خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي اثر دانش بازارهاي خارجي بر عملکرد صادراتي (مورد مطالعه: شرکت هاي صادراتي استان کردستان) تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي اثر دانش بازارهاي خارجي بر عملکرد صادراتي (مورد مطالعه: شرکت هاي صادراتي استان کردستان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي اثر دانش بازارهاي خارجي بر عملکرد صادراتي (مورد مطالعه: شرکت هاي صادراتي استان کردستان) تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي اثر دانش بازارهاي خارجي بر عملکرد صادراتي (مورد مطالعه: شرکت هاي صادراتي استان کردستان) تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

روند رو به رشد جهانی شدن عرصه بازار و رقابت برای یک شرکت از بازارهای داخلی به بازارهای بین المللی گسترش یافته است . هدف اصلی از دانش بازار بهره وری از فرصت ها است که این دانش در نتیجه واکنش به افزایش تغییرات محیطی در کشور میزبان است. ورود به بازارهای خارجی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی با پیچیدگی ها و ابهامات خاصی همراه است و صادرکنندگان هر کشور با چالش های خاصی روبرو هستند . انتخاب مناسب ترین روش ورود به بازارهای جهانی ، شکل دهنده راه بافت های ورود یک بنگاه پی بازارها تلقی می شود. اطلاعات و دانش عامل اصلی هدایت کننده شرکت ها به سمت بازارهای خارجی است بنابراین به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در مورد بازارهای خارجی عامل بسیار مهمی در صورت حرکت شرکت ها به سمت بازارهای بین المللی است. کسب اطلاعات در مورد نیازها، سلایق و ترجیحات مصرف کنندگان در بازارهای خارجی یکی از مهم ترین اصول ماندگاری در بازارهای جهانی و ارتقای سطح عملکرد صادراتی است. لذا مقاله حاضر براساس پیشینه پژوهش و با تأکید بر استفاده از اطلاعات و دانش در عرصه بین المللی، اثر دانش بازارهای خارجی بر عملکرد صادراتی مفسران به منظور رقابت کارآمدتر مورد بررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق تا درنظرگرفتن متغیر مستقل و وابسته مورد نظر تدوین و مورد بررسی قرار گرفت. در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری مانند میانگین و انحراف معیار با استفاده از جداول و نمودارها و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخت شد. در صد استنباط نیز از آزمون ضریب هم بستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که دانش بازارهای خارجی تاثیر و معناداری بر عملکرد صادراتی در شرکت های مورد رسید بر عهده دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثرات هدفمند ي يارانه ها بروضعيت اقتصادي گلخانه ها(مطالعه موردي:شهرستان همدان) تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثرات هدفمند ي يارانه ها بروضعيت اقتصادي گلخانه ها(مطالعه موردي:شهرستان همدان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثرات هدفمند ي يارانه ها بروضعيت اقتصادي گلخانه ها(مطالعه موردي:شهرستان همدان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثرات هدفمند ي يارانه ها بروضعيت اقتصادي گلخانه ها(مطالعه موردي:شهرستان همدان) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
محصولات گلخانه ای دارای ویژگی هایی از قبیل افزایش عملکرد ، کیفیت بالای محصولات،تولید خارج از فصل(درطول سال)بالا بردن راندمان نهاده های کشاورزی به خصوص آب و ایجاد اشتغال می باشد.همچنین در صنعت گلخانه داری عوامل غیر قابل کنترل درکشاورزی را به کنترل خود در می آورند و ریسک پذیری تولید را کاهش می دهند. باتوجه به این که هدفمندی یارانه ها با اهداف مشخص و مطلوب،برنامه ریزی و اجرا شد، بررسی اثرات آن،مانند دیگر برنامه هایی اجرا شده در کشور،لازم و مفید است. پژوهش های مربوط به این بررسی ها نشان می دهند تاچقدر به اهداف برنامه های اجراشده دست یافته و اجرای آن ها تاچه اندازه، موجب بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی درکشور شده است.هدف از این پژوهش،بررسی میزان اثرات هدفمندکردن یارانه ها بر نهاده های تولیدات گلخانه ها و همچنین بررسی تغییرات این واحدهای تولیدی کشاورزی درنتیجه هدفمندی یارانه ها می باشد. با توجه به اطلاعات به دست آمده از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان دارای تعداد 75 واحد گلخانه بهره برداری محصولات گلخانه ای می باشد و جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند و از میان آنها تعداد39 واحد به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است.داده های این تحقیق به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه)گرد آوری شده است.پردازش داده ها با استفاده از نرم افزارspss که در ابتدا،اطلاعات کیفی مربوط به واحدهای گلخانه سپس داده های کمی و مرتبط با اقتصاد آنها به وسیله آزمون t تحلیل و بررسی شده است.نتایج نشان می دهدبین میزان تغییر هزینه نهاده های کود، سم، برق دو دوره پس از هدفمندی نسبت به قبل از آن رابطه معنی داری وجود دارد وبین هزینه نهاده های بذر، نیروی کار وسوخت رابطه معنی دار وجود ندارد.همچنین میزان تغییر سود یا زیان دو دوره قبل و بعد از هدفمندی نیز دارای رابطه معنی دار میباشد و تغییر در تولید کل محصول فاقد رابطه معنی دار است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناخت مفهوم حضور بانگاهي بر هويت معماري مساجد ونقش آن در معماري پايدار تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناخت مفهوم حضور بانگاهي بر هويت معماري مساجد ونقش آن در معماري پايدار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناخت مفهوم حضور بانگاهي بر هويت معماري مساجد ونقش آن در معماري پايدار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناخت مفهوم حضور بانگاهي بر هويت معماري مساجد ونقش آن در معماري پايدار تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات: 15
چکیده:
معماری پایدار،مانند سایر مقولات معماری،دارای اصول وقواعد خاص خود است ومراحلی را دربرمی گیرد.مرحله طراحی برای انسان (Humane Design) آخرین وشاید مهمترین اصل از معماری پایدار استوتوجه به انسان ونحوه حضور او در ارتباط بامحیط از جمله عواملی است که به نوبه خود می تواند در امکان ارزش گذاری برروی این رابطه مفید واقع شود.دراین پژوهش تلاش برآن شده است تا با تأملی درمفهوم حضور وجستجوی ایم مفهوم در مصادیقی چند که از آن جمله می توان به مساجدی اشاره نمود که خود نمونه ای شایسته به فراخور موضوع می باشند به نکات و احکامی دست یافت برای ایجاد ظرفی(بنای مسجد)درخور مظروف(بندگان).براساس دیدگاه «Exotopic»توجه به فضا،حرکت و فرم سه عامل اصلی تأثیرگذار درایجاد حس حضور می باشند.می توان گفت برای رسیدن به مقام حض.ر علاوه بر توجه به عملکرد فضاها،نحوه برقراری ارتباط میان آنها نیز حائز اهمیت است.از ایده های اصلی طرح می توان به محوریت سادگی و بی آلایشی فضاها،سلسله مراتب دسترسی که ذهن مخاطب برای رسیدن آماده می سازد.خوانایی فرم ها وفضاها،استفاده از مصالح بوم آورد وسنتی،حضور آب وگیاه ودر یک کلام طبیعت اشاره نمود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود The Efficiency of Meditation and learning methods in students educational progress تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود The Efficiency of Meditation and learning methods in students educational progress تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود The Efficiency of Meditation and learning methods in students educational progress تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود The Efficiency of Meditation and learning methods in students educational progress تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

