگ آشکار سیاسی و نظامی ، از یک حرکت آشکارا اصلاح طلبانه اجتماعی به یک فاجعه صرفاً انسانی بدل می سازد و امام حسین (ع) را که می تواند الگوی هر انسان آزادی خواهی باشد به یک قدیسِ عشقِ ایثار و عشقِ فداکاری تبدیل می کند که تنها برای آنکه دیگران را وارد بهشت سازد یک چنان صحنه خونین و عظیمی را ترتیب می دهد.

شیوع این نوع نگرش به قیام امام حسین (ع) برخاسته از تفکر مسیحیان نسبت به مصلوب شدن عیسی مسیح است. مسیحیان از عیسی با لقب “قربان بزرگ ” یاد می کنند ، یعنی عیسی خود را قربانی کرد تا پیشاپیش گناهان امتش بخشوده گردد. گریستن بر حسین (ع) و محور قراردادن آن و تاکید فراوان بر اینکه گریه بر حسین (ع) گناهان را محو می کند، قرابت زیادی با این تفکر

مسیحیان دارد. چگونه کسی که عمری در راه یزید گام نهاده، یزیدی زیسته، عنان اختیار در کف نفس نهاده، حق الناس بسیار بر گردن داشته، می تواند از راه گریستن بر حسین پاک شود. آیا این تفکر وارونه کردن قیام امام حسین (ع) نیست. اصولاً ثوابی که از گریستن بر حسین (ع) حاصل می شود چیست؟ ” باید توجه داشت که اگر گریه کردن برای امام حسین (ع) زایل کننده گناهان است، ناشی از تاثیر معنوی کربلا در ایجاد شرایط تحول درونی و آماده کردن یک شیعه برای دفاع و پاسداری از دین و احیانا فداکاری و جانبازی در راه آن است.”(7)

در این نوع نگرش نسبت به گریه و عزاداری برای امام حسین (ع) پاسخ سوم چرایی نهضت ایشان نهفته است و آن بخش سیاسی- اجتماعی قیام و انقلاب امام حسین (ع) است. ” بخش سیاسی کربلا تا اندازه ای و در دوره هایی به طور کامل در میان شیعیان مورد غفلت قرار گرفته است. این مساله ناشی از نوعی برداشت غیرصحیح از متون روایی و زیارتی است.”(8) تاکید این

متون بر برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین (ع) و گریه بر ایشان وچنانکه پیشتر آمد رواج تقیه و مغفول نهادن عناصر سیاسی مذهب تشیع سبب شد که قیام امام حسین (ع) ماموریت سری خداوند برای ایشان تلقی گشته ، و تبلیغ اندیشه جدایی دین از سیاست در طول زمان های بسیار رنگ عارفانه – صوفیانه قیام امام حسین را تشدید کرد . برای تشریح اهداف سیاسی قیام امام حسین (ع) کافی است نگاهی به سال 60 هجری بیفکنیم : از پیامبر تنها منبری باقی مانده

که بر روی آن سَب جان پیامبر- علی- می گویند، بوزینه باز میخواره ای با نام امیرالمومنین بر مردم خلافت میکند نماز صبح را در اثر مستی چهار رکعت می خواند و در برابر اعتراض مسلمین می گوید اگر می خواهید رکعتی چند بر آن بیفزایم . حکومت ساده پیامبر که آزادی وبرابری را درسایه تعالیم الهی ترویج می کرد اینک به دست فرزندان آزادشدگان – آنانکه تنها از بیم جان اسلام آوردند- افتاده

و آنانکه راسخترین دشمن اسلام و دین محمد (ص) بودند اینک میراث دار وی در حکومت اسلامی هستند ، از اسلام محمد (ص) جز نامی باقی نمانده و آنچه اجرا می شود اسلام اموی و معاویه است. اشرافیت عرب جانشین ” ان َّ اکرمکم عندالله اتقیکم ” شده است و” اکنون حسین (ع) به عنوان یک رهبر مسئول می بیند که اگر خاموش بماند تمام اسلام به صورت یک ” دین دولتی” در می آید. اسلام تبدیل می شود به یک قدرت نظامی- سیاسی و دیگر هیچ!”(9) حسین (ع) به

