خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استحکام پارچه ها تحت pdf دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استحکام پارچه ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله استحکام پارچه ها تحت pdf

چکیده

فصل اول

تعاریف و کلیات;

1-1- تنش;

2-1- کرنش;

3-1- نمودار تنش – کرنش;

4-1- مدول الاستیسه (مدول اولیه)

5-1- رفتار الاستیک – پلاستیک ماده

6-1- نسبت پواسن

7-1- انرژی کرنشی

8-1- منحنی تنش – کرنش پارچه

9-1- استحکام کششی

10-1- استحکام تا حد پارگی

11-1-  روش های مختلف تست کشش

12-1- روش های اندازه گیری استحکام پارچه

13-1- روش نمونه گیری استاندارد پارچه

فصل دوم

روش‌های مطالعه  خواص مکانیکی پارچه

1-2- مقدمه

2-2- تعیین مدل هندسی

3-2- مدل هندسیPeirce

4-2- آزمایش تغییرات ابعادی در پارچه کرباس

5-2- مدل هندسی با مقطع بیضوی

6-2- مدل هندسی پیرس با مقطع‌های نخ مسطح شده

تعیین مدل مکانیکی

7-2- روش انرژی Hearl , Shanahan

8-2- اصلاح مدل ساختمانی پیرس;

فصل سوم

1-3- آزمایشات;

فصل چهارم

1-4- مقدمه

2-4- بررسی استحکام در جهت تار نمونه ها با تراکم های مختلف;

3-4- تجزیه و تحلیل نتایج

4-4- تجزیه و تحلیل نتایج

5-4- تجزیه وتحلیل داده ها

6-4- طرح پیشنهادی جهت ارائه پروژه

چکیده

یکی از مهمترین خواص مکانیکی پارچه استحکام آن می باشد . همچنین ازدیاد طول تا حد پارگی نیز حائز اهمیت می باشد عوامل مختلف روی این خواص  می توانند تاثیر گذار باشند از جمله جنس نخ ، نمره نخ ، نوع نخ و تراکم و غیره

در این پروژه کارهای ذیل انجام شده است

- بررسی استحکام پارچه های تاری پودی با تراکم های تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت

- بررسی ازدیاد طول تا حد پارگی پارچه های تاری پودی با تراکم های تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت

- مقایسه بین استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی در پارچه های مورد آزمایش

آزمایشات بر روی پارچه ها با تراکم های مختلف انجام شد و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت در مورد استحکام پارچه مبانی تئوری و نتایج عملی مورد انطباق قرار گرفت ولی در مورد ازدیاد طول روند خاصی ملاحظه نشد و به نظر می رسد بررسی بیشتر و دقیق تری مورد نیاز می باشد

نتایج حاصله عبارتند از

- در مورد تاثیر تراکم تار بر روی استحکام در جهت تار و تراکم پود بر روی استحکام در جهت پود می توان پیش بینی نمود با n برابر شدن تراکم هم در تار و هم در پود استحکام نیز n برابر خواهد شد

- همچنین بین طرح بافتهای سرژه ، تافته و ترکیبی از سرژه و تافته ، طرح سرژه دارای بیشترین استحکام و تافته دارای کمترین استحکام می باشد

- با تغییر عرض نمونه های آزمایش شده با تراکم های تار مختلف به نحوی که تعداد سرنخ نمونه ها مساوی باشد تغییر خاصی از لحاظ آماری روی استحکام ایجاد نمی شود ولی از لحاظ عددی با افزایش تراکم تار و کاهش عرضی ، استحکام بایستی کاهش یابد

فصل اول

 تعاریف و کلیات

2-1- کرنش

کرنش یا ازدیاد طول عبارت است از نسبت تغییر طول به طول اولیه یک ماده

(2-1)        