The purpose of this research was the acquisition of scientific knowledge on thinking styles and preferred learning styles of students and examines their relationship with academic achievement and the demographic characteristics of undergraduate humanities. Stratified random sample of 123 cases was considered. The gauges were Kolb's and Sternberg’s learning styles questionnaires and data were analyzed by using descriptive and inferential statistics. As results showed there is a significant positive correlation between divergent learning style, attracting and converging learning style with the general style of thinking. But there is no significant positive relationship between accommodating learning style with thinking style components. Also there is no significant difference between students' learning styles In terms of education and gender. However, there is a significant positive between converging and accommodating learning style and age, so that with aging, the rate of using convergence and accommodating learning styles increases. There was no significant difference between students' thinking In terms of education, age and gender. It was finding that there is a significant positive between converging learning style and Executive Thinking and also between accommodating style with legislative thinking. But any learning styles cannot predict judicial thinking.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه رابطه ميان سرمايه فکري و مزيت رقابتي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه رابطه ميان سرمايه فکري و مزيت رقابتي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه رابطه ميان سرمايه فکري و مزيت رقابتي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه رابطه ميان سرمايه فکري و مزيت رقابتي تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری با مزیت رقابتی در بانکهای دولتی و خصوصیانجام گرفت . نتایج نشان داد که روابط بین متغیرها در بانکهای دولتی و خصوصی معنا دارهستند. همچنینوضعیت اجزاء سرمایه فکری ( انسانی ، مشتری و ساختاری) و مزیت رقابتی در بانکهای خصوصی نسبت بهبانکهای دولتی در وضعیت مطلوبتری قرار داشتند . از بین اجزاء سرمایه فکری ، سرمایه انسانی در بانکهایخصوصی و سرمایه مشتری در بانکهای دولتی رابطه قویتری با مزیت رقابتی داشتند . در نهایت پیشنهاداتیبرای تقویت اجزاء سرمایه فکری در بانکهای دولتی و خصوصی ارائه گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي و دسته بندي مشتريان بيمه با استفاده از داده کاوي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي و دسته بندي مشتريان بيمه با استفاده از داده کاوي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي و دسته بندي مشتريان بيمه با استفاده از داده کاوي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي و دسته بندي مشتريان بيمه با استفاده از داده کاوي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 4
چکیده:
یکی ازموضوعات مهم و اثرگذاردرمدیریت شرکت های پویا و بزرگی نظیر بیمه توجه و ارج نهادن به مقوله مدیریت ارتباط با مشتری است به کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز درراستای دستیابی به مدیریت بهینه ارتباط با مشتری نه تنها موجب تعامل و ارتباط مداوم با مشتریان و درنهایت رضایتمندی و وفاداری آنان می گردد بلکه ضمن ایجادسودوری برای شرکت های بیمه منجر به کسب مزیت رقابتی نسبت به سایررقبا میشود ازآنجایی که اغلب بیمه نامه های اتش سوزی اماکن مسکونی صنعتی و غیرصنعتی دربازه زمانی یکساله صادروپس ازطی دوره اعتبار منقضی میگردد پایان مدت بیمه نامه میتواند پایان عمرمشتری نیز باشد لذا شناخت و شناسایی مشتریانی که احتمال خرید مجدد یا تمدید بیمه نامه آنها بیشتر است برای شرکت های بیمه حائز اهمیت و آنها را درهدفمند کردن بازاریابی و تبلیغات حفظ مشتریان فعلی و شناسایی مشتریان آتی یاری می کند این پژوهش براساس اطلاعات موجود دربانک اطلاعاتی یک شرکت بیمه خصوصی مشتریان بیمه اتش سوزی را دردسته های مجزایی تفکیک نموده و مشتریان مستعدخرید را شناسایی کرده و براساس درخت تصمیم و با استفاده ازنرم افزار Rapidminer مدلنموده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پايان نامه ميکروسکوپ اتمي تحت pdf دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه ميکروسکوپ اتمي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه ميکروسکوپ اتمي تحت pdf

