خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي زيست شناسي و ديد گاه هاي مديريت تلفيقي زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein(Hym.:Eurytomidae) در ايران و جهان تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه تطبيقي زيست شناسي و ديد گاه هاي مديريت تلفيقي زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein(Hym.:Eurytomidae) در ايران و جهان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه تطبيقي زيست شناسي و ديد گاه هاي مديريت تلفيقي زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein(Hym.:Eurytomidae) در ايران و جهان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه تطبيقي زيست شناسي و ديد گاه هاي مديريت تلفيقي زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein(Hym.:Eurytomidae) در ايران و جهان تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: 13

چکیده:

زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein یکی از آفات بسیار مهم بادام در کـشورای اروپـای جنـوب شرقی، فرانسه، خاورمیانه و ایران بوده و قادرست در واریتههای حساس از طریق تغذیه لارو از اندوسپرم میوه تـا بـیش از 90 % خسارت وارد نماید . با توجه به گسترش و خسارت سنگین این آفت در بعضی از منـاطق کـشور ماننـد اسـتان یـزد و عـدم وجود استراتژی مدیریتی خاصی در خصوص این آفت در سطح منطقه، این مطالعه به بررسی جنبههائی از بیواکولوژی این آفت و ارزیابی روش های مبارزه با این آفت در این استان و مقایسه تطبیقی آنها با آخـرین یافتـه هـای ع لمـی و مـدیریتی در سایر نقاط جهان پرداخته و کوشیده است تا با بیان طبقهبندی، زیستشناسی، بومشناسی، تغییـرات جمعیـت، عوامـل کاهنـده طبیعی، روشهای مختلف مبـارزه شـامل مکـانیکی، شـیمیائی، ارقـام مقـاوم و مبـار زه فرومـونی را مـورد بحـث قـرار داده و اطلاعات جدیدی از این آفت در اختیار مجریان و متخصصا ن قرار دهد . ضمناً با توجه به لزوم برنامهریزی در جهت کاهش مصرف سموم و حفظ محیطزیست و همچنین کنترل اقتصادی این آفت لازمست تحقیقات گسترده روی دشـمنان طبیعـی و امکان بکارگیری آنها و سایر روشهای غیر شیمیائی مانند فرومونها در ایران صورت گیرد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاکتاماز blaدرVIM در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان (88در1378) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاکتاماز blaدرVIM در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان (88در1378) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاکتاماز blaدرVIM در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان (88در1378) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاکتاماز blaدرVIM در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان (88در1378) تحت pdf :

دانلود مقاله تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاکتاماز blaدرVIM در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي کاظم (ع) اصفهان (88در1378) تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله میكروب شناسی پزشكی ایران از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی مقاومت دارویی و شناسایی ژن متالو بتالاکتاماز bla-VIM در سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان (88-1378)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالو بتالاکتاماز
مقاله P. aeruginosa
مقاله آزمایش حساسیت دارویی
مقاله ژن VIM
مقاله زخم سوختگی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: پسودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa) عامل اصلی عفونت زخم های سوختگی است. با توجه به مقاومت روز افزون این باکتری به داروهای ضد باکتریایی و به خصوص نسبت به ترکیبات بتالاکتام اهمیت مقاومت آن دو چندان می شود. به علاوه، سویه های تولید کننده آنزیم متالوبتالاکتامازها در جهان رو به افزایش است. هدف از این مطالعه تعیین الگوی حساسیت دارویی و میزان شیوع سویه های پسودوموناس آئروژینوزا تولید کننده متالوبتالاکتاماز دربیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان بود (88-1378).
روش بررسی: از 111 بیمار دچار سوختگی و بستری در بیمارسـتان امام موسـی کاظـم (ع) اصـفهان در طی سال های 88-1378، 79 سویه پسودوموناس آئروژینوزا جدا شد. تست حساسیت دارویی با روش کربی – بائر انجام شد. در سویه های مقاوم به ایمیپنم تولید متالو بتالاکتاماز به روش فنوتیپی (IPM-EDTA) تشخیص داده شد. با استفاده از فناوریPCR وجود ژنVIM بررسی گردید.
یافته ها: درصد مقاومت به داروهای ضد باکتریایی به شرح ذیل بود:ایمیپنم %949، پیپراسیلین %974، سیپروفلوکساسین %987، توبرامایسین %95، سفتازیدیم و تیکارسیلین هر یک %100 با روش IPM-EDTA، (%558) 41 سویه مقاوم به ایمیپنم، تولید کننده متالو بتالاکتاماز بودند. 34 سویه (%43) حاوی ژن VIM بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد سویه های P.aeruginosa به سفتازیدیم وتیکارسیلین کاملا مقاوم و بیش از %94 آنها به سایر آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند. شیوع تولید متالو بتالاکتاماز در سویه های جدا شده بیش از انتظار است. بنابراین، تشخیص الگوی مقاومت دارویی این باکتری به خصوص تشخیص سویه های تولید کننده متالو بتالاکتاماز در پیشگیری و کنترل عفونت های ناشی ار آن اهمیت زیادی دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سيستم گوياي اعلام ريسک فاکتور قلبي براساس اطلاعاتدريافتي از طريق خط تلفن و پردازش فازي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سيستم گوياي اعلام ريسک فاکتور قلبي براساس اطلاعاتدريافتي از طريق خط تلفن و پردازش فازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سيستم گوياي اعلام ريسک فاکتور قلبي براساس اطلاعاتدريافتي از طريق خط تلفن و پردازش فازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سيستم گوياي اعلام ريسک فاکتور قلبي براساس اطلاعاتدريافتي از طريق خط تلفن و پردازش فازي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

نظر به افزایش روزافزون بیماریهای قلبی درکشور دراین مقاله سعی شده است با بررسی ریسک فاکتورهای قلبی و آمار به دست آمده از 111 نفر پس از سکته قلبی به محاسبه میزان درصد ریسک فاکتور قلبی پرداخته شود که برای این هدف چند ریسک فاکتور مهمتر مورد استفاده قرارگرفته اند. دراین مقاله ویژگیهای پایگاه داده جمع آوری شده و نحوه تعیین قوانین استنتاج فازی با استفاده از داده ها و توسطن رم افزار MATLAB7.1 مورد بررسی قرارگرفته است همچنین پیاده سازی این قواعد به کمک نرم افزار C# و اعلام درصد ریسک فاکتور قلبی از طریق اطلاعات دریافتی از خط تلفن بهمراه معرفی نرم افزار و سخت افزار مربوط به این فرایند مورد توجه قرارگرفته اند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عیوب ناشی از روش های مختلف جوشكاری Al در منطقه HAZ تحت pdf دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عیوب ناشی از روش های مختلف جوشكاری Al در منطقه HAZ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی عیوب ناشی از روش های مختلف جوشكاری Al در منطقه HAZ تحت pdf

