خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آشکارسازي فعاليت گفتاري با استفاده از وزن دهي چندين ويژگي به کمک آناليز تفکيک خطي(LDA) تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آشکارسازي فعاليت گفتاري با استفاده از وزن دهي چندين ويژگي به کمک آناليز تفکيک خطي(LDA) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آشکارسازي فعاليت گفتاري با استفاده از وزن دهي چندين ويژگي به کمک آناليز تفکيک خطي(LDA) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آشکارسازي فعاليت گفتاري با استفاده از وزن دهي چندين ويژگي به کمک آناليز تفکيک خطي(LDA) تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

چکیده : در این مقاله یک آشکارساز فعالیت گفتاری(Voice ADetection) برای کار در محیطهای نویزی ارائه می شود که از چندینویژگی استفاده می کند . در هر شرایط نویزی، یک نوع از ویژگی ها برای طبقه بندی گفتار و غیر گفتار مناسب تر است . بنابراین ما می توانیم این ویژگی ها را با استفاده از وزنهایی که در مرحله آموزش از طریق الگوریتمهای مختلف به دست می آیند، با یکدیگر ترکیب کرده و با آستانه مورد نظر مقایسه کنیم . وزنها در این الگوریتم با استفاده از روش های آنالیز تفکیک خطی (LDA) و همچنین خطای طبقه بندی کمینه بهبود یافته (MMCE) به دست آمده و نتایج، با روش خطای طبقه بندی کمینه (MCE) مقایسه شده اند . نشان داده می شود که LDA وMMCEبه درصد بهبودی بیشتری نسبت به MCE و نیز در مقایسه باهنگامی که بهترین ویژگی به تنهایی به عنوان معیار VAD می باشد، دست می یابند . LDA به میزان % 14/18 و MMCE به اندازه % /28 4، در مجموعِ FAR و FRR ، بیشتر از MCE بهبودی حاصل می کنند .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود دانشگاه، سازمان يادگيرنده ي کارافرين تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دانشگاه، سازمان يادگيرنده ي کارافرين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود دانشگاه، سازمان يادگيرنده ي کارافرين تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود دانشگاه، سازمان يادگيرنده ي کارافرين تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر ضمن معرفی مولفه های سازمان یادگیرنده براسا س نظریه سنگه ، با توضیح مکانیسم دانش دلیل وجود لاینفک کارآفرینی در این سازمان ها تشریح می شود روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که جامعه آماری آن شامل کلیه اساتید مشغول به تدریس در دانشگاه ارومیه به تعداد 326 نفر می باشند در این پژوهش 50 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده و کارآفرینی استفاده شده است که پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده 0/9 و پرسشنامه کارافرینی 0/76 براورد شده است متغیر مستقل دراین پژوهش پنج مولفه سازمان یادگیرنده و متغیر وابسته کارآفرینی می باشند تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک بسته نرم افزاری spss و با استفاده از روشهای امار توصیفی و استنباطی به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ميزان سرويس دهي شبکه هاي توزيع آب شهري با ارزيابي مشخصه هاي هيدروليکي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ميزان سرويس دهي شبکه هاي توزيع آب شهري با ارزيابي مشخصه هاي هيدروليکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ميزان سرويس دهي شبکه هاي توزيع آب شهري با ارزيابي مشخصه هاي هيدروليکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ميزان سرويس دهي شبکه هاي توزيع آب شهري با ارزيابي مشخصه هاي هيدروليکي تحت pdf :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