1  میکروسکوپ نیرو اتمی  
1-1 تاریخچه و معرفی  
2-1 نحوه عملکرد AFM         
1-2-1 آشکارسازی جهت گیری تیرک      
2-2-1 روشهای تصویر برداری در AFM     
3-1 حالت های مختلف کارکرد AFM          
1-3-1 حالت های تماسی          
2-3-1 حالت غیر تماسی       
3-3-1 حالت شبه تماسی          
4-1 انواع مختلف میکروسکوپ نیرو اتمی از لحاظ کاربرد      
1-4-1 میکروسکوپی نیروی افقی (LFM)         
2-4-1 میکروسکوپی نیروی مغناطیسی (MFM)       
3-4-1 میکروسکوپی نیروی الکتریکی (EFM)     
4-4-1 میکروسکوپی پیمایشی سطح (SSPM)          
5-1 تیرک (Cantilever)           
1-5-1 هندسه تیرک         
2-5-1 جنس و پو شش          
6-1 سوزن (tip)         
1-6-1 جنس و پوشش     
2-6-1 دسته بندی بر اساس خصوصیات هندسی    
7-1 خطاها در تصاویر و نتایج AFM          
1-7-1 خطاهای سوزن        
2-7-1 خطاهای ابزار روبش         
3-7-1 پردازش تصویر           
4-7-1 نوسانات  
8-1 مقایسه بین AFM و سایر ابزارهای بررسی خصوصیات        
9-1 جمع بندی       
منابع         
2 برهمکنش های بین سوزن میکروسکوپ نیرو اتمی و سطوح جامد        
1-2 مقدمه      
2-2 نیروهای بین سوزن و سطح جامد    
1-2-2 نیروهای شیمیایی          
2-2-2 الگوی پوسته ای          
3-2-2 تئوری تابعی چگالی         
4-2-2 نظریه تابعی چگالی موضعی (LDA)      
5-2-2 تئوری هارتری- فوک (HF)         
3-2 نیروهای واندروالسی      
1-3-2 محاسبه نیروی واندروالسی بین سوزن کروی و سطح جامد         
2-3-2 برهمکنش واندروالسی بین دی الکتریک کروی و یک سطح دی الکتریک
بلوری           
4-2 الکتروستاتیک کلونی   
5-2 نیروهای تصویری     
6-2 نیروهای اتلافی واندروالسی            
7-2 نیروهای مغناطیسی      
8-2 نیروهای مویینگی       
9-2 الگوی صفحات موازی با اعمال ولتاژ DC       
1-9-2 الگوی صفحات موازی برای نیروی جاذبه بین سوزن و سطح     
2-9-2 محدودیت ها و معایب روش صفحات موازی      
3-9-2 مزیت های الگوی صفحات موازی          
10-2 الگوی ظرفیت           
1-10-2 مزیت های الگوی ظرفیت    
2-10-2 محدودیت های الگوی ظرفیت        
11-2 جمع بندی       
منابع   
3 رشد و مشخصه یابی نانو لایه دی اکسید تیتانیوم       
1-3 مقدمه      
2-3 انباشت به روش تبخیر فیزیکی (PVD)     
1-2-3 روش تبخیر            
3-3 زیر لایه ها و خواص آنها          
4-3 شرایط انباشت نانو لایه دی اکسید تیانیوم به روش کندوپاش     
5-3 شکل بلوری دی اکسید تیتانیوم     
1-5-3  بررسی تأثیر دما در تولید فازهای بلوری آناتیس و روتیل       
2-5-3 بررسی اثر فشار کمکی اکسیژن در تولید فازهای مختلف آناتیس و روتیل
9
6-3 خواص اپتیکی دی اکسید تیتانیوم       
1-6-3 انعکاس و عبور توسط یک لایه نازک    تداخل           
2-6-3 تأثیر دمای زیر لایه بر درصد عبور         
3-6-3 بدست آوردن بندگاف لایه نازک دی اکسید تیتانیوم     
7-3 منحنی های بدست آمده از NC-AFM روی سطح TiO2  
1-7-3 بدست آوردن گذردهی الکتریکی نانو لایه دی اکسید تیتانیوم  
8-3 جمع بندی         
منابع      
4 نتیجه گیری      
1-4 بررسی نتایج آزمایشگاهی تأثیر دما در تولید فازهای آناتیس و روتیل     
2-4 بررسی اثر فشار کمکی اکسیژن در تولید فازهای مختلف آناتیس و روتیل    
3-4 خواص اپتیکی دی اکسید تیتانیوم         
4-4 تأثیر دمای زیر لایه  بر درصد عبور و ضریب شکست لایه         
5-4 نتایج مقدار  بند گاف بدست آمده لایه نازک دی اکسید تیتانیوم   
6-4 نتایج و بررسی های منحنی های بدست آمده از NC-AFM روی سطح    TiO
1
منابع         

