خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)
تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مروري بر نظريه سيستمهاي پيچيده منعطف تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مروري بر نظريه سيستمهاي پيچيده منعطف تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مروري بر نظريه سيستمهاي پيچيده منعطف تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مروري بر نظريه سيستمهاي پيچيده منعطف تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

از آنجایی که روز به روز بر اهمیت نظریه پیچیدگی و به تبع آن سیستم های پیچیده منعطف ()CAS افزوده می شود، کاربرد آن در بحث های مدیریتی و در سازمانها بدون شک اجتناب ناپذیر است. در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی و مراجعه به اسناد، مقالات و پژوهش های صورت گرفته تهیه شده است مفاهیم، ویژگی ها، کارکردها و سازوکارهای این نظریه بررسی می شود. به خصوص اینکه کارکردهایسیستم های پیچیده منعطف و سازوکاهایی که با استفاده از ویژگی های بارز و پویای این نظریه وجود دارد در سال های اخیر باعث به وجود آمدن سازمان های چابک شده و تحولی شگرف را در نحوه مدیریت سازمان ها و ساختاردهی آنها به وجود آورده است. همچنین بیان می شود که مطالعات نشان می دهد که سازوکاهای سیستم های پیچیده منعطف که شامل همنوایی راهبردی، به هم پیوستگی وقایع، شکل گیری الگو و رفتار تسهیل گرانه هستند، می تواند ارتباط با نوآوری های محصولات یک سازمان داشته باشد.امروزه، توجه و آشنایی بیشتر با این نظریه، ویژگی ها، کارکردها و سازوکارهای آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. انتظار می رود با آشنایی هر چه بیشتر با این نظریه و به کارگیری آن بتوان گام مهمی در مدیریت سازمان های کشور برداشته شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرزلزله و اندرکنش خاک و سازه برپاسخ ديناميکي ساختمان راکتورنيروگاه اتمي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرزلزله و اندرکنش خاک و سازه برپاسخ ديناميکي ساختمان راکتورنيروگاه اتمي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرزلزله و اندرکنش خاک و سازه برپاسخ ديناميکي ساختمان راکتورنيروگاه اتمي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرزلزله و اندرکنش خاک و سازه برپاسخ ديناميکي ساختمان راکتورنيروگاه اتمي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 10
چکیده:
اثراندرکنش خاک و سازه برپاسخ لرزه ای ساختمان راکتوریک نیروگاه اتمی فرضی تحت سه زلزله مختلف موردمطالعه قرارگرفته است نیروهای اینرسی تغییر مکان نقاط مختلف سازه و برش و لنگرپایه بااستفاده ازیک مدل جرم متمرکز وفنرهای معادل خاک موردبررسی قرارگرفته است همانطول که انتظار میرود بادرنظرگرفتن اثرخاک و فرکانسهای سازه و نیزنیروی اینرسی وارد براجزا سازه کاهش می یابد اماتاثیر اندرکنش بربرش و لنگر پایه حاکی ازوابستگی پاسخ به تحریک ورودی است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرات برداشت دو منظوره از ارقام چاودار (Secale cereale) در مراحل مختلف رشدي تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات برداشت دو منظوره از ارقام چاودار (Secale cereale) در مراحل مختلف رشدي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرات برداشت دو منظوره از ارقام چاودار (Secale cereale) در مراحل مختلف رشدي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرات برداشت دو منظوره از ارقام چاودار (Secale cereale) در مراحل مختلف رشدي تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

کشت دو منظوره غلاتی مثل چاودار (Secale cereal) در اواخر زمستان و اوایل بهار به عنوان یک استرا تژی در جهت رفع کمبود علوفه حائز اهمیت است . به منظور بر رسی بهترین زمان برداشت علوفه و تعیین بهترین رقم چاودار ، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی 4 تکراره به کار گرفته شد . ارقام چاودار شامل دا نکو و استراتوس کایا در سه سطح برداشت ، یک سطح بدون برداشت به عنوان شاهد و دو سطح دیگر شامل برداشت در مرحله ساقه رفتن و برداشت در مرحله پنجه رفتن بود ، مطالعه شدند . سطحبرگ، عملکرد علوفه ، کاه و عمل کرد دانه مورد مطالعه قرار گرفتند . ارقام از نظر عملکرد دانه با هم تفاوت داشتند . مراحل برداشت روی عملکرد علوفه اثر معنی داری نداشت . برداشت در اوایل پنجه زنی بر کاهشعملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت . فقط عمل کرد دانه تحت تاثیر اثر متقابل رقم× برداشت قرار گرفت با این حال ، هیچ گو نه اثر متقابلی روی صفات دیگر وجود نداشت . چاودار رقم استراتوس کایا به دلیل برتری عمل کرد دانه و داشتن پروتئین بالاتر نسبت به رقم دانک و قابل توصیه برای منطقه همدان میباشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تأثير امواج مايکروويو در بهبود شرايط سنتز نانو ساختارهاي اکسيد کادميوم تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تأثير امواج مايکروويو در بهبود شرايط سنتز نانو ساختارهاي اکسيد کادميوم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تأثير امواج مايکروويو در بهبود شرايط سنتز نانو ساختارهاي اکسيد کادميوم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تأثير امواج مايکروويو در بهبود شرايط سنتز نانو ساختارهاي اکسيد کادميوم تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