که  کرنش ،  تغییر طول و L طول اولیه می باشد

3-1- نمودار تنش – کرنش

خروجی اصلی دستگاههائی که آزمایشات کشش توسط آنها انجام می شود این نمودار می باشد

البته این نمودار برای مواد مختلف بسیار متنوع و متفاوت می باشد . ضمنا آزمایشات متعدد کشش بر روی یک نوع ماده ، ممکن است و به نتایج و نمودارهای مختلفی منجر شود که این تفاوت به خاطر عوامل موثر بر روی آزمایش از جمله دمای آزمایش و سرعت بارگذاری می باشد

مواد مختلف با توجه به نمودار تنش – کرنش به دو گروه عمده مواد نرم و مواد شکننده یا ترد تقسیم بندی می شوند

در نمودار مربوط به مواد نرم ابتدا یک خط مستقیم با شیب تند وجود دارد سپس به مرحله تنش بحرانی () می رسد که تسلیم از آنجا آغاز می شود . سپس تنش نهایی () در اثر حداکثر بار اعمال شده بر روی نمونه به وجود می آید . تنش گسیختن () تنشی است که در زمان گسیختن یا بریدن بوجود می آید و همان طور که در شکل 1-1 مشخص می باشد در مواد نرم قبل از گسیخته شدن یک مرحله باریک شدن ماده نیز وجود دارد

در مواد ترد و شکننده مثل چدن گسیختن یک باره و بدون مشاهده تفاوت در نرخ ازدیاد طول رخ می دهد . این موضوع در شکل 2-1 مشخص است

4-1- مدول الاستیسه (مدول اولیه)

رابطه بین تنش () و کرنش () به صورت زیر می باشد

(3-1)       

E ، مدول الاستیسم نامیده می شود

اکثرا طراحی سازه های مهندسی به گونه ای است که تغییر شکل در آنها نسبتا کم باشد به همین دلیل همواره بخش خطی نمودار تنش – کرنش را در نظر می گیرند . رابطه (3-1) با توجه به همین موضوع عنوان می شود

5-1- رفتار الاستیک – پلاستیک ماده

اگر در یک آزمون کششی ، کرنش های ایجاد شده در اثر بارگذاری پس از برداشتن بار از بین بروند ماده آزمایش شده را الاستیک گویند و در مواد پلاستیک پس از برداشت بار بر روی جسم مقدار کرنش به صفر بر نمی گردد و مقداری از این تغییر در جسم باقی می ماند

6-1- نسبت پواسن

نسبت کرنش عرضی به کرنش طولی یا محوری به صورت قدر مطلق نسبت پواسن نامیده می شود

(4-1)        

7-1- انرژی کرنشی

کار انجام شده از طریق اعمال بار P بر یک جسم و ازدیاد طول آرام آن باید موجب افزایش نوعی انرژی در رابطه با تغییر شکل جسم گردد که این انرژی را انرژی کرنشی گویند . این موضوع در شکل 3-1 نشان داده شده است

(5-1)       

که u انرژی کرنشی و p نیروی وارده می باشد

8-1- منحنی تنش – کرنش پارچه

مقدار استحکام مورد نیاز نخ یا پارچه به مصرف نهایی آن بستگی دارد . این که نخ یا منسوخ مورد نظر در صنعت استفاده می شود یا به عنوان پوشاک به کار می رود نقش تعیین کننده ای دارد

همچنین خواص یک ساختار نساجی مثل نخ یا پارچه به ارتباطات درونی و پیچیده بین آرایش الیاف و خواص آنها بستگی دارد

تمام مفاهیمی که در بخش های قبلی عنوان شد ، برای منسوجات نیز قابل تعریف و تقسیم می باشد اما در مورد منسوجات به جهت افزایش دقت در اندازه گیری‌ها تعاریف جدیدی از جمله استحکام کششی و استحکام پارگی نیز ارائه شده است

9-1- استحکام کششی

ماکزیمم نیروی ثبت شده در آزمایش کشش در مورد یک نمونه تا نقطه پاره شدن می باشد . این نیرو به صورت مستقیم با سطح مقطع نمونه متناسب می باشد