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه ميکروسکوپ اتمي تحت pdf

[1] P. W. Murray, N. G. Condon, Phys, Rev. B 51, 10989 (1995)

[2] H. Onishi and Y. Iwasawa, Surf. Sci. 313 L783  (1994)

[3] P. J. Moller, M. C. Wu, Surf. Sci. 329 241 (1995)

[4] S. Munnix and M. Schmeits, Phys. Rev. B 31, 3369 (1985)

1-1    پیشگفتار

      میکروسکوپ نیرو اتمی[1] یا به عبارت دیگر میکروسکوپ نیرو پویشی[2] نخستین بار توسط کوئیت، بنینگ و گربر در سال1986 اختراع شد. اولینAFM  از یک قطعه کوچک الماس که به انتهای یک نوار کوچک طلا بسیار دقیق چسبانده شده بود ساخته شد. در حالیکه نمونه زیر تیپ روبش می شد یک قلاب کوچک در انتهای نگهدارنده بر روی سطح فشار وارد می آورد. نیرویی که بین تیپ و نمونه وجود داشت، باعث خم شدن نگهدارنده می شد، که با استفاده از آشکار ساز جریان جمع شده در نگدارنده مشخص می گردید. اولین اندازه گیری روی نیترید برم انجام شد، که توانست خصوصیات سطح را تا °A300 تعیین کند. در نوع امروزی نیز اساس کار تغییری نکرده و فقط آشکارسازی بوسیله ابزار اپتیکی انجام می شود. همانند سایر میکروسکوپ های پروب روبشی در AFM نیز از یک پروب بسیار تیز استفاده شده است که طی فرایند روبش بر روی سطح نمونه حرکت میکند. در میکروسکوپ پروب در قسمت انتهایی نگهدارنده[3] قرار گرفته که در واقع نوک ابزار را تشکیل میدهد که بر اثر نیروی بین قسمت سر پروب و نمونه خم می شود. در اولین طرحی که از ابزار  AFMارائه شد از یک میکروسکوپ تونلی پویشی در قسمت انتهای نگهدارنده برای تعیین میزان خمش نگهدارنده استفاده شد اما اکنون در مدلهای مختلف این ابزار از نگهدارنده های نوری استفاده می شود. با خمش نگهدارنده نور لیزر روی دیود نوری دوگانه انعکاس می یابد با اندازه گیری تفاوت سیگنال      A , B)) تغییرات در خمش نگهدارنده را می توان اندازه گیری کرد. حرکت قسمت سر یا نمونه توسط دستگاه موقعیت یاب دقیقی کنترل می شود که از سرامیکهای پیزوالکتریک ساخته شده که اغلب اوقات به شکل یک پویشگر تیوپی است. این پویشگر توانایی حرکت زیر انگستروم را در جهات  x, y, zدارد. قاعدتاً محور zعمود بر موقعیت نمونه قرار دارد از آنجایی که نگهدارنده در جابجاییهای کوچک از قانون هوک پیروی میکند از روی جابجاییهای نگهدارنده می توان نیروی بر همکنش بین تیپ و نمونه را بدست آورد

      سرامیک های پیزوالکتریک موادی هستند که با اعمال میدان الکتریکی به آنها طولشان در حد آنگستروم تغییر میکند. بنابراین می توان از آنها برای جابجاییهای بسیار کوچک استفاده کرد

        بشر با اختراع این وسیله پیشرفت‌های بسیاری در علم مواد و شناخت سطوح پیدا کرده است که در بسیاری از صنایع از جمله الکترونیک، ارتباطات، خودرو، فضانوردی و انرژی تأثیرگذار بوده‌اند. درواقع اختراع میکروسکوپ نیروی اتمی فصل جدیدی در پیشرفت فناوری نانو و کاربردهای صنعتی آن می‌باشد.AFM   بطور کلی تکنیک جدید و روبه گسترشی است.  ابزاری نوید بخش و پایه‌ای در علوم و نانوتکنولوژی بوده و بسیاری از محققین در زمینه‌های تحقیقاتی مختلف از آن بهره می‌گیرند. اغلب تلاشها برای توسعه فناوری مبتنی بر ساخت ابزارهای نانومتری و استفاده از AFM است. AFM توانایی دستیابی به کشفیات جدید در زمینه علوم و فناوری، فیزیک، شیمی، مواد و بیولوژی را به محققین می‌دهد. راه آینده علوم و فناوری در صورتی روشن خواهد شد که رسانه‌های خبری و مجامع دولتی نسبت به پوشش خبری و حمایت جدی از تحقیقات و کشفیات جدید در زمینه نانوتکنولوژی اقدام نمایند؛ و البته  AFM ابزاری است که مبنای کار و تحقیق در نانوتکنولوژی می باشد

