خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه رازيانه (Foeniculum vulgare) تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه رازيانه (Foeniculum vulgare) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه رازيانه (Foeniculum vulgare) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه رازيانه (Foeniculum vulgare) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
تعداد صفحات: 5
چکیده:
در این پژوهش، بر هم کنش کلریدسدیم و سالیسیلیک اسیدSA(بر پارامترهای رشد )وزن تر و طول اندام هوایی( و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برگها )کلروفیل،(a+b) و b ،aکارتنوئیدها( گیاه دارویی رازیانهFoeniculum vulgareدر شرایط گلخانه ای، به صورت تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان در معرض غلظت های مختلف کلریدسدیم0و50و100 و 140 میلی مولار( و سالیسیلیک اسید ) 0و0/5و1 میلی مولار( قرار گرفتند. در گیاهانی که تنها در معرض کلریدسدیم قرار داشتند، در مقایسه با گیاهان شاهد با افزایش غلظت کلریدسدیم، پارامترهای رشد، مقدار رنگیزه هایفتوسنتزی کاهش یافت. کاربردSAخصوصا در غلظت0/5میلی مولار( شرایط رشد گیاه رازیانه را بهبود بخشید و باعث افزایش پارامترهای رشد و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی شد. این نتایج نشان می دهد که اسپری سالیسیلیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان سبب افزایش بردباری به تنش شوری و کاهش اثرهای مضر کلریدسدیم در گیاه رازیانه شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي پارامترهاي فرآيند تراشکاري بر کيفيت سطح فولاد زنگ نزن و مقاوم به حرارت AISI 316 به وسيله شبکه عصبي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي پارامترهاي فرآيند تراشکاري بر کيفيت سطح فولاد زنگ نزن و مقاوم به حرارت AISI 316 به وسيله شبکه عصبي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي پارامترهاي فرآيند تراشکاري بر کيفيت سطح فولاد زنگ نزن و مقاوم به حرارت AISI 316 به وسيله شبکه عصبي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي پارامترهاي فرآيند تراشکاري بر کيفيت سطح فولاد زنگ نزن و مقاوم به حرارت AISI 316 به وسيله شبکه عصبي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
تعداد صفحات: 4
چکیده:
در این مقاله از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی صافی سطح ((Ra در فرایند تراشکاری فولاد زنگ نزن و مقاوم به حرارت AISI 316 استفاده شده است . در این مدل پارامتر های برش، متغیرهای ورودی و صافی سطح خروجی این شبکه می باشد. پارامترهای ورودی شامل سرعت برشی، نرخ پیشروی و عمق برش می باشد. 27 آزمایش جداگانه طبق روش تاگوچی انجام شده که هرآزمایش مجموعه ای متفاوت از پارامترهای برش را شامل می شود و زبری سطح هر تست اندازه گیری شده است .از این 27 تست برای آموزش شبکه عصبی استفاده شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش الگوي شهرسازي سنتي در پايداري شهرسازي مدرن (مطالعه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش الگوي شهرسازي سنتي در پايداري شهرسازي مدرن (مطالعه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش الگوي شهرسازي سنتي در پايداري شهرسازي مدرن (مطالعه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش الگوي شهرسازي سنتي در پايداري شهرسازي مدرن (مطالعه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
تعداد صفحات: 12
چکیده:
بررسی صورت گرفته طی چند دهه اخیر مشخص می سازد که رشد بی رویه شهرها موجب چالش های بین شهرسازی سنتی و مدرن شده است. مدرنیته در چشم انداز بیش مدرن (سنت) به عنوان یکی از بحرانهای نا پایداری مطرح شده است. استفده از روش های برنامه ریزی صحیح در نظام معماری و شهرسازی برای رشد و توسعه شهرها در آینده، استقرار نا به جای عملکردها در شهر و ساختار آن، گسست سازمان فضایی شهر، عدم انطباق و سازگاری با اقلیم و ه ویت شهری، افزایش حمل و نقل و مقرون به صرفه نبودن تأسیسات و تجهیزات شهری از چالش هایی می باشد که شهر را به سوی ناپایداری سوق می دهد. در حالی که بررسی نظام شهرسازی گذشته و سنتی نشان می دهد، که نه تنها در مغایرت با اصول و معیارهای پایداری نبوده بلکه در پیوندی ک امل با آن نیز عمل کرده است. اصفهان به عنوان یک کلانشهر دارای هویتی تارخی و شناخته شده است و حیطه ی قابل توجهی برای در زمینه ی تطابق معماری و شهرسازی سنتی و مدرن به شمار می آید. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی و ت أثیر ا لگوهای شهرسازی سنتی در رسیدن به فضای شهری پایدار در شهرسازی مدرن و ت سابق آن با الگوهای شهرسازی ایرانی- اسلامی با مورد نمونه شهر اصفهان است. روش تحقیق این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی، کیفی، میدانی پیمایشی و تاریخی می باشد. در نهایت، نتیجه گرفته شده است که شهرسازی سنتی و مدرن نه تنها به عنوان دو الگوی متضاد، بلکه مکمل در توسعه ی پایدار شهر می باشند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حذف کادميوم از آب و پساب کشاورزي با استفاده از پوسته شلتوک تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حذف کادميوم از آب و پساب کشاورزي با استفاده از پوسته شلتوک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حذف کادميوم از آب و پساب کشاورزي با استفاده از پوسته شلتوک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حذف کادميوم از آب و پساب کشاورزي با استفاده از پوسته شلتوک تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در این تحقیق ابتدا اهمیت حذف فلز کادمیوم از آب و پساب کشاورزی ، بیان گردیده ، سپس ، با مروری بر مطالعات انجام شده ، پوسته شلتوک به عنوان یک جاذب معرفی و با بررسی پارامترهای دخیل در ظرفیت جذب کادمیوم ، ضرورت انجام مطالعات بنیادین در کشور جهت بررسی پتانسیل پوسته و ذغال پوسته شلتوک در حذف کادمیوم از آب وزه أب ارائه می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الگوهاي نوين درونگرايي در دستيابي به مسکن پايدار تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الگوهاي نوين درونگرايي در دستيابي به مسکن پايدار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله الگوهاي نوين درونگرايي در دستيابي به مسکن پايدار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الگوهاي نوين درونگرايي در دستيابي به مسکن پايدار تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
ساختار مرکزگرایی در نظام فضایی خانه ایرانی، به مرکز وضعیتی مهمتر و زیبایی متعالی تر از بخش های دیگر اعطا کرده و آن را از امور عادی خارج گردانده؛ ویژگی وجودی خاصی بدان بخشیده است. حیاط مرکزی در عین حال که کمترین ارتباط را با محیط خارج دارد؛ از آن جا که سقف آن به آسمان گشوده است، در حکم دری به عا لم کبیر می نماید. لذا ساختار حیاط تنها به کالبد آن محدود نمی شود بلکاه اعتقادات و تفکرات سازندگان در آن پیاده شده که منجر به معانی خاص ورای صورت ظاهری آن گردیده است . منظری که این مقاله به آن پرداخته، بیان تازه ای است از آنچه همگان بر آن آگاهند؛ اما با طرح نگاهی تازه و از زاویه ای دیگر. نوشتار حاضر با تکیه بر مفهوم درونگرایی، به بررسی مجدد موضوع در راستای انطباق با رویکردهای نوین در طراحی پایدار می پردازد و سعی دارد با بررسی آن دسته از آثار شاخص معماری معاصر که توانسته اند اینابراصل معماری ایران را پاس داشته؛ نوگرایی و تحولات امروز ایران را با هویت اصیل مسکن ایرانی همراه و هماهنگ کنند؛ به جستجوی راهبردهایی بپردازد که ما را در بازتولید هویت گم شده مسکن معاصر از سویی و طراحی پایدار از سوی دیگر یاری رساند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله The roll of pedestrianدرorientation in designing residential complexes and the health of residents تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله The roll of pedestrianدرorientation in designing residential complexes and the health of residents تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله The roll of pedestrianدرorientation in designing residential complexes and the health of residents تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله The roll of pedestrianدرorientation in designing residential complexes and the health of residents تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر
تعداد صفحات: 1
چکیده:

Along with the onset of the Industrial Revolution, invention of automobiles and city expansions, the priority for pedestrian and pedestrian-oriented spaces in cities and urban spaces gradually faded away and general quality of city’s public areas, open urban spaces and sidewalks reduced. These areas in which were the context and the source of contact, played a pivotal role in the promotion of contacts, communications and social interactions between citizens. In this regard, ignoring the human scale and pedestrian needs are the challenges we face, so that shortage and lack of quality in sidewalks weakens the presence and social interactions of the citizens. So, there is a necessity for recognizing the influential factors on the quality of these spaces for responding to citizens’ needs in order for enhancing the presence of citizens and their social interactions. Home and neighborhood is like the origin of the world. According to the rule of phenomena’s interactions, we can claim that the phenomena of residents’ health and the quality of open and closed spaces between residential complexes are connected with each other. In the current research, we reviewed the role of pedestrian-orientation in designing residential complexes and residents’ health and the effect of environmental form on pedestrian-orientation and the importance of this matter


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود طراحي قانون کنترل ردياب فيدبک خروجي براي جسم پرنده بر اساس سيستم هاي فازي چندجمله اي در حوزه زمان گسسته تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحي قانون کنترل ردياب فيدبک خروجي براي جسم پرنده بر اساس سيستم هاي فازي چندجمله اي در حوزه زمان گسسته تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود طراحي قانون کنترل ردياب فيدبک خروجي براي جسم پرنده بر اساس سيستم هاي فازي چندجمله اي در حوزه زمان گسسته تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحي قانون کنترل ردياب فيدبک خروجي براي جسم پرنده بر اساس سيستم هاي فازي چندجمله اي در حوزه زمان گسسته تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در این مقاله قانون کنترل ردیابی فیدبک خروجی برای سیستم های فازی چندجمله ای در حوزه زمان گسسته بیان شده است. با استفاده از قانون مذکور، طراحی کنترلگر ردیاب فیدبک خروجی برای کانال طولی جسم پرنده در حوزه زمان گسسته، بر اساس مدل فازی چندجمله ای با استفاده از تئوری مجموع مربعات انجام می شود. در این راستا مدل غیرخطی جسم پرنده با استفاده از منطق فازی به یک مدل چندجمله ای فازی تبدیل شده و بر اساس آن کنترل کننده فازی چندجمله ای جهت ردیابی مدل مرجع، در حوزه زمان گسسته طراحی می شود. در این روش، کنترلگر طراحی شده، پایداری سیستم را بر اساس نظریه پایداری لیاپانوف در بازه تغییرات سرعت تضمین می کند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از روش فراکتال جهت بررسي اثر مقياس طولي بر ضريب انتشارپذيري عناصر ناپايدار در خاک تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از روش فراکتال جهت بررسي اثر مقياس طولي بر ضريب انتشارپذيري عناصر ناپايدار در خاک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از روش فراکتال جهت بررسي اثر مقياس طولي بر ضريب انتشارپذيري عناصر ناپايدار در خاک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از روش فراکتال جهت بررسي اثر مقياس طولي بر ضريب انتشارپذيري عناصر ناپايدار در خاک تحت pdf :