عنوان وارث راستین پیامبر، بعنوان تنها انسان مسئول موجود در برابر تمام این تحریف ها، قلب ها و کژی ها چه باید کند؟ . او نمی تواند خاموش بنشیند که مسئولیت جنگیدن با ظلم را دارد. راه حسین (ع) آشکار و روشن است.
الموت خیر من رکوب العارِ والعاراولی من دخول النارِ
اناالحسین ابن علی امضی علی دین النبی
( مرگ بر زیستن با ننگ شرف دارد وننگ بهتر از دخول در آتش است ، من حسین ابن علی هستم و بر دین رسول خدا پیش می روم .)

او برای اعتراض به این روند فریادی سرخ را بر می گزیند چرا که سرخی خون ماندگارترین رنگ در ذهن تاریخ است. حسین (ع) در این فریاد “هل من ناصر ینصرنی” سر می دهد تا نشان دهد که ماموریت او یک ماموریت آسمانی، سری و مختص او نیست که ماموریت هر انسان زنده ایست که روح جستجوگری در کالبد دارد.” شهادت ” برای حسین (ع) در شرایطی که در میان امت اسلامی تنها 72 تن عزم یاری او را دارند تنها راه رساندن پیامش به دیگران است. ” امام حسین (ع) به

عنوان یک نمونه و سرمشق برای امت اسلامی در تمام طول تاریخ عمل می کند. انقلاب او یک حرکت فردی و مختص زمانه نیست;. که در اینصورت دیگر امام حسین (ع) یک نمونه و اسوه نمی تواند تلقی شود: زندگی او و شهادت او یک زندگی خاص و مامویت ویژه اوست که برای دیگران امکان پیروی از آن امام وجود ندارد.”(11)

متاسفانه آنچه در عزاداری های ما با وجود گذشت 25 سال از انقلاب و در نتیجه 25 سال تبلیغ بر سیاسی بودن حرکت و انقلاب امام حسین (ع) ، دیده می شود آن است که به جای شناسایی اهداف قیام امام و تشریح آن ، گریستن بر حسین (ع) محور و اصل قرار گرفته است و این نتیجه مستقیم تفکری است که امامان شیعه را نه الگوهایی برای زندگی سیاسی – اجتماعی و فردی که انسان هایی تنها برای ستایش می دانند ومی شناسند .

” اگر کسی امام را در آسمان ها و غیرقابل پیروی تلقی کند، حداکثر باید بنشیند و در عزای امام اشک بریزد و آن چشم گریان و اشک ریزان در قیامت بهانه و وسیله رستگاری اش شود.”(12)
برای یافتن هدف قیام امام حسین(ع) نیازی به ورق زدن کتب زیادی نیست تنها رجوع به خطبه ها و سخنان ایشان در صحرای کربلا این مسئله را آشکار خواهد ساخت که امام حسین (ع) “برای

اصلاح امور در امت پیامبر” دست به قیام زد. امام حسین(ع) برای “احیای امر به معروف و نهی از منکر” قیام کرد و خود در سخنی فرمود: “و لکم فی اسوه حسنه” برای شما من مقتدای نیکویی هستم ؛ از اینروست که پیامبر فرموده است: “حسین از من است و من از حسینم” . بسیاری این سخن پیامبر را حمل بر تاکید بر نسبت خویشاوندی میان پیامبر(ص) و امام حسین (ع) می دانند در صورتیکه اگر اسلام زنده است و اگر نام رسول اکرم امروزه بر مناره هر مسجدی به بانگ بلند

خوانده می شود از برکت خون امام حسین (ع) است، که با خون پاکش اسلام را زنده نگهداشت.
آنچه آمد تصاویری است که از نهضت عاشورا در اذهان جامعه باقی است و سعی شد در خلا ل آن با نقد این تصاویر به تصویر حقیقی از انقلاب امام حسین (ع) نزدیک شویم. آنچه چهره نجیب و در عین حال شجاعانه عاشورا را مخدوش کرده است نقل ها و روضه هایی است که در مجالس