2-1   نحوه عملکرد AFM 

       اصول کلی کار AFM بدین صورت است که یک سوزن[4] بسیار تیز و ظریف به نوک یک  جسم با قابلیت ارتجاع به نام نگهدارنده وصل شده و سر دیگر نگهدارنده به یک بازوی پیزوالکتریک متصل شده است. پشت لرزانک با یک لایه نازک از فلز برای بهبود انعکاس باریکه لیزر از آن روکش شده است. انعکاس باریکه لیزر به منظور آگاهی از جهتگیری نگهدارنده در فضا می باشد. با اعمال اختلاف ولتاژهای مناسب به پیزو الکتریک در راستاهای  x, y, zمحل اتصال نگهدارنده به پیزوالکتریک را می توان به هر نقطه دلخواه از فضای سه بعدی با دقت آنگسترم منتقل کرد. از طرفی به هنگام روبش سطح بوسیله سوزن نیرویی  به سوزن وارد می شود که بزرگی و جهت آن وابسته به فاصله نوک سوزن از سطح و همچنین نوع سطح است

 نیروی ناشی از سطح باعث خم شدن نگهدارنده می شود باریکه لیزر در صفحه عمود بر افق جا به جا می شود. در نتیجه با آگاهی از میزان خمیدگی نگهدارنده توسط دیودهای نوری و از طرفی معلوم بودن مکان انتهایی نگهدارنده موقعیت فضایی سوزن مشخص می شود. از سوی دیگر میزان خمیدگی بیانگر فاصله سوزن از سطح است که با توجه به مشخص بودن موقعیت فضایی سوزن  موقعیت فضایی سطح تعیین می شود. با تغییر پیوسته اختلاف ولتاژهای اعمال شده به پیزوالکتریک سوزن سطح نمونه را جاروب می کند و با مکانیزم یاد شده موقعیت تک تک نقاط سطح معین می شود و نتیجه در نمایشگر یک کامپیوتر بصورت یک سطح سه بعدی رسم می شود. در نمونه‌های ابتدایی چون امکان نشان‌دادن بعد ارتفاع در رایانه نبود، این کار با رنگ‌ها انجام می‌شد. به این صورت که رنگ‌های تیره برای عمق‌های کم و رنگ‌های روشن برای عمق‌های زیاد به کار می‌رفتند. اما امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای سه‌بعدی دیداری می‌توان توپوگرافی سطح را در هر سه بعد نشان داد. نکته ای که باید برای بدست آوردن بهترین دقت در نتایج اندازه گیری به آن توجه کنیم این است که باید حین فرایند روبش  فاصله سوزن از سطح در محدوده مناسبی باقی بماند چرا که از یک طرف فاصله زیاد (در این ناحیه نیرو جاذبه است) موجب کم شدن میزان انحراف لرزانک و کاهش نسبت سیگنال به نویز در تعیین مولفه   z مکان سطح می شود. از طرفی فاصله بسیار نزدیک موجب وارد شدن نیروی زیادی به سطح میشود که علاوه بر آسیب زدن به ساختار سطح و سوزن موجب کاهش درجه تفکیک می شود.فرایند ثابت ماندن فاصله سوزن از سطح حین روبش بطور پیوسته بوسیله یک مدار فید بک الکترونیکی صورت می گیرد

1-2-1   آشکارسازی جهت گیری تیرک

      همانطور که قبلاً هم اشاره شد تعیین جهت گیری تیرک (میزان و نحوه خمیدگی تیرک) بوسیله آشکارساز انعکاس باریکه لیزر فرودی و بازتابیده از پشت آن صورت می گیرد. (اگر بردار بیانگر زاویه بین باریکه لیزر فرودی و بازتابیده باشد آنگاه جهت گیریتیرک 2 خواهد بود.) میزان تغییر مکان باریکه لیزر بازتابیده بوسیله یک دیود نوری چهار منطقه ای مشخص می گردد. در حالت عادی که لرزانک هیچ انحرافی ندارد باریکه بازتابیده در مرکز دیود نوری قرار دارد به گونه ای که به میزان مساوی هر یک از نواحی چهار گانه را  می پوشاند. خم شدن تیرک، که بر اثر نیروی سطح به سوزن می باشد، باعث جابجایی باریکه در صفحه عمود بر افق و تغییر نسبت پوشش باریکه لیزر در نیمه بالایی و پایین دیود نوری می شود. همچنین پیچش تیرک حول محور آن، که بواسطه نیروی عمود بر سوزن است باعث جابجایی افقی باریکه بازتابیده و تغییر نسبت پوشش باریکه لیزر در نیمه سمت راست و سمت چپ می شود. به شکل 4-1 توجه کنید

