خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرهاي استفاده از سطوح مختلف روغن بازيافتي رستوران ها و سولفات مس بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه هاي گوشتي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرهاي استفاده از سطوح مختلف روغن بازيافتي رستوران ها و سولفات مس بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه هاي گوشتي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرهاي استفاده از سطوح مختلف روغن بازيافتي رستوران ها و سولفات مس بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه هاي گوشتي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرهاي استفاده از سطوح مختلف روغن بازيافتي رستوران ها و سولفات مس بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه هاي گوشتي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

آزمایشی برای ارزیابی اثرهای سطوح مختلف روغن بازیافتی رستوران ها و سولفات مس بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 216 قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 3× 2 با 6 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه جوجه ) ازسن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل 1) شاهد (جیره ی پایه ذرت وکنجاله ی سویا ) 2) جیره ی پایه حاوی 2 درصدروغن بازیافتی 3) جیره ی پایه حاوی 4 در صد روغن بازیافتی 4) جیره ی پایه حاوی 2 درصد روغن بازیافتی + 300 میلی گرم در هر کیلوگرم سولفاتمس 5) جیره ی پایه حاوی 4 درصد روغن بازیافتی + 300 میلی گرم در هر کیلوگرم سولفات مس 6) جیره گروه شاهد + 300 میلی گرم در هر کیلوگرمسولفات مس بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف روغن بازیافتی و سولفات مس در صفات لاشه بجز چ ربی بطنی ( 05 / P<0 ) دربقیه صفات معنی دار نبود. کمترین درصد چربی بطنی ( 70 / 2) در گروه تغذیه ی شده با جیره ی شاهد + 300 میلی گرم در هر کیلوگرم سولفات مسبدست آمد. استفاده از سطوح مختلف روغن بازیافتی با و بدون سولفات مس در پایان دوره ی آزمایشی تاثیر معنی داری بر عملکرد نداشتند. نتیجه گیری شدکه در جوجه های گوشتی استفاده تا 4 درصد از روغن بازیافتی به همراه 300 میلی گرم در کیلوگرم سولفات مس بدون داشتن اثرات سوء بر عملکرد وصفات لاش هی آنها امکان پذیر است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي دوره هاي ترسالي و خشکسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب حوضه مشهد تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي دوره هاي ترسالي و خشکسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب حوضه مشهد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي دوره هاي ترسالي و خشکسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب حوضه مشهد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي دوره هاي ترسالي و خشکسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب حوضه مشهد تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

در این مقاله با بررسی تغییرات روند بارندگی، تعیین دبی سیلاب به روشهای دیکن، کریگر و فولر، وضعیت سیلاب درحوضه مشخص گردید. با بررسی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی، تأثیرگذاری تغییرات بارندگی بر تغییرات منابع آب زیرزمینی منطقه با ایجاد ضریب همبستگی در تأخیرهای زمانی 0، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 ماهه برای سالهای 1385-1381 طی 4 سال تعیین شده است. نتایج نشان میدهد که بین وقوع ریزشهای جوی و تغییرات سطح آبهای زیرزمینی منطقه ارتباط معنیداری وجود دارد و این موضوع در مورد ایستگاه مشهد بدین صورت است که اثر ریزشهای جوی بر سطح آب سفرههای زیرزمینی با تأخیر5-4ماهه صورت میگیرد. همچنین ملاحظه شد، روند کلی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی منطقه نزولی میباشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي کفايت ايستگاه هاي باران سنجي و شعاع موثر هر ايستگاه (مطالعه موردي حوضه مياني استان آذربايجان غربي) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي کفايت ايستگاه هاي باران سنجي و شعاع موثر هر ايستگاه (مطالعه موردي حوضه مياني استان آذربايجان غربي) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي کفايت ايستگاه هاي باران سنجي و شعاع موثر هر ايستگاه (مطالعه موردي حوضه مياني استان آذربايجان غربي) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي کفايت ايستگاه هاي باران سنجي و شعاع موثر هر ايستگاه (مطالعه موردي حوضه مياني استان آذربايجان غربي) تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: 9