10-1- استحکام تا حد پارگی

همان طور که در شکل 4-1 مشاهده می شود مقدار استحکام در لحظه پارگی . کمتر از ماکزیمم استحکام می باشد . این مقدار نیرو در لحظه پارگی به عنوان استحکام تا حد پارگی معرفی می شود . البته مقدار نیروی پارگی می تواند بعد از ماکزیمم نیروی تنشی نیز ادامه پیدا کند

11-1-  روش های مختلف تست کشش

بدیهی است منحنی نیرو – ازدیاد طول برای هر نمونه را می توان با تحت کشش قرار دادن نمونه و اندازه گیری نیرو برای هر مقدار طول نمونه به دست آورد . از آنجا که ازدیاد طول نمونه و نقطه پارگی نمونه های پلیمری بستگی به زمان آزمایش دارد ، طریقه اعمال ازدیاد طول یا همان کشش عامل بسیار مهمی در نتایج بدست آمده می باشد

به طور کلی سه نوع دستگاه تست کشش وجود دارد

1- دستگاههائی که با نرخ ثابت ازدیاد طول کار می کنند

 C.R.E یاConstant Rate af Elongadion

2- دستگاههایی که با نرخ ثابت ازدیاد نیرو کار می کنند

C.R.L یاConstant Rate af loading

3- دستگاههائی که با نرخ ثابت تراورس کار می کنند

C.R.T یاConstant Rate af Travers

12-1- روش های اندازه گیری استحکام پارچه

از آنجا که استحکام پارچه به عنوان یک منسوخ ، مقاومت آن در برابر نیروی کششی می باشد می توان برای اندازه گیری این پارامتر از هر سه روش تست کششی که قبلا عنوان شد استفاده نمود

13-1- روش نمونه گیری استاندارد پارچه

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پروين اعتصامي تحت pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پروين اعتصامي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پروين اعتصامي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پروين اعتصامي تحت pdf :

