خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير آموزش ابرازوجود (ايفاي نقش و ارائه متن) بر بهداشت رواني، اضطراب اجتماعي، ابراز وجود و عملکرد تحصيلي دانش آموزان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير آموزش ابرازوجود (ايفاي نقش و ارائه متن) بر بهداشت رواني، اضطراب اجتماعي، ابراز وجود و عملکرد تحصيلي دانش آموزان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير آموزش ابرازوجود (ايفاي نقش و ارائه متن) بر بهداشت رواني، اضطراب اجتماعي، ابراز وجود و عملکرد تحصيلي دانش آموزان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير آموزش ابرازوجود (ايفاي نقش و ارائه متن) بر بهداشت رواني، اضطراب اجتماعي، ابراز وجود و عملکرد تحصيلي دانش آموزان تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد صفحات: 8

چکیده:

هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر دو روش آموز ابراز وجود ایفای نقش و ارائه متن بر بهداشت روانی، اضطراب اجتماعی ، ابراز وجود و عملکرد تحصیلی دانش اموزان بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسط استان آذربایجان شرقی تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 85-84 به تحصیل اشتغال داشتند. روش نمونه گیری چند مرحله ای می باشد که 90 نفر آزمودنی در سه گروه آزمایشی یک، دو و گواه قرار گرفتند. تجربه موقعیتهای آموزشی می تواند از طریق فرایندهای یادگیری مشاهده ای انجام شود. براین اساس می توان گفت روش آموزشی ابراز وجود خواه به روش ایفای نقش و خواه به روش ارائه متن از طریق اثر گذاری بر فرایند توجه ، یادسپاری، بازافرینی و انگیزشی موجب تغییرات شناختی در ذهن دانش آموزان شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي جامع ساختارهاي مختلف توريهاي براگ فيبري، کاربردهاي توريها و نقش آنها درجبراسازي پاشندگي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي جامع ساختارهاي مختلف توريهاي براگ فيبري، کاربردهاي توريها و نقش آنها درجبراسازي پاشندگي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي جامع ساختارهاي مختلف توريهاي براگ فيبري، کاربردهاي توريها و نقش آنها درجبراسازي پاشندگي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي جامع ساختارهاي مختلف توريهاي براگ فيبري، کاربردهاي توريها و نقش آنها درجبراسازي پاشندگي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: 8
چکیده:
فیبرهای نوری که از شیشه ساخته شدهاند، بعنوان محیطی مناسب برای انتقال دادهها با سرعت بالا و تلفات کم شناخته شدهاند. یکی از قطعات اپتیکی که از فیبر ساخته شده توری براگ و یا به اصطلاح فیبر براگ گریتینگ میباشند.گریتینگها بر اساس تغییرات ضریب شکست ساخته شدهاند. این خاصیت به این مفهوم است که ماده سیلیکا با داپند خاص، وقتی در معرض اشعه ماورای بنفش قرار میگیرد ضریب شکست آن متناسب با شدت نور تابیده شده تغییر خواهد کرد. در این مقاله به بررسی و مقایسهجامع ساختارهای مختلف گریتینگ میپردازیم. ابتدا توضیحی در مورد یکی از نحوههای ساخت گریتینگهای فیبری با استفاده ازتابش اشعه ماورای بنفش(side-written) داده میشود. سپس برای گرتینگ ساختارهای یکنواخت و چرپ تعریف میشودمعادله کوپلاژ را بدست میآوریم و روش حل این معادلات با استفاده از ماتریس انتقال را توضیح میدهیم، با استفاده از این معادلات به تحلیل هر کدام از ساختارها میپردازیم. تعریفی در مورد پاشندگی ارائه میدهیم و نقش جبران ساز پاشندگی هر کدام از ساختارها بیان میکنیم. و نمودارهای تاخیر و پاشندگی هرکدام از گریتینگ ها را بدست میآوریم. سپس به بحث در مورد انتخاب مقادیر بهینه