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در تجزیه و تحلیل بارش، تخمین بارش در نقاط فاقد ایستگاه های باران سنجی به ویژه ارتفاعات می باشد.به طوری که مقادیر تخمینی ممکن است نتایج بسیار نامعقولی داشته و خطای بسیار زیادی در محاسبات و نتایج پروژه ایجاد نماید. در این تحقیق برای بررسی اینکه ایستگاه های منتخب چه سطحی از منطقه مورد مطالعه را می پوشاند و هر ایستگاه چه مساحتی را پوشش می دهد و شعاع تاثیر هر ایستگاه چقدر است از روشهای آماری مختلفی نظیر تحلیل همبستگی استفاده شده است. شبکه جامعایستگاه های هواشناسی سازمان هواشناسی و سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان غربی در مجموع دارای 294 ایستگاه اعم از سینوپتیک، کلیماتولوژی ، بارانسنجی معمولی، بارانسنجی ذخیره ای و تبخیر سنجی است که جهت بررسی های دراز مدت فقط 54 ایستگاه باران سنجی برقرار بوده و آمار کافی دارد. در این تحقیق تنها ایستگاه های حوزه میانیاستان آذربایجان غربی مشتمل بر 16 ایستگاه شرکت داده شده اند. بررسیها نشان داده است که هرچه قدر از یک ایستگاه فاصله می گیریم،ضریب همبستگی بارش ایستگاه های دور دست تر کمتر می گردد. برای تعیین چگونگی پراکنش و بررسی تحلیل همبستگی ابتدا نواقصبارش ماهانه ایستگاه ها به نسبت بارش دراز مدت ماهانه به سالانه در دوره 25 ساله تکمیل و به عنون یک سری تنظیم گردید، سپس ماتریس همبستگی ضرایب همبستگی بارش ماهانه تنظیم همبستگی هر سری 103 بار تکرار گردید و در نهایت 103*103 بار ضرب همبستگی انجام شد و در مرحله دوم فاصله هر ایستگاه نسبت به هم تعیین گردید. x,y هر ایستگاه در سیستم تصویر UTMتعیین گردیده بود لذا ماتریس فاصله ایستگاه ها نسبت به همدیگر تهیه شد. از روی معنی داری داده ها نسبت به هم و بر اساس ضریب پیرسون و معنی داری انها شعاع تاثیر مناسب هر ایستگاه در کدهای ارتفاعی گوناگون بدست خواهد آمد. از نقشه ها معلوم می گردد مناطق شمال استان پراکندگی خوبی ندارند. منطقه مرکزی از تراکم بسیار بالایی برخوردار است و هرچه از شهرستان ارومیه دورتر میشویم =راکنش کمتر می گردد تا جاییکه در منطقه تکاب منطقه خالی از ایستگاه می باشد. یک مشکل بسیار اساسی در این استان عدم پوشش ایستگاه های بارانسنجی در ارتفاعات غربی می باشد که کلا این مناطق خالی از ایستگاه می باشد که این امر مهم اکثر تحلیل های بارندگی در استان را تحت تاثیر قرار داده ونتایج اصلا رضایت بخش نمی باشد. همچنین برایند این بررسی امکان تهیه نقشه ای از استان با لحاظ نمودنمکان های پیشنهادی هر ایستگاه و مقایسه آن با نقشه فعلی خواهد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحقيق ميداني جهت ارائه روشي به منظور اندازه گيري سطح موفقيت سياست هاي مديريت بازاريابي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحقيق ميداني جهت ارائه روشي به منظور اندازه گيري سطح موفقيت سياست هاي مديريت بازاريابي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحقيق ميداني جهت ارائه روشي به منظور اندازه گيري سطح موفقيت سياست هاي مديريت بازاريابي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحقيق ميداني جهت ارائه روشي به منظور اندازه گيري سطح موفقيت سياست هاي مديريت بازاريابي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: 9

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتری در بحث مدیریت بازاریابی امروزه مورد توجه شرکت های گوناگون جهت جلب و حفظ مشتری های سودآور قرار گرفته است. اندازه گیری میزان موفقیت تکنیک ها و سیاست های مورد استفاده نقش مهمی در پیاده سازی و بهبود آن ها دارد. در این مقاله، ابتدا مدل ارائه شده در یک مقاله جهت اندازه گیری میزان موفقیت روش های مدیریت بازاریابی معرفی شده و مولفه های آن ارائه می گردند. سپس ضمن انجام یک تحقیق میدانی در یک شرکت فعال داخلی، روشی عملی جهت اجرای این مدل و در نتیجه اندازه گیری میزان موفقیت تکنیک ها ارائه می گردد. در این روش، دو دسته پرسشنامه که نظرات دو گروه «مشتریان» و «فروشندگان» را منعکس می