پروین اعتصامی
یکی از بدیع ترین و دلاویزترین شکوفه های ادب فارسی و یکی از منادیان محبت و مردمی و تقوی در عصر حاضر پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی مسمات به رخشنده شاعره ایرانی دخت مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصام الملک آشتیانی طاب ثراه) در (25 اسفند 1285 هـ . ش/1906 م) در تبریز متولد گردید.
در کودکی به اتفاق پدر به تهران آمد و بقیه عمر خود را در این شهر گذرانید. ادبیات عربی و فارسی را نزد پدر آموخت و دوره مدرسه اناثیه آمریکایی تهران را به پایان رسانید.
به علاوه بنا به آشنایی و مکاتبات پدرش باطالبوف قطعا آثار او را هم خوانده است. و از همه آنها برای پرورش ذهنیات خود در دنیای شعر سود جسته است. یکی از ممیزات شعر پروین این است که به کلی از تصنع لفظی و معنوی بدور است و مطلقا ساختگی های که در منظومات دیگران دیده می شود آشنا نیست، و از بیان صریح عقیده خویش در مظاهر مختلفه بیم ندارد. در قصاید و تمثیلات و موضوعات تعاونی و اجتماعی، همه جا این برتری و امتیاز نمایان است اخلاق او پروین، پاک طینت، پاک عقیده، پاکدامن، خوش خط، خوش رفتار، نسبت به دوستان مهربان، در مقام دوستی متواضع، و در طریق حقیقت و محبت پایدار بود- او چنانکه شیوه اغلب عقلاست، کمتر سخن می گفت و بیشتر فکر می کرد، در معاشرت سادگی و متانت را از دست نمی داد،هیچگاه از فضائل ادبی و اخلاقی خود سخنی به میان نمی آورد و همین سادگی و سکوت پروین، گاهی کوته نظران را در فضیلت ادبی و اخلاقی او به شبهه می انداخت. روی هم رفته، پروین مظهر کمال و اخلاق بود. قلب شاعر، مرکز اسرار حق و حقیقت است.
چنانکه خود پروین در اشعار خویش بر بی اعتباری دنیا مسلم شده و در این مقام چه قدر نیکو سروده است
یک سال بعد از درگذشت پروین، به تاریخ نهم فروردین سال 1321 در شماره 130 سال سوم مجله«الثقافه» در مملکت مصر شاعر معاصر عربی زبان رثائیه ای برای پروین چاپ کرد که این نشان می دهد که پروین حتی در نزد عرب ها شناخته شده بوده است و شاید این شهرت را مدیون پدر دانشمندش شادروان یوسف اعتصامی باشد پروین وقتی شعر می سرود نه نظریات شکلوسکی را خوانده بود ونه از تعبیر«مالمارمد» خبری داشت و حتی چون بیدل هم چاپ نشده بود از «حشر معانی» هم بی خبر بود ولی مسلما مقدماتی از معانی و بیان نستی را از پدر دانشمندش تلمذ کرده بود ولی صنایع ادبی و عروض و قافیه هم در عصر پروین تکرار و تلخیص نظریات تفتازانی و شمس قیس رازی بود و ادبیات تطبیقی هم به معنی امروز در نزد ملل شرقی، خاصه اعراب و ترک ها و ایرانی ها مفهومی نداشت کمتر کسی بود که معادل اصطلاحات ادبی را در زبان های اروپایی بداند. با این همه پروین اعتصامی هم به طور طبیعی شاعر آفریده شده بود. و مسائل«بیان و بدیع» ناخودآگاه در خمیره وجود ایشان جای گرفته بود. بعضی ها گمان می کنند که با دانستن و خواندن عروض و قافیه و معانی و بیان و بدیع، انسان می تواند شعر بگوید. صد البته که نه چنین است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي ديدگاه روانکاوي در رابطه با اختلالات تبديلي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي ديدگاه روانکاوي در رابطه با اختلالات تبديلي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي ديدگاه روانکاوي در رابطه با اختلالات تبديلي تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي ديدگاه روانکاوي در رابطه با اختلالات تبديلي تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی بر آن است که دیدگاه روان کاوی در رابطه با اختلالات تبدیلی بررسی شود و برایاین منظور، ابتدا رفتار بهنجار و نابهنجار، تعاریف ارایه شده از بهنجاری در دیدگاه روان کاوی و ملاکهای تشخیصی اختلالات تبدیلی را مرور می کنیم و سپس در بخش بحث و نتیجه گیری دیدگاه روانکاوی در مورد اختلالات تبدیلی مطرح می شود. طبق مطالعات انجام گرفته مشخص شد که از دیدگاهروان کاوی علایم تبدیلی نشانه ی تعارضی ناخودآگاه میان غریزه و مهار سوپرایگو محسوب می شود وایجاد علایم تبدیلی به خصوص معنایی نمادین از تعارض روانی را در بر دارد. روش تحقیق به کارگرفتهشده در این مقاله، کیفی از نوع تحلیل-توصیفی، مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای می باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تغييرات مرفولوژي رودخانه ي با تصاوير ماهوارهي لندست (مطالعه موردي گاماسياب نهاوند) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تغييرات مرفولوژي رودخانه ي با تصاوير ماهوارهي لندست (مطالعه موردي گاماسياب نهاوند) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تغييرات مرفولوژي رودخانه ي با تصاوير ماهوارهي لندست (مطالعه موردي گاماسياب نهاوند) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تغييرات مرفولوژي رودخانه ي با تصاوير ماهوارهي لندست (مطالعه موردي گاماسياب نهاوند) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