برای طراحی گریتینگها میپردازیم. برای گریتینگ یکنواخت با استفاده از تابع انعکاس-طیف گریتینگ، فاز آن را بازسازی میکنیم و نمودار ضربه گریتینگ یکنواخت را بدست میآوریم. در نهایت با توجه به محاسبات و بحثهای انجام گرفته کاربرد هر کدام از گرتینگ ها را بیان میکنیم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحليل اگزرژي و انرژي دريک نيروگاه هسته اي PWR با ظرفيت 1000 MW مشابه نيروگاه هسته اي بوشهر تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحليل اگزرژي و انرژي دريک نيروگاه هسته اي PWR با ظرفيت 1000 MW مشابه نيروگاه هسته اي بوشهر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحليل اگزرژي و انرژي دريک نيروگاه هسته اي PWR با ظرفيت 1000 MW مشابه نيروگاه هسته اي بوشهر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحليل اگزرژي و انرژي دريک نيروگاه هسته اي PWR با ظرفيت 1000 MW مشابه نيروگاه هسته اي بوشهر تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: 13

چکیده:

یک نیرو گاه هسته ای با راکتورآب سبک تحت فشار PWR) ( با ظرفی ت نامی 1000 MW مورد تحلیل اگزرژی قرار گرفته است و میزان بازگشت ناپذیریها وافت اگزرژی در تـک تـک اجزاء سیکل محاسبه و در صـد اتلافـات اگـزرژی در اجـزاء مختلف سیکل نسبت به افت اگـزرژی کـل محاسـبه گردیـده است . همچنین نسبت این اتلافات بـه کـل اگـزرژی ورودی سنجیده شده است . در این تحلیل نشان داده شـده اسـت کـه بیشترین موارد بازگشت ناپذیری به ترتیب در راکتور ، توربین ها ، مولد بخاروگرمکن ها بوقـوع مـی پیونـدد . در پایـان راه کارهایی به منظور افزایش ران دمان اینگونه نیروگاه های هسـته ای ارائه گردیده است .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر ريزنمونه، محيط کشت و آنتي بيوتيک پارامومايسين بر ترانسفورماسيون گياه شقايق (Papaver somniferum. L.) تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر ريزنمونه، محيط کشت و آنتي بيوتيک پارامومايسين بر ترانسفورماسيون گياه شقايق (Papaver somniferum. L.) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر ريزنمونه، محيط کشت و آنتي بيوتيک پارامومايسين بر ترانسفورماسيون گياه شقايق (Papaver somniferum. L.) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر ريزنمونه، محيط کشت و آنتي بيوتيک پارامومايسين بر ترانسفورماسيون گياه شقايق (Papaver somniferum. L.) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
شقایق ( Papaveer somniferum L.) به عنوان مهم ترین منبع اقتصادی تولید ترکیبات آلکالوئیدی مورفینان مانند مورفین، کدوئین، تبائین، نارکوتین و پاپاورین شناخته شده است و از ترکیبات آن در صنعت داروسازی به عنوان بی حس کننده، ضدسرفه و ضد اسپاسم استفاده می شود.مهندسی متابولیک، روشی خاص برای تنظیم بیوسنتز آلکالوئیدها و دستکاری فراورده های متابولیکی از طریق تراریخت سازی در این گیاه می باشد. به منظور بهینه سازی روند باززایی نمونه های تراریخت شده در مرحله تولید کالوس، آزمایش فاکتوریل با 5 تکرار در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با فاکتورهای ریز نمونه (در دوسطح هیپوکوتیل و ریشه) محیط کشت پایه (شامل دو سطحB5 و MS) و آنتی بیوتیک پارامومایسین ( در سطح غلظتی 25mg/l، ا15mg/l، ا10mg/l) طراحی واجرا گردید. تجزیه وتحلیل داده های نهایی وانجام مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار Mstat-C انجام شد. نتایج نشان داد که میزان کالوس زایی در مخیطMS به مراتب بهتر از محیط B5 بوده است. در مورد کالوس زایی، بهترین نتیجه در تیمار هیپوکتیل، محیطMS با سطح