نانو مکعب های اکسید کادمیوم به روش فوق سریع مایکروویو که روش ارزان و راحتی نیز هست تولید شدند. تأثیر امواج مایکروویو برشرایط سنتز نانو ساختارهای اکسید کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور فلز خالص کادمیوم به عنوان ماده اصلی بکار گرفته شد و درون یک جسم جاذب امواج مایکروویو، قرار گرفت. در مدت زمان کوتاهی که امواج مایکروویو به نمونه تابیدند،فرآیند تبخیر/اکسایش رخ داد و اکسیدهای تولید شده چند سانتی متر بالاتر، روی سطح داخلی ظرفی شیشه ای تجمع یافتند. پس از اتمام فرآیند نمونه های بدست آمده جمع آوری گردیدند و بررسی خواص ساختاری آنها توسط تست هایSEM و XRD انجام پذیرفت، که بررسی های میکروسکوپی حاکی از آن است که نانو مکعب های اکسیدکادمیوم با استفاده از این روش با موفقیت تولید شدند و دارای پراکندگی و فراوانی مناسب بودند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طرح ساماندهي سلامت شهروندان در شهرهاي الکترونيکي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طرح ساماندهي سلامت شهروندان در شهرهاي الکترونيکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طرح ساماندهي سلامت شهروندان در شهرهاي الکترونيکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طرح ساماندهي سلامت شهروندان در شهرهاي الکترونيکي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

سلامتی انسانها از مهمترین مسائل در عصر حاضر است.در هر شهر الکترونیکی باید برای افزایش سطح بهداشتی و درمانی شهروندان چاره ای اندیشید.اطلاعات پزشکی شهروندان با مشارکت مراکز درمانی در پرونده های الکترونیکی درج می شود.این اطلاعات آرشیوی از ویژگیهای فیزیکی، سوابق بیماریها، آزمایشات مختلف و غیره است.دولت الکترونیک می تواند با مشارکت پزشکان، دانشگاهها و مراکز مختلف درمانی و با پیشگیری و درمان بیماریها، به مردم خدمات گوناگونی ارائه کند.مقاله حاضر در واقع طرحی است برای ایجاد سامانه سلامت الکترونیک در ایران.از مزایای این سامانه می توان به حل مشکلات درمانی در مناطق دورافتاده و محروم و همچنین مقابله با بیماریهای واگیردار اشاره کرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله غربال ارقام گندمهاي نان براي کيفيت نانوايي براساس امتياز ژنومي زير واحدهاي گلوتنين سنگين تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله غربال ارقام گندمهاي نان براي کيفيت نانوايي براساس امتياز ژنومي زير واحدهاي گلوتنين سنگين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله غربال ارقام گندمهاي نان براي کيفيت نانوايي براساس امتياز ژنومي زير واحدهاي گلوتنين سنگين تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله غربال ارقام گندمهاي نان براي کيفيت نانوايي براساس امتياز ژنومي زير واحدهاي گلوتنين سنگين تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
به منظور دسته بندی ارقام گندم نان زیرواحدهای گلوتنینهای با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) در مکان ژنی Ghu-1، 25 رقم از گندمهای نان ایرانی و استرالیایی با استفاده از روش الکتروفورز ژل اکیریلامید با سدیم دودسیل سولفات 10 درصد (PAGE -SDS) مورد تجزیه الکتروفورزی قرار گرفتندن. در این بررسی گندمهای نان کوکری، گلادیوس، اسکلیبر (ارقام استرالیایی)، وری ناک، زرین و قدس (ارقام ایرانی) با امتیاز کیفیت برابر 10 به عنوان بهترین کیفیت و الموت و هامون با امتیاز پنج به عنوان بهترین کیفیت و الموت و هامون با امتیاز پنج به عنوان پایین ترین کیفیت براساس زیرواحدهای گلوتنین سنگین تعیین گردیدند در تجزیه کلاستر، 2 گروه به دست آمد که ارقام گروه دوم از لحاظ امتیاز کیفیت و زیرواحدهای موثر بر روی کیفیت نانوایی نسبت به گروه یک برتر بودند. باتوجه به نقش مهم زیرواحدهای گلوتنین به عنوان نشانگر ژنتیکی کیفیت آرد و پخت نان، نتایج تحقیق حاضر یک برآورد ژنتیکی از کیفیت گندمهای نان ایرانی و استرالیایی می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Modeling of Fouling for Food Industry تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Modeling of Fouling for Food Industry تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Modeling of Fouling for Food Industry تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Modeling of Fouling for Food Industry تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

Fouling of heat exchanger is considered as a major problem in food industry. The problem results significant increase in pressure drop and costs due to cleaning operation and sometimes may lead even to replacement of exchanger. Moreover, microorganisms grow inside the micro channels of heat exchanger’s plates. This is particularly important for milk industry. This study tries to investigate the effects of main factors in fouling formation including velocity and temperature in a plate heat exchanger. In addition, fluctuation of overall heat transfer coefficient is determined after fouling formation. Finally, to show the heat and hydraulic effects in a plate heat exchanger the concept of fouling threshold is proposed for fouling of calcium in milk. Using this model, curves for fouling threshold model of milk can be determined and therefore the sensitivexchanger prone to fouling can be identified.