فصل اول (مقدمه)
1-1-آلومینیم و كاربردهای آن
1-1-1-وزن مخصوص كم
1-1-2-بالا بودن استحكام
1-1-3-مقاومت در برابر خوردگی
1-1-4-هدایت الكتریكی و حرارتی
1-1-5-غیرسمی بودن آلومینیم
1-1-6-قابلیت شكل پذیری
1-1-7-قابلیت بازیافت
1-1-8-قابلیت جوشكاری
1-2-تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیم
1-2-1-ساختار(ساختمان) آلیاژهای كارپذیر آلومینیم نوردی
فصل دوم (مروری بر منابع)
2-1-تعریف جوش و رده بندی فرآیندهای جوشكاری
2-2-انواع روش های جوشكاری
2-2-1-جوشكاری به روش TIG
2-2-1-1-تجهیزات جوشكاری TIG
2-2-2-جوشكاری به روش MIG با گاز محافظ خنثی
2-2-2-1-تجهیزات و انتقال قطرات از مفتول در فرآیند جوشكاری MIG
2-2-3-جوشكاری با گاز استیلن
2-2-3-1-تجهیزات جوشكاری با گاز استیلن
2-2-3-2-منبع انرژی یا انبار گاز
2-2-4-جوشكاری با الكترود دستی
2-3-مكانیزم رسوب سختی
2-4-مراحل رسوب سختی
2-4-1-عملیات انحلال
2-4-2-دمای عملیات انحلال
2-4-3-زمان عملیات انحلال
فصل سوم (نحوه آزمایش)
3-1-تركیب شیمیایی نمونه ها
3-2-سیستم های جوشكاری بكار رفته در این آزمایش
3-2-1-سیستم جوشكاری الكترود دستی در آزمایش
3-2-2-جوشكاری با گاز استیلن در آزمایش
3-2-3-جوشكاری تحت فرآیند MIG در این آزمایش
3-2-4-فرآیند جوشكاری به روش TIG در این آزمایش
3-3-آماده سازی سطح نمونه ها
3-3-1-طرز تهیه محلول اچ
فصل چهارم (بحث و نتیجه گیری)
4-1-شناسایی آلیاژ Al-10% Mg
4-2-شناسایی آلیاژ Al-12%Si
4-3-جوشكاری روش گازی
4-4-جوشكاری روش برقی یا قوسی
4-5-جوشكاری روش MIG
4-6-جوشكاری روش TIG
4-7-نتیجه گیری كلی
عكس های متالوگرافی گرفته شده در این آزمایش
فصل پنجم
رشد دانه در منطقه HAZ
منابع و مراجع .

منابع و مراجع :
1-آلومینیم - اردشیر طهماسبی - انتشارات جامعه ریخته گران ایران - چاپ اول 1364 .
2-تكنولوژی جوشكاری - دكتر امیرحسین كوكبی - انتشارات آزاده با همكاری جامعه ریخته گران بهمن 1380 .
3-راهنمایی فنی الكترودهای جوشكاری شركت صنعتی آما .
4-معادن بوكسیت ایران - محمد شهریاری - انتشارات آلومیران 1360 .
5-ریخته گری فلزات غیرآهنی - جلال حجازی - انتشارات ریخته گران 1360 .
6.Metals Handbooks , Vol 6 and 9th . ed


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي عددي اندرکنش خاک و المان تسليح دربرگرفته شده با ماسه برپايداري شالوده احداث شده برروي رس مسلح تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي عددي اندرکنش خاک و المان تسليح دربرگرفته شده با ماسه برپايداري شالوده احداث شده برروي رس مسلح تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ارزيابي عددي اندرکنش خاک و المان تسليح دربرگرفته شده با ماسه برپايداري شالوده احداث شده برروي رس مسلح تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي عددي اندرکنش خاک و المان تسليح دربرگرفته شده با ماسه برپايداري شالوده احداث شده برروي رس مسلح تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

محلهائی که با کمبود مصالح دانهای مواجه بوده و خاکهای ریزدانه گسترش دارند، امکان این وجود دارد که با بکارگیری لایهای نازک از مصالح دانهای با مقاومت زیاد در اطراف مسلح کننده، باعث بهبود مقاومت سطح تماس خاکهای ریزدانه –المان تسلیح گردد. بررسی اندرکنش خاک-مسلح کننده یکی ازمهمترین عوامل در طراحی سازههای خاک مسلح است. درخاک رس مسلح شده، مقاومت سطح تماس پایین بوده و در نتیجه گسیختگی سطح تماس قبل از رسیدن مقاومت کششی مسلح کننده به حد نهائی رخ میدهد. در این پژوهش، به روش المان محدود با استفاده از المانهای دو بعدی به روش کرنش صفحه ای به کمک نرم افزار المان محدود Plaxis نشان داده شدکه حضور یک لایه نازک مصالح اصطکاکی در اطراف المان تسلیح)ژئوگرید(بصورت ساندویچی،باعث بهبود مقاومت برشیسطحی المان تسلیح میگردد که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت باربری وکاهش نشست شالوده در ضخامت بهینه ماسه اطراف مسلح کنندهها میشود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نگاهي به معضل بيكاري جوانان تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگاهي به معضل بيكاري جوانان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نگاهي به معضل بيكاري جوانان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نگاهي به معضل بيكاري جوانان تحت pdf :

نگاهی به معضل بیكاری جوانان

بیكاری از جمله معضلات دردناكی است كه جامعه جوان كشور بیش از پیش با آن روبروست . هجوم بیكاران برای پیوستن به بدنه دولت و فقدان ارائه امكانات سرمایه گذاری سازماندهی شده برای ایجاد اشتغال از جمله مسائلی است كه كمتر در بودجه ریزی به آن توجه می شود در این راستا ارائه آمارهایی در مورد میزان بیكاری در كشور حائز اهمیت است. با وجود خدمات انكار نشدنی دولت خاتمی در بحث مربوط به اشتغال ، هنوز هم به نظر می رسد كه برنامه های محدودی برای حل این مشكل وجود دارد.

یكی از آثار اقتصادی ناشی از اجرای بودجه 84 این است كه بیكاری جوانان از جامعه ریشه كن خواهد شد یا حداقل بر آمار بیكاری جوانان افزوده نخواهد شد ؟
به نظر می رسد كه مطرح كردن بحث ریشه كنی به لحاظ واقعیت ، كمتر‌ عینی باشد. در پیشرفته ترین كشورهای دنیا نیز درصد اندكی از میزان بیكاری به صورت پیش بینی نشده وجود دارد كه در نهایت با برنامه ریزی های اقتصادی موثر به حداقل ممكن كاهش می یابد.
شهاب پرور خواه یك فارغ التحصیل بیكار در این باره می گوید : ما نیز امیدواریم كه بودجه ریزی به صورتی انجام شود كه معضل بیكاری در جامعه حل شود.