آنتی بیوتیک 10 میلی گرم بر لیتر مشاهده گردید. از نتایج دیده می شود که ریزنمونه هیپوکوتیل،در هر سه سطح آنتی بیوتیک و در دو سطح محیط MS و B5 درصد کالوس زایی بیشتری در مقایسه با ریزنمونه ریشه دارا می باشد. همچنین میزان جنین زایی ریزنمونه ریشه در هر سه سطح آنتی بیودتیک در دو سطح محیط MSو B5در ممقایسه با ریز نمونه هیپوکوتیل، بیشتر بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پاسخ ديناميکي تير جدار نازک متقارن منفرد اولردر برنولي به ارتعاشات تصادفي در حضور اثر تابيدگي تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پاسخ ديناميکي تير جدار نازک متقارن منفرد اولردر برنولي به ارتعاشات تصادفي در حضور اثر تابيدگي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پاسخ ديناميکي تير جدار نازک متقارن منفرد اولردر برنولي به ارتعاشات تصادفي در حضور اثر تابيدگي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پاسخ ديناميکي تير جدار نازک متقارن منفرد اولردر برنولي به ارتعاشات تصادفي در حضور اثر تابيدگي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 6
چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی پاسخ دینامیکی تیرجدارنازک با مقطع متقارن منفرد تحت اثر ارتعاشات تصادفی در حضور اثر تابیدگی می باشد. بدین منظور ابتدا معادلات حاکم بر حرکت برای یک المان تیری با استفاده از اصل هامیلتون تعیین می شوند. برای مدل سازی خمش از تئوری خمشی اولر- برنولی و برای مدل سازی پیچش از تئوری پیچش ولاسف استفاده شده است. همچنین از تحرکات تصادفی ایستا و ارگودیک در مدلسازی بارهای تصادفی استفاده شده است. با استفاده از تکنیک های محاسباتی و الگوریتم معروف ویتریک- ویلیامز، فرکانس های طبیعی و اشکال مودی مربوط به ارتعاشات آزاد تیر تعیین می شوند. عبارات تحلیلی برای پاسخ تغییرمکان تیرهای جدار نازک تحت اثر ارتعاشات تصادفی از ترکیب روش مودال و روش تابع پاسخ فرکانسی بدست آمده است. در نهایت تئوری حاصل برای حالت خاص از بارهای تصادفی متمرکز ساده سازی شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقايسه طبقات مختلف عوامل زمينه اي در ميزان مشارکت بهره برداران در طرح هاي اصلاح واحياي مراتع شهرستان دهگلان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقايسه طبقات مختلف عوامل زمينه اي در ميزان مشارکت بهره برداران در طرح هاي اصلاح واحياي مراتع شهرستان دهگلان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقايسه طبقات مختلف عوامل زمينه اي در ميزان مشارکت بهره برداران در طرح هاي اصلاح واحياي مراتع شهرستان دهگلان تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقايسه طبقات مختلف عوامل زمينه اي در ميزان مشارکت بهره برداران در طرح هاي اصلاح واحياي مراتع شهرستان دهگلان تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی گروه یا طبقاتی از عوامل ضمینه ای مثل سن، سابقه بهره برداری، تحصیلات، درآمد سالانه وبعد خانوار بود که در نهایت مشخص شد که کدام گروه ها میل به مشارکت بیشتری دارند. جامعه آماری این تحقیق رابهره برداران شهرستان دهگلان (استان کردستان) تشکیل دادند (N=68) ابزار مورد استفاده در این روش برای گردآوری داده ها و اطلاعات، پرسشنامه بود که تکمیل آن به صورت مصاحبه حضوری صورت گرفت. پرسشنامه های تکمیل شده پس از بازبینی و کدگذاری در نرم افزار SPSS نسخه 22 ، آماده و متناسب با سطح سنجش متغیرها تجزیه و تحلیل شد. به منظور مقایسه مشارکت بهرهبرداران شهرستان دهگلان بر اساس متغیرهای سه مقوله ای یا بیشتر تحقیق، از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد که، بین گروه های تعریف شده سن، سابقهبهره برداری، تحصیلات، درآمد و بعد خانوار در تمایل به مشارکت در طرح های اصلاح و احیای مراتع تفاوت معنی داری درسطح 99 درصد وجود دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