چکیده:
یکی از خصوصیات مهم در مدلسازی حرکت املاح در خاک تعیین دقیق مقدار انتشار هیدرودینامیکی املاح در خـاک مـی باشد.این پارامتر از دو قسمت پخشیدگی مولکولی و انتشار مکانیکی تشکیل شده است.در انتقال املاح در شرایط جریان اشـباع مکانیسم انتشار مکانیکی اهمیت بسزایی را دارا می باشد.علت اصلی فرآینـد انتشـار مکـانیکی تغییـرات میکروسـکوپی سـرعت جریان در منافذ خاک می باشد و به صورت ضریبی از سرعت جریان بیان می گردد.این ضریب درپژوهشـها بـه عنـوان ضـریب انتشار پذیری نامیده می شود.تحقیقات زیادی وابستگی این ضریب را به فاصله انتقال آلاینده نشان داده است. در این پـژوهش سعی شده است با استفاده از تئوری فراکتال ژئومتری روشی برای تعیین این ضریب ارائه گردد . در این مطالعـه رونـد افـزایش ضریب انتشار پذیری نسبت به طول نمونه در کل ستون آزمایش مشاهده گردید که تابع افزایشی آن با توجه به نظریه فراکتال ژئو متری از نوع توانی بوده است. تئوری فراکتال ژئومتری بر اساس تفاوت بین مسیر مستقیم حرکت جریـان و مسـیر واقعـی جریان وفرضیات مندلبروت استوار می باشد.براین اساس نسبت مسیر واقعی جریان به مسیر مستقیم جریان از نوعی تابع توانی پیروی می نماید، و که ضریب انتشار پذیری را در خاک می توان با توجه به این پدیـده دسـت آورد در تحقیـق حاضـر انتشـار پذیری در طول نمونه از رابطه (cm) 0284 L(cm)0.74 پیروی نمود، که در این رابطه (cm) عبارتند از ضریب انتشارپذیری
طولی و L(cm) مقیاس طولی نمونه می باشد.
کلمات کلیدی: انتشار پذیری، انتقال املاح ، ستون عمودی، تئوری فراکتال ژئومتری

مقدمه:

1

Archvie of SID

انتشارپذیری1 یک پارامتر قابل اندازه گیری محیط متخلخل می باشد که در معادله جابجایی ـ انتشار2 به کار رفته است. گاهی این کمیت برای کل محیط متخلخل ثابت در نظر گرفته می شود. ولی در طول سه دهه اخیر مطالعات فراوانی که صورت گرفته نشان داده است که تعیین یک مقدار ثابت برای انتشارپذیری همیشه کافی نبوده، بلکه انتشارپذیری به »فاصله انتقال«3 و یا طول آبخوان بستگی دارد (ویرنگا، .(2004دانستن نحوه حرکت املاح در خاک جهت شناسایی و جلوگیری از منابع آلوده کننده آبهای زیرزمینی امری ضروری است در این زمینه مدلهای زیادی برای بررسی حرکت املاح در خاک ارائه شده است .این مدلها به خوبی قادر به شبیه سازی حرکت املاح در خاکهای همگن می باشند ولی در شرایط مزرعه ای از دقت زیادی برخوردار نمی باشند .و علت اصلی این عدم تطابق ,تغییرات مکانی خصوصیات خاکها می باشد. یکی از مدلهای ارائه شده در خاکهای همگن مدل CDE یا معادله کلاکسیک جابجایی- انتشار در خاک می باشد. این مدل در شرایطی که خاک همگن بوده و جریان در محیط اشباع صورت گیرد و املاح با خاک واکنش انجام ندهند(املاح پایدار) به خوبی قادر به شبیه سازی جریان املاح در محیط متخلخل می باشد ولی در شرایط مزرعه ای کمتر همه موارد نام برده شده میسر می گردد. از این رو بررسی حرکت املاح در شرایطی که خاک ناهمگن بوده و املاح با خاک واکنش داده و جذب شوند با شرایط مزرعه تطابق مناسبی خواهد داشت.همچنین ,تعیین معادله CDE با در نظر گرفتن اثر مقیاس مسئله مهمی است که نتایج مدل CDE را به واقعیت نزدیکتر می سازد .یکی از فرضیات مطرح شده در رابطه با تاثیر فاکتور مقیاس بر ضریب انتشار پذیری در خاک ,فرضیه فراکتال می باشد .لذا هدف از این تحقیق, شبیه سازی حرکت املاح واکنش دهنده (ناپایدار) در خاک بوسیله مدل عددی توسعه یافته CDE و در نظر گرفتن اثر مقیاس با توجه به فرضیه فراکتال زئومتری برای معادله انتقال – انتشار می باشد.