عزاداری امام حسین (ع) خوانده می شود. تحریفات لفظی که با عنوان وقایع تاریخی و به صورت رویدادهای جعلی در قیام امام حسین (ع) وارد شده، از یک سو و تحریفات معنوی که در قلب اهداف امام حسین (ع) صورت گرفته است از سوی دیگر ” امام را در سطح یک آدم پست و کم فکر و العیاذبالله کم شعور پائین می آورد.”(13) و از امام یک چهره ضعیف ، ناتوان و نالان در برابر سپاه یزید می سازد. انسانی که از عطش می نالد، برای کودکش از کوفیان طلب آب می کند به هیچ

روی با امام حسین، فرزند علی و فاطمه ( علیهم السلام ) همخوانی ندارد. و متاسفانه باید گفت که اگر کوفیان و یزیدیان جسم امام را لگدکوب سم اسبان خود کردند شیعیان روح پاک او و هدف والایش را در زیرگام های احساسات احمقانه، به عرش رساندن های بی مورد و به فرش افکندن های افراطی پامال کرده اند.” حرکت عاشورا نشانگر مردانگی و مقاومت شماری از بهترین انسان ها در برابر دنائت انسان های پست فطرت است; اگر تصویر حادثه به گونه ایی باشد که این مردانگی و استواری را نه تنها نشان ندهد بلکه به نوعی باشد که آنها را در برابر دشمن عاجز تصویر کند، در اینجا یک تحریف معنایی رخ داده است”(14)

عروسی قاسم، بوسیدن گلوی امام حسین توسط حضرت زینب بنا به وصیت حضرت فاطمه، درخواست دختر سه ساله امام حسین (ع) برای دیدن سر بریده ایشان و جان دادنش و; همه از جمله تحریفات لفظی است و به زعم نگارنده آنچه در روضه ها و مراثی از نبرد حضرت علی اکبر می خوانند که ” ایشان در گرما گرم نبرد پشت به دشمن کرده از پدر آب می خواهد و امام حسین (ع) زبان خویش را در دهان فرزند می نهند و بیان می کنند که من نیز همانند تو تشنه ام” نیز یک تحریف معنوی و لفظی توامان است چرا که این رفتار از سوی کسی که شبیه ترین خلق به رسو

ل خداست نمی تواند سرزده باشد.” در خصوص حادثه عاشورا یک عامل خاصی هم دخالت کرده و آن اینکه به خاطر فلسفه خاصی از سوی پیشوایان دین توصیه شده که این جریان به عنوان یک مصیبت یادآوری شود و مردم بر آن بگریند; ولی این مطلب بدون توجه به هدف گریستن ها و گریاندن ها، خود گریستن موضوع شده است ، بلکه هنر مخصوص شده است و این خود عاملی شده که عده ایی از اهل منبر برای اینکه مردم گریه بکنند روضه های دروغ و اگر بخواهیم محترمانه بگوئیم روضه های ضعیف می خوانند.”(15)

بعضی از اهل تحقیق ، روضه خوانی را نه” نقل وقایع تاریخی” ( که کسی حق کاستن یا افزودن بر آن را ندارد) بلکه حوزه ای اختیاری ناشی از خلق یک اثرهنرمندانه می دانند و کار روضه خوان را ” برگرفته از روحی شاعرانه” و نه” ذهنیت تاریخی” می دانند. ولی باید متذکر شد ” وقتی تاریخ با ادبیات و هنر آمیخته شد دیگر نمی توان انتظار آن را داشت که تنها پای روایت صحیح تاریخی در

میان باشد؛ باید احساسات مذهبی را نیز نشان دهد، این جاست که به سوی ساختگی بودن می رود تا ماجرا را غم انگیزتر، پرجاذبه تر و گیراتر نشان دهد. (16) و البته باید بر این صفت ها، عوامانه تر، سطحی تر و هر چه تهی تر شدن را هم افزود. چرا که افزودن بعضی قطعات به مراثی عاشورا جز به فرش کشاندن امام حسین (ع) از عرش انسانیت و آزادگی چیز دیگری نیست. فلسفه اقامه عزای حسین (ع) چیست؟ در عزای حسین (ع) ما با چه کسی روبرو هستیم ؟ هر سال با برپایی عزاداری امام حسین (ع) ما با یک دوره درس فشرده توحید روبروئیم. با پایمردی و استقامت و پای