انقلاب اسلامی ایران تنها نمونه تاریخی قیام یک پارچه توده های مسلمان علیه نظام فاسد حاکم است که بر اساس ایده آل ها و آرمانهای مکتب دینی بوده ، به گونه ای که در نهایت در مسیر تحقق نظام اجتماعی اسـلام ، به تشکیل« حکومت اسلامی» دست یافته است . معنای بیداری اسلامی این است که ملت های مسلمان ، به این باور مهم برسند که تنها اســـلام و ارزشهای والای آن می تواند آنها را از یوغ استعمار و استبداد برهاند و هویت از دست رفته ی آنها را باز گرداند. از این روی انقلاب اسلامی ایران به دلیل دارا بودن شاخص های دینی و مکتبی بـه عنــوان الگویی برای تلاش های ایدئولوژیک در میان سایر ملل اسلامی مورد ملاحظه قرار گرفت و موجب شد تحولی عمیق در راهبرد یا شیوه ی عمل و چگونگی تعیین اهداف آنها صورت بگیرد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روشي جديد براي تشخيص کمپلکس QRSبا استفاده از مدلهاي فرمپذير پارامتري تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روشي جديد براي تشخيص کمپلکس QRSبا استفاده از مدلهاي فرمپذير پارامتري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روشي جديد براي تشخيص کمپلکس QRSبا استفاده از مدلهاي فرمپذير پارامتري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روشي جديد براي تشخيص کمپلکس QRSبا استفاده از مدلهاي فرمپذير پارامتري تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
در این مقاله، یک مدل فر مپذیر پارامتری جدید برای پردازش سیگنا لهای یک بعدی ارائه گردیده است. مدل پارامتری شامل زنجیر های از نقاط در حوزه زمان م یباشد. تابعی انرژی پیشنهادی نیز شامل دو جمله انرژی داخلی و انرژی خارجی می باشد. وظیفه انرژی داخلی حرکت نقاطمدل به سمت پیک های تابع چگالی احتمال آنها است در حالی که انرژی خارجی موجب حرکت نقاط مدل به سمت پیک های سیگنال می گردد. از روش پیشنهادی برای تشخیص کمپلکسQRSدر سیگنالECGاستفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از تبدیل موجک، سیگنالECG پیش پردازش می گردد تا پیک های سیگنال حاصل منطبق بر موقعیت کمپلکسQRS باشد. سپس، با استفاده از مدل فر مپذیر پیشنهادی موقعیت پیک ها تشخیص داده شده است. نتایج تجربی بیانگر پاس خهای مناسب روش پیشنهادی در مقایسه با دو روش رقیب، با استفاده ازرکوردهای پایگاه دادهMIT-BIHمی باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي نقش کالبد در بالا بردن تعاملات اجتماعي کودکان بي سرپرست تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي نقش کالبد در بالا بردن تعاملات اجتماعي کودکان بي سرپرست تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي نقش کالبد در بالا بردن تعاملات اجتماعي کودکان بي سرپرست تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي نقش کالبد در بالا بردن تعاملات اجتماعي کودکان بي سرپرست تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