دو مثال که توسط پیکنزُوگریساکِ (2003) ارائه شده است نحوه تأثیر فاکتور مقیاس برانتشار پذیری را روشن می سازد . آنها نشان دادند که مقدار ضریب انتشار پذیری طولی( (L برابر 035سانتیمتر است وقتی که طول ستون خاک برابر 30 سانتیمتر باشد. ووقتی که طول ستون خاک به 3 متر برسد مقدار آن به 3سانتیمتر می رسد, و وقتی نهایتا طول ستون خاک به 500 سانتیمتر می رسد مقدار آن به 9 سانتیمتر می رسد. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش طول ستون خاک ,مقدار انتشار پذیری طولی جهت تطابق داده ها با مقادیر بدست آمده از فرمول CDE باید افزایش یابد.لامندّوپودسرفْ((1978گرافی را انتشار دادند که در آن مقدار ضریب انتشار پذیری طولی را نسبت به طول جریان در

یک کاغذ لگاریتمی ترسیم نمودند.آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه L 01x بین آنها برقرار است.گلهارَ (2003) نیز همین آزمایش را با داده های بیشتری انجام داد و به همین نتیجه رسید.اوکیس و ادورتی (1977) با تزریق شعاعی9 و ضربانی10 در دو چاه، در آبخوان ماسه سنگی دریافتند که مقدار انتشارپذیری برای کل عمق نفوذی 2 تا 4 برابر مقدار آن در لایه های جدا11 بود.جینس و همکاران (1988) با درجه اطمینان %95، همبستگی مثبت و ضعیفی (0/37) بین عمق و

1 -Dispersivity 2 -Advection-Dispersion 3 -Travel Distance 4- Pickens 5 – Grisak 6- Lallemand 7- Peoudecerf 8- Gelhar 9 -Radial Injection 10 -Pulse Injection 11 Discrete Layers

2

Archvie of SID

انتشارپذیری در بالای عمق 3 متر با استفاده از برومید در شرایط آبیاری دائمی غرقابی به دست آوردند.کیس (به نقل از آیوتامونو، (1998 به افزایش ناچیزی در مقدار انتشارپذیری با عمق (تا 2متر)، با استفاده از ردیاب های نیترات و تریتیوم در آزمایش های مزرعه ای در حالت غیراشباع دست یافت.

تئوری مسئله:

الف- معادله کلی جابجایی املاح در جریان اشباع:

عمومی ترین شکل معادله ی یک بعدی جابجایی انتشار12 ، به صورت ساده و کاربردی زیر ارائه می شود:

(1)

:L طول منحنی وار مسیر جریان.

:V متوسط سرعت واقعی آب زیرزمینی.

ضریب انتشار هیدرودینامیکی درجهت طولی (در جهت جریان).

:C غلظت ماده محلول.

