خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ميزان فلزات سنگين در آب، رسوبات و بافت ماهيچه و کبد ماهي هاي مورد مطالعه در اروندرود تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ميزان فلزات سنگين در آب، رسوبات و بافت ماهيچه و کبد ماهي هاي مورد مطالعه در اروندرود تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ميزان فلزات سنگين در آب، رسوبات و بافت ماهيچه و کبد ماهي هاي مورد مطالعه در اروندرود تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ميزان فلزات سنگين در آب، رسوبات و بافت ماهيچه و کبد ماهي هاي مورد مطالعه در اروندرود تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات: 11
چکیده:
توسعه تکنولوژی و تولید فرآورده های جدید و متنوع شیمیایی مورد نیاز در صنعت و کشاورزی و بهداشت دردهه های اخیر بصورت فزاینده ای گسترش یافته است .که این امر علاوه بر مزایای استفاده از مواد شیمیایی پساب و و فاضلاب آنها نیز باعث بروز مشکلاتی در طبیعت می شود فلزات سنگین به علت اثرات سمی و توان تجمعی زیستی در گونه های مختلف آبزیان حتی بدلیل وارد شدن به زنجیره غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. چنانچه میزان این عناصر به دلایل گوناگونی از حدود معینی فراتر رود باعث به مخاطره افتادن حیات آبزیان می گردد. زیرا سریعا باعث به هم خوردن تعادل بوم شناختی شده و موجبات زوال زیستی اکو.سیستم را فراهم می سازد. با توجه به منابع آلاینده های مختلف در سواحل جنوبی و بطور کلی فعالیتهای انسانی در سواحل دریا احتمال بالا بودن میزان عناصر در سواحل جنوبی و جذب و تجمع آنها در قسمتهای مختلف بدن آبزیان وجود دارد که نهایتا می تواند وارد زنجیره غذایی و بدن انسان گردد و باعث بهم زدن سلامت انسان گردد. با توجه به اینکه خلیج فارس محل زیست بیش از 400 نوع ماهی و انواع مهم میگوهای تجاری می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که از نظر آلودگی و ورود فاظلاب ها جلوگیری گردد .فلزات سنگین نیز بعنوان یکی از مهمترین آلوده کننده های محیط زیست دریایی مطرح می باشد . در حال حاضر 95 درصد فاضلاب و پساب صنایع و کارخانجات بدون هیچگونه تصفیه و همچنین بسیاری از آلاینده ها با منشا خشکی مانند پسابهای کشاورزی به طور 100 درصد وارد آب رودخانه ها و دریا می شوند.مواد و روش ها : نمونه برداری با استفاده از تورهای صیادی و همچنین صیادان محلی می باشد. مراجعه به بازار و صیادان محلی و گرفتن نمونه با مشخصات آنها می تواند کمک شایان توجهی نماید.در این تحقیق، میزان فلزات سنگین در آب ، رسوبات و بافت ماهیچه و کبد ماهی های Liza abu (بیاح) و Johnius belangerii (شبه شوریده) و Euryglossa Orientalis (کفشک)در ایستگاههای مورد مطالعه اندازه گیری گردید.نتایج : میانگین غلظت فلزات در رسوبات ، آب و بافت ماهی های مورد مطالعه در دو فصل سرو وگرم اندازه گیری گردید.بحث: نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که اختلاف معنی داری بین فلزات در آب و رسوبات ایستگاههای مختلف وجود دارد.از طرفی نتایج نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین غلظت فلزات در گونه های مورد مطالعه وجود دارد و تجمع فلزات در سه گونه مورد مطالعه به طور قابل توجهی به نوع گونه و نوع فلز بستگی دارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثير نهادينه کردن نوآوري از ديدگاه مديران و معاونان شرکت سهامي بيمه ايران استان تهران تحت pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثير نهادينه کردن نوآوري از ديدگاه مديران و معاونان شرکت سهامي بيمه ايران استان تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تأثير نهادينه کردن نوآوري از ديدگاه مديران و معاونان شرکت سهامي بيمه ايران استان تهران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثير نهادينه کردن نوآوري از ديدگاه مديران و معاونان شرکت سهامي بيمه ايران استان تهران تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