زندگی اجتماعی آکنده از روابط اجتماعی و تعاملات میان فردی است، ما بیشتر ساعات بیداری خود را در تعامل با دیگران می گذرانیم ونیاز های فردی و جمعی خود را از همین روابط تامین می کنیم، طبیعت اجتماعی انسان، او را بر آن داشته تا به زندگی جمعی رویآورد و جوامع گسترده و متنوع امروزی را ایجاد کند. کانون شکل گیری این جوامع را باید در تعاملات اجتماعی جست وجو کرد.یکی از دلایلی که سبب می شود کودکان خاصی محبوبیت نداشته باشند این است که این کودکان مهارت های اجتماعی مناسبی که می تواند آن ها را دوستداشتنی جلوه دهد، ندارند. انزوای اجتماعی در دوران کودکی می تواند عواقب دراز مدت و جدی بر بهداشت روانی فرد در بزرگسالی به جای بگذارد. بنابراین، کمک به افراد طرد شده و منزوی برای غلبه بر این مشکلات، ضروری است. رینولدز 9191متاسفانه بسیاری از دلایل شکل گیری رفتار های ناسازگارانه و انزوا، به صورت بالفعل در زندگی کودکان بی سرپرست وجود دارد. در پژوهش های پیش از این، ثابت شده که مولفه های فردی تاثیر مستقیمی بر تعاملات اجتماعی دارند، ضمن اینکه نقش مولفه هایکالبدی و محیط فیزیکی را به عنوان بستر شکل گیری روابط ساده و پیچیده ی اجتماعی، نمی توان نادیده گرفت.بنابراین در اینپژوهش با استفاده از مطالعات کتابخان های و تهیه ی پرسشنامه، نقش و قابلیت های طراحی محیط کالبدی و کیفیت عملکردی فضا، در ارتقای تعاملات اجتماعی تایید می شود.یکی از مولفه های کالبدی موثر بر تعاملات اجتماعی، فض اهای عمومی هستند، فضا هایعمومی الگو های پیچید های از عملکرد ها و دربردارنده ی مفاهیم و معانی متنوعی هستند که شناخت و درک چگونگی این روابط می توانددر طراحی با کیفیت کالبد معماری موثر باشد. در زمینه ی کیفیت عملکردی موثر و فعالیت پذیری فضا های عمومی، پارامتر هایی که بیش ترین تاثیرگذاری را دارند، شامل امکان توقف کردن، ایستادن و صحبت کردن، دیدار های تصادفی، وجود ارتباط بین بخش های مختلف ساختمان، امکان استراحت و کسب آرامش و دیدن دوستان است.همچنین شاخص های نفوذپذیری چون دسترسی راحت، حرکت آرام و روان و دسترسی به فض اهای سبز دارای رابطه ی معناداری با دو متغیر تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی معنادار هستند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تأثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش ميزان تاب آوري تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش ميزان تاب آوري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تأثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش ميزان تاب آوري تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثير آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش ميزان تاب آوري تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

اثرات استرس بر سلامت دانشجویان، به توانایی مقابله آن ها بستگی دارد. یکی از راهبردهای مقابله ای روبه روشدن با شرایط استرس زا تاب آوری است. با توجه به این که تاب آوری به عنوان عاملی در سازگاری موفق باتغییرات، مطرح شده است، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش میزان تاب آوری دانشجویان بوده است. پژوهش حاضر از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون وگروه گواه است. جهت انتخاب نمونه، ازبین دانشجویان 54 نفر بصورت تصادفی در دسترس انتخاب و در گروه آزمایش و کنترل ) 23 نفر آزمایش و 22 نفر کنترل( گمارش شدند. پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون، در این پژوهش به عنوان ابزار استفاده گردید. تحلیل داده هابا استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که روش آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش تاب آوری در دانشجویان تأثیر داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر اثربخش بودن آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش تاب آوری، پژوهش حاضر می تواند در رسیدن به یک راه حل مؤثر برای افزایش تاب آوری و به طور کلی بهبود وضعیت روانی دانشجویان راه گشا باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,