:T زمان انجام آزمایش.

dc v d 2c D c
dl dl 2 t

پیشگام بودن مؤلفه هایی از سرعت جریان مایعات در خاک سبب می شود که بخش پیشتاز با مایع موجود ترکیب شده و غلظت متفاوتی بخود بگیرد. البته میزان و شدت اختلاط بستگی به عواملی از قبیل میانگین سرعت، توزیع خلل و فرج، میزان رطوبت خاک، شیب غلظت املاح و; داشته و در صورتی که سرعت جریان قابل توجه باشد، تأثیر نسبی انتشار مکانیکی بیش از پخشیدگی گردیده و می توان ازپخشیدگی صرف نظر نمود.از طرف دیگر در مواردی که محلول خاک در حال سکون باشد، انتشار مکانیکی نقشی ایفا نمی کند.در اشتقاق معادلات پخشیدگی املاح از ضریب دیگری((Dm استفاده می شود که با میانگین سرعت جریان v، رابطه ی خطی زیر را دارد:

(2) Dm .v

که یک ضریب تجربی موسوم به انتشارپذیری13 می باشد.

بعلت تشابه تأثیر بین بخشیدگی و انتشار مکانیکی بهتر است این دو فرآیند را جمع پذیر تلقی کرده و ضریب Ds و Dm را در یک ضریب پخشیدگی و انتشار D که تابعی از رطوبت خاک و میانگین سرعت Vاست ادغام شود. مجموع دو فرآیند پخشیدگی مولکولی و انتشار مکانیکی را، انتشار هیدرودینامیکی می گویند.

(3) D(,V ) Ds Dm (v)

12 -Advecion Dispersion

13 -Dispersivity
3


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله The performance of optimized verticalدرflow reed beds in ammonium and organic matter removal from wastewater تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله The performance of optimized verticalدرflow reed beds in ammonium and organic matter removal from wastewater تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله The performance of optimized verticalدرflow reed beds in ammonium and organic matter removal from wastewater تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله The performance of optimized verticalدرflow reed beds in ammonium and organic matter removal from wastewater تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

Nowadays one of the most important problems in the industry is wastewater treatment. Industrial wastewaters contain organic matter, heavy metals and many toxic materials causing serious environmental problem. In recent years reed beds and constructed wetlands have been used to treat domestic and industrial wastewaters. They are more costeffective than other wastewater treatment technologies. Furthermore, reed beds with vertical flow have proved good capability to nitrify ammonium compounds because of greater ability for oxygen transfer. The purpose of this paper is to investigate the performance of optimized vertical-flow reed beds in enhanced removal of ammonium and organic matter from industrial wastewater. By using vertical-flow reed beds with effluent recirculation in this study, the ammonium ( + 4 NH ) removal was 97.77%, the COD removal 90% and BOD5 removal 91.25%, concerning their influent concentration.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود طراحي کتابخانه با رويکرد صرفه جويي در مصرف انرژي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحي کتابخانه با رويکرد صرفه جويي در مصرف انرژي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود طراحي کتابخانه با رويکرد صرفه جويي در مصرف انرژي تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحي کتابخانه با رويکرد صرفه جويي در مصرف انرژي تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

محدودیت منابع انرژى و افزایش روز افزون مصرف آن از یکسو و مصرف بى رویه انرژى توسط جوامع محتلف از سوى دیگر، علاوه برآلودگى محیط زیست و هدر دادن سرمایه هاى ملى زندگى آینده انسان ها را با مخاطره مواجه ساخته است . تجربه نشان می دهدکه رشد اقتصادى و توسعه صنعتى کشورها بعنوان پیش شرط هاى اقتدار سیاسى، استقلال ملى و شکوفائى فرهنگى ، به عواملمختلف از جمله انرژى و استفاده بهینه از منابع انرژى نیازمند است. با توجه به نیاز و اهمیت موضوع در جهت تحقق زمینه ذکر گردیده، لازم در آینده فعالیت ها و تحقیقات با شتاب و گستردگی افزون تری دنبال گردد. لذا با توجه به این که بخش ساختمان کتابخانه ها یکی از بخش های اصلی مصرف کننده انرژی است و با عنایت به مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان های کتابخانه ای، مطالعه ای جهت طراحی به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان کتابخانه انجام پذیرفت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,