فشاری برهدف در بدترین شرایط روبروهستیم. آیا این مظهر نفس مطمئنه، مظهرآزادگی و استقامت نمی تواند در کنار گریستن تبلیغ شود. اینک زمان آن رسیده که گرد و غبار خرافه، جهل و عوام زدگی را از چهره پاک عاشورا بزدائیم ، وقت آن رسیده که برای نزدیک شدن به حسین (ع) ، خود و شعور خود را بالا کشیم و نه حسین را به آنجا که حضیض اندیشه و عشقمان است پائین آوریم. وقت آن است که علماء، روضه خوانان و مداحان را به بررسی منابع تاریخی وادار ساخته وبه مردم

بیاموزند که یکی از موارد شماتت خداوند بر قوم بنی اسرائیل عتاب ” سمّاعون للکذب” ( آیه 45 سوره مائده) بوده است و برای آنکه ملت رسول اکرم خطاب این عتاب نگردند هر جا که احساس کردند مداح و یا مرثیه سرایی پا را از مرزهای احترام و عزت امام حسین (ع) و خاندان ایشان فراتر نهاده ، مجلس را ترک گویند تا بدین وسیله مقام امام را ارج نهاده باشند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير موقعيت ژئوپولتيکي بندر کنارك و سواحل آن بر امنيت جنوب شرق کشور تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير موقعيت ژئوپولتيکي بندر کنارك و سواحل آن بر امنيت جنوب شرق کشور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير موقعيت ژئوپولتيکي بندر کنارك و سواحل آن بر امنيت جنوب شرق کشور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير موقعيت ژئوپولتيکي بندر کنارك و سواحل آن بر امنيت جنوب شرق کشور تحت pdf :

چکیده

امروزه نقش بی همتای عوامل اقتصادی در تصمیم گیری های سیاسی در معادلات قدرت جهانی آشکارشده است. به نظر می رسد آنچه در تفکرات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جدید، اهمیت بی بدیلی پیدا کرده است اقتصاد و دست یابی به بازارهای اقتصادی جهان برای افزایش منافع اقتصادی از طریق خرید ، فروش، سرمایه گذاری و ; می باشد. به عبارت دیگر اقتصاد به عنوان ابزار اصلی تثبیت قدرت دولتها در صحنه بین المللی مطرح شده است. در قرن بیست و یکم قدرت اقتصادی در بالاترین سطح به عنوان یک ابزار سیاسی، در دست دولتهایی خواهد بود که شکاف اساسی و اصولی باگذشته، دارند و روند تغییرات را درك کرده و می بایست سمت و سوی آینده اقتصاد جهان را بشناسند. موقعیت ژئوپولتیکی یک منطقه از کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و نظامی ضمن تاثیر گذاری بر اقتصاد و امنیت آن منطقه، می تواند بر اقتصاد، منافع و امنیت ملّی آن کشور تاثیرات متفاوتی داشته باشد. تعامل و برآیند سیاست، قدرت و موقعیت سرزمینی می تواند چشم اندازهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در حوزه های جغرافیایی یک کشور به وجود آورد. منطقه کنارك به لحاظ دسترسی به دریای عمان و دارا بودن استعدادها و پتانسیل های بالقوه طبیعی، موقعیت ویژه ای را از لحاظ راهبردی به خود اختصاص داده است، اما به دلیل عدم شناخت صحیح قابلیت ها و محدودیت ها منطقه، استفاده از این موقعیت راهبردی به نحو مطلوب صورت نمی گیرد. از جمله قابلیتهای محیطی این منطقه می توان به وجود موقعیت بندر گاهی و ترانزیت اشاره کرد. در این مقاله تلاش شده است مهمترین عوامل ژئوپولیتیکی که بر کارکرد امنیت سواحل کنارك بر جنوب شرق کشور تاثیر داشته مورد شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است.نتایج نشان می دهد موقعیت ژئوپولتیکی منطقه کنارك می تواند در تامین امنیت جنوب شرق کشور مثمر واقع شود.

