خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله متغيرهاي هواشناسي موثربرآب معادل برف مطالعه موردي: حوضه ساروق چاي تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله متغيرهاي هواشناسي موثربرآب معادل برف مطالعه موردي: حوضه ساروق چاي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله متغيرهاي هواشناسي موثربرآب معادل برف مطالعه موردي: حوضه ساروق چاي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله متغيرهاي هواشناسي موثربرآب معادل برف مطالعه موردي: حوضه ساروق چاي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در ایران اندازهگیری عمق برف و آب معادل آن در ایستگاههای برفسنجی به علت خودکار نبودن ایستگاهها و مشکلات اندازگیری آن بطور محدودی صورت میگیرد. در این مطالعه با استفاده از دادههای ایستگاههای هواشناسی و کاربرد روشهای مختلف زمین آماری، پس از انتخاب بهترین روش که به وسیله معیارهای ارزیابی صورت گرفت، مقادیر بارش، دما و سرعت باد به صورت 40 و 50 روزه در محل ایستگاههای برف سنجی تخمین زده شد. بعد از تخمین پارامترهای ذکر شده، ،30 ،20 ، میانگینهای 10 همبستگی تک تک هر یک از این پارامترها با آب معادل برف ایستگاهها بررسی شد. بر اساس این نتایج میانگینهای بارش، دمای 40 روزه و سرعت باد 30 روزه، به ترتیب بیشترین همبستگی را با آب معادل برف ایستگاهها نشان دادند. نتایج حاصل از ارزیابی دادههای واقعی و محاسباتی نشان داد که رابطه رگرسیونی به دست آمده از دقت خوبی برای تخمین آب معادل برف در ایستگاه- های برفسنجی مورد مطالعه برخوردار است. نتایج نشان داد همبستگی بین آب معادل برف و میانگین بارش، میانگین دمای 40 روزه و میانگین سرعت باد 30 روزه در سطح 1 درصد معنیدار است. آب معادل برف و ارتفاع ایستگاهها همبستگی معنیداری در سطح 5 درصد داشتند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير دو عامل بارندگي و بهره برداري جنگل در ميزان روان آب حوزه شفارود استان گيلان تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير دو عامل بارندگي و بهره برداري جنگل در ميزان روان آب حوزه شفارود استان گيلان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير دو عامل بارندگي و بهره برداري جنگل در ميزان روان آب حوزه شفارود استان گيلان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير دو عامل بارندگي و بهره برداري جنگل در ميزان روان آب حوزه شفارود استان گيلان تحت pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: 6

چکیده:

عوامل متعددی در سیل خیزی یکحوزه دخالت دارند مانند ویژگی های اقلیمی (بارش)، تغییرات پوشش گیاهی، فیزیوگرافی، درحوزه مورد مطالعه به دلیل ثابت بودن (یا تغییرات بسیار کم) اکثر پارامترها، فقط متغیرهای مستقل بارش و بهره برداری برای ایجاد سیل خیزی و تغییرات دبی حوزه دحالت دارند. تحقیق حاضر سعی داردرابطه پارامترهای اقلیمی و کاهش پوشش جنگلی را با دبی حداکثر در منطقه مشخص نماید و تاثیر متقابل این دو پارامتر طبیعی را در سیل خیزی دودوره آماری قبل و بعد از برداشت مورد ارزیابی قرار دهد. برای نیل به اهداف آمار بارندگی ، حجم و تعداد درختان بهره برداری شده با دبی خوزه به تفکیک سالهای قبل و بعد از برداشت با استفاده از روش رگرسیون و تعیین ضرایب همبستگی و هر یک از متغیرهای مستقل، مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج نشان می دهد:
بین ماههای پر باران سال و دبی اوج ماههای مورد نظر در سالهای قبل از برداشت رابطه مستقیم وجود دارد با افزایش بارندگی دبی پایه نیز افزایش پیدا می کند . در صورتیکه با بررسی بعمل آمده بعد از شروع بهره برداری از سال 1357 به بعد با این که میزان بارندگی نسبت به سالهای قبل از آن کاهش یافته ولی مقدار دبی ماههای مورد نظر افزایش یافته است.
میانگین های متحرک 2، 3و5 ساله بارندگی مشخص می کند که قبل از سالهای برداشت، حوزه دارای دوره های پر آبی بود ولی در سالهای بعد از برداشت (بخصوص از سال 1364 به بعد) میزان بارندگی از میانگین سالیانه نیز کمتر شده بود ولی مقدار دبی نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است.
با بررسی متوسط دبی در فصول برداشت مشخص می گردد که در طی سالهای قبل از برداشت رژیم آبی حوزه که از بارش تبعیت می کرد در فصل پاییز و شهریورماه دبی پیک مشاهده می شد و دبی در فصل زمستان در حد پایین بود ولی با بررسی به عمل آمده بعد از برداشت که معمولا در فصل زمستان انجام می گیرد دبی پیک کاذبی که مقدار آن با مقایسه نسبت به سالهای گذشته باکاهش بارش روندافزایش را نشان می دهد که این جریانات در فصل زمستان با دبی پاییزه (تقریبا) برابری می نماید.
بررسی آمار روزانه دبی ایستگاه پونل از ابتدا تاکنون بخوبی نشان می دهد که دبی روزانه ماههای آذر ماههای آذر تا فروردین رودخانه شفارود در سالهای قبل از بهره برداری بطور یکنواخت و بین 2 تا 4 متر مکعب متغیر بوده است ولی این مقدار در سالهای بعد از بهره برداریکه دچار تغییر قابل محسوس بوده، بهره برداری و کاهش سطح جنگل بوده است.
با بررسی به عمل آمده در حوزه شفارود قبل از برداشت، رژیم آبی با رژیم بارندگی رابطه مستقیمی داشت در صورتی که بامراجعه با آمار بهره برداری از جنگل که در فصل زمستان صورت می گیرد دبی اوج و همچنین حجم بالای آب، همانند دوره پر آبی (پاییزه) مشاهده می گردد.
بنابراین لازم است که در شیوه بهره برداری و میزان برداشت پمپ جنگل تجدید نظر شده و مدیریتی متناسب و صحیح برای منطقه (شیوه تک گزینی یا جنگلداری ناهمسال و نزدیک به طبیعت) اعمال گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود شيوه هاي تقسيم سود و زيان در شرکت هاي مدني و تجاري درحقوق ايران تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شيوه هاي تقسيم سود و زيان در شرکت هاي مدني و تجاري درحقوق ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود شيوه هاي تقسيم سود و زيان در شرکت هاي مدني و تجاري درحقوق ايران تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شيوه هاي تقسيم سود و زيان در شرکت هاي مدني و تجاري درحقوق ايران تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

نحوه تقسیم سود و زیان چه در قراردادهای ویژه شراکت و چه درشرکت های مدنی و تجاری از ارکان اختصاصی تلقی می گردد و اصل نیز براین است که تقسیم سود و زیان در روابط خصوصی شرکاء در انواع مختلفه شرکت های تجاری و همچنین شرکت های مدنی به نسبت سهم اشخاص در نظر گرفته شود ولی با توجه به ضرورت موجود و تقویت مشارکت بیشتر، شروط و توافق شرکاء را نیز در چگونگی نحوه تقسیم سود و زیان نمی توان نادیده گرفت. اگرچه ظاهر ماده 575 قانون مدنی پذیرش تمام این شروط را در بر نمی گیرد و مفهوم مخالف آن بربطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکاء دلالت دارد. مع الوصف در صورتی که از شرایط و ارکان حاکم برتقسیم سود و زیان تبعیت نگردد ممکن است موضوع از مقوله شرکت و یا شراکت قراردادی خارج گردد و اگرتوافقی نیز در روابط طرفین باشد که ازارکان نحوه تقسیم سود و زیان عدول شده باشد حتی قابلیت بطلان نیز خواهد داشت. در همین راستا می توان به این نتیجه رسید که توافقات و شروط شرکاء شرکت تا جایی اعتباردارد و نافذ خواهد بود که برخلاف مصرحات قانونی و یا شرایط اعمال مواد 10 و 575 قانون مدنی نباشد و محدودیت های اراده شرکاء شرکت نیز نادیده انگاشته نشود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارتباط رگه هاي کاني ساز با سيستم گسلها به روش فرکتال، در منطقه ارغش تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارتباط رگه هاي کاني ساز با سيستم گسلها به روش فرکتال، در منطقه ارغش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارتباط رگه هاي کاني ساز با سيستم گسلها به روش فرکتال، در منطقه ارغش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارتباط رگه هاي کاني ساز با سيستم گسلها به روش فرکتال، در منطقه ارغش تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: 6