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد الگوريتم فاخته در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد الگوريتم فاخته در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد الگوريتم فاخته در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد الگوريتم فاخته در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط های تجاری تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده و همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه می باشد. از این رو، یکی از راه های کمک به سرمایه گذارانبه منظور ارائه ی اطلاعات به آنها، ارائه الگوهای مناسب پیش بینی دور نمای شرکت است. تحقیق حاضر نیز، با استفاده از رویکردی مبتنی بر داده کاوی و با استفاده از الگوریتم های حرکت تجمعی ذرات و فاخته به پیش بینی ورشکستگیشرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در ایران پرداخته است. بر این اساس در ابتدا با مطالعه تحقیقات پیشین 24 متغیر بعنوان متغیرهای پیشنهادی تحقیق انتخاب شدند. پس از انتخاب شرکت های نمونه، اطلاعات تاریخی یک و دو سال قبل آنها نیز جمع آوری گردید. سپس با استفاده از الگوریتم حرکت تجمعی ذرات، 11 متغیر بهینه جهت ورود به مدل انتخاب شدند. پس از آن، مدل تحقیق با استفاده از الگوریتم فاخته ساخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این الگوریتم با دقتی معادل 9842 % توانست ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مقايسهاي نشت از سدهاي خاکي با هسته مايل و هسته قائم (مطالعه موردي سد شهرچاي) تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مقايسهاي نشت از سدهاي خاکي با هسته مايل و هسته قائم (مطالعه موردي سد شهرچاي) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مقايسهاي نشت از سدهاي خاکي با هسته مايل و هسته قائم (مطالعه موردي سد شهرچاي) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مقايسهاي نشت از سدهاي خاکي با هسته مايل و هسته قائم (مطالعه موردي سد شهرچاي) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تعداد صفحات: 10
چکیده:
یکی از انواع سدهای خاکی، سدهای ناهمگن با هسته رسی میباشند. آب در حین عبور از هسته سد به دلیل نفوذپذیری بسیار کم ،مقدار زیادی از انرژی پتانسیل خود را به دلیل اصطکاک از دست میدهد و در نتیجه مقدار نشت نیز به تناسب کاهش مییابد. این نوع سدها را میتوان بصورت سدهایی با هسته مایل و یا قائم طراحی و اجرا نمود. در این تحقیق با استفاده از روش آنالیز استاتیکی (به کمک نرم افزار Geo studio) که یکی از دقیقترین و بهروزترین روشها برای تحلیل سدهای خاکی بر اساس روش اجزای محدود است، به بررسی مقایسه ای سدهای خاکی با هسته مایل و قائم در حالت تراوش دائم پرداخته شده است. برای این منظور مقطع عرضی سد شهرچای بصورت موردی جهت انجام تحلیلها انتخابشده و توسط نرمافزارهای SLOPE/W، SEEP/W از بسته نرم افزاری GEO-STUDIO مدل گردید. سپس با استفاده از تحلیل برگشتی دادههای ابزار دقیق، پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک مورد استفاده در سد اصلاح گردیده و با تغییر هندسه، همان سد با درنظر گرفتن شرایط یکسان، بصورت هسته مایل مدل شد و رفتار سد برای حالت تراوش دائم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس مقایسهای بین نتایج دو حالت انجام پذیرفت و مقطع بهینه سد ارائه گردید. مقدار دبی نشتی از پی و بدنه سد و وضعیت خط فراتیک و خطوطجریان و پتانسیل داخل بدنه و پی سد برای هردو حالت محاسبه گردید. همچنین پایداری استاتیکی سد برای حالت هسته قائم و هسته مایل نیز مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب اطمینان بدست آمده با استانداردهای موجود مقایسه شد. با مقایسه الگوی تراوش در حالت هسته قائم و هسته مایل، در مجموع میتوان گفت اجرای سد با هسته مایل باعث کاهش حجم عملیات خاکی میگردد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ارتقاي کيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ارتقاي کيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ارتقاي کيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر ارتقاي کيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقق توقعات و نیازهای مشتریان خود میب اشند. فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و کیفیت و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم میکند. امروزه اکثر بانکها با محیطی کاملا پویا روبرو هستند و همه بانکها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، افزایش کیفیت و بهره وری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند. در کشو ر ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کنند ه این رقابت، ارزش بسیا ر زیادی برا ی تکنولوژیو سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند. با توجه به مزایای آشکار و غیر قابل انکار بانکداری الکترونیک و نقش موثر آن در حوز ه های مختلف، در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر ارتقای کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی پرداخته ایم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,