خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر گرايش به ترويج کشاورزي مطالعه موردي:دهستان مرحمت آباد مياني شهرستان مياندوآب تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر گرايش به ترويج کشاورزي مطالعه موردي:دهستان مرحمت آباد مياني شهرستان مياندوآب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر گرايش به ترويج کشاورزي مطالعه موردي:دهستان مرحمت آباد مياني شهرستان مياندوآب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر گرايش به ترويج کشاورزي مطالعه موردي:دهستان مرحمت آباد مياني شهرستان مياندوآب تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 7
چکیده:
موجودیت و بقای روستا در گروشکوفایی و پایداری تمامی مولفه های توسعه ای آن است.که از دیر باز با کشاورزی عجین بوده است.لذا توجه به مباحث پیرامونه کشاورزی و بالتبع کشاورزی پایدار در راستای رسیدن به توسعه نیاز فعلی مطالعات عصر حاضر است.دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی ملاحظاتی را پیش روی ما قرار میدهد.در این میان واژه ترویج در بخش کشاورزی به عنوان راهکاری مفید جهت رسیدن به کشاورزی پایدار مد نظر گرفته و اذهان را متوجه خودساخته است،هرچند تاکنون در مراحل مختلف اجرایی خود با مشکلات عدیده ای روبه رو رو گشته است.از این رو مقاله حاضر باشیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی عوامل موثر در ترویج کشارزی می پردازد.برای این منظور125خانواده از طریق فرمول اصلاح شده کوکران و براساس نمونه گیری تصادفی ساده ازبین روستاییان دهستان مرحمت آباد میانی شهرستان میاندو آب انتخاب و اطلاعات مربوط به آنها از طریق پرسشنامه و مصابحه جمع آوری گردید و در نهایت برای تحلیل از آزمون ها ی t تک نمونه ای و رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده تاثیر گذاری تمامی عوامل اقتصادی،اجتماعی سیاسی ،بوم شناسی،زیرساختی،نهادی در ترویج کشاورزی می باشدکه در این میان،عامل اجتماعی بیشترین تاثیر وعامل زیرساختی کمترین تاثیر را می تواند داشته باشد در این راستا برای حل مشکلات موجود درترویج کشاورزی درروستاها اتخاذ راهکارهایی متناسب با الویتی که ساکنان روستاها به هریک ازعوامل اشاره شده داده اند. مثمر ثمر خواهدبود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
فعالیت در بخش کشاورزی یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است، زیرا در فعالیت های کشاورزی انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان در این بخش فراهم میآورند. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به پدیده خشکسالی به عنوان یک ناهنجاری اقلیمی که پیامدهای زیانبار و پرهزینه ای بر جای میگذارد مینگرند. ازاینرو برای کاهش آسیب های برآمده از پدیده خشکسالی برنامه های مختلف پایش و پیشبینی خشکسالی را در دستور کار خود قرار داده و مدیریت ریسک خشکسالی را جایگزین مدیریت بحران نمودهاند. در این زمینه مهمترین استراتژی، فرایند تصمیم سازی مدیران مزرعه در اداره و کنترل ریسک ها و تبدیل آنها به فرصت ها میباشد. مدیران مزرعه با شناخت و آگاهی از ریسک خشکسالی، به کارگیری روش ها، ابزارها و سیاست های مختلف یا به عبارت بهتر ساز و کارهای مدیریت ریسک خشکسالی، میتوانند اثرات منفی خشکسالی را کاهش دهند. لذا هدف کلی پژوهش بررسی استراتژی های مدیریت ریسک خشکسالی در بخش کشاورزی میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي عددي فشار حفره اي اطراف لوله هاي مدفون تحت اثر امواج دريا تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي عددي فشار حفره اي اطراف لوله هاي مدفون تحت اثر امواج دريا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي عددي فشار حفره اي اطراف لوله هاي مدفون تحت اثر امواج دريا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي عددي فشار حفره اي اطراف لوله هاي مدفون تحت اثر امواج دريا تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