 از طرفی دیود نوری این قابلیت را دارد که شدت نور لیزر را در هر کدام از نواحی چهار گانه اندازه گیری کند بنابراین از روی نسبت پوشش نواحی چهارگانه با محاسبات ساده هندسه می توان میزان انحراف افقی وعمود بر افق باریکه لیزر را تعیین کرد

       قابل توجه اینکه ماهیت روش بکار گرفته شده برای تعیین تغییر جهت گیری تیرک ایجاب می کند که جابجایی باریکه لیزر بازتابیده بر روی دیود نوری حدود 2000 برابر تغییر در خمیدگی لرزانک باشد و همین نکته باعث توانایی AFMدر آشکار سازی خمیدگیهایی به بزرگی یک آنگستروم تیرک می شود

2-2- 1    روشهای تصویر برداری در AFM

     تقریباً تمام AFM ها وضعیت هر نمونه را به دو روش استاندارد اندازه می گیرند: با اندازه گیری ثابت پس خور خروجی (” Z “) یا انحراف دیرک(خطا). مجموع این دو سیگنال همواره توپوگرافی واقعی را نشان می دهد، اما با استفاده از حلقه پس خور کاملاً تنظیم شده، از سیگنال خطا می توان چشم پوشی کرد. پایه نوری AFM می تواند اصطکاک بین نوک و نمونه را اندازه گیری کند. اگر اسکنر نمونه را عمود بر محور دیرک حرکت دهد اصطکاک بین نوک ونمونه با عث می شود که دیرک پیچ بخورد. یک حسگر نوری که در دو بعد حساس مکانی است می تواند حرکت چپ – راست منتج شده از اشعه لیزر انعکاس یافته از حرکت بالا –پایین ایجاد شده توسط تغییرات توپوگرافیکی را تشخیص دهد. بنابراین AFM می تواند اصطکاک نوک- نمونه را هنگام عکسبرداری از توپوگرافی نمونه اندازه گیری کند.در کنار اندازه گیری خواص نمونه، اصطکاک ( نیروی افقی یا انحراف افقی) می تواند اطلاعات مفیدی در مورد تاثیر متقابل نوک- نمونه بدهد

  هر برآمدگی یک اتم کربن را نشان می دهد. همچنان که نوک از راست به چپ حرکت می کند، با برخورد به هر اتم به پشت آن می چسبد. اسکنر به حرکت ادامه می دهد و نیروهای افقی ساخته می شوند تا زمانی که نوک از اتم عبور کند و به پشت اتم بعدی بچسبد.این رفتار « چسبیدن – عبور کردن» چین خوردگی موجی شکل را در تصویر اصطکاک ایجاد می کند

الف) اندازه گیری الاستیسیته

AFM        می تواند نرمی یک نمونه را با فشار دادن پایه بر هر نقطه نمونه در هنگام تصویربرداری اندازه گیری کند.اسکنر با تغییر نوسان (معمولاً از 1 تا nm 10) بوسیله یک مقدار از پیش تعیین شده نمونه را بالا می برد یا دیرک را پایین می آورد.میزان انحراف دیرک بستگی به نرمی نمونه دارد ، نمونه سخت تر باعث انحراف بیشتر دیرک می شود. شکل5-1 عکسی از یک پروتئین بنام BSA[5] را روی سیلیکون نشان می دهد. به جرأت می توان گفت که هر کدام از برآمدگی ها که در تصویر توپوگرافی ظاهر شده ، مربوط به یک ملکول BSA است. تصویر الاستیسیته نشان می دهد که هر برآمدگی نسبت به زیر لایه سیلیکون نرمتر است و همان چیزی است که از ملکولهای پروتئین انتظار می رود

ممکن است نیروی بین تیرک AFM و سطح نمونه خیلی بزرگتر از مقدار نیرویی باشد که بین دو اتم ارائه شده است. این امر بدین علت است که اندازه تیرک AFM خیلی بزرگتر از اندازه یک اتم است. قطر این تیرک بطور معمول حدود 20 نانومتر است و لذا محدوده نیروهای اندازه‌گیری‌شده در عمل, خیلی وسیعتر از مدلهای ترمودینامیکی است

3-1 حالت های مختلف کارکرد AFM    

      برحسب ناحیه عملکرد سوزن،حالت های  AFMبه سه دسته کلی تماسی[6]  کمتر از 5 آنگستروم، شبه تماسی[7]  بین 4 تا 30 آنگستروم و غیر تماسی[8]  بین 30 تا 150 آنگستروم تقسیم می شوند

  حالت های تماسی و شبه تماسی هر کدام بر حسب ارتعاش یا عدم ارتعاش تیرک به دو دسته   ACو DCطبقه بندی می شوند. در ناحیه غیر تماسی به دلیل ناچیز بودن سیگنال نیرو فقط ازحالت  ACاستفاده می شود. لازم به ذکر است که برای تنظیم بهینه پارامترهای AFM در هرحالت، ابتدا نمودار نیرو بر حسب فاصله رسم و مطالعه می شود و با توجه به این نمودار پارامترها ( از جمله جنس تیپ ، مد ، ولتاژ بایاس و;) انتخاب می گردند. البته بسیاری از دستگاههای AFM بطور خودکار این پارامترها را تعیین می کنند، در ادامه هرکدام از این دسته ها را بررسی می کنیم