بیكاری جوانان ، بزرگترین چالش كشورهای در حال توسعه
تحقیقات نشان می دهد كه در آینده بزرگترین چالش كشورهای در حال توسعه همچنان معضل بیكاری جوانان خواهد بود ، به طوری كه پیش بینی می شود كشورهای جنوب آسیا ، خاورمیانه ، آفریقای شمالی و نواحی جنوبی صحرای آفریقا ، بدترین وضعیت را در مورد بیكاری جوانان خواهند داشت.
طبق گزارش ماهنامه نشریه كار و جامعه موسسه كار و تامین اجتماعی وزارت كار و امور اجتماعی ، در سال 2003 میلادی بیش از 88 میلیون نفر از جوانان سنین 15 تا 24 سال در این كشورها بیكار بودند.
از آنجایی كه جوانان بدون درآمد ، توانایی اداره زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدت زمان بیشتری به والدین خود وابسته می شوند كه این فشار برای بسیاری از خانواده ها ، مانعی برای خروج از فقر محسوب می شود، بنابراین بیكاری جوانان باعث طرد اجتماعی آنها از سوی خانواده هایشان می شود.

لازم به ذكر است كه طی سالهای 2003 ـ 1993 میزان مشاركت اقتصادی جوانان در نیروی كار به علت افزایش دوران تحصیل صرفنظر از شركت در بازار كار ، ناامیدی در یافتن شغل 4% كاهش یافت. از سوی دیگر پایین بودن مشاركت اقتصادی جوانان در كشورهای خاورمیانه به طور عام به دلیل پایین بودن میزان مشاركت اقتصادی زنان جوان در بازار كار است.

بیكاری و دانشگاه

در خبرهای امروز از قول رئیس سازمان ملی جوانان آمده بود : 12% از 3 میلیون جوان بیكار را دانش آموختگان مراكز دانشگاهی تشكیل می دهند . وی در مصاحبه ای كه در جمع خبرنگاران داشت با طرح مطلب فوق اظهار داشت روند رشد 27 درصدی بیكاری جوانان تناسب میان بیكاران و تحصیلات را از بین برده است .
در ارتباط با بحث بیكاری حرفها و طرح های زیادی مطرح شده است بودجه های هنگفتی صرف اموری كه به طرح های اشتغالزایی معروفند می شود اما متاسفانه شاهد رشد فزاینده این معضل و آسیب اجتماعی هستیم من در این فرصت به چند نكته كه به نظرم از عوامل بیكاری دانشگاهیان است می پردازم و از دوستان به خصوص آن دسته از عزیزانی كه با این مشكل روبرو هستند انتظار دارم با نظراتشان مرا راهنمایی كنند.

1 ـ اول آنكه مطالب مطرح شده از یك واقعیت تلخ است (عجالتاً اصل را روی صحت این آمار می گذاریم) اما نكاتی كه می توان به این اطلاعات افزود: چند درصد از شاغلان فارغ التحصیل كشور در مشاغل مرتبط با تحصیلاتشان هستند. درست است كه بیكاری صدمات جدی بر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و روانی هر جامعه ای می گذارد اما چه كسی منكر تاثیرات این نوع اشتغال است.

2 ـ مسئله ای كه بیش از همه باعث شكل گیری این وضعیت شده است گسست بین یافته های آكادمیك و نهاد اشتغال و كار در جامعه ایرانی است از طرفی آنچه در دانشگاه های ما مطرح می شود عمدتا با توجه به نیازهای كشورهای پیشرفته است و دیگر آنكه نهاد كار در كشور هنوز روند سنتی خود را طی می كند.

3 ـ نكته بعدی وضعیت گزینش در كشور است . آنچه در جامعه ملاحظه می شود این است كه معمولا در جذب نیروی متخصص گزینه های زیادی پیش روی صاحبان كار قرار دارد كه یكی از آنها تخصص است.
سعیدی یكی دیگر از فارغ التحصیلان رشته اقتصاد و بیكار در این باره می گوید: از بودجه امسال اطلاع چندانی ندارم ، اما می دانم میانگین رشد سرمایه گذاری در 4 سال اول برنامه سوم چندان چشمگیر نبوده است و نتوانسته تمام جمعیت بیكار را در بر گیرد.
اما بر پایه نتایج طرح آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیكاری خانوار مركز آمار ایران بهار سال 83 ، نرخ بیكاری و مشاركت نیروی كار به ترتیب 4/10% و 2/38% بوده كه بهبود قابل ملاحظه ای نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
بر مبنای برآوردهای دولت ، پیش بینی می شود شاخص های اساسی بازار كار در سال 84 بهبود یابد به گونه ای كه نرخ مشاركت به 8/39% افزایش پیدا كند و نرخ بیكاری حدود 4/0 كاهش یابد. البته كاهش نرخ بیكاری در سال 84 مستلزم تحقق رشد اقتصادی به میزان 1/7% و رشد بهره وری نیروی كار به میزان 3/1% است.

گسترش سرمایه گذاری جدید توسط بخش غیر دولتی كاهش هزینه های بیكاری و بودجه واقعی استفاده از نیروی كار ، توانمند سازی نیروی كار و استفاده از ظرافت های بازار كار خارجی ، در محقق شدن اهداف مربوط به شاخص های اساسی بازار كار موثر هستند كه در بودجه سال 84 مورد توجه قرار گرفته است.
میانگین رشد سرمایه گذاری در 4 سال اول برنامه سوم 10% است كه به عبارتی 3% از رشد پیش بینی شده در برنامه بیشتر است. بر اساس پیش بینی صورت گرفته ، اگر رشد اقتصادی سال جاری نیز بالاتر از حد مصوب برنامه سوم باشد و در سال شروع اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی سال 84 ، سرمایه گذاری با نرخ 3/11% رشد یابد، رشد اقتصادی به 1/7% بالغ می شود.

محمد باقر بهرامی ، نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی می گوید : دوستان در كمیسیون تلفیق مجلس باید بودجه را اصولگرایانه برنامه ریزی كنند و برای مشكل بیكاری جوانان بیش از پیش بودجه اختصاص دهند.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می افزاید: كمیسیون تلفیق باید تمام پروژه های عمرانی كشور را شفاف سازی كند و ردیف های بودجه را مشخص كند تا به مناطقی كه بودجه لازم اختصاص نیافته ، بودجه بیشتری اختصاص یابد.
این نماینده مجلس اظهار داشت : باید مشكلات شهرستانهای مختلف و اقشار محروم ریشه یابی و بر اساس ریشه های مشكلات بودجه ریزی صورت گیرد.
بهرامی پیشنهاد كرد كه اختصاص بودجه به مناطق مختلف كشور بر اساس آرای افراد هر حوزه انتخابیه صورت گیرد.
نماینده مردم شهركرد نیز گفت : رقم 4/10% كه از سوی بانك مركزی به عنوان نرخ بیكاری اعلام شده مورد اشكال است.
تمدن در این باره می گوید : در حالی بانك مركزی نرخ بیكاری را 4/10% اعلام می كند كه در گزارش اقتصادی دولت كه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است نرخ بیكاری در حدود 5/14% است.
به گفته وی درصد نرخ بیكاری در گزارش اقتصادی دولت كه در 4 جلد سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده درست و صحیح است.