سازد مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصله ضمن تایید مدل ارائه شده در مقاله، بر قابلیت اجرای روش ارائه شده در این مقاله صحه می گذارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راهکاري دفاعي در برابر حملات سيل آساي منع سرويس در SIP مبتني بر الگوريتم PSO تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راهکاري دفاعي در برابر حملات سيل آساي منع سرويس در SIP مبتني بر الگوريتم PSO تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راهکاري دفاعي در برابر حملات سيل آساي منع سرويس در SIP مبتني بر الگوريتم PSO تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راهکاري دفاعي در برابر حملات سيل آساي منع سرويس در SIP مبتني بر الگوريتم PSO تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 6
چکیده:
پروتکل SIP یکی از کلیدی ترین پروتکل های سیگنالینگ است که در معماری لایه ای تلفن اینترنتی و شبکه های نسل جدید مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه عبور بسته ها از بستر باز اینترنت همواره مورد هدف تهدیدات امنیتی بوده است، ارائه و بکارگیری راهکارهای مناسب امنیتی برای SIP یکی از ضروریات محسوب می شود. با در نظر داشتن ماهیت بلادرنگ کاربردهای صوت و تصویر، در تحلیل حملات SIP ، حمله منع سرویس یکی از مهمترین حملات محسوب می گردد.در سرور پراکسی از یک صف برای پاسخگویی به درخواست ها استفاده میشود که ما در این مقاله از این صف به منظور جدانمودن ترافیکهای مخرب از ترافیک های مجاز بهره گرفته سپس با بکارگیری الگوریتم PSO به منظور بهینه سازی صف ها، به طور پویا به مقابله با حمله سیل آسای منع سرویس پرداخته ایم. بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات در بهینه سازی صف ها، منجر به ارائه یک راهبرد دفاعی پویا میشود که به طور مداوم با اندازه گیری شدت حملات، بر عملکرد سیستم نظارت مینماید. علاوه بر این راهکار دفاعی ارائه شده تلاش میکند بطور مستقیم با تنظیم پارامترهایی، سیستم را به بهترین موقعیت دفاعی وارد سازد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي و تحليل حلزوني سه بعدي بدون پره براي توربين گازي شعاعي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي و تحليل حلزوني سه بعدي بدون پره براي توربين گازي شعاعي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي و تحليل حلزوني سه بعدي بدون پره براي توربين گازي شعاعي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي و تحليل حلزوني سه بعدي بدون پره براي توربين گازي شعاعي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این مقاله، ابتدا روش طراحی بیبعد برای حلزونی بدون پره در توربین گازی شعاعی شرح داده میشود. این روش براساس جهت جریان و مقدار عدد ماخ مطلق در ورودی روتور پایه ریزی شده است. در این روش، جریان سیال به صورت تراکم پذیر، لزج و یک بعدی فرض میشود، به طوری که بر مشخصات تجربی اتلاف مومنتم زاویهای، اتلاف انرژی و انحراف جریان چرخشی از یک ورتکس تکیه میکند. در مرحله بعد، نقاط حلزونی بوسیله کد برنامهنویسی تولید شده و در نرم افزار گمبیت ایجاد هندسه و تولید شبکه باسازمان انجام میپذیرد. سپس با استفاده از نرم افزار فلوئنت جریان درون حلزونی تحلیل میگردد. در این تحلیل، صحت روش طراحی بیبعد و یکنواختی جریان در خروجی حلزونی از نظر سرعت و زاویه جریان مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها از مقایسه نتایج حاصل از حل عددی با مقادیر اولیه درنظر گرفته شده برای طراحی حلزونی، صحت عملکرد این روش تایید میگردد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ماندگاري برش هاي خربزه پوشش داده شده با پروتئين آب پنير در شرايط سرد تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ماندگاري برش هاي خربزه پوشش داده شده با پروتئين آب پنير در شرايط سرد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ماندگاري برش هاي خربزه پوشش داده شده با پروتئين آب پنير در شرايط سرد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ماندگاري برش هاي خربزه پوشش داده شده با پروتئين آب پنير در شرايط سرد تحت pdf :

دانلود مقاله ماندگاري برش هاي خربزه پوشش داده شده با پروتئين آب پنير در شرايط سرد تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه 53 تا 62 منتشر شده است.