خصوصیات مورفولوژی رودخانه ها به واسطه ویژگی پویای آن، همواره دچار تغییرات هستند. و این تغییرات می تواند بر سازه های بناشده در حاشیه رودخانه و زمین های کشاورزی آثار منفی بگذارد . در این پژوهش مورفولوژی رودخانهی گاماسیاب در استان همدانشهرستان نهاوند بررسی شده است. با استفاده تصاویر ماهوارهی لندست سال2000T 1990 و 2013 که در محیط نرم افزاریGIS رقومی شدو در سه بازه زمانی نمودار تغییرات آن مشخص گردید.نتایج مطالعه این پژوهش در سه دوره زمانی نشان داده استکه در رودخانه تغییر مورفولوژی رخ داده است و رودخانه از حالت شریانی به حالت پیچانرودی درامده است. که اصلی ترین دلیل اینتغییرات ،تغییر کاربری اراضی اطراف رودخانه و به طور کلی دخل و تصرف انسان در بستر رودخانه است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحليل ديناميکي از شبيه سازي سازه بالگرد V22 تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحليل ديناميکي از شبيه سازي سازه بالگرد V22 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحليل ديناميکي از شبيه سازي سازه بالگرد V22 تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحليل ديناميکي از شبيه سازي سازه بالگرد V22 تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروز بررسی رفتار سازه ها در برابر تحریکات دینامیکی ضروری می باشد. یکی از انواع آنالیز دینامیکی آنالیز مودال است که در آن نیاز است تا خواص دینامیکی ساز تعیین شود. در تحقیق حاضر با بال هواپیما و بالگرد وی 22 و ( V 22) که از جنس آلیاژ آلومینیوم و با مقطع مستطیلی می باشد، ابتدا از نظر ارتعاشات آزاد تحمیل شده سپس ارتعاشات اجباری و رفتار دینامیکی سازه بر اثر نیروی تحریک در دو حالتی که فرکانس نیروی تحریک نزدیک به فرکانس طبیعی اول سیستم و دور از فرکانس طبیعی اول سیستم باشد مورد بررسی واقع شده است. برای استخراج معادلات حاکم بر مسئله و ماتریس های جرم، فنر و میرایی از روش آلمان محدود استفاده شده است که در این روش هر کدام از بال های این بالگرد و هواپیما به عنوان یک قاب که انتهای هر المان قاب دارای 6 درجه ازادی بوده که قادر به مقاومت در برابر نیروهای محوری و ممان های خمشی می باشد در نظر گرفته شده است و در کل با 5 المان مدل سازی صورت گرفته که 4 المان مربوط به بخش افقی بال بوده و المان پنجم شامل بخش عمودی بال که در واقع نیروی پیشران در انتهای بال می باشد فرض شده است. در ادامه ماتریس های جرم، فنر و میرایی بال با استفاده از برنامه مطلب ارائه شده که با حل معادله مشخص و آنالیز مودال سیستم که یکی از انواع آنالیزهای دینامیکی می باشد، فرکانس ها و شکل مودهای طبیعی سازه ( بردار مشخصه) حاصل شده است. بال مدل سازی شده دارای 15 فرکانس طبیعی که 5 فرکانس طبیعی طولی و 5 فرکانس طبیعی عرضی و 5 فرکانس طبیعی خمشی می باشد، بال ها متقارن می باشند آنالیز مودال برای بال سمت راست در نظر گرفته شده است که نتایج برای بال سمت چپ نیز دقیقاً مشابه بال سمت راست می باشد.در نهایت نمودارهای مربوط به جابه جایی و سرعت با استفاده از نرم افزار مطلب بسته شده است که نمودارهای رسم شده بیانگر صحت و درستی نتایج به دست آمد می باشند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثيرفناوري نانودربهبود عملکرد ساختمان سبزبااستفاده ازمدلسازي عددي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثيرفناوري نانودربهبود عملکرد ساختمان سبزبااستفاده ازمدلسازي عددي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثيرفناوري نانودربهبود عملکرد ساختمان سبزبااستفاده ازمدلسازي عددي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثيرفناوري نانودربهبود عملکرد ساختمان سبزبااستفاده ازمدلسازي عددي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
تعداد صفحات: 10
چکیده:
امروزه ازفناوری نانوبصورت گسترده درصنعت ساختمان سبز استفاده میشود سالانه مقادیرزیادی انرژی گرمایش و سرمایشی درسازه ها باوجود عایق بندی به هدرمیرود ازطرفی بالا رفتن عمرمفید سازه که دیگرفاکتوربهره وری و مدیریت مصلح درمصرف انرژی است لزوم مطالعه گسترده برای بهینه سازی و افزایش مقاومت سازه را نشان و چگونگی و تاثیر فناوریهای نوین را درصنعت ساختمان سبز مورد پرسش قرارمیدهد نانوعایقهای ساختمانی برای کاهش هدررفتن انرژی و ژئوگریدها الیاف مصنوعی جهت قراردادن درخاک زیرپی برای بلا بردن استحکام سازه که هردومحصول بدست امده ازفناوری نانو هستند نشان دهنده کاربرد طیف گسترده ی این شاخه درصنعت ساختمان می باشد که درمطالعه حاضر با روش مدلسازی تاثیر این دومحصول بردوبحث بهبود انرژی و مقاومت سازه با استفاده ازنرم افزارهای Trnsys16 و PLAXIS V8 مورد بررسی واقع شد نتایج بدست امده ازمدلسازی ها برتری و سهولت استفاده ازعایق های نانووبهبود عملکرد پی سازه بابالا بردن ظرفیت بابری آن توسط ژئوگرید ها را تایید می کند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Automatic Aircraft Cabin Pressure Control Setدرpoint for Ascents and Descents تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Automatic Aircraft Cabin Pressure Control Setدرpoint for Ascents and Descents تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Automatic Aircraft Cabin Pressure Control Setدرpoint for Ascents and Descents تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Automatic Aircraft Cabin Pressure Control Setدرpoint for Ascents and Descents تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