تمدن تاكید كرد : باید در خصوص نرخ بیكاری و صحت آن دولت تجدید نظر كند و شواهد و استنادات را در این زمینه بررسی كند تا حق بیكاران كشور ضایع نشود.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد : دولت اعلام كرده است كه در سال آینده 45/0 درصد نرخ بیكاری را كاهش می دهد كه این امر با توجه به بالا بودن میزان بیكاری بسیار پایین است و باید تمام بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی دولت بر آن اهتمام بیشتری كند. البته باید مجلس وقت برای بیكاری می گذاشت ، اما مجلس هم در این امر كوتاهی كرده است.
حالا با توجه به ارائه این آمار و ارقام فكر می كنید معضل بیكاری جوانان تا چه زمانی ریشه كن می شود ؟
اولویت های پژوهشی سازمان ملی جوانان وابسته به نهاد ریاست جمهوری
هویت جوانان
بررسی وضعیت هویت جوانان (دینی، ملی ، قومی ، جنسیتی و …)
بررسی سبكهای هویتی مختلف (هویت معلق، هویت دیررس، هویت زودرس، هویت شكل یافته یا كامل)
آرمانهای و الگوهای جوانان (شخصیتها و گروههای مرجع در میان جوانان)
بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در میان جوانان
اشتغال و بیكاری جوانان
ارزیابی طرحهای اشتغال زا با تاكید بر زمینه ها و فرصتهای اشتغال جوانان (موقعیتها و موانع)
بررسی زمینه های كارآفرینی برای جوانان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارزیابی وضعیت موجود بازار كار جوانان و ارزیابی بیكاران جویای كار بر اساس نوع تخصص ، علت بیكاری (بیكاری اجباری ، داوطلبی و … )

ارزیابی سیاستهای موجود حمایت از جوانان بیكار جویای كار
اثر نگرش های مربوط به بازار كار بر پیشرفت تحصیلی جوانان
بررسی قوانین و مقررات مربوط به شرایط كار جوانان و استانداردهای آن (آموزش در حین كار، حداقل سن برای اشتغال به كار و ترك تحصیل و … )
حقوق و مشاركت جوانان
بررسی وضعیت شاخصهای مختلف مشاركت جوانان (سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی)
اثر مدارا و عدم مدارای اجتماعی بر شیوه فعال گرایی جوانان
بررسی شاخصهای برخورداری جوانان از حقوق شهروندی
بررسی نقش و جایگاه سازمانها و تشكلهای غیر دولتی در توسعه امور جوانان
اوقات فراغت جوانان
رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و بهداشت روانی
شیوه های برنامه ریزی برای اوقات فراغت

آسیب شناسی وضعیت موجود اوقات فراغت جوانان
بررسی رابطه اوقات فراغت و امنیت ملی
شیوه های اجتماعی شدن ورزشی به تفكیك متغیرهای ساختی (جنسیت ، طبقه ، مكان زندگی ، قومیت و … )


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقاني بر روي جنوب غرب آسيا و وردايي زماني آن در طي نيم قرن گذشته تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقاني بر روي جنوب غرب آسيا و وردايي زماني آن در طي نيم قرن گذشته تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقاني بر روي جنوب غرب آسيا و وردايي زماني آن در طي نيم قرن گذشته تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقاني بر روي جنوب غرب آسيا و وردايي زماني آن در طي نيم قرن گذشته تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: 12

چکیده:

در این پژوهش ساختار گردش بزرگ مقیاس جو بر روی جنوبغرب آسیا در طول دوره گرم سال مورد توجه قرار گرفت. ابتدا ویژگی های بنیادی ماهیت گردش بزرگ مقیاس جو بررسی شد و سپس وردایی زمانی آن برای یک دوره 61 ساله2008-1948 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر تصویر جدیدیا ز گردش بزرگ مقیاس شبه ساکن جو بر روی جنوبغرب آسیا ارائه نموده که با تصویر اقلیمی موجود تفاوت دارد. یافته های این تحقیق بیانگر آنست با آغازگری گردش موسمی در جنوب و جنوبشرق آسیا یک جریان غرب سوی مداوم در وردسپهر فوقانی شکل می گیرد که محل اصلی همگرایی آن چاهه گرمایی جنوبغرب آسیا و شرق مدیترانه است. شکل گیری و تداوم جریان مداری غرب سو،جنوبغرب آسیا را محل همگرایی و نزول مداوم هوای منشأ یافتها ز موسمی جنوب و جنوبشرق آسیا می سازد. تداوم نزول بزرگ مقیاس هوا ضمن ایجاد شیب معکوس نصف النهاری دما، پیدایش کی گردش هدلی معکوس را در امتداد نصف النهاری بر روی جنوبغرب آسیا موجب می گردد. با بهره گیریا ز شاخص های طراحی شده در این پژوهش زمان آغاز، خاتمه، طول مدت و شدت گردش تابستانه بر روی جنوبغرب آسیا تع یین گردید. بر اساس شاخص فیزیکی، بطور متوسط فصل تابستان در جنوبغرب آسیا در روز 7 جون آغاز و پس از 113 روز در 28 سپتامبر به پایان می رسد. بررسی وردایی زمانی گردش جو بیانگر کاهش قابل ملاحظه ی طول فصل تابستان در طی دهه های اخیر بر روی منطقه می باشد. بر اساس نتایج، اگرچه زمان آغاز تابستان بر روی جنوبغرب آسیا در روند درازمدت خود تنها تغییرات بسیار ناچیزی را تجربه نموده )تنها 1 روز(،اما خط روند یک کاهش 8 تا 9روزه را در طی دوره مطالعه برای طول فصل تابستان نشان می دهد. یافته ها بیانگر آنست که کوتاه شدن طول فصل تابستان بر روی جنوبغرب آسیا )از 117 روز به 109 روز( ناشی از پایان زودرس فصل تابستان در دهه های اخیر می باشد. یافته های تحقیقهمچنین نشاندهنده آنست که در طول دوره 61 ساله گردش بزرگ مقیاس تابستانه در هر دو منطقه جنوبغرب آسیا و منطقه موسمی یک روند کاهشی مشابهی را در شدت خود تجربه نموده است. شواهد بیانگر آنست که پایان زودهنگام و کوتاه شدن فصل تابستان، همچنین کاهش شدت گردش بر روی جنوب غرب آسیا با کوتاه شدن فصل موسمی و کاهش شدت گردش موسمی در جنوب و جنوبشرق آسیا در ارتباط است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ليبراليسم تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ليبراليسم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ليبراليسم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ليبراليسم تحت pdf :

تعریف لیبرالیسم(تعریف عام)

الف) سعه صدر و پذیرفتاری نسبت به دگرگونی
ب) دغدغه اینکه دگرگونی تابع نظم و ترتیب و تدریج باشد .
ج) احترام به آزادی و ارزش فرد فرد انسانها ( تاکید اصلی لیبرالیسم مورد سوم است ).
این عناصر ؛ عناصر جاودانه سنت لیبرالی اند

لیبرالیسم
از نظر مفهوم می توان لیبرالیسم را آزاد منشی معنا کرد که از واژه «لیبر» به معنای آزاد مشتق شده است.