واژگان کلیدی: امنیت، کنارك، ژئوپولتیک، سواحل

مقدمه:

برجستگی عنصر جغرافیا در شکل دهی سیاست های داخلی و خارجی ایران با رویکرد تحلیلی این تحقیق را بسوی ژئوپلتیک و امنیت رهنمود کرده است که ژئوپلتیک عبارتست از: درك واقعیت های محیط جغرافیایی به منظور دست یابی به قدرت به نحوی که بتوان در بالا ترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع و حیات ملی را حفظ کرد، به عبارت دیگر ژئوپلتیک به مفهوم علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تاثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل می باشد(عزتی ،.(7 :1380 زیربنای مسائل امنیتی و

773

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
30 و 31 فروردین – 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

سیاسی یک کشور مرهون دانش و آگاهی علمی آن کشور است. امنیت نظامی به اثرات متقابل تواناییهای تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت ها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مرتبط است. امنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولتها، سیستمهای حکومتی و ایدئولوژیهایی است که به آنها مشروعیت میبخشد. امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطح قابل قبولی از رفاه، قدرت و دولت، امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی، زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است. امنیت زیست محیطی ناظر است بر حفظ محیط محلی جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری که تمامی حیات بشری بدان متکی است. این 5 بخش غیرقابل تفکیک می باشند.

هریک از آنها دارای قانون مهمی در درون مسأله امنیت و روشی برای تنظیم اولویت ها بوده و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند(دارابی،.(20 :1382 امنیت تنها هدف واحدهای ملی کشورها نیست چرا که در کنار اهداف امنیتی خویش، برخی اهداف دیگر را نیز تعقیب میکنند.یکی از آنها اهداف مبتنی بر توسعه،آبادانی و تکامل است.جمع میان اهداف امنیتی و اهداف مبتنی بر توسعه،آبادانی و تکامل اهداف ملی یک کشور را تشکیل میدهند(علینقی،.(319 :1381 کشوری مانند ایران که از دو سو دارای مرز آبی است مسائل امنیتی پیچیده تری خواهد داشت. ایجاد امنیت در مرزهای آبی بسیار دشوارتر از مرزهای خشکی است و بدون شناسایی دقیق بستر، زیر بستر، شکل و تغییرات ساحل ، عمق دریا، منابع اقتصادی آبی و زیر زمینی امکان تعیین رژیم حقوقی دریا، تعیین مرزهای آبی، ایجاد امنیت در حریم حقوقی دریا و در نتیجه جلوگیری از تجاوز دیگر کشورها امکان پذیر نخواهد بود استان سیستان وبلوچستان که از طرف جنوب با مرز حدود300 کیلومتر نوار ساحلی دریای عمان محدود می شود که سواحل اقیانوسی آن از دیگر عوامل و پدیده های طبیعی منطقه بشمار می رود.

سواحل این استان خاصه سواحل کنارك که در جنوب شرقی این استان قرار گرفته است و در گذشته یکی مناطق استراتژیک بوده است که توجه به پتانسیل های آن می تواند یکی از معابر امنیتی تجاری مهم به حساب آید.

پیشینه تحقیق:

چاکر الحسینی((1381 در پایان نامه خود به بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران پرداختند و با توجه به نقش سیاست های ایران طی دوران مختلف به این نتیجه رسیدند که امنیت بسیار حساس پذیر بوده و گسستگی بین مردم و دولت عامل شکاف و عدم امنیت می باشد. آقا محمدی (1384)در پایان نامه خود باعنوان ژئوپلتیک ایران و تلاش برای دست یابی به سلاح های هسته ای به این نتیجه رسیده است که ژئوپلتیک ایران حالت پایدار دارد ونیازی به ساخت سلاح های هسته ای ندارد چرا که سایر این عوامل بر روی این بستر(ژئوپلتیک) قرار می گیرد، همچنین تائب و خلیلی (1386)در مقاله ی اولویت های امنیت سازی در خلیج فارس با روی کرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که ایران با توجه به موقعیت استرا تژیک و راهبردی خود باید تعاملات بیشتری با حوزه اطراف خود داشته باشد تا امنیت بیش از بیش لحاظ گردد.