تعداد صفحات: 33
چکیده:
تحقیق حاضر با هدف کلی نهادینه کردن نوآوری و خلاقیت در مدیران و معاونان شرکت سهامی بیمه ایران دراستان تهران به منظور دستیابی به تعالی و شکوفایی سازمانی انجام شده است. در مورد انتخاب حجم نمونه، باتوجه به اینکه تعداد افراد جامعه آماری محدود بوده و دسترسی به تمام جامعه آماری هزینه زیادی در برنداشت، نمونهگیری صورت نگرفت و به تعداد 100 پرسشنامه (با سوالهای بسته و اندازهگیریفراوانیها از مقیاس 5 درجهای لیکرت) بین کلیه مدیران و معاونان آنها توزیع گردید و از این تعداد 80 پرسشنامه برگشت داده شد، که با استفاده از منابع علمی معتبر تهیه و تنظیم گردیده است. به این ترتیب که 5 عامل به عنوان عوامل مؤثر برخلاقیت و نوآوری سازمانی از بین عوامل متعددی که در منابع علمی به آن اشاره شده است، متناسب با محیط پژوهش انتخاب گردیده است. در این تحقیق از روش منطقی که اغلب محققین و صاحبنظران در پژوهشها به کار میبرند ، استفاده شده است تا ویژگیهای یک تحقیق علمی را دارا باشد. بنا بر یافتههای این پژوهش در سطح اطمینان 95 % میتوان گفت آزمودنیها اعتقاد دارند که تشویق و دادنپاداش مناسب به افراد خلاق و نوآور، مدیریت مشارکتی، استخدام و گزینش افراد خلاق و نوآور به ترتیب بیشترین تأثیر و ساختار ارگانیکی سازمان، فراهم نمودن امکانات و تسهیلات تحقیقاتی کمترین تأثیر بر خلاقیت و نوآوری سازمانی را دارا میباشند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در کشور هاي در حال توسعه منتخب تحت pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در کشور هاي در حال توسعه منتخب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در کشور هاي در حال توسعه منتخب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در کشور هاي در حال توسعه منتخب تحت pdf :

دانلود مقاله اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري کل عوامل توليد در کشور هاي در حال توسعه منتخب تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در پژوهشنامه بازرگانی از صفحه 29 تا 64 منتشر شده است.
نام: اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید در کشور های در حال توسعه منتخب
این مقاله دارای 36 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله بهره وری کل
مقاله کشور های در حال توسعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشور ها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین متغیر های مورد بحث، بهره وری کل عوامل تولید است. فاوا می تواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهره وری کل موثر باشد. در این مقاله اثرات فاوا بر بهره وری کل با استفاده از شاخص های ساده و ترکیبی از ابعاد زیرساخت، کاربری و سرریز در 34 کشور همگن با استفاده از روش داده های تلفیقی در دوره زمانی 1995-2003 ارزیابی شده است.
نتایج نشان می دهد سرمایه فاوا، سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و نرخ پس انداز تاثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل دارند. متوسط کشش بهره وری نسبت به سرمایه انسانی، نرخ پس انداز و باز بودن اقتصاد به ترتیب 003، 001 و 003 است. یافته ها نشان می دهد انباشت سرمایه فاوا باعث افزایش بهره وری کل می شود؛ یک درصد افزایش سرمایه فاوا نسبت به کل سرمایه، بهره وری کل 015 درصد افزایش می دهد. فاوا از نظر زیرساخت، کاربری و سرریز داخلی بر بهره وری کل تاثیر مثبت دارد. متوسط کشش بهره وری کل نسبت به زیرساخت و کاربری به ترتیب 0065 و 0025 بوده و معنادار است. درمجموع یک درصد بهبود زیرساخت و کاربری می تواند بهره وری کل را بیش از 009 درصد افزایش دهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مشارکت نيروگاه مجازي در بازار انرژي و رزرو چرخان با در نظر گرفتن عدم قطعيت تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مشارکت نيروگاه مجازي در بازار انرژي و رزرو چرخان با در نظر گرفتن عدم قطعيت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مشارکت نيروگاه مجازي در بازار انرژي و رزرو چرخان با در نظر گرفتن عدم قطعيت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مشارکت نيروگاه مجازي در بازار انرژي و رزرو چرخان با در نظر گرفتن عدم قطعيت تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