لیبرالیسم از نظر سیاسی دارای دو مفهوم جداگانه است:

1- در یک مفهوم سیاسی لیبرالیسم به یک جریان سیاسی بورژوازی اطلاق می شد که در عصر مترقی بودن آن، در زمانی که سرمایه داری صنعتی علیه آریستوکراسی فئودالی مبارزه می کرد و در صدد گرفتن قدرت بود، بوجود آمد و رشد کرد. لیبرال ها یا آزاد منشان در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه ای در حال رشد و بالنده بودند، آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می کردند، می خواستند که قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در پارلمان عناصر لیبرال راه یابند و حق رای آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.

2- در مفهوم سیاسی دیگر لیبرالیسم به یک روش لاقیدانه و درویش مسلکانه در داخل حزب طبقه کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می شود. در این مفهوم لیبرالیسم به معنای آشتی طلبی غیر اصولی به ضرر اساس اندیشه های مارکسیسم ـ لنینیسم، نرمش بیجا در مقابل خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخصی بکار می رود. لیبرالیسم در این مفهوم از تظاهرات اپورتونیسم و اندیویدوالیسم است. احزاب مارکسیستی با این جریان که مخالف با پیگیری در اجرای خط مشی و مبارزه اصولی و هشیاری انقلابی است مبارزه می کنند.

لیبرالیسم ، زمینه‌ها و عوامل پیدایش آن
لیبرالیسم (Liberalism) ازجمله نظام‌های اجتماعی است که بر مبنای فردگرایی بنا شده است.
لیبرالیسم در اصل اعتقاد به آزادی و فلسفه آزادی است، خواه این آزادی به عنوان اصل نهادهای جامعه و یا به عنوان راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی باشد. اصطلاح لیبرالیسم در قرن 19 در زبانهای اروپایی مخصوصاً در زبان انگلیسی پیدا شد.

ریشه های تاریخی لیبرالیسم به عنوان یک نهضت اجتماعی که طرفدار آزادی‌های فردی و رهایی از بند هر گونه تشکیلات اجتماعی- سیاسی است. به زمان‌های بسیار دور می رسد. اما ندای این نحو آزادی در اروپای بعد از قرون وسطی، از حلقوم پروتستانها شنیده شد.

در اروپای قرون وسطی، قدرت اجتماعی- سیاسی در اختیار طبقه معینی شامل اشراف و نجبا، روحانیون و اولیای کلیسا و فئودالها بود. نظام جامعه چنان بود که فرد از ابتدای عمر تا انتها در طبقه مشخص و غیر قابل تغییری می‌زیست. در زمینه مذهبی نیز سلطه کلیسا در جامعه حاکم مطلق بود و دستگاه تفتیش عقاید کلیسا به سانسور عقاید می‌پرداخت. در چنین جوی لیبرالیسم پا به عرصه وجود گذاشت. این جریان درحقیقت عکس‌العملی در مقابل خفقان حاکم بر اروپا بود.

پروتستانتیسم با تاکید بر آزادی و استقلال فرد به مبارزه با کلیسا برخاست. پیشرفت علوم در رنسانس، ظهور فلسفه و نظریات اجتماعی و سیاسی نیز سبب تقویت این جریان شد.
در زمینه فلسفی دانشمندانی چون جان لاک و ژان ژاک روسو نظریات موثری اظهار نمودند. لاک و روسو با تاکید بر یکسان عمل کردن طبیعت در شرایط مساوی و تطبیق قوانین جامعه با آن و با پیشنهاد برقراری مجلسی متشکل از نمایندگان به نفی امتیازات اشرافی و کلیسایی پرداختند.
طبق نظریه لاک، که از لحاظ فلسفی بیش از نظریات دیگران در تکوین لیبرالیسم موثر بود، حقوق طبیعی فرد همواره تحت مخاطره قرار می‌گیرد. و به هیچ وجه قابل تفویض و انتقال نیز نمی‌باشد. به همین جهت نظریه دولت حمایت کننده وی مبین این معنی است که دولت وظیفه حراست از آزادی‌های فردی را دارد نه تحدید و تضعیف آن را.

در این زمان افکار وجریانهای موافق منافع طبقه متوسط و بازرگانان بود و همواره برای آزادی تجارت و رهایی از چنگ فئودالها و صاحبان قدرت تلاش می‌کردند و لذا با وقوع انقلابهای عظیم و گسترده و با شعارها و عناوینی همچون برابری افراد و داشتن حق رای مساوی و آزادی افراد در تعیین سرنوشت که تا آن زمان اکثریت مردم از آن محروم بودند قدرت از انحصار طبقه‌ای خاص خارج گردید.
این نهضت سیاسی و اجتماعی که از سوی طبقه متوسط و مدام با نظریات فلاسفه و دانشمندان اروپایی پشتیبانی می‌شد، رنگ یک مشی اجتماعی- سیاسی مدونی به خود گرفت و در زبانهای اروپایی، به خصوص انگلیسی عنوان لیبرالیسم را به خود گرفت.

لیبرالیسم با نفوذ نظریه سودگرایی یا اوتیلیتاریانیسم در این دوره که بر فرد و منافع او تاکید می‌ورزید، به صورت یک جریان فلسفی- سیاسی- اجتماعی قوی درآمد.
بنابراین لیبرالیسم به عنوان یک نهضت اجتماعی در اروپا شکل گرفت و هسته مرکزی آن را آزادی‌های فردی و رهانیدن فرد از قید تشکیلات اجتماعی و مذهبی تشکیل می داد.

اصالت فرد و جامعه از دیدگاه لیبرالیسم
لیبرالیسم بر پایه اندویدوآلیسم بنا شده است و اندویدوآلیسم( Individualism )در فارسی به صورت اصالت فرد یا فردگرایی ترجمه شده است.

بنابراین نظریه اگر تأمین منافع فرد وآزادی‌های او در جامعه به طور کامل صورت پذیرد، این امر خود به خود به تامین مصالح اجتماعی نیز منتهی خواهد شد.

محدود ساختن آزادی‌های فردی در هیچ صورت صلاح نیست، بلکه تمام اختلالات در زندگی انسانی از همین جا ناشی می شود که دولت یا هر مرکزیت متمرکز اجتماعی دیگر به تضعیف فرد و تحدید آزادی عمل او مبادرت ورزد. این دخالت در قالب قوانین و نظامات حقوقی که منجر به محدود ساختن آزادی‌های فردی به خصوص در زمینه اقتصادی می‌شود سبب ایجاد فساد است .

بنابراین معتقدان به اندویدوآلیسم به طور کلی با نظارت و مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی مخالفت می کنند. اینان چون سرشت انسان را به طور طبیعی نیک می‌شناسند لذا عقیده دارند که اگر او را به حال خود واگذارند بسوی پاکی و نیکی حرکت خواهد کرد و اگر برخلاف مقتضای طبیعت بخواهند حقوق طبیعی او را سلب کنند باعث انحراف او از طبیعت اولیه‌اش که همانا پاکی و نیکی است خواهند شد.