عزتی وکاویانی((1386 نیز در مقاله خود که به نقش سیاست منطقه ای پاکستان در شبه قاره و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به این یافته دست پیدا کردند که افغانستان می تواند خطری برای پاکستان به شمار آمده و پاکستان با استفاده از تعامل و همگرایی با آمریکا در صدد این است که به رقیب ژئو پلتیکی ایران تبدیل گردد و خود را شریک و رقیب ایران قرار دهد. صفری (1389)در مقاله خود که به بررسی جغرافیای اقتصادی شهرستان چابها ر و رونق آن بر امنیت جنوب شرق کشور پرداخته است به این یافته پی برده که استفاده از فرصت های سرمایه گذاری وتوسعه فعالیت های کارآفرینی باعث افزایش امنیت منطقه چابهار می گردد . شعبانی اصل (1389)در مقاله خود تحت عنوان بررسی ساختار های سیاسی اثر گذار بر امنیت سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با استفاده از چالش ها ی به وجود آمده می توان به فرصت های مناسب دست پیدا کرد علاوه بر آن کریمی و باپیری در سال 1389 در مقاله خود نقش ژئو مورفولوژی در توسعه بندری چابهار و تاثیر آن بر امنیت منطقه را مورد بررسی قرار داده و به این نکته دست یافتند که مناسب بودن مورفولوژی ساحل در توسعه طرح اسکله ،انبار ها ،سردخانه ها ، گمرك و حمل و نقل جاده ای خصوصا ریلی اگر سرعت در صورت تسریع می تواند باعث تامین نیاز های آسیای مرکزی و افغانستان باشد، افزون بر موارد ذکر شده امینی قشلاقی

774

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
30 و 31 فروردین – 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

(1389)در مقاله خود با عنوان آمایش مناطق مرزی استان سیستان وبلوچستان از دیدگاه دفاعی وامنیتی با استفاده از نرم افزار GIS و تجزیه تحلیل داده ها به شناسایی راه های مواصلاتی،موانع و مناطق دیده بانی در محدوده ی مرزی به راهکار های مناسبی در جهت امنیت منطقه دست یافتند.
مبانی نظری :

نظریهپردازان از رویکردهای متفاوتی برای تبیین امنیت استفاده کردهاندکه براساس این تئوریها، امنیت در حوزه اصلی و بنیادی امنیت ملی مورد شرح و تفسیر قرار گرفته و با مفاهیمی چون قدرت، حاکمیت، مشروعیت، منافع و تهدیدات در هم آمیخته است. واژه »امنیت« در فرهنگها و دایرهالمعارفها از وجوه مختلفی برخوردار است.(نوید نیا،( 53: 1385 تاکنون صاحب نظران زیادی در مورد امنیت نظر خود را بیان کرده اند که از میان آنان نخستین بار سرهالفورد مکیندر در رساله ای به نام (محورجغرافیای تاریخ ) این مفهوم بنیادین زمین سیاسی(ژئو پلتیک) را مطرح کرد وی این موضوع را عنوان نمود که با بررسی سریع رویدادهای مختلف تاریخ نوعی تداوم رابطه ی جغرافیایی مشهود می شود (امامی،1 :1381 )دانشمند سوئدی رودلف کیلن 1922-1864) )تحت نفوذ و تاثیر راتزل واژه ژئوپلتیک را با جزئیات بیشتری تعریف کرد و در واقع برای نخستین بار او بود که این واژه را بر سر زبان ها انداخت. سازمان ملل متحد در تعریف امنیت ملی می گوید:»اینکه کشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظامی، فشار سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و بر گسترش و توسعه خویش توانا باشند امنیت ملی است.« به گفته ی آرنولد ولفرز ایجاد شرایطی که در آن بتوان اهداف امنیتی را دنبال کرد و بلافاصله مفهوم ذهنی و نسبی بودن آن متبادر شود امنیت تلقی می شود. امنیتی که اسلام از آن سخن به میان می آورد امنیت همه جانبه است، اسلام هر نوع ایجاد ناامنی را ناروا می داند و هر نوع ایجاد رعب و وحشت را در دل های مسلمانانی که خلافی مرتکب نشده اند روا نمیداند و با توجه به این سخن امام علی (ع) فرموده اند: روا نیست برای مسلمانان که مسلمانی را بترساند. در اسلام دو نعمت بزرگ مشهوریت خاص دارند و آن امنیت و سلامتی است(شریعتمداری جزائری،افتخاری،لک زایی،.(47 :1385