غالبًا در زمان بهره برداری از شبک ههای توزیع آب شهری شرایط حاکم از نقطه نظر مقدار مصرف در گر هها و نیز کارکرداجزاء، با شرایط در نظر گرفته شده در زمان طراحی متفاوت است. لذا نمی توان انتظار داشت که شبکه ها همیشه با سرویس دهی مطلوب و پیش بینی شده همراه باشند . این امر لزوم بررسی میزان سرویس دهی شبکه ها در شرایط مختلف بهره برداری و مقایسه آن با ضوابط فنی استاندارد حاکم بر آنها را روشن می سازد. این بررسی نیازمند ابزار مناسب و کار آمد می باشد. در این مقاله روشی ارائه می شود که با استفاده از آن میزان سرویس دهی شبکه ها را در شرایط مختلف بهره برداری که ممکن است در عمل حادث گردند را می توان سنجید. در این روش میزان سرویس دهی شبکه ها از نقطه نظر سه مشخصه اصلی هیدرولیکی در شبک هها یعنی فشار و نوسانات فشار در نقاط مصرف و سرعت جریان در لوله ها مورد برسی قرار گرفته است. از نقاط قوت روش ارائه شده قابلیت تطابق با ضوابط فنی تمامی استانداردهای موجود در زمینه سرعت و فشار، نیز استفاده از نتایج شبیه سازی و تحلیل هیدرولیکی شبکه ها بر اساس روش مبتنی بر فشار را میتوان ذکر نمود.در روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار دبی خروجی از نقاط مصرف، بر خلاف روش رایج تحلیل هیدرولیکی ، تابعی از فشار در نظر گرفته می شود . این روش قادر به مدل سازی رفتار واقعی شبکه ها می باشد. در پایان با ارائه یک شبکه نمونه کارایی روش نشان داده می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد واحدهاي شعب موسسات اعتباري (مطالعه موردي شعب موسسه ثامن در استانهاي شمالي ايران) تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد واحدهاي شعب موسسات اعتباري (مطالعه موردي شعب موسسه ثامن در استانهاي شمالي ايران) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد واحدهاي شعب موسسات اعتباري (مطالعه موردي شعب موسسه ثامن در استانهاي شمالي ايران) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد واحدهاي شعب موسسات اعتباري (مطالعه موردي شعب موسسه ثامن در استانهاي شمالي ايران) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری و مشارکت میان اعضای یک گروه یا یکسازمان و جامعه است که نظام هدفمندی را شکل میدهد و آنها را به سوی دستیابی به هدفی ارزشمند هدایت می نماید. اینمقاله به رابطه سرمایه اجتماعی کارکنان با عملکرد شعب موسسه اعتباری ثامن می پردازد. روش تحقیق از نوع روش پیمایشیبوده است و جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شاغل در شعب موسسه اعتباری ثامن در استانهای شمالی کشور (خراسان شمالی،گلستان، مازندران، گیلان و اردبیل) را شامل می شود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 365 نفر (طبق فرمول مورگان) بعنواننمونه مشخص گردیدند. متغیر مستقل سرمایه اجتماعی (اعتماد، پیوندهای شبکه ای و احساس امنیت) و متغیر وابسته عملکرد شعب است. میزان آلفای کرونباخ ابزار تحقیق نیز 0/875 بدست آمد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: بین سرمایه اجتماعی کارکنان، پیوندهای شبکه ای، احساس امنیت و اعتماد اجتماعی کارکنان و عملکرد شعب رابطه معناداری وجود دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انرژي هاي غير فسيلي و ذخيره سازي انرژي خورشيدي در بهينهسازي مصرف انرژي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انرژي هاي غير فسيلي و ذخيره سازي انرژي خورشيدي در بهينهسازي مصرف انرژي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله انرژي هاي غير فسيلي و ذخيره سازي انرژي خورشيدي در بهينهسازي مصرف انرژي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انرژي هاي غير فسيلي و ذخيره سازي انرژي خورشيدي در بهينهسازي مصرف انرژي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
آفتاب ، باد ، رطوبت ، عوارض زمینی و به طور کلی شرایط آب و هوایی و جغرافیایی ، تأثیرمستقیمی در معماریسنتی ما درمناطق مختلف داشته است . ازنیمه دوم قرن گذشته و بویژه ازدهه هفتاد میلاد ، اقلیم وحفظ محیطزیست پیوسته مورد توجه قرار گرفت و گروه ها مختلف طرفدار محیط زیست در اقصی نقاط گیتی تشکل شد. این گروه ها عمدتاً خواستار حفظ و احیاء محیط زیست، استفاده از فن آوری همگون با محیط طبیعی، بازیافت ضایعات صنعتی و استفاده از انرژی های پاک مانند انرژی خورشید، باد و آب بودند. به همین منظور آنچه در این مقاله به عنوان راهکارهای بهینه سازی انرژی بیان می شود در شرایط اقلیمی متنوع ایران با توجه به نوع شرایط بهره مندی انرژی های م وجود متفاوت خواهد بود. گونه های مختلفی از دیدگاههای م عمارانه وجود دارد که حکایت از بینش متفاوت معماران معاصر در رابطه با طبیعت و معماری دارد: نمونه هایی همچون: مسئله تهویه طبیعی درون ساختمان از طریق دوجداره کردن نما وآتریوم داخلی، استفاده از انرژی های جایگزین مانند ا نرژی خورشیدی، استفاده ازمصالح نزدیک به طبیعت ، استفاده از فرم ها ارگانیک مانند سازها کششی و;.غیره. دراین نوشتار ضمن پرداختن به روشهای اصلی ذخیره سازی انرژی خورشیدی که عبارتند از: a)حرارتی b) شیمیایی c) مکانیکی d) الکتریکی. به تشریح انواع روشهای استفاده از انرژی ها و سوخت های اصلی در ساختمان خواهیم پرداخت: 1-انرژی باد 2- انرژی آب 3- سوختهای بیولوژیکی بیوماس و بیوگاز 4-انرژی زمین گرمائی 5- هیدروژن خورشیدیدر این نوشتار ض ن پرداختن به روشها اصلی ذخیره ساز انرژ خورشید که عباراند از:


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي وضعيت ولايت مادر بعد از پدر تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي وضعيت ولايت مادر بعد از پدر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي وضعيت ولايت مادر بعد از پدر تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي وضعيت ولايت مادر بعد از پدر تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی چون شارع مقدس در آن زمان تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از پدرو جد پدری میسر میدیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار میرفته است لذا شارع مقدس آن را امضا کرده است قانون مدنی ایران نیز از فقه امامیه پیروی نموده و ولایت قهری را منحصر به پدر و جد پدری دانسته است حال آنکه در عصر حاضر با از بین رفتن خانواده های پدر سالار و جایگزینی خانواده هلای هسته ای و بالا رفتن سطح تحصیلات و قابلیت های مادران در امور صغار خویش به نظر میرسد باید تغیراتی در قانون مدنی صورت گیرد خصوصا اینکه در فقه نیز به موردی که مستند به روایات و احادیث معتبر باشد در منع ولایت مادر بر نمیخوریم و ظاهر در اباحه است. به علاوه با تمسک به عمومات دلایل ولایت میتوان این نهاد را برای مادر نیز جعل نمود و دلایلی بر نفوق این دلالت بر ولایت جد پدری پس از پدر نیز توسط برخی فقهای معاصر ارائه شده است که اگر مسئله نفوق را نپذیریم دست کم باید هم عرض بودن ولایت مادر و جد پدر بعد از پدر تایید نماییم.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي و ارزيابي شاخصهاي ريسک دربيمه مسئوليت ناشي ازاجراي عمليات ساختماني با استفاده از تلفيق تکنيکهاي تحليل عاملي DEMATEL فازي aHPفازي، ANPفازي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي و ارزيابي شاخصهاي ريسک دربيمه مسئوليت ناشي ازاجراي عمليات ساختماني با استفاده از تلفيق تکنيکهاي تحليل عاملي DEMATEL فازي aHPفازي، ANPفازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي و ارزيابي شاخصهاي ريسک دربيمه مسئوليت ناشي ازاجراي عمليات ساختماني با استفاده از تلفيق تکنيکهاي تحليل عاملي DEMATEL فازي aHPفازي، ANPفازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي و ارزيابي شاخصهاي ريسک دربيمه مسئوليت ناشي ازاجراي عمليات ساختماني با استفاده از تلفيق تکنيکهاي تحليل عاملي DEMATEL فازي aHPفازي، ANPفازي تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 11

چکیده:

شناسایی و ارزیابی دقیق و بموقع عواملی که باعث ا یجاد خطر برای یک سازمان بویژه سازمان بیمه میشود ازجمله اقدامات موثر درمسیر بهبود کیفیت فعالیت ها و کاهش ریسک درشرکت بیمه میباشد یک روش MCDM مناسب باید بتواند روابط متقابل میان معیارها را مدنظر قرا ردهد فرایند تحلیل شبکه ای ANP روشی نسبتا جدیددرحوزه MCDM است که میتواند بطور سیستماتیک با روابط متقابل برخورد کند تکنیک DEMATEL میتواند علاوه برتبدیل روابط علت و معلول میان معیارها به یک مدل ساختاری مشهود وابستگیهای داخلی درون مجموعه ای از معیارها را مشخص نماید البته هم روش ANP و هم تکنیک DEMATEL قادر به رفع ابهام و عدم قطعیت از ارزیابی های کلامی صورت گرفته توسط تصمیم گیرندگان نیستند از این رو یک مدل جدید و موثر مبتنی بر تلفیق روشهای DEMATEL,ANP,AHP درمحیط فازی جهت ارزیابی شاخصها آروده شده است دراین تحقیق سعی شده با استفاده از آمار توصیفی روش تحلیلی عاملی و تکنیک DEMATE فازی AHP فازی ANP فازی چارچوبی ارایه گردد تا معیارهای ریسک دربیمه های مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی شناسایی و دسته بندی شده و رابطه علت و معلولی آنها مشخص گردد و سپس رتبه بندی نهایی صورت گیرد تا با استفاده از نتایج این تحقیق شرکت های بیمه اقدامات لازم جهت رفع آن را انجام دهند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نگاهي ديگر به مفهوم علت غايي از منظر بوعلي و ملاصدرا با توجه به افعال اختياري تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگاهي ديگر به مفهوم علت غايي از منظر بوعلي و ملاصدرا با توجه به افعال اختياري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نگاهي ديگر به مفهوم علت غايي از منظر بوعلي و ملاصدرا با توجه به افعال اختياري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نگاهي ديگر به مفهوم علت غايي از منظر بوعلي و ملاصدرا با توجه به افعال اختياري تحت pdf :