نام: ماندگاری برش های خربزه پوشش داده شده با پروتئین آب پنیر در شرایط سرد
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برش های خربزه
مقاله پوشش دار كردن
مقاله کنسانتره آب پنیر
مقاله ماندگاری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در این تحقیق پوشش های خوراکی تهیه شده از کنستانتره پروتئین آب پنیر و گلیسرول برای حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری برش های خربزه در دمای5C° مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: پوشش ها حاوی مقادیر مختلف (5، 5/7 و 10 گرم) کنسانتره پروتئین آب پنیر بودند. تیماری شامل محلول 1% کلرید کلسیم که به طور مرسوم در تولید برش های میوه به کار می روند، جهت مقایسه در نظر گرفته شد. برش های خربزه بدون هیچ گونه پوششی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. انبارمانی از نظر كاهش وزن، تغییرات رنگ(
L*،a* ، b* و a/b)، سختی گوشت، اسیدیته قابل تیتر، مقدار ماده جامد محلول و ویژگی های حسی مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها : استفاده از پوشش، باعث کاهش از دست رفتن وزن برش های خربزه پوشش دار در مقایسه با میوه های بدون پوشش (شاهد) و تیمار کلریدکلسیم شد. تفاوت معنی داری در مقدار ماده جامد محلول و اسیدیته قابل تیتر، بین برش های شاهد و پوشش دار، بعد از 4 هفته در دمای 4±10C مشاهده نشد. سفتی میوه های پوشش دار همراه با تیمار کلرید کلسیم در مقایسه با گروه شاهد، افزایش معنی داری نشان داد. این تفاوت بین نمونه های پوشش دار و تیمار کلرید کلسیم، معنی دار نبود (P>0.05) شاخص های L* و a* در برش های خربزه پوشش داده شده نسبت به برش های بدون پوشش، بیشتر و شاخص های b*و *a/b کمتر بود.
گروه ارزیاب، به نمونه های پوشش داده شده با پروتئین آب پنیر امتیازهای بالاتری دادند. با آنكه در پایان زمان انبارداری، اختلاف در مقادیر پروتئین آب پنیر پوشش، باعث تفاوت معنی داری نشد (P>0.05) میوه های پوشش داده شده از نظر طعم، رنگ و پذیرش کلی، بهترین امتیاز را کسب كردند. درخشندگی و شفافیت نمونه های پوشش داده شده با پروتئین آب پنیر نسبت به گروه شاهد و تیمار کلرید کلسیم، کاهش معنی داری داشت. در پوشش های حاصل از پروتئین آب پنیر، افزایش میزان پروتئین منجر به افزایش ویژگی های فیزیکی مانند ضریب ارتجاعی (EM)، نیروی کشسانی (TS) و درصد درازشدگی (EL) شد.