1-3-1     حالت های تماسی

      مطابق تعریف به ناحیه ای “ناحیه تماس”می گویند که نیروی بین سوزن و سطح دافعه باشد. در مقایسه با حالت های دیگر نیروی وارد شده به سطح درحالت تماسی بزگتر است.از طرفی به دلیل تماس پیوسته سوزن با سطح حین فرآیند روبش نیروهای اصطکاک قابل توجهی به سوزن و سطح وارد می شود که موجب آسیب دیدگی سطوح حساس و سوزن می گردد

 بر این اساس مطالعه سطوح حساس و نرم با مدهای تماسی قدرت تفکیک را کاهش می دهد و باعث بروز خطای سیستماتیکی در نتایج می شود. در عین حال بیشترین قدرت تفکیک و دقت اندازه گیری با  AFMمربوط به بررسی سطوح سخت با سوزنهای نازک بسیار تیز و سخت در حالت تماسی می باشد.در AFMهای تماسی، نوک تیرک با سطح نمونه تماس پیدا می‌کند. نیروی بکاررفته برای این کار را می‌توان از منحنی نیرو-فاصله بدست آورد. در AFM  تماسی از یک تیرک بسیار ظریف استفاده می‌شود ( ثابت‌فنر این حامل بطور معمول بین 1-01/0 نیوتن بر متر است). این تیرک به حدی ظریف است که نیروی بوجودآمده بین آن و سطح نمونه، موجب انحراف آن می‌گردد، چراکه گرادیان نیروی بین تیرک و سطح نمونه (حدود 15 نیوتن بر متر) خیلی بیشتر از ثابت‌فنر حامل (حدود 1/0 نیوتن بر متر) است. با اندازه‌گیری میزان انحراف حامل و با داشتن ثابت‌فنر می‌توان مقدار نیروی وارده بر آن را محاسبه کرد، و از آنجا (با توجه به ارتباط نیرو و فاصله بین دو جسم) به تصویر حاصل از AFM رسید. از آنجاکه تیرک AFM بطور مکانیکی با سطح نمونه تماس پیدا می‌کند، بسیاری از خواص سطحی چون توزیع نیروی اصطکاک و خواص مکانیکی را می‌توان از تصاویر توپوگرافی حاصل از AFM ، مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با کنترل نیروی AFM تماسی، نانولیتوگرافی بر روی برخی مواد عملی خواهدبود

الف) باز خورد[9] نیرو در AFM

      حضور حلقه بازخورد یکی از ظریفترین تفاوتهای بین AFM و دستگاههای اندازه گیری سوزنی قدیمی تر است. AFM  نه تنها نیروی وارد بر نمونه را اندازه می گیرد، بلکه آنرا تنظیم می کند. بنابراین می توان با صرف نیروهای بسیار کم تصاویر را به دست آورد. حلقه بازخورد شامل یک اسکنر لوله ای است که ارتفاع کامل نمونه را کنترل می کند و یک دیرک و پایه نوری که ارتفاع موضعی نمونه را اندازه می گیرند. حلقه بازخورد با تنظیم ولتاژ به کار گرفته شده در اسکنر تلاش می کند انحراف دیرک را ثابت نگه دارد. حلقه بازخورد با فرکانس kHz 10 به یک دقیقه زمان برای تصویر برداری نیاز دارد. یک نکته جالب توجه این است که حلقه بازخورد می تواند انحراف دیرک را سریعتر اصلاح کند، به این ترتیب AFM سریعتر می تواند تصویر برداری کند. بنابراین یک حلقه بازخورد که درست بنا شده باشد، برای عملکرد میکروسکوپ ضروری است

ب) حالت نیرو ثابت

[1] AFM

[2] SFM

[3] Cantilever

[4] tip

[5] Bovin serum albumin

[6] Contanct

[7] Semicontact

[8] Noncontact

[9] Feedback

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از بخاريهاي تابشي مادون قرمز در گلخانه تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از بخاريهاي تابشي مادون قرمز در گلخانه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از بخاريهاي تابشي مادون قرمز در گلخانه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از بخاريهاي تابشي مادون قرمز در گلخانه تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: 2

چکیده:

به منظور جبران گرمایی که از طریق رسانایی ، نفوذ تدریجی و تشعشع از گلخانه از دست می رود، لازم است از سیستم گرمایشی مناسب برای حفظ دمای مطلوب گیاه در گلخانه استفاده شود. یکی از روش های نوین گرمایش گلخانه استفاده از بخاریهای تابشی مادون قرمز میباشد. این بخاریها با تشعشع پرتوهای الکترومغناطیس و عبور آن ها در مسیر مستقیم و برخورد با خاک و گیاه، انرژی خود را انتقال میدهند و موجب گرم شدن فضای گلخانه میشوند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 2 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استاندارد سازي و کاربرد آن در مديريت اورژانس تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استاندارد سازي و کاربرد آن در مديريت اورژانس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استاندارد سازي و کاربرد آن در مديريت اورژانس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استاندارد سازي و کاربرد آن در مديريت اورژانس تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: 2

چکیده:

میزان ارائه کمک های انسانی به افراد آسیب دیده از سوانح است. این موضوع خصوصا از نظر بین المللی مورد توجه فراوان است زیرا این استانداردها کمک می نماید تا از بروز برخی مشکلات معمول در ارائه یکی از فعالیت های مهم که استاندارد کردن آن در مدیریت اورژانس از اهمیت زیادی برخوردار است، نحوه و کمک های انسانی پیشگیری شود. این پروژه بر اساس دو اصل مهم راه اندازی شده است. : اول این که باد کلیه قدم های ممکن برای از بین بردن درد ها و رنج های ناشی از بلایا و بحران ها برداشته شوند. دوم این که کلیه کسانیکه تحت تاثیر سوانح و بحران ها قرار می گیرند ، حق برخورداری از زندگی توام با احترام و برخورداری از کمک های انسانی را دارند.
متن:
این استانداردها به 8 موضوع مهم اختصاص داده شده اند که عبارتند از :
1- استانداردهای مشارکت
2- ارزیابی اولیه خسارت و تلفات و نیازها
3- واکنش ها
4- هدف گیری
5- نظارت
6- ارزیابی
7- وظایف و مسئولیت های افراد دهنده کمک
8- سرپرستی نیروهای کمک دهنده
منظور از افراد کمک دهنده ،افراد داوطلبی هستند که آموزش های لازم رد زمینه مدیریت اورژانس بخصوص در موارد آمادگی و مقابله با آن مانند نحوه خاموش کردن آتش ، جستجو و نجات مجروحان و ارائه کمک های اولیه می بیند و در مواقع اورژانس در محلات خود به فعالیت مشغول می شوند . دلیل لصلی ایجاد این گروهها استفاده از تجربیات موارد اورژانس گذشته است.
این گروهها معمولا توسط شهرداری ها و با کمک سازمانهای مدیریت بحران و سازمان های امدادی مانند هلال احمر و یل صلیب سرخ در هر محله ایجاد می شوند . اداره داخلیگروهها اصولا بعهره اعضاء گروه گذاشته می شود ولی آموزش ، تدارک و هماهنگی آنها با سازمان های دیگر به عهده شهرداری و یا نهاد مربوطه است.
توصیه شده که این تیم در گروههای 10 نفره با ترکیب زیر باشند:
1- رهبر گروه (1 نفر)
2- تیم آتش نشانی (3 نفر)
3- تیم جستجو و نجات (2 نفر)
4- تیم معاینات پزشکی (2 نفر)
5- تیم ارائه کمک های پزشکی (2 نفر)
نتیجه گیری:
برای تشکیل گروهها و جذب افراد از روش های مختلف تشویقی و تبلیغی می توان کمک گرفت. در ارائهآموزش ها نیز می توان از افراد داوطلب و یا کسانی که قبلا این آموزش ها را دیده اند استفاده کرد.
سازماندهی افراد و گروههائی که آموزش می بینند ، بسیار مهم است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مؤلفه هاي کالبدي محيط هاي آموزشي و تأثير آن ها بر رفتار کاربران تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مؤلفه هاي کالبدي محيط هاي آموزشي و تأثير آن ها بر رفتار کاربران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مؤلفه هاي کالبدي محيط هاي آموزشي و تأثير آن ها بر رفتار کاربران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مؤلفه هاي کالبدي محيط هاي آموزشي و تأثير آن ها بر رفتار کاربران تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
تعداد صفحات: 13
چکیده:
در طی زندگی مان، ارتباطات قوی ای را با محل هایی که در آنجا بزرگ شده ایم، زندگی و کار و تحصیل کرده ایم، برقرار می کنیم. دریافت های احساسی و شناختی ما از این محیط های کالبدی، درکمان را از خودمان، چه در سطح فردی و چه در سطح گروه های اجتماعی، نشان می دهد. روانشناسان محیط معتقدند شرایط کالبدی تأثیر انکارناپذیری بر رفتار و افکار انسان دارند. یکی از محیط هایی که انسان بخش عمده ای از عمر خود را در آن سپری می کند محیط آموزشی است. شرایط فیزیکی و کالبدی مدارس نیز رفتار کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر خود داشته و بر چگونگی اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی توسط معلمان اثر می گذارد، به همین دلیل محیط کالبدی مطلوب زمینه را برای افزایش یادگیری و بروز رفتارهای هنجار مساعد می سازد. حال با عنایت به این موارد و با در نظر گرفتن این مسائل به عنوان خط مشی هدایت کننده، این تحقیق در پی آن است تا برای این سوال ها که مؤلفه های کالبدی یک محیط آموزشی کدامند؟و این مؤلفه های کالبدی چگونه می توانند بر رفتار کاربران (اعم از دانش آموزان، معلمان، مدیران و سایر کارکنان) تأثیر گذار باشند؟ پاسخی بیابد. در همین راستا ابتدا برای درک و شناخت بهتر مسئله، به چیستی معنای محیط و ماهیت محیط کالبدی و تعامل بین محیط کالبدی و انسان اشاره مختصری می شود و سپس محیط آموزشی و تأثیر این محیط بر کاربران مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت مؤلفه های کالبدی محیط آموزشی و تأثیر آنها بر فرآیندهای شناختی و رفتار اجتماعی کاربران به ویژه دانش آموزان معرفی و به طور مفصل شرح داده می شوند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,