خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير رقت، اتلافات لزجت، پرش دمايي و هدايت محوري بر انتقالحرارت در يک ميکرو لوله تحت شار حرارتي ثابت تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير رقت، اتلافات لزجت، پرش دمايي و هدايت محوري بر انتقالحرارت در يک ميکرو لوله تحت شار حرارتي ثابت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير رقت، اتلافات لزجت، پرش دمايي و هدايت محوري بر انتقالحرارت در يک ميکرو لوله تحت شار حرارتي ثابت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير رقت، اتلافات لزجت، پرش دمايي و هدايت محوري بر انتقالحرارت در يک ميکرو لوله تحت شار حرارتي ثابت تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانو فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
در این مقاله به بررسی انتقال حرارت و طول ورودی دمایی جریان هوا درون یک میکرولوله افقی تحت شار حرارتی ثابت پرداخته شده است. پروفیل سرعت توسعه یافته با حل تحلیلی معادله مومنتوم و اعمال شرط مرزی لغزش سرعت بدست آمده است. معادله انرژی با فرض توسعه یافته بودن پروفیل سرعت در کل ناحیه محاسباتی و با در نظر گرفتن ترم اتلافات لزجت با روش تفاضل محدود حل شده است. شرایط مرزی لغزشسرعت و پرش دمایی به واسطه رژیم لغزشی جریان به حل عددی اعمال شده. اثرات اعداد نادسن، برینکمن، کاپا و پکله بر روی ناسلت توسعه یافته و طول ورودی دمایی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش اتلافات لزجت، ناسلت توسعه یافته کاهش می یابد. همچنین با افزایش پرش دمایی در یک سرعت لغزشی ثابت، ناسلت کاهش می یابد. با افزایش پکله، عموما ناسلت توسعه یافته افزایش می یابد. بعلاوه آن که وقتی پرش دمایی وجود ندارد با افزایش نادسن، ناسلت افزایش می یابد. اما در پرش های دمایی غیر صفر، افزایش نادسن، غالبا سبب کاهش ناسلت توسعه یافته می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي آلودگي هاي زيست محيطي کارخانه سيمان فارس نو فيروزآباد تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي آلودگي هاي زيست محيطي کارخانه سيمان فارس نو فيروزآباد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي آلودگي هاي زيست محيطي کارخانه سيمان فارس نو فيروزآباد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي آلودگي هاي زيست محيطي کارخانه سيمان فارس نو فيروزآباد تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 9
چکیده:
شکوفایی اقتصادی هر کشور صنعتی تا حد زیادی وابسته به عملکرد صنایع آن می باشد که در این میان صنعت سیمان به دلیل تولید محصولاتی مهم و با ارزش افزوده بیشتر نقش زیادی در راستای پیشرفتاقتصادی ایفا می کند. هدف از این تحقیق بررسی انتشار آلاینده های زیست محیطی از کارخانه سیمان فارس نو و مقایسه آنها با استانداردهای محیط زیست می باشد. ابتدا اهم پارامترهای زیست محیطی این کارخانه اندازه گیری و در گام بعدی با استانداردهای سازمان محیط زیست مورد مقایسه قرار گرفت. برآورد میزان صدای منتشره از کارخانه، آنالیز پارامترهای فیزیکو شیمیایی در پساب خروجی سیستم تصفیه خانه و آنالیز گازهای خروجی از کارخانه مشخص کرد که آلایندگی آن بالاتر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست است. برآورد میزان صدای منتشره از کارخانه نشان داد که مقادیر تراز معادل صوت کارخانه در حد استاندارد محیط زیست است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر ورمي کمپوست بر عمر ماندگاري و خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز رقم پلار استار تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: 4
چکیده:
به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست بر عمر ماندگاری و خصوصیات کیفی گل شاخه بریده رز رقم پلار استار آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پنج سطح مختلف ورمی کمپوست (0، 10، 20، 40 و 80 درصد) بود. صفات اندازه گیری شده شامل طول و قطر ساقه، قطر غنچه گل، وزن تر و خشک برگ، وزن تر وخشک ساقه و ماندگاری گل بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان طول (61/6 سانتیمتر) و قطر (0/64 سانتیمتر) ساقه، قطر غنچه گل (3/11 سانتیمتر)، وزن تر (11/8 گرم) و خشک (5/8 گرم) ساقه، وزن تر(7/3 گرم) و خشک (3/96 گرم) برگ و ماندگاری گل (11/2 روز) با تیمار 10 درصد ورمی کمپوست حاصل شد. با افزایش میزان ورمی کمپوست از 10 درصد به 80 درصد، اثر منفی روی صفات ذکر شده مشاهده شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کم آب جهاني، مديريت بهره برداري و فرهنگ مصرف منابع آبي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کم آب جهاني، مديريت بهره برداري و فرهنگ مصرف منابع آبي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کم آب جهاني، مديريت بهره برداري و فرهنگ مصرف منابع آبي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کم آب جهاني، مديريت بهره برداري و فرهنگ مصرف منابع آبي تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: 4

چکیده:

آب عامل اصلی حیات و آبادانی است، دهه کم آبی (Water scarcity (2015-2005 به عنوان یک دغدغه جهانی از سوی سازمان ملل مطرح گردیده است که بخش های مهمی از جهان به ویژه آفریقا و آسیا را که کشور ما نیز در آن واقع شده است را بر میگیرد و نسبت به عواقب آن هشدار داده شده است.مرگ میلیون ها کودک به علت عدم دسترسی به آب سالم ، خشکسالی، افت آب سفره های زیرزمینی، نفوذ آب های شور به منابع آبی شیرین و تغییر کیفی منابع آبی، به خطر افتادن بهداشت عمومی، امنیت غذایی گسترش سوء تغذیه و حتی قحظی از یک سو، کشمکش های محلی، منطقه ای و بین المللی، خالی شدن مناطق روستایی از سکنه به علت فقدان آب به عنوان زیرساخت اصلی حیات، و کار و بقا در جوامع روستایی گسترش فقر و جرم ، نابودی تنوع زیستی اکوسیستم و حیات وحش از سوی دیگر چالش ها و تهدیدهای بالقوه استکه مدیریت منابع آبی در جهان و در سال های آتی با آن روبرو است و مدر صورت عدم آمادگی و پاسخ به موقع و کافی به صورت بحران ها ی گسترده پیچیده اجتماعی ، اقتصادی و فجایع زیست محیطی و عواقب برگشت ناپذیر و طویل مدت بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه باقی خواهند ماند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش تفکر استراتژيک در بالا بردن کيفيت خدمات محصولات تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش تفکر استراتژيک در بالا بردن کيفيت خدمات محصولات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش تفکر استراتژيک در بالا بردن کيفيت خدمات محصولات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش تفکر استراتژيک در بالا بردن کيفيت خدمات محصولات تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 16
چکیده:
تدوین این مقاله به شیوه علمی پژوهشی نگاشته شده است. یافته های بدست امده توامان بصورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) جمع – اوری گردیده است. جامعه اماری ما در این پژوهش تعدادی از کارکنان گروه صنایع غذایی فافا (مشهد) می باشد. در این مقاله ابتدا مقدمه ای بر تفکر استراتژیک در سازمان ها اشاره ای شده است. سپس پیشینه ای از مقالاتی که در راستای موضوع مورد بحث تدوین شده با ارائه نتایج حاصله اورده شده است. در ادامه مفهوم تفکر استراتژیک از دیدگاههای مختلف بیان شده و در ادامه مفاهیم مربوط به کیفیت و ابعاد ان مورد بحث قرار گرفته است. سپس یافته های بدست امده از پرسشنامه توزیع شده، با استفاده از نرم افزار اماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ان بصورت نمودار و جدول در قسمت تجزیه و تحلیل بیان شده است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در پایان بعد از اینکه نتیجه گیری کلی راجع به این بحث انجام گرفته راهکارهای کاربردی برای مدیران سازمان ها بیان شده و پیشنهاداتی برای تحقیقات اتی و محدودیت هایی که ما در این تحقیق با ان مواجه بودیم به ان اشاره شده است. در این مقاله سعی شده نقش رویکرداستراتژیکی مدیران بر کیفیت خدمات محصولات مورد بحث قرار گیرد و کیفیت و ابعاد ان به مدیران شناخته شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثيرارتقاء فرايندها بر رضايتمندي کارکنان در چارچوب مدل EFQM(مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شميرانات،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي) تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثيرارتقاء فرايندها بر رضايتمندي کارکنان در چارچوب مدل EFQM(مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شميرانات،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثيرارتقاء فرايندها بر رضايتمندي کارکنان در چارچوب مدل EFQM(مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شميرانات،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثيرارتقاء فرايندها بر رضايتمندي کارکنان در چارچوب مدل EFQM(مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شميرانات،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدیریت فرایندها بر رضایتمندی کارکنان در چارچوب مدلی تعالی EFQM در سال 90 و 91 انجام گرفته است و از نوع مداخله تک گروهی پیش و پس آزمون می باشد. جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و حجم نمونه به تعداد 156 و به روش نمونه گیری تصادفی است. سنجش رضایتمندی قبل از مداخله با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید می باشد انجام گرفته است (=0/88). برنامه مداخله ای ارتقاء فرایندها در سه سطح مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی در طی یک سال شروع، اجرا و ارزیابی گردید و پس از 6 ماه رضایتمندی مجدد مورد بررسی قرار گرفت. بررسی وضعیت رضایتمندی کارکنان با استفاده از آزمون تی تست مستقل در هر دو سال 90 و 91 علی رغم افزایش، پایین تر از حد مطلوب می باشد. مقایسه میانگین های رضایتمندی کارکنان در سال های 90 و 91 با استفاده از آزمون تی تست زوجی نشان دهنده تفاوت معناداری می باشد (P value<0.001). بیشترین میزان نارضایتی مربوط به وضعیت حقوق و مزایا و بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به رهبری می باشد. در سال 90، بین متغیرهای میزان تحصیلات و نوع استخدام با میزان رضایتمندی و در سال 91 بین متغیرهای جنس، سابقه کار و میزان تحصیلات با سطح رضایتمندی کارکنان ارتباط معناداری مشاهده شده است (Pvalue<0.05).