نتیجه گیری: استفاده از پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر می تواند به عنوان یک روش موثر و رهیافت جدید برای نگهداری برش های میوه ها در دمای سرد محسوب شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير پارامترهاي ريخته گري کوبشي برريزساختار يک قطعه آلومينيومي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير پارامترهاي ريخته گري کوبشي برريزساختار يک قطعه آلومينيومي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير پارامترهاي ريخته گري کوبشي برريزساختار يک قطعه آلومينيومي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير پارامترهاي ريخته گري کوبشي برريزساختار يک قطعه آلومينيومي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای بارریزی، دمای قالب و اعمال فشار بر ریز ساختار یک قطعه ریختگی با شکلی مشابه پیستون از جنس آلیاژLM13 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساختار نمونه هایریخته گری کوبشی بسیار یکنواخت تر و با تخلخل کمتر از نمونه های ثقلی میباشد. میزان فواصل بین بازوهای دندریتی و نسبت طول به عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک در نمونه های ریخته گری کوبشیبه ترتیب حدود 30 % و 43 % کمتر از نمونه های ریخته گری ثقلی است. در نمونه های ریخته گریکوبشی با افزایش دمای بارریزی از 630 درجه به 830درجه فاصله متوسط بین بازوهای دندریتی از حدود 14میکرون به 22 میکرون و متوسط نسبت طول به عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک از حدود 1/3 به حدود 1/85افزایش می یابد. همچنین با افزایش دمای قالب از150درجه تا 300درجه سانتیگراد فواصل بین بازوهای دندریتی و نسبت طول به عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک افزایش می یابد که شدت این افزایش برای نمونه های ثقلی بیشتر است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بازيابي خواص PET با استفاده از توسعه دهنده ي زنجير با تکنيک اکستروژن واکنشي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازيابي خواص PET با استفاده از توسعه دهنده ي زنجير با تکنيک اکستروژن واکنشي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بازيابي خواص PET با استفاده از توسعه دهنده ي زنجير با تکنيک اکستروژن واکنشي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بازيابي خواص PET با استفاده از توسعه دهنده ي زنجير با تکنيک اکستروژن واکنشي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
پلی اتیلن ترفتالات) PET ( حین فرایند اکستروژن متحمل تخریب حرارتی می شود که باعث شکست زنجیبر پلیمر شده و در نتیجه وزن مولکولی و ویسکوزیته ذاتی آن کاهش می یابد. فرایند اکستروژن واکنشی با اسبتفاده ازعامل توسعه دهنده ی زنجبر، پیرومیلیتیک دی انیدریبد) PMDA ( در فرایند بطری به بطری PET انجام شد که طی آن اثرغلظت توسعه دهنده ی زنجیر با تغییر تا 12 درصد وزنی واثرزمان اقامت بررسی شدنتایج نشان داد که بیشترین مقدار ویسکوزیته ذاتی و کمترین میزان گروه کربوکسیل و هم چنین حداقل مقدار شاخص جریان مذاب در 2درصد وزنیاز PMDA حاصل شده است. بهینه زمان اقامت متناظربابهینه غلظت PMDA معادل 92 دقیقه تعیین شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهرگيري از خواص ضدخوردگي نانوپوشش کامپوزيتي پلي آنيلين و نانوذرات سيلسيم دي اکسيد درمبدل حرارتي پوسته – لوله تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهرگيري از خواص ضدخوردگي نانوپوشش کامپوزيتي پلي آنيلين و نانوذرات سيلسيم دي اکسيد درمبدل حرارتي پوسته – لوله تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهرگيري از خواص ضدخوردگي نانوپوشش کامپوزيتي پلي آنيلين و نانوذرات سيلسيم دي اکسيد درمبدل حرارتي پوسته – لوله تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهرگيري از خواص ضدخوردگي نانوپوشش کامپوزيتي پلي آنيلين و نانوذرات سيلسيم دي اکسيد درمبدل حرارتي پوسته – لوله تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

امروزه شناخت و مطالعه ی پدیده خوردگی درصنعت امری اجتناب ناپذیر است زیرا خسارت ها و زیان ناشی از آن موضوعی نیست که قادر باشیم به سادگی از آن چشم پوشی نماییم و اهمیت این مساله تا به حدی است که اکثر کشورهای جهان بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را به آن اختصاص داده اند و درمیان روشهای پیشگیری و به تعویق انداختن خوردگی استفاده از پوشش ها یکی از روشهای موثر قلمداد می گردد و با توجه به پیشرفت های سالهای اخیر درزمینه نانو استفاده از نانوپوشش ها درآینده جایگاهی خاصی را از ان خود خواهند نمود لذا هدف اصلی این مقاله معرفی یک نانوپوشش کامپوزیتی جدید بهنام NCIC می باشدکه بصورت یک پوشش داخلی درمبدلهای حرارتی نوع پوسته لوله ، زمانی که سیال درون پوسته آب باشد قابل استفاده است که علاوه برخاصیت عایق حرارتی بودن خوددارای خصوصیت ضد خورندگی نیز می باشد و تلفیق این دوخاصیت همزمان درمبدلهای حرارتی پوسته – لوله سبب بالا بردن راندمان انتقال حرارت جلوگیری از خوردگی ودرنتیجه به تعویق افتادن سرویس تعمیرات دوره ای مبدل و کاهش هزینه می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,