چکیده:

بعد فرکتالی برای کل گسلها و رگه های منطقه بر اساس نقشه بدست آمده منطقه مطالعاتی ارغش به روش مربع شمار و از طریق ترسیم نمودار لگاریتمی- لگاریتمی فراوا نی مربع های شبکه بر حسب عکس طول مربع محاسبه شد. بررسی طرح کلی گسلها و رگه ها نشان میدهد که بعد فرکتال گسلها 1/502 1 و بعد فرکتال رگه ها 1/082 میباشد، از بررسی بعد فرکتال بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که گسلها و رگه ها هر دو خاصیت خود تشابهی مستقل از مقیاس دارند . بعد فرکتال نزدیک به یک رگه ها نشان دهنده توزیع خطی آنها در منطقه می باشد، درحالیکه بعد فرکتال بدست آمده برای گسلها توزیع صفحه ای را نشان میدهد که حاکی از وجود یک سیستم گسلی تکامل یافته در منطقه می باشد .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تطبيقي وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقي ايران، فقه اماميه و حقوق کامن لا تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تطبيقي وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقي ايران، فقه اماميه و حقوق کامن لا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تطبيقي وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقي ايران، فقه اماميه و حقوق کامن لا تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تطبيقي وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقي ايران، فقه اماميه و حقوق کامن لا تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

به درستی که خداوندخانه ای که در آن عروسی باشد دوست میدارد و خانه ای که در آن طلاق واقع باشد دشمن. چیزی در نزد خداوندناپسندتر از طلاق نیست (امام جعفر صادق) در این نوشتار به بررسی وکالت در نکاح وطلاق و اینکه آیا مسئله نکاح و طلاق قابل نیابتهستند یا خیر پرداخته شده است. این نوشتار دارای دو فصل است در فصل یک به بررسی تطبیقی وکالت در نکاح پرداخته شده و بررسیاین موضوع در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی و نظام حقوقی کامن لا که آیا این قابل نیابت هستند یا خیر؟در فصل دو به بررسی تطبیقی طلاق در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی و نظام حقوقی کامن لا که آیا این قابل نیابت هستند یا خیر.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود سنتز و شناسايي کمپلکس شيف باز مس II متصل شده بر روي :Fe3O4@SiO2 نانوکامپوزيتي با فعاليت پراکسيداز مانند بسيار کارامد تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سنتز و شناسايي کمپلکس شيف باز مس II متصل شده بر روي :Fe3O4@SiO2 نانوکامپوزيتي با فعاليت پراکسيداز مانند بسيار کارامد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود سنتز و شناسايي کمپلکس شيف باز مس II متصل شده بر روي :Fe3O4@SiO2 نانوکامپوزيتي با فعاليت پراکسيداز مانند بسيار کارامد تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سنتز و شناسايي کمپلکس شيف باز مس II متصل شده بر روي :Fe3O4@SiO2 نانوکامپوزيتي با فعاليت پراکسيداز مانند بسيار کارامد تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