دانلود مقاله نگاهي ديگر به مفهوم علت غايي از منظر بوعلي و ملاصدرا با توجه به افعال اختياري تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در فلسفه دین از صفحه 135 تا 147 منتشر شده است.
نام: نگاهی دیگر به مفهوم علت غایی از منظر بوعلی و ملاصدرا با توجه به افعال اختیاری
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علت غایی
مقاله افعال اختیاری
مقاله افعال طبیعی
مقاله اَفعال الهی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مباحث مهمی که در بخش علیت مطرح است، مساله علت غایی است. «غایت» در فلسفه به دو معنای مختلف استعمال می شود: یکی به معنای «ما الیه الحرکه» و دیگری به معنای «ما لاجله الفعل».
در این مقاله علاوه بر معانی غایت، دیدگاه های مختلفی در باب چیستی غایت و نیز مناط و ملاک احتیاج به علت غایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در اینکه فعل اختیاری دارای علت غایی است، بین فلاسفه اختلافی نیست، بلکه منشا اختلاف آنان سوالات سه گانه ذیل است: آیا بعضی از افعال اختیاری مانند افعال گزاف و عبث دارای علت غایی است؟ آیا افعال طبیعی دارای علت غایی است؟ و آیا افعال خداوند دارای علت غایی است؟


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهره‌گيري از انرژي خورشيدي در معماري تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهره‌گيري از انرژي خورشيدي در معماري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهره‌گيري از انرژي خورشيدي در معماري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهره‌گيري از انرژي خورشيدي در معماري تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
امروزه اهمیت و ضرورت توجه به بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در طراحی و ساخت کلیه ساختمان‌ها، بخصوص ساختمان‌هایی که به‌طور مستقیم مورد استفاده انسان و موجودات زنده قرار می‌گیرند، ثابت شده است. در کشورهای مختلف بین 30 تا 35 درصد کل انرژی مصرفی در ارتباط با ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله راه‌کارهای پیش‌بینی شده در معماری پایدار، استفاده از روش‌های نو در فناوری ساخت با تولید مصالح جدید است که می‌توان پیشرفت قابل توجهی در عرصه ساختمان‌سازی ایجاد کرد. از این میان یک سری از مصالح دارای برتری‌هایی نسبت به سایر مولفه‌ها است، تایل‌های فتوولتائیک از جمله این مصالح می‌باشند که چندین عملکرد را با هم ایفا می‌کنند تکنولوژی فتوولتاییک امروزه به عنوان بخش رایجی از واژه شناسی ساختمان با امکان کاربرد در ساختمان‌های موجود و نو مطرح شده است. استفاده از این سیستم در پوشش ساختمان بسیار متنوع بوده و راه‌های نوینی به سوی طراحان خلاق می‌گشاید. این مقاله درصدد معرفی سیستم‌های فتوولتائیک و راه‌کارهای استفاده بهینه از این سیستم در طرحی بنا می‌باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 30 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله An Algorithm for encryption and decryption RGB color image with twin images in fractional fourier domain تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله An Algorithm for encryption and decryption RGB color image with twin images in fractional fourier domain تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله An Algorithm for encryption and decryption RGB color image with twin images in fractional fourier domain تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله An Algorithm for encryption and decryption RGB color image with twin images in fractional fourier domain تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
تعداد صفحات: 5
چکیده:

Today, in Digital world, protecting information has the fundamental and basic role in message and commercial exchange. In order to supply safe requirements of secured transaction, encryption will be used. Regarding to this subject importance and movement of traditional stage to digital one, becomingfamiliar with encryption methods will become necessary. In this study, an encryption algorithm for RGB color images by using (FRT) fractional fourier transform will be recommended. Encrypted color images divided into color components and Incorporated with second image index image and thenconverted to encryption Algorithm based on FRT. Recommended Algorithm of one random code and Random phase code used for twin images encryption. FRT, different fractional commands considered in recommended system for improving Immunity in images and keys Range


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,