در مقابل نظریه فردگرایی، نظریه جامعه‌گرایی یا سوسیالیسم قرار دارد که معتقد به محدود ساختن آزادی عمل فرد برای تأمین منافع اجتماعی است. البته در اینجا مفهوم عام سوسیالیسم مورد نظر است که شامل تمامی نظامات و مکتبهای سیاسی است که اصالت را از آن جامعه می‌دانند.

اصطلاح دیگری هم وجود دارد که مبین همین معنی است و آن کلکتیویسم یا اصالت جمع است. بنابراین نظریه، اگر انسان آزاد شود و از جانب دولت که نماینده جامعه و اکثریت تلقی می شود آزادی عملش محدود نگردد، به علت سود جویی‌های افراد، جامعه به دو قطب ظالم و مظلوم تقسیم می‌شود. لذا باید از آزادی‌های فردی به نفع جامعه چشم پوشید و دولت را در تمامی فعالیتهای افراد به خصوص فعالیتهای اقتصادی مداخله‌ای تعیین کننده داد.

بر این اساس نظریه‌های سیاسی چندی از طرف برخی از فلاسفه اجتماعی و شخصیتهای سیاسی ارائه شده است، از جمله کلیه نظامات اجتماعی سوسیالیستی و مارکسیستی که هر یک از آنها درجه ای از کلکتیویسم را
مبنای تئوریهای خود قرار داده اند.
لیبرالیسم و مذهب
در بینش لیبرالیسم مذهب به عنوان یک نظام اجتماعی که برای خود اصول و موازین خاص داشته باشد، و چهارچوبی برای فعالیت انسان ارائه دهد، مورد قبول نیست.

لیبرالیسم، مذهبی را می‌پذیرد که ماهیتش مسخ شده باشد، یعنی تنها در مشتی توصیه‌های اخلاقی و عبادی خلاصه شود و به عنوان یک چهارچوب سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی پا در عرصه اجتماعی نگذارد و از دامن زندگی خصوصی فرد تجاوز نکند.

اصطلاح لیبرالیسم مذهبی نیز به همین معنی است که هر کس در انتخاب مذهب و یا لامذهبی آزاد است. البته مذهبی با خصوصیات فوق که دین را از سیاست جدا بداند.

بنابراین اگر لیبرالیسم را به عنوان یک مجموعه و نظام درآوریم هرگز نمی‌تواند مورد تایید اسلام باشد. چون در مکتب وحی الهی اساساً جدایی بین زندگی فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد و اسلام هم برای زندگی خصوصی افراد و هم برای نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چهارچوبی مشخص کرده است.

مثلا در نظام اقتصادی اسلام، برخلاف لیبرالیسم، مالکیت و فعالیتهای اقتصادی به صورت بی‌قید و شرط و با آزادی عمل کامل تجویز نمی‌شود تا منتهی به تمرکز قدرت اقتصادی و در نتجیه ظهور تبعیض در جامعه گردد.

در عین حال نظام اقتصادی اسلام مانند نظام مارکسیستی، آزادی‌ های اولیه فرد را که در واقع سرمایه اولیه حرکت تکاملی او است نیز به کلی نادیده نمی‌گیرد، بلکه در این میان اصول خاصی ارائه می‌دهد که هم مصالح فردی هم مصالح اجتماعی را در مسیر رشد و تعالی انسان منظور می‌کند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد ايران در ايينه جشن هاي باستان تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد ايران در ايينه جشن هاي باستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد ايران در ايينه جشن هاي باستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد ايران در ايينه جشن هاي باستان تحت pdf :

ایران در ایینه جشن های باستان

مقدمه:
روزی كه معلم موضوعاتی داد و گفت باید تحقیقی ارائه دهید من با توجه به علاقه به ایران عزیز، وطنم، بر آن شرح تا در این رابطه مقاله ای جمع آوری كنم پس گشتم و مطالبی در این باره یافتم كه تا حدودی توانست به سوال های درون ذهنم پاسخی دهد و نیز اطلاعات خودم را افزایش دهد.
همچنین جا دارد از دبیر محترممان استاد كاظمی تشكر كنم كه دریچه ای به روی تحقیق و پژوهش در ذهن ما باز كردند.

تحقیقی كه اكنون پیش روی شماست مطالبی است در مورد جشن های ایران باستان البته بیشتر سعی بر آن شد تا افكار و عقاید مردم و آداب و رسوم آنان توضیح داده شود و همچنین راجع پیرایش جشن ها و نیز مراسمی كه در آن انجام می شده و انگیزه های آنان.

جشن های سالیانه عهد ساسانیان عموما دارای صورت دهقانی و روستایی بوده و در اصل با امور كشاورزی بستگی داشته است. چون این رسمی ساسانیان این اعیاد را پذیرفته بود، هنگام جشن از یك طرف دیگر تشریفات و اعمال خاصی انجام می شد. مبدا این اعمال اخیر، اعتقاد به سحر و جادو بوده، اما رفته رفته مبدل به مراسم عادی گشته، تفریحات عامه نیز از هر قبیل در آن وارد

شده بود. چنان كه رسم عوام الناس است و محققان رسوم عامیانه عامل به خوبی از آن اطلاع دارند، اكثر این جشن های سالیانه را مردمان با یكی از حوادث تاریخ داستانی مربوط می كرده اند. مثلا فلان عید را یادگار فلان واقعه می دانستند، كه در عهد جمشید یا فریدون یا پهلوانی داستانی رخ داده بود.
نسل زردشتیان دوازده ماه دارد، كه هر یك را نام یكی از ایزدان بزرگ نهاده اند و ترتیب با آن ها از این قرار است:
1- فروردین (فروشی ها) 7- مهر (میثر)

2- اردوهشت (اش و هشت) 8- آبان («آب ها»آناهیتا)
3- خورداد (هورتات) 9- آذر (آتر، آتش)
4- تیر (تشتری) 10- دذو (خالق، اوهرمزد)
5- امرداد (امرتات) 11- وهمن (وهومنه)
6- شهریور (خشترویری) 12- اسپندارمند(اسپنت ارمیتی)
ظاهرا در عید قدیم پیش از ساسانیان، سال از مهرماه شروع می شده و عید مهرگان كه جشن پاییزی است، در آن اوقات اول سال به شمار می رفته است، اما از علائمی كه در تقویم هست، می توان حدس زد، كه در روزگار بعد، وقتی كه آغاز سال را در ابتدای فصل بهار قرار دادند، یك سال با ماه دذو(ماه اوهرفرد) شروع شده است.
تاریخ بعضی اعیاد، كه بیرونی شرح داده است ما با حوادث طبیعی فصول مربوطه متضاد است و از این جا معلوم می شود چند قسم سال شماری متداول بوده و در حساب افزایش ایام زائده بی نظمی واقع می شده است.

در میان اعیاد، آنكه بیشتر قبول عام داشت، چنان كه امروز نیز دارد، نوروز بود كه آن را نوگ روز می گفتند. این جشن در آغاز سال بود و در سال دینی بلافاصله بعد از عید فروردیگان می آمد. به موجب روایت دینكرد، هر پادشاهی در این روز فرخنده، رعیت ممالك خویش را قرین شادی و خرمی می كرد و در این عید كسانی كه كار
می كرده اند، دست از كار كشیده، به استراحت و شادمانی می پرداخته اند. نوروز عید بهاری است و آثاری از گموك، كه جشن با عیان بابلیان بود، در آن باقی است در این روز قانیات های وصول شده را به حضور شاه عرضه می داشتند و شاه به عزل و نصب حكام می پرداخت و نیز در نوروز سكه نو می زدند و آتشكده ها را پاك و طاهر

می كردند و امثال این;
عید نوروز 6 روز متوالی دوام داشت و در این شش روز سلاطین ساسانی با رعام می دادند و نجبای بزرگ و اعضای خاندان خود را به ترتیب منظم می پذیرفتد كه به حضار عیدی می دادند. روز ششم عید را سلاطین برای خود و محرومان جشن می گرفتند.(1)
روز ششم فروردین(خورداد فروردین ماه) روز تولد و نیز به پیامبری رسیدن دشورزتشت است. این روز كه نزد مقام زرتشتیان عزیز و محترم است، در هر منطقه با مراسم ویژه خود تا امروز برگزار می شود.
در شهرلركان، بیش از غروب آفتاب، همگی در«شاه ور هرام ایزد» گردهم می آمدند. هر كس زیباترین لباس خود را می پوشید. كودكان حتی لباس عید خود را نگه می داشتند، تا حد این روز، به تن كنند. با حضور موبد و اوستا خوانی، مراسم شروع می شد. بر سر سفره مقابل موبد، گل و شمشاد و عكس اشور زرتشت حتما وجود داشت.

نقل و شیرینی می گرداندند، رئیس انجمن زرتشتیان، خیرمقدم و تبریك سال نو و جشن ششم فروردین را می گفت و پس از آن اجرائی سرودها و نمایش های سنتی و مذهبی، شعرخوانی و موسیقی و; در این جشن مسلمانان نیز می توانستند حضور پیدا كنند و پس از آن مراسم خیرات آش و سیرو و دید و بازدید یكدیگر.
در شب جشن ششم فروردین كه به نام شب«هوزه رو- havzaru» خوانده می شد، تمام زرتشتیان در آتشكده جمع می شدند. كوزه سبزی را كه قبلا هر كس در آن چیزی انداخت بود، می آوردند و دختر نابالغی می نشست و به ترتیب، اشیا را از كوزه بیرون

می آورد، حاضرین برای هر شی شعری می خواندند و صاحب شعر سی آن شعر را جواب نیت خود می گرفت.
سپس ظرف مسی بزرگی را می آوردند و دستمال ابریشمی سبز رنگ بزرگی روی آن می گستراندند و هر كس كه نیتش خوانده می شد، مخفیانه از زیر دستمال، پولی در ظرف می انداخت، كسی كه مسئول گرداندن ظرف بود، این پول ها را به فقرا می داد، ولی از آن چه كه

معمولا كسی نبود كه محتاج صدقه باشد، این پول صرف سفید كردن ظروف مسی آتشكده می شده.(1) فی الواقع در روز اول و روز ششم نوروز، همه قسم مراسم متداوله ملی ابرا می شد. در روز اول مردم صبح بسیار زود برخاسته به كنار نهرها و قنات ها رفته، شستشو می كردند و به یكدیگر آب می پاشیدند و شیرینی تعارف می كردند. صبح پیش از آن كه كلامی ادا كنند، شكر می خوردند یا سه مرتبه عسل می لیسیدند. و برای حفظ بدن از ناخوشی ها و بدبختی ها روغن به تن می مالیدند و خود را با سه قطعه موم دود
می دادند.(2)

اما در كتاب جشن های آب درباره روز ششم فروردین نوشته اند:
“روز ششم این ماه، نوروز بزرگ است كه نزد ایرانیان عید بزرگی است و گویند خداوند در این روز از آفرینش جهان آسوده شد، زیرا این روز، آخر روزهای شش گانه است.”
در این روز خداوند مشتری را بیافرید و فرخنده ترین ساعت های آن روز با ساعات مشتری است. زرتشتیان می گویند كه در این روز، زرتشت توفیق یافت با خداوند مناجات كند(همپرسه شود) و

كی خسرو به آسمان در این عروج كرد. و در این روز برای ساكنان كره زمین سعادت را قسمت می كنند و از این جاست كه ایرانیان این روز را روز اصل چاروز برات نام نهادند و اصحاب نیرنگ ها گفته كند كه هر كس در بامداد این روز پیش از آنكه سخن گوید شكر بچشد و با روغن زیتون تن خود را چرب كند، در سراسر سال از انواع بلاها سالم و در امان خواهد ماند.
ایرانیان می گویند: در بامداد این روز بر كوه هوشنگ شخصی صامت و خاموش دیده می ش

ود كه یك دستم مرو در دست داشته و ساعتی پیداست و سپس از نظر پنهان می شود و تا سال دیگر آشكار نمی گردد.
بیان مطلب آن است كه ابلیس تعیین بركت را از مردم زایل كرده بود به قسمی كه هر اندازه خوردنی و آشامیدنی تناول می كردند، سیر نمی شدند. و نیز باد را نمی گذاشت بو زده كه سبب روییدن اشجار شود و نزدیك شد كه دنیا نابود گردد. پس جم به او خداوند راهنمایی او به قصد خانه ابلیس و پیروان او به سوی جنوب رفت(؟- به سوی شمال) و دیدگاهها در آنجا بماند(سیزده زمستان) تا این سفائله را برطرف كرد. آن گاه مردم از نوبه حاقت اعتدال و بركت و فراوانی رسیدند و از بلا رهایی یا متندوجم در این هنگام به دنیا بازگشت و در چنین روزی مانند آفتاب طالع شد و نور از او می تافت و مردم از طلوع دو آفتاب در یك روز شگفت بردند. در این روز هر چوبی كه خشك شده بود سبز شد و مردم گفتند«روز نو» یعنی روزی نوین و هر كس از راه تبرك به این روز، در تشتی جو كاشت. سپس این رسم در میان ایرانیان پایدار ماند كه روز نوروز در كنار خانه هفت نوع از غلات در هفت ظرف بكارند و از روییدن این غلات، خوبی و بدی زراعت و محصول سال را حدس بزنند.
در این روز بود كه جمشید به اشخاصی كه حاضر بودند امر نمود و به آنان كه غایب بودند نموشت كه دخمه های كهنه را خراب كنند و دخمه های تازه ای بسازند. و این كار در ایران باقی ماند و خداوند را پسندید و پاداشی كه ایزد تعالی جمشید را برای این كار داد- این بود كه رعایای او را از

پیری و بیماری و حسد و فنا و غم و مصایب دیگر حفظ كرده و هیچ جانوری در مدت پادشاهی جم نمرد تا اینكه خواهر زاده او پیدا شد و جم را بكشت و به كشور او چیره گشت.
چون در دوران جم هیچ جانوری نمرد و به طوری رو به افزونی گذاشتند كه فراخنای زمین با همه پهنایی كه داشت بدل به تنگنا شد، خداوند آن گاه زمین را سه برابر آن چه بود، بزرگ كرد و ایشانایشان دور كند این كار را تكرار نمایند. نیز گفته اند سبب این كه ایرانیان در این روز غسل می كنند این است كه این روز به«هروزا» كه فرشته آب است تعلق دارد و آب را با این فرشته مناسبی است و از این جاست كه مردم در این روز هنگام سپیده دم از خواب بر می خیزند و با آب قنات و حوض خود را می شویند و گاهی نیز آب جاری برخود از راه تبرك و دفع آفات می ریزند. در این روز مردم به یكدیگر آب می پاشند و سبب این كار همان سبب اغتسال است و برخی گفته اند كه

علت این است كه در كشور ایران دیرگاهی باران نبارید و ناگهان بارانی سخت بارید و مردم به این باران تبرك جستند و از این آب به یكدیگر پاشیدند و این كار همین طور در ایران مرسوم ماند.

نیز گفته اند سبب این كه ایرانیان در این روز به هم آب می پاشند این است كه چون در زمستان تن آدمی به كثافات آتش از قبیل دود و خاكستر آلوده می شود، این آب را برای تطهیر از آن كثافات به هم می ریزند. و دیگر آن كه هوا را لطیف و تازه می كند و
نمی گذارد كه در هوا تولید وبا و بیماری شود.(1)
اما سایر اعیاد،ما به ذكر مهمترین آن ها اكتفا می كنیم: در هر ماه روزی كه اسمش با نام ماه مطابق می شد ما عید می گرفتند. مثلا روز تیر، كه 13 تیرماه بود جشم تیرگان گرفته می شد. در آن روز آب تنی می كردند و گندم و میوه می پختند.(2)

عید آذر جشن اول در هفتم شهریور(شهریور روز از شهریورماه) بود. آذرخوش، عید آتش خانه محسوب می شد. در داخل خانه ها، آتش های بزرگ می افروختند و در ستایش خدا و شكر نعم او سعی بلیغ می كردند. مردمان گرد هم فراهم آمده با هم غذا پخته و تفریح می كردند ظاهرا این عید فقط در بعضی نواحی ایران معمول بوده است.
مهرگان ی عید مهر كه در 16 مهرماه(روز مهر از ماه مهر) واقع می شد، عیدی بسیار بزرگ به شمار می رفت. در قدیم الایام این عید روز اول سال بود و آثار مبدا سال بودن، در فراهم این جشن هنوز باقی مانده است. عید مهرگان هم مثل عید نوروز، بیانگر حوادثی كه در آغاز آفرینش جهان رخ داده و به یاد وقایعی كه در تاریخ داستانی مذكور است، وضع شده بود. در این روز پادشاهان ایرانی تاجی بر سر می نهادند كه صورت آفتاب مادر میان چزخی گردان، بر آن منقوش بود. هنگام طلوع آفتاب، یكی از سپاهیان، درحیاط قصر سلطنتی ایستاده فریاد می زد:«ای فرشتگان به عالم فرود آیید و شیاطین و بدكاران را بزنید و و از خیادایند!»
در اول عبد آذر ما عید«وهد جشن» یعنی«عید بهار» بود زیرا كه در عمر خسروان(یعنی در زمانی كه تقدیم ها مختل شده بود) اول آذرماه با آغاز فصل بهار مصادف می شد، در ارضه اسلامی این عید را«خروج الكوسنج» می گفتند. مردی را بر قاطری نشانده به گردش می برند آن مرد خود را با بادزنی باد می زند، تا شادمانی خود را از خاتمه یافتن فصل شناو نزدیك شدن گرما بدان وسیله آشكار كند.(و هیچ بالفارسیه گرما و گرما)(مروج الذهب)
مسعودی در كتاب مروج الذهب به رسم كوسه برنشین یا خروج الكوسج اشاره كرده است. ; و آذر ماه كه روز اول آن در عراق و ایران كوسه بر استر خود سوار شود و این جز در عراق و دیار عجم رسم نیست و اهل شام و جزیره و مصر و یمن آن را ندانند و تا چند روز جوز و سیر و گوشت چاق و دیگر غذاهای گرم و نوشیدنی های گرمازا و ضد سرما به او بخورانند و بنوشانند و چندان وانمود كند كه سرما را بیرون می كند و آب سرد و براوریزند و احساس رنج نكند و به فارسی بانگ زند: گرما،

گرما. و این هنگام عید عجمان است كه در اثنای آن طرب كنند و شاد باشند. و در بسیاری دیگر از اوقات سال چون دوران آذر جشن شادی كنند. چنین رسمی میان اقوام و ملل گوناگون برپا بوده و شكل های مختلف داشته است. شكل تفریحی این رسم هنوز هم در ایران بر جای مانده. در ایام نوروز، با مقارن با این جشن، مردی شوخ و بذله گو بر خری كه از چوب و پارچه و منقش به صورت

خری درست شده، سوار و در حال رقص اشعاری می خواند و در كوچه و بازار تا همین اواخر مورد مضحكه مردم بود و به وی سكه و پول می دادند. البته هر چند منظور و جنبه های تمثیلی و كفایت

آمیز این رسم امروزه فراموش شده و فقط شكل تفریحی به خود گرفته و كوسه برنشین چون دلقكی جهت شادی و به خنده آوردن مردم ظاهر می شود؛ اما این جنبه ی رسم، ویژه غلامان سیاهی در روزگار ساسانی و دوره اسلامی بوده از ملبس به لباس های رنگارنگ شده و با آرایش ویژه و لهجه شكسته و خاصی كه داشتند همه دایره می زدند و ترانه های نوروزی می خواندند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سنجش ميزان برخورداري محلات شهر يزد از خدمات شهري با استفاده از مدل تاپسيس تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سنجش ميزان برخورداري محلات شهر يزد از خدمات شهري با استفاده از مدل تاپسيس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سنجش ميزان برخورداري محلات شهر يزد از خدمات شهري با استفاده از مدل تاپسيس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سنجش ميزان برخورداري محلات شهر يزد از خدمات شهري با استفاده از مدل تاپسيس تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
به موازات توسعه و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و در پی آن ظهور مسائل گوناگون در داخل شهرها، برنامه ریزی شهری به ابعاد تازهای در جهت شناخت توسعه یافتگی یا عدم توسعهیافتگی نواحی شهری، بررسی میزان برخورداری از کاربریهای خدمات شهری و تفاوت میان نواحی دست یافته است. امروزه توسعه و برنامهریزی بر مبنای محلات شهر در مرکز توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار دارد. هدف این دانلود مقاله سنجش ميزان برخورداري محلات شهر يزد از خدمات شهري با استفاده از مدل تاپسيس تحت pdf می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است، و دادههای مورد نیاز نیز به روش کتابخانهای گردآوری شد. جهت شناخت سطوح برخورداری نواحی شهر یزد، 13 شاخص مورد بررسی از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و در این راستا، تاپسیس به عنوان روش تصمیم گیری چند شاخصه ای استفاده شده است و در نهایت محلات برخوردار، نیمه برخوردار و محروم از خدمات شهری مشخص شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,