چکیده:

The adjustable set-point value for cabin pressure is computed throughout the aircraft ascent and descent to provide a reduced cabin pressure rate of change during nonlinear aircraft ascents and descents. The computed set-point value is the function of ambient pressure during the flight and the elevation of the aircraft take off and landing sites. The present invention will also control cabin pressure in different airport elevations even where the airport altitude is greater than the maximum cabin cruising altitude and the aircraft cabin pressure has to be decreased or increased in preparation for take off or landing respectively.It is also capable to provide an adaptive set-point that can anticipate cabin pressure profiles resulting from geography, weather, air traffic and etc.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين زمان قطع دمش کپسولي مخزن پيشران دو ناحيه اي در موشک مايع تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين زمان قطع دمش کپسولي مخزن پيشران دو ناحيه اي در موشک مايع تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين زمان قطع دمش کپسولي مخزن پيشران دو ناحيه اي در موشک مايع تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين زمان قطع دمش کپسولي مخزن پيشران دو ناحيه اي در موشک مايع تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

سیستم فشارگذاری در سیستم تغذیه توربوپمپی به منظور جلوگیری از پدیده کاویتاسیون در پمپ‌ها و تامین رژیم‌ نامی در توربوپمپ بکار می‌روند. و این فشارگذاری می‌تواند تا زمان پایان کار موتور ادامه یابد. خود این فشارگذاری دارای انواع مختلفی می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به فشارگذاری با استفاده از کپسول‌های حاوی هوا اشاره نمود. دو عامل که در بهینه نمودن جرم سیستم دمش، تاثیر مستقیم دارند عبارتند از تامین حداقل فشار مورد نیاز پمپ و قطع به موقع گاز ورودی به مخزن پیشران،انتخاب و تعیین حداقل فشار مورد نیاز پمپ‌های پیشران مستلزم محاسبه‌ی دقیق تغییرات فشار ورودی به پمپ می‌باشد. فشار بالشتک، ارتفاع ستون مایع پیشران و شتاب موشک، عوامل تاثیرگذار بر فشار ورودی به پمپ می‌باشند. تعیین زمان قطع گاز نیز با توجه به شتاب موشک انجام می‌گیرد. در این مقاله، تامین حداقل فشار مورد نیاز پمپ و قطع به موقع گاز ورودی به مخزن پیشران دو ناحیه‌ای به طور تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است این پژوهش برای اولین بار در ایران انجام شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود فنداسيون و تاثير رواني فضاهاي سبز در ساختار شهري تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فنداسيون و تاثير رواني فضاهاي سبز در ساختار شهري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود فنداسيون و تاثير رواني فضاهاي سبز در ساختار شهري تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فنداسيون و تاثير رواني فضاهاي سبز در ساختار شهري تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فطرت انسانها گرایش ذاتی به طبیعت دارد. نیاز انسانها از ابتدای خلقت به گیاه و طبیعت نیاز زیستی و حیاتی بوده است. این یک نیاز فیزیولوژیکی است.