امروزه با گسترش روزافزون DERها در شبکه، یکپارچه‌سازی این منابع جهت بهره‌برداری بهینه اقتصادی ضروری شده است. نیروگاه مجازی سبب یکپارچه‌سازی انواع DER، بارهای کنترل‌پذیر و ذخیره‌سازها و پیوستن آنها به روند بهره‌برداری سیستم قدرت خواهد شد. از این‌رو در این مقاله به ارائه یک راهبرد برای برنامه‌ریزی انواع DGها، ذخیره‌سازها و بارهای قابل قطع به منظور پیشنهاددهی در بازارهای انرژی و رزرو چرخان روز بعد جهت بیشینه کردن سود نیروگاه مجازی خواهیم پرداخت. این راهبرد پیشنهاددهی مدلی غیرتعادلی مبتنی بر PBUC می‌باشد که قیود تعادل تولید و مصرف، قیود اجزای مختلف سیستم و همچنین عدم قطعیت تولیدکنندگان نیروگاه مجازی را در نظر می‌گیرد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي و تحليل تنش هاي وارده بر ديواره تونل دسترسي راهرو تزريق سد نازلو چاي وارائه سيستم نگهداري مناسب از ديدگاه فني و اقتصادي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي و تحليل تنش هاي وارده بر ديواره تونل دسترسي راهرو تزريق سد نازلو چاي وارائه سيستم نگهداري مناسب از ديدگاه فني و اقتصادي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي و تحليل تنش هاي وارده بر ديواره تونل دسترسي راهرو تزريق سد نازلو چاي وارائه سيستم نگهداري مناسب از ديدگاه فني و اقتصادي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي و تحليل تنش هاي وارده بر ديواره تونل دسترسي راهرو تزريق سد نازلو چاي وارائه سيستم نگهداري مناسب از ديدگاه فني و اقتصادي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
در این مقاله به بررسی و تحلیل تنش های وارده بر جداره تونل دسترسی راهرو تزریق سد نازلو چای با استفاده از روش های تجربی و عددی نرم افزار phase2 و FLAC2D و مقایسه آن ها پرداخته و رفتار توده سنگ تحت تاثیر تنش های وارد بر آن پیش بینی شده است. سپس به طراحیسیستم های نگهداری اولیه و ثانویه مناسب از دیدگاه فنی و اقتصادی بر مبنای پارامتر های موثر، پرداخته شده و در نهایت با مقایسه سیستم نگهداری اولیه فعلی و پیشنهادی می توان به این نتیجه رسید که با افزایش فاصله قاب ها با حفظ ایمنی پرسنل به مقدار چشمگیری می توان هزینه های نگهداری را کاهش داد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله گردشگري فرهنگي و هنر تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گردشگري فرهنگي و هنر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله گردشگري فرهنگي و هنر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله گردشگري فرهنگي و هنر تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 14
چکیده:
صنعت گردشگری امروزه به عنوان چرخه پویائی از تولید و درآمدزائی درصدر توجه برنامه ریزان کلان اقتصادی کشورهای درحال توسعه قرار دارد و همواره به عاملی جهت معرفی فرهنگ، ابزاری برای گفتگوی تمدن ها و بیرون آمدن از رکود اقتصادی مورد عنایت کشورهای توسعه یافته قرار داشته است. درآمدزائی و سود حاصل از مجموعه صنعت گردشگری و منافع وابسته به آن، یک کلان رویکرد سیاسی برای هر سیستم حکومتی ای جهت ارائه جهره موجه فرهنگی اجتماعی سیاسی است. در این میان با توجه به تعاریف مرسوم در صنعت گردشگری توانائی ایران در بسط گردشگری فرهنگی میتواند به رشد صنعت گردشگری و شاخه های مربوطه و وابسته به آن بیانجامد. شاخه های مختلف هنر اعم از هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش و صنایع دستی روی هم رفته به عنوان بخشی از فرهنگ یک