روش تحقیق:

دولت از مرزهای جغرافیایی خویش در مقابل دشمنان و متجاوزان خارجی دفاع نموده و با زدودن آسیبها و خطرات، امنیت را برای شهروندان مرز و بوم خویش فراهم می نماید. پس امنیت ملی، با قبول حاکمیت دولت و مشروعیت آن به دفاع از آن در مقابل تهدیدات خارجی میپردازد(نویدنیا،.(56: 1385 با استناد به مباحث مطرح شده مقاله موجود به روش توصیفی –

تحلیلی می باشد که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای،اسناد و نیز اطلاعات گردآوری شده و به روش کیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

موقعیت جغرافیایی بندر کنارك:

از مفهوم دسترسی به آبهای آزاد چنین استنباط می شود که این دسترسی با قدرت یک کشور رابطه اساسی دارد. امروزه نیز یکی از اهداف استراتژی های تامین امنیت راه های تجارت آبی به ویژه گذرگاه های استرا تژیک می باشد ( عزتی ،1387 .(177: موقعیت جغرافیایی و استراتژیک سواحل دریای عمان و پیشروی آب اقیانوس هند به داخل خشکی در جنوب غربی آسیا سبب شده است که این خلیج از سه سو به خشکی و ازیک سو به دریای آزاد مرتبط شود. شمال آن از طریق ایران و پاکستان، شرق آن با شبه جزیره دکن و غرب آن نیز به واسطه شبه جزیره عربستان محدود شده است. تنها از سوی جنوب، این دریا به اقیانوس هند متصل است. سواحل جنوبی ایران از تنگه هرمز تا بندر گواتر در مجاور آن است و این مسافت <


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک بدون عارضه با طول اقامت بيماران در بيمارستان تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک بدون عارضه با طول اقامت بيماران در بيمارستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک بدون عارضه با طول اقامت بيماران در بيمارستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک بدون عارضه با طول اقامت بيماران در بيمارستان تحت pdf :

دانلود مقاله بررسي رابطه تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک بدون عارضه با طول اقامت بيماران در بيمارستان تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در نشریه جراحی ایران از صفحه 57 تا 61 منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه تعبیه درن در کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک بدون عارضه با طول اقامت بیماران در بیمارستان
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کله سیستکتومی
مقاله لاپاراسکوپی
مقاله درن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لاپاروسکوپی روش انتخابی در کله سیستکتومی است و با کاستن عوارضی مثل درد، عفونت و مدت زمان بستری پس از عمل، روش پذیرفته شده ای برای اکثر جراحان است. تعبیه درن در کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، موجب افزایش طول اقامت بیماران در بیمارستان می شود. در این مطالعه، طول اقامت بیمارانی که تحت کله سیستکتومی لاپاراسکوپی قرار گرفته اند، مقایسه می شوند.
مواد و روش ها: در این مطالعه که یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است، با استفاده از پرونده موجود بیمارانی که در سال 1387 در بیمارستان لقمان حکیم تحت کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته اند، از نظر طول مدت اقامت در بیمارستان، براساس تعبیه درن یا عدم تعبیه درن، مقایسه شده، تاثیر تعبیه درن در تصمیم گیری و نتایج درمان مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: تعداد 75 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد، برای 49 نفر درن تعبیه شد و برای 26 نفر درن تعبیه نگردید (به ترتیب گروه A و گروه .(B میانگین زمان بستری در گروه A، حدود 322 روز پس از جراحی بود و این زمان برای گروه B حدود 192 روز بود. در یکی از بیماران گروه A، گذاشتن درن، باعث تغییر در تصمیم گیری برای کنترل عوارض پس از عمل بیمار شد و در 48 مورد دیگر، بدون تاثیر بود.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج حاصل از این مطالعه، تعبیه درن در جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک باعث افزایش قابل توجه طول اقامت بیمار در بیمارستان می شود و در ضمن تاثیر معنی داری در تصمیم گیری پس از عمل بیمار ندارد. لذا تعبیه روتین درن در کله سیستکتومی بدون عارضه توصیه نمی شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,