نانوساختارهایی که یک فعالیت آنزیمی را تقلید می کنند به عنوان جایگزینهای امیدبخشی در سنتز انزیم های مصنوعی برای کاربردهای زیست پزشکی و کاتالیزوری بسیار مورد توجه هستند بررسی برهمکنش شیمیایی نانو آنزیم به درک بهتر ما در بهبود عملکرد انزیم مصنوعی و طراحی کاتالیزورهای کارامد کمک خواهد کرد در این مطالعه فعالیت پراکسیداز نانو ذرات مغناطیس مسی II که از اتصال کووالان کمپلکس شیف باز بر روی بستر Fe3O4@SiO2 تهیه شده اند مورد مطالعه قرار گرفته است کاتالیزور تهیه شده به وسیله روشهای مختلف مانند پراکندگی اشعه ایکس XRD میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس EDX و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FT-IR شناسایی شد. فعالیت کاتالیزوری نانوذره حاصل در اکسایش اورتوفنیلن دی آمین در حضور آب اکسیژنه بررسی شد از مزایای نانوکاتالیزور تهیه شده سهلوت جداسازی آن از محیط واکنش وامکان بازیافت و استفااه محدود کاتالیزور میباشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله INVESTIGATION OF BENDING BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WITH CFRP SHEETS تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله INVESTIGATION OF BENDING BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WITH CFRP SHEETS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله INVESTIGATION OF BENDING BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WITH CFRP SHEETS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله INVESTIGATION OF BENDING BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WITH CFRP SHEETS تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: 8

چکیده:

The effect of FRP (Fiber Reinforced Polymers) sheets on bending strength of beams is one of the advantages of utilizing carbon fibers in concrete structures. By utilizing FRP sheets, reinforcing bar ratio which is used as longitudinal tensile reinforcements would increase in specimens and bending strength would be improved. In this research study, by testing 12 concrete beam specimens with known dimensions with 3 different reinforcing bar ratios the effect of FRP in flexural behavior strength, displacements, ultimate load and stiffness of the concrete beams have been investigated. The results show that in addition to increased strength, failure may occur with high adequate ductility in reinforced concrete beams.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر مدار آنالوگ آستروسيت بر تطبيق فرکانس نورون تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر مدار آنالوگ آستروسيت بر تطبيق فرکانس نورون تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر مدار آنالوگ آستروسيت بر تطبيق فرکانس نورون تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر مدار آنالوگ آستروسيت بر تطبيق فرکانس نورون تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 5
چکیده:
طبق یافتههای جدید، آستروسیتها به عنوان یکی از انواع سلولهای گلیال، در تنظیم انتقالات سیناپسی سهیم هستند و در شبکه های عصبی وظایف مختلفی بر عهده دارند. آستروسیتها توسط انتقال یونها و دیگر مواد، حمایتهای ساختاری و متابولیکی را برای تکثیر وبقای نورونها فراهم میکنند. رفتار تطبیق فرکانس یکی از رفتارهای نورونی به ازای یک جریان ورودی ثابت است که نقش مهمی در پردازشاطلاعات عصبی و کاهش توان مصرفی مدارهای نورونی دارد، در این مقاله قصد داریم تاثیر مدار آنالوگ آستروسیت را در تطبیق فرکانس نورون DPI بر پایه رفتارهای بیولوژیکی بررسی کنیم. نتایج ارائه شده در این مقاله در تکنولوژی استاندارد 035m توسط نرم افزار Hspice طراحی و شبیه سازی شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي کيفيت ظاهري بيست و سه رقم چمن آبي (Poa pratensis) تحت شرايط تنش گرما تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي کيفيت ظاهري بيست و سه رقم چمن آبي (Poa pratensis) تحت شرايط تنش گرما تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي کيفيت ظاهري بيست و سه رقم چمن آبي (Poa pratensis) تحت شرايط تنش گرما تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي کيفيت ظاهري بيست و سه رقم چمن آبي (Poa pratensis) تحت شرايط تنش گرما تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

