خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات پیامبر اکرم (ص