جامعه، قابلیت بهره وری را در بستر صنعت گردشگری فرهنگی به خوبی شامل می شوند. نمونه های موفق این امر در سطح دنیا شاهدی بر قابلیت بالای تکیه به هنر در جهت رشد صنعت گردشگری است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پايدار سازي بافت جديد با استفاده از پايدار شناسي بافت قديمي (در جستجوي پس کوچه هاي خاطره) نمونه موردي:بررسي پايدار اجتماعي در محله بازار تهران تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايدار سازي بافت جديد با استفاده از پايدار شناسي بافت قديمي (در جستجوي پس کوچه هاي خاطره) نمونه موردي:بررسي پايدار اجتماعي در محله بازار تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پايدار سازي بافت جديد با استفاده از پايدار شناسي بافت قديمي (در جستجوي پس کوچه هاي خاطره) نمونه موردي:بررسي پايدار اجتماعي در محله بازار تهران تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پايدار سازي بافت جديد با استفاده از پايدار شناسي بافت قديمي (در جستجوي پس کوچه هاي خاطره) نمونه موردي:بررسي پايدار اجتماعي در محله بازار تهران تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش مشکلات دنیا مدرن سامانه های پایدار در اولویت قرار گرفته که از ان جمله پایدرا اجتماعی است که در شهر سازی گذشته ما جایگاه ویژه ای داشته است هسته ی تاریخی شهر تهران که آثار تاریخی فرهنگی و مذهبی ارزشمندی را در خود جای داده به عنوان ثروت فرهنگی برای نسل های کنونی و آینده به شمار می رود با توجه به اهمیت محله ی بازار در بافت قدیم و علم به اینکه این محله از محله های اولیه شکل گرفته در تهران میباشد و ویژگی هایی نظیر محصوریت سلسله مراتب و رعایت حریم و عرصه های اجتماعی و عواملی مانند فرهنگ و اصالت اقلیم مصالح منطقه و عملکرد مناسب به پایدار اجتماعی این محله انجامیده است در نظر داریم برای حفظ هویت شهری به باز آفرینی نشانه های تاریخی بپردازیم و توسعه ی شهری را با شرط ارجحیت کیفیت برکمیت بپذیریم همان طور کهمی دانیم هیچ بنایی بطور صد در صد پایدار نمیباشد زیرا نیاز های ما از فضاهای معماری در طول زمان نغییرا میکند بدین ترتیب درهر برهه ی زمانی میتوانیم معماری پایدار بصورت نسبی داشته باشیم در این نوشتار ابعاد مختلف پایداری را با تاکید بر عوامل اجتماعی در قسمت هایی از این محله مورد بررسی قرار میدهیم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رشد توانمندي مردم محلي راهي براي تحقق توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رشد توانمندي مردم محلي راهي براي تحقق توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رشد توانمندي مردم محلي راهي براي تحقق توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رشد توانمندي مردم محلي راهي براي تحقق توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 1
چکیده:
آگاهی مردم محلی به اهمیت انکارناپذیر پایداری زیست محیطی، دانش آنها درباره اقدامات مخل پایداری محیط زیست و کشاورزی ونحوه جلوگیری از زوال آن، مشارکت آنها را در افزایش پایداری محیط زیست در پی دارد. مشارکت، اصلی عملیاتی و بنیادین در همهبرنامه های توسعه محسوب می شود و مردم، به عنوان بنیان اقدامات توسعه ای مورد توجه هستند. مشارکت تعیین کننده و سرنوشت ساز، می تواندبه تضمین پایداری کمک کند، زیرا افراد ذینفع احساس مالکیت می کنند و به پیشبرد امور ترغیب می شوند. تحقق مشارکت، بدون رشد توانمندی مردم میسر نیست. فقدان دانش، اعتماد، سرمایه، مهارت و خودباوری، از موانع مشارکت مردم است. یکی از دلایل ضعف پایداری زیست محیطی در ایران، ضعف دانش مردم محلی درباره آثار برخی فعالیت های مخرب محیط زیست و در نتیجه، ضعف مشارکت آنها به منظورجلوگیری از تخریب آن است. برای اینکه مردم بتوانند در فرایند نیل به توسعه پایدار مشارکت کنند، ابتدا باید اهمیت، ضرورت و فواید آن را درک کنند و از دانش و سایر مؤلفه های لازم برای کمک به تحقق آن برخوردار شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ریشه های ضعف دانش مردم محلی درباره آثار نامطلوب برخی اقدامات بر پایداری محیط زیست و مطالعه چگونگی رشد دانش آنها در این حوزه است. با اتکاء بر نتایج پژوهش حاضر می توان برای رشد دانش مردم محلی درباره لزوم پایداری محیط زیست، فعالیت های مخرب زیست محیطی، چگونگی کمک به تداوم پایداری محیط زیست و در نتیجه مشارکت بیشتر آنها در این حوزه گام هایی برداشت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير آروماتيک بر روي ميزان فسفر خاک تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير آروماتيک بر روي ميزان فسفر خاک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير آروماتيک بر روي ميزان فسفر خاک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير آروماتيک بر روي ميزان فسفر خاک تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 5
چکیده:
هاPAH دسته بزرگی ازسرطانزاهای محیطی هستند که درهمه جا به عنوان آلاینده های محیطی ازجمله آب و هوا و خاک دیده می شوند و بواسطه مقاومت شان درمحیطهای مختلف برای سلامتی انسان مضر می باشند هدف ازاین مطالعه بررسی روند تغییرات میزان فسفر درخا کآلوده به آروماتیک است دراین طرح اثراروماتیک درسه سطح 5و10و15 درصد وزنی با سه تکرار بعلاوه نمونه کنترل درظروف شیشه ای دربسته درشرایط رطوبتی FC و دمای 25-28 درجه سانتیگراد گرماگذاری Incubation شدنمونه درروزهای دوم 30و60و90و120 ازگرماگذاری خارج شده و میزان فسفرآن اندازه گیری شد نتایج نشان داد که الودگی نفتی موجب کاهش معنی داردرمیزان فسفرمی شوند میزان کاهش فسفر تحت تاثیر غلظت آلاینده قرار میگیرد با افزایش غلظت آلاینده فسفرخاک بیشتر کاهش مییابد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نگاهي برمديريت و اهميت کودها و سموم شيميايي درکشاورزي سنتي و پايدار ايران و جهان چالشها و راه کارها تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگاهي برمديريت و اهميت کودها و سموم شيميايي درکشاورزي سنتي و پايدار ايران و جهان چالشها و راه کارها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نگاهي برمديريت و اهميت کودها و سموم شيميايي درکشاورزي سنتي و پايدار ايران و جهان چالشها و راه کارها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نگاهي برمديريت و اهميت کودها و سموم شيميايي درکشاورزي سنتي و پايدار ايران و جهان چالشها و راه کارها تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: 5

چکیده:

تحلیل 50 ساله روند تغییرات سطح زیرکشت تولید و منابع آب دشواری افزایش سطح زیرکشت و تمرکز برتولید بیشتردرواحد سطح برای تامین غذای جمعیت روبرشد را نشان میدهد این امر موجب فشار بیشتر برمنابع خاک و بمخاطره افتادن تولید پایدار و امنیت غذا بوده و اهمیت حاصلخیزی خاک به عنوان کلید پایداری را بیش از پیش آشکار می نماید از مهمترین دغدغه های کشاورزی مصرف بهینه کودها و سموم شیمیایی آلی و زیستی و نیز تغذیه متعادل گیاه به عنوان مهمترین عوامل حاصلخیز کننده خاک است بنابرتحقیقاتانجام گرفته فقر مواد آلی از مهمترین موانع پایداری حاصلخیزی خاک ها و تولید پایدار می باشد با این وجود مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی به دلیل خطرات بالفعل و بالقوه باعث ایجاد نگرانی هایی درجامعه بشری گردیده اند این نگرانی به ویژه دربخش کشاورزی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز به افزایش تولید بیش از پیش احساس می شود افزایش تولید می تواند توسط افزایش سطح زیرکشت و یا تولید درواحد سطح باشد مصرف بیش از حد نهاده های شیمیایی زیانهای بسیاری به محیط زیست و سلامت عمومی وارد م یکند درحالیکهدرسالهای اخیر تولید کنندگان به جای بهره گیری از روشهای پایدار کشاورزی مصرف نهاده های شیمیایی به ویژه کودهای شیمیایی درواحد سطح را افزایش داده اند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,