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Design, Analysis, and Simulation of a PipeدرWelding Robot with Fixed Plinth تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Design, Analysis, and Simulation of a PipeدرWelding Robot with Fixed Plinth تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Design, Analysis, and Simulation of a PipeدرWelding Robot with Fixed Plinth تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Design, Analysis, and Simulation of a PipeدرWelding Robot with Fixed Plinth تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

Industrial requirements concerning the increased efficiency and high rate of manufacturing result in the development of manufacturer robots, and a vast group of these types of robots is used for welding. This study presented the design, analysis, and simulation of a pipe-welding robot with fixed plinth for a constant circular welding around the pipes. Design of a welding robot capable of keeping the electrode orientation, welding speed, and distance between electrode and pipe surface constant can improve the quality of welding; thus, a five-linked articulated robot was designed for this purpose. Solving of direct and diverse kinematics and dynamics’ equations of the robot was done by means of Matlab software. The robot was also simulated using a program written in Matlab and the diagrams of angles, velocities, and accelerations of all the arms, and the applied force and torque of each arm required for drive the mechanism were obtained.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Delamination Detection in Composite Beam Using Modified AIS Algorithm تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Delamination Detection in Composite Beam Using Modified AIS Algorithm تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Delamination Detection in Composite Beam Using Modified AIS Algorithm تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Delamination Detection in Composite Beam Using Modified AIS Algorithm تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: 4
چکیده:

In this study a vibration-based Delamination detection is achieved using artificial immune system (AIS) method. The approach is based upon mimicking immune recognition mechanisms that possess features such as adaptation, evolution, and immune learning. A model for determining composite beam natural frequencies evaluated. Detection accuracy and prediction errors calculated with variance account for (VAF) and meansquare error (MSE) concepts and compared with different ANN methods. The proposed approach showed significantly better performance in detecting failures in comparison with the other methods


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش در قسمت شمالي حوزه بافت با استفاده از روش نيلسن و GIS  تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش در قسمت شمالي حوزه بافت با استفاده از روش نيلسن و GIS  تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش در قسمت شمالي حوزه بافت با استفاده از روش نيلسن و GIS  تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش در قسمت شمالي حوزه بافت با استفاده از روش نيلسن و GIS  تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: 7

چکیده:

زمین لغزش به عنوان یک پدیده مخرب طبیعی که باعث به وجود آوردن خسارات جبران ناپذیر ی است که دفع آنها مستلزم صرف وقت وهزینه زیاد بوده ،و شناخت آن از اهمیت وی‍‍ژه ای برخوردار است .در این پژوهش پس از تعیین حدود مرزی منطقه مورد مطالعه کلیه زمین لغزشهای منطقه با استفاده از GPS برداشت واطلاعات مربوط به این نقاط به سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد گردید. سپس با استفاده از روش نیلسن وآنالیزهای مطرح GISنقشه واحدها یا نهشته های لغزشی زمین تهیه گردید.از ترکیب لایه های مورد نظر ( شیب ، زمین شناسی ، نهشته ها) نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در پنج کلاس پایدار، عموماٌ پایدار ، بطور متوسط پایدار ، بطور متوسط ناپایدار و مناطق مستعد روانگرایی تهیه شده است.مساحت زمین لغزش در هر یک از این پهنه ها تخمین زده شده و با نتایج دستی ارائه شده در این حوزه مقایسه گردیده که نتایج آن از ضریب اطمینان بالاتری جهت پیشنهاد به دستگاههای اجرایی، برخوردار می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل‌سازي جريانات ناشي از کشند در خليج فارس با استفاده از يک مدل عددي سه بعدي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل‌سازي جريانات ناشي از کشند در خليج فارس با استفاده از يک مدل عددي سه بعدي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل‌سازي جريانات ناشي از کشند در خليج فارس با استفاده از يک مدل عددي سه بعدي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل‌سازي جريانات ناشي از کشند در خليج فارس با استفاده از يک مدل عددي سه بعدي تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این مطالعه جریانات ناشی از کشند در خلیج فارس با به‌کار بردن یک مدل عددی سه بعدی دو لایه مبتنی بر معادلات مقدّم، در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه‌ی قائم سیگما شبیه‌سازی گردید. برای حل معادلات مدل از روش تفاضل متناهی استفاده شد. تابع نیروی کشندی به شکل نوسانات سطح تراز آب دریا در تنگه‌ی هرمز به محیط اعمال گردید.
مدل برای تعیین عکس العمل حوضه نسبت به نیروی اعمال شده، در قالب شبیه‌سازی عددی، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این شبیه‌سازی‌ها به شکل پیش‌بینی میدان‌های چگالی، دما، شوری، جریان افقی، سرعت قائم، تمایلِ فشار کف، تغییرات سطح تراز آب و ژئوپتانسیل برای هر دو لایه، نمایش داده شدند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,