از این جهت که شامل یک نیروی فیزیکی - شیمیایی در مغز است که تمامی توانایی های عقلی و ادراکی فرد را سازمان داده و هدایت می کند. نیازها می توانند از لحاظ اضطراری بودن یا نبودن با هم متفاوت باشند. قرار گیری در محیط غنی و پیچیده طبیعت مغز و تفکر را غنی و پیچیده می کند هوشی را بالا می برد و محرومیت از محیط طبیعت تناسب ذهن و رفتار پرخاشگرانه را تشویق میکند همچنین رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت در سالهای اخیر باعث شده است که شهرها با کمبود فضا مواجه شوند و در نتیجه آپارتمان نشینی رشد فزاینده ای داشته باشد .از طرف دیگر در نتیجه کمبود فضا، فضای سبز نیز در شهرها کاهش پیدا کرده است..در این مقاله که بر اساس روش توصیفی - تحلیلی تهیه گشته، سعی بر آن شده است که ضمن بیان اهمیت فضای سبز در شهرهای مدرن امروزی و تحلیل آن به این نتیجه رسید که سکونت در فضای سبز در مدت طولانی باعث افزایش سلامت روان میشود و در بهبود مؤلفه های مربوط به سلامت روان اهمیت دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظريه ذهن در كودكان مبتلا به اوتيسم و کودکان طبيعي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظريه ذهن در كودكان مبتلا به اوتيسم و کودکان طبيعي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظريه ذهن در كودكان مبتلا به اوتيسم و کودکان طبيعي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظريه ذهن در كودكان مبتلا به اوتيسم و کودکان طبيعي تحت pdf :

دانلود مقاله مقايسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظريه ذهن در كودكان مبتلا به اوتيسم و کودکان طبيعي تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكی اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه 115 تا 125 منتشر شده است.
نام: مقایسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در كودكان مبتلا به اوتیسم و کودکان طبیعی
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه ذهن
مقاله اوتیسم
مقاله هوش بهر
مقاله نگهداری ذهنی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نظریه ذهن همانند چتری عمل می کند که درک کودکان از حالات ذهنی دیگران را تحت لوای خود قرار می دهد و زمینه شناخت اجتماعی کودک را فراهم می سازد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه تاثیر متغیرهای مختلف هوش بهر، جنسیت، سن و توانایی نگهداری بر سطوح تحول توانایی نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و بهنجار انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد – شاهدی تعداد 19 کودک مبتلابه اختلال اوتیسم و 19 کودک بهنجار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و ضمن همتاسازی بر اساس سن، آزمون های مختلف هوش وکسلر کودکان، نظریه ذهن استیممن و تکلیف نگهداری ذهنی را تکمیل نمودند.
یافته ها: آزمون های صورت گرفته نشان داد که کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان بهنجار، نقص بارزی در تحول سطوح مختلف نظریه ذهن دارند، ولی سن در این خصوص تاثیری ندارد. در مقابل هوش بهر و جنسیت هر دو، بر تحول نظریه ذهن تاثیر معنی داری دارند. نگهداری ذهنی نیز به تنهایی، در بروز نقص در نظریه ذهن نقش دارد.
نتیجه گیری: با توجه به وجود حالات اولیه مربوط به توانایی نظریه ذهن در مبتلایان به اوتیسم، می توان در اوائل کودکی و در مراحل نخستین تشخیص بیماری، با ارایه آموزش های لازم و راهکارهای توان بخشی مربوط به پرورش استعدادهای ذهنی و هوشی، برخی از جنبه های مربوط به نظریه ذهن را جبران نمود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,