چمن های سردسیر در طی تابستان غالبا با تنش گرما مواجه می شوند. یکی از مهمترین چمن های سردسیری چمن آبی است که دارای ارقام متفاوت می باشد که به تنش های محیطی واکنش های متفاوتی نشان می دهند. موضوع این تحقیق ارزیابی کیفیت ظاهری بیست و سه رقم چمن آبی به تنش گرما است. ارقام در چهار تکرار کاشته و در اتاقک رشد به مدت دو ماه در معرض تنش گرما قرار گرفتند. دمای اتاقک رشد هر دو هفته به میزان 5 درجه سانتیگراد از 25 تا 50 درجه سانتیگراد افزایش یافت. میانگین ارتفاع، تراکم، میانگین وزن خشک اندام هوایی، شاخص رنگ و سوختگی برگ در پایان آزمایش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تنش گرما باعث کاهش شاخص رنگ و افزایش سوختگی برگ در تمام ارقام شد . رقم ‘Balin’ و ‘Liberty’ به ترتیب بیشترین ارتفاع (48/28 و 47/55) و تراکم (5/25 و 5) را در میان ارقام داشت. ‘Ram1’ ‘Liberty’ با میانگین 1 کمترین و رقم ‘Park’ با میانیگین 8/77 بیشترین سوختگی برگ را نشان دادند . در میان ارقام مورد آزمایش ‘Liberty’ مقاومت بیشتری به تنش گرما داشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي بهينه سازي هاي مسيريابي با اقتباس از الگوريتم کلوني مورچگان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي بهينه سازي هاي مسيريابي با اقتباس از الگوريتم کلوني مورچگان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي بهينه سازي هاي مسيريابي با اقتباس از الگوريتم کلوني مورچگان تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي بهينه سازي هاي مسيريابي با اقتباس از الگوريتم کلوني مورچگان تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با پیشرفت علوم رایانه ای و افزایش سطح ارتباطات در عصر جدید و ایجاد شبکه های ارتباطی ، همزمان با گسترش این شبکه هامشکلات خاص آن نیز نمود بیشتری یافته است. یکی از عمده ترین مشکلاتی که ذهن اکثر طراحان شبکه را به خود معطوف ساخته ،مسئله مسیریابی در سطح شبکه است. در این راستا تحقیقات و مطالعات متعددی صورت پذیرفته و در بسیاری از موارد راهکارهایمتنوع و فرا ابتکاری ارائه شده است. از آن جمله می توان به مسیریابی با اقتباس از الگوریتم کلونی مورچگان اشاره نمود. در این روش باالگو برداری از روش مسیریابی مورچگان از کلونی تا محل منبع تغذیه و بالعکس و با بر جای گذاشتن فرومون ، الگوریتمی را فراهمنموده اند تا از ایجاد ترافیک نامطلوب ، ازدحام ، به هدر رفتن منابع و سایر مشکلات احتمالی جلوگیری نموده و منجر به بهینه سازیمسیریابی در سطح شبکه گردد. دستیابی به بهینه ترین مسیر در شبکه های پویا که ذاتا دارای تحول بسیاری بوده و متشکل از پیوندهاو گره های بیشماری می باشد عمدتا کاری مشکل و زمان بر بوده و مسئله بهینه سازی در مقیاس بزرگ محاسباتی پیچیده خواهدداشت. با استفاده از هوشمندی توده ای (کلونی) مانند الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و بهره گیری از آن در مسیریابی پویا وجایگزین نمودن آن با الگوریتم های رسمی مسیریابی در شبکه های پویا می توان به مدل و طراحی کارآمدتری برای پروتکل مسیریابیشبکه های پویا دست یافت. این نوع الگوریتم به دلیل توابع آن و امکان تعریف متناسب اجزای مسائل توانایی بسیار بالایی در سازش باتوپولوژی در شبکه های سیمی و بی سیم دارا است. این روش یکی از بهترین روش های ارائه شده می باشد که به علت بهینه بودن ازنظر زمانی و هزینه مورد توجه اکثر طراحان شبکه قرار گرفته است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,