تولید نفت و گاز در نواحی فراساحلی و انتقال این تولیدات به ساحل با استفاده از لوله های انتقال تولیدات که جزء شریان های حیاتی محسوب می شوند ، در دهه های اخیر رشد فزاینده ای داشته است. ناپایداری بستر دریا از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر طراحی و کارآیی این دسته از شریان های حیاتی می باشد. در مقاله حاضر، ناپایداری لول ههای مدفون بستر دریا در اثر عمل موج که می تواند ناشی از اثرات غیرمستقیم زلزله باشد، بررسی شده است. در این راستا لوله و خاک اطراف در نرم افزار اجزاء محدود مدلسازی شده و فشار حفره ای اطراف لوله که پارامتر اساسی در ناپایداری لوله های مدفون م یباشد، ارزیابی گردیده است. نتایج حاصل، نشان از همخوانی قابل قبول نتایج حاضر با نتایج رو شهای تحلیلی مبتنی بر روش تئوری فشار پتانسیل دارد. دقت قابل قبول نتایج حاصل، کارآیی این مدلسازی جهت اعمال اثرات مستقیم ناشی از زلزله را نیز ممکن می سازد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A Study of Metaphor Equivalents in the First & Last Persian Translations of William Shakespeare’s Hamlet تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A Study of Metaphor Equivalents in the First & Last Persian Translations of William Shakespeare’s Hamlet تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله A Study of Metaphor Equivalents in the First & Last Persian Translations of William Shakespeare’s Hamlet تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A Study of Metaphor Equivalents in the First & Last Persian Translations of William Shakespeare’s Hamlet تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
تعداد صفحات: 1
چکیده:

William Shakespeare wrote Hamlet in 1601. It is story of a Danish prince who comes back to his country after his father’s death and finds out that his uncle and mother got married. He understands that his uncle killed his father, so he tries to take revenge. The play has ever since been the subject of scrutiny and mythologizing and a source of inspiration for the scholars, scientists, translators, adaptors, parody makers and poets to formulate their ideas based on the various forms and endless motifs inherent in Hamlet. Hamlet was welcomed in Iran at the dawn of the modern era. It was first translated into Persian Language by Masood Farzad in 1957. The Shakespeare’s masterpiece has been also translated by Mahmoud Etemadzadeh (M.A. Behazin), Dariush Shahin, Alaaddin Pazargadi, Mostafa Rahimi, Esmail Fasih, Mir shamsaddin Adibsoltani, and Arash Kheirabadi. The play has a complex plot and structure. The ambiguous language of Hamlet had soon proved to be a high hurdle for the translators to jump over. The ambiguity in the statements seems to be due to the excessive use of metaphors. This study intends to examine the nature of metaphors in the text of the play in order to examine the quality of the fulfilled task of the two Persian translators in terms of providing appropriate equivalents for this figure of meaning. It will also investigate whether the translators were familiar with the textual qualities of Hamlet, being replete with metaphors. Thus, the translated texts of Hamlet into the Persian language, produced by Masood Farzad (1957) and Arash Kheirabadi (2010) were selected for the study. Examples of metaphors were picked up from the text for the examination of their translation equivalents. The quality of the translations was weighed according to the seven strategies Peter Newmark has suggested in his book ‘Approaches to Translation’ (1988). His strategies include, reproducing the same image in the TL, replacing the image in the SL with the standard TL image, translating a metaphor by simile, translating a metaphor by simile plus sense, converting a metaphor into sense, deletion, and conveying the same metaphor combined with sense. The researchers got to the result that the translators employed some strategies such as explaining the cases of metaphors in the introductions and footnotes to display the intricacies of the text. They also reproduced the same image in the target language, deleted the metaphor, or rendered it into a simile.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود شبيه سازي دماي خاک در اعماق مختلف با استفاده از الگوريتم ترکيبي شبکه عصبي ژنتيک (ANNدرGA) و شبکه عصبي (ANN) (منطقه موردي: ايستگاه سينوپتيک زابل) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبيه سازي دماي خاک در اعماق مختلف با استفاده از الگوريتم ترکيبي شبکه عصبي ژنتيک (ANNدرGA) و شبکه عصبي (ANN) (منطقه موردي: ايستگاه سينوپتيک زابل) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبيه سازي دماي خاک در اعماق مختلف با استفاده از الگوريتم ترکيبي شبکه عصبي ژنتيک (ANNدرGA) و شبکه عصبي (ANN) (منطقه موردي: ايستگاه سينوپتيک زابل) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبيه سازي دماي خاک در اعماق مختلف با استفاده از الگوريتم ترکيبي شبکه عصبي ژنتيک (ANNدرGA) و شبکه عصبي (ANN) (منطقه موردي: ايستگاه سينوپتيک زابل) تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس مديريت جامع منابع آب

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تخمین دمای خاک هر منطقه یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی طرح های مدیریت منابع آب و استقرار پوشش گیاهی در مناطقخشک می باشد که به روش های مختلفی همچون مدل های تجربی، نیمه تجربی و هوشمند قابل انجام است. از جمله مدلهای تجربیمورد استفاده دراین زمینه می توان به شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی- ژنتیک اشاره نمود. هدف ازانجام این پژوهش مقایسه مدل شبکه عصبی با الگورریتم ترکیبی شبکه عصبی- ژنتیک است. بدین منظور پس از با جمع آوری داده های روزانه دمای خاک در اعماق 50، 30، 20، 10، 5 و 100 سانتی متری موجود در ایستگاه سینوپتیک در سال های 1393-1390، داده های دردسترس به نسبت 60، 20 و 20 درصد به روش تصادفی به سه مجموعه آموزش، آزمون و اعتبارسنجی تقسیم خواهد شد. به منظور دستیابی آسانتر به تعیین ترکیب بهینه پارامترهای موثر از جمله دمای حداکثر، دمای حداقل، ساعات آفتابی و تبخیر درواسنجی ضرایب ANN از الگوریتم ترکیبی (ANN-GA) به عنوان یک ابزار شبیه سازی استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی توسط مدل ها با استفاده از معیارهای ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین انحراف خطا (MAE) مورد ارزیابی قرار گرفته است. مشخصات شبکه با استفاده از بسته نرم افزاری MATLAB تعیین شد. نتایج نشان داد در شبکه عصبی نسبت به الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی- ژنتیک از میزان خطا بیشتر و دقت کمتری برخوردار است از دلایل آن می توان به بالا بودن دقت و کارایی بالا مدلالگوریتم ترکیبی شبکه عصبی- ژنتیک نام برد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فشار هيدرواستاتيک بالا روشي نوين درفراوري غيرحرارتي موادغذايي تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فشار هيدرواستاتيک بالا روشي نوين درفراوري غيرحرارتي موادغذايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فشار هيدرواستاتيک بالا روشي نوين درفراوري غيرحرارتي موادغذايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فشار هيدرواستاتيک بالا روشي نوين درفراوري غيرحرارتي موادغذايي تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

فراوری حرارتی سالها به عنوان معمولترین شیوه و فراوری مواد غذایی مطرح بوده است و هنوز هم بطور گسترده در بسیاری از صنایع بکار می رود طی این سالها فراوری حرارتی توانسته است کفایت خود را در زمینه ایمنی میکروبی و نیز سلامت ماده غذایی بهاثبات رساند اما تمایل مصرف کنندگان به سمت مواد غذایی که متحمل کمترین میزان فراوری شده و کیفیت حسی و تغذیه ای خود را حفظ نموده اند محققین و دست اندرکاران صنایع را به سوی ابداع و استفاده از روشهای نوین فراوری سوق داده است این محصولات علاوه بر تامین تقاضای مصرف کنندگان برای رسیدن به محصولی با ویژگیهای طبیعی اطمینان مدیران ایمنی و کنترل کیفی را از نظر وضعیت میکروبی این تولیدات جلب می نمایند. از جمله این فناوری های نوین غیرحرارتی فشار هیدرواستاتیک بالا است این روش شامل قرار دادن ماده غذایی در معرض فشارهای بالا است که فشار بصورت یکنواخت و مستقل از زمان و جرم برماده غذایی اعمال می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي استفاده ازسيستم هاي آبياري کم فشار و تاثير آن بر سفره آب زيرزميني و معيشت منطقه (مطالعه موردي: دشت مرنددرآذربايجان شرقي) تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي استفاده ازسيستم هاي آبياري کم فشار و تاثير آن بر سفره آب زيرزميني و معيشت منطقه (مطالعه موردي: دشت مرنددرآذربايجان شرقي) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزيابي استفاده ازسيستم هاي آبياري کم فشار و تاثير آن بر سفره آب زيرزميني و معيشت منطقه (مطالعه موردي: دشت مرنددرآذربايجان شرقي) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي استفاده ازسيستم هاي آبياري کم فشار و تاثير آن بر سفره آب زيرزميني و معيشت منطقه (مطالعه موردي: دشت مرنددرآذربايجان شرقي) تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

انتخاب روش های مناسب توزیع آب در سطح مزارع برای افزایش کارایی آب تحویلی به کشاورزان یکی از راهکارهای مدیریتی مؤثر در راستای ارتقای بهره وری در کشاورزی به شمار می رود. با توجه به کاهش منابع آب و درنتیجه کاهش سطح آب زیر زمینی، سیاست وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای استان در جهت کاهش حقابه می باشد، انتظار می رود که با استفاده از روش آبیاری کم فشار با حفظ سطح اراضی بدون کاهش مساحت، این مقدار کاهش را جبران نمود. تحقیق حاضر با هدف لزوم تبدیل اراضی تحت آبیاری ثقلی به آبیاری کم فشار در دشت مرند استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده است. در نهایت نتایج نشان داد که حجم آب قابل صرفه جویی با استفاده از سیستم آبیاری کم فشار 1،023،231 مترمکعب در سال می باشد که حجم آب صرفه جویی شده معادل 1552 مترمکعب به ازای هر هکتار است که با در نظرگرفتن ضریب اطمینان 50 درصدی، اگر این مقدار را 800 مترمکعب در هکتار در نظر بگیریم و با توجه به مساحت 30000 هکتاری اراضی تحت آبیاری سنتی در دشت مرند، می توان سالانه حجمی بالغ بر 24 میلیون متر مکعب به ذخیره آب زیرزمینی کمک نمود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي miRNA ها و شناسايي ژن هاي هدف آنها در گياه برنج و آناليز مقايسه هاي آنها با آرابيدوپسيس، ذرت و انگور تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي miRNA ها و شناسايي ژن هاي هدف آنها در گياه برنج و آناليز مقايسه هاي آنها با آرابيدوپسيس، ذرت و انگور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي miRNA ها و شناسايي ژن هاي هدف آنها در گياه برنج و آناليز مقايسه هاي آنها با آرابيدوپسيس، ذرت و انگور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي miRNA ها و شناسايي ژن هاي هدف آنها در گياه برنج و آناليز مقايسه هاي آنها با آرابيدوپسيس، ذرت و انگور تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
اMicroRNA ( miRNA) ها یکی از انواع RNA های کوچک درون زاد غیرکد کننده پروتئین می باشند که در تنظیم فرایندهای گوناگون سلولی نقش دارند. همچنین تحقیقات نشان داده که miRNA ها نقش مهمی در پاسخ به تنش های محیطی ایفا می کنند. شناسایی miRNA ها در گونه های مختلف در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق miRNA های گیاه برنج؛ به منظور بررسی خصوصیات ساختار ساقه- حلقه، توالی و ژن های هدف آنها با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین مقایسه های بین miRNA های برنج با آرابیدوپسیس، ذرت و انگور به منظور شناسایی miRNA های حفاظت شده و ژن های هدف آنها انجام شد. نتایج نشان داد که با وجود ساختار ثانویه مشابه، توالی ناحیه ساختار ساقه- حلقه بسیار متنوع بود، با این وجود توالی miRNA بالغ در میان گونه های مختلف مورد بررسی بسیار شبیه بود. همچنین فراوان ترین نوکلئوتید در انتهای 5 مولکول miRNA با طول 20، 21 و 22 اوراسیل و برای طول 24 آدنین بود. miRNA های حفاظت شده در میان چهار گونه مورد بررسی و همچنین یک miRNA های اختصاصی برنج و یک miRNA های اختصاصی تک لپه ها شناسایی شد. ژن های هدف برای تمامی miRNA ها شناسایی شدند که عمده ترین آنها فاکتورهای رونویسی بودند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثرات وقوع زمين لرزه و چگونگي مديريت بحران پس از آن در معماري شهر تهران (نمونه موردي: شهرتهران) تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثرات وقوع زمين لرزه و چگونگي مديريت بحران پس از آن در معماري شهر تهران (نمونه موردي: شهرتهران) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثرات وقوع زمين لرزه و چگونگي مديريت بحران پس از آن در معماري شهر تهران (نمونه موردي: شهرتهران) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثرات وقوع زمين لرزه و چگونگي مديريت بحران پس از آن در معماري شهر تهران (نمونه موردي: شهرتهران) تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
زمین لرزه در کشور ایران یکی از وحشتناک ترین بلایای طبیعی است که هر از چند گاهی جان بسیاری از مردم ایرانرا می گیرد و خسارات مالی شدیدی وارد می کند. ایران در کمربند لرزه خیز آلپ-هیمالیا قرار دارد و این موقعیتجغرافیایی ایران باعث شده است که در طول تاریخ ایرانیان همواره آسیب های شدیدی را در برابر این بلای طبیعیتجربه کنند.آنچه که زمین لرزه را به رویدادی کشنده تبدیل میکند، عدم ساخت صحیح ساختمان ها، عدم استحکامسازه ها و عدم رعایت قوانین مربوط به ساخت و ساز بوده است که باعث ریزش ساختمان ها، آوار، شکستگی لولههای گاز و آتش سوزی میشود. برای به حداقل رساندن خسارات مالی و جانی زلزله دانستن اطلاعات مختلف کمکفراوانی می کند. وقوع زلزله در شهر تهران میتواند بسیار خطرناک باشد، تراکم بیش از حد جمعیت در این شهر ووجود محله های فرسوده می تواند فاجعه بار باشد زیرا نیمی از سرمایه ها و مراکز اقتصاد کشور در این شهر مستقرهستند. در این مقاله به بررسی احتمال وقوع زمین لرزه در شهر تهران پرداخته و نیز چگونگی مدیریت بحران هایپس از زمین لرزه را بیان می کند. تا با استفاده از راهکارهای ارائه شده بتوان در کاهش اثرات مخرب آن نقش مهمیایفا کرده باشیم.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 15 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق فوايد ورزش در ديابتي ها تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق فوايد ورزش در ديابتي ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق فوايد ورزش در ديابتي ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق فوايد ورزش در ديابتي ها تحت pdf :

دیابت در واقع یک بیماری مزمن است که با عدم توانایی بدن در تولید مقدار کافی انسولین برای سوخت و ساز مناسب قند، چربی و پروتئین مشخص می شود. همان طور که می دانید افراد دیابتی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) وابسته به انسولین: بیماری آنها با تزریق مقدار مشخصی از انسولین، همراه با رعایت رژیم غذایی و برنامه ی ورزشی، قابل کنترل است.
ب) غیر وابسته به انسولین: دیابت آنها با رژیم غذایی، ورزش و گاهی مصرف برخی داروهای خوراکی کاهنده ی قند خون، تحت درمان قرار می گیرد.
بنابراین بیماران دیابتی (هم افراد وابسته به انسولین و هم افراد غیر وابسته به آن) می توانند از ورزش برای کنترل بیماری اشان سود زیادی ببرند. با این وجود باید حتماً دقت کرد که افراد دیابتی پیش از شروع برنامه های ورزشی، از لحاظ شرایط بالینی و پزشکی تحت معاینه و بررسی دقیق قرار بگیرند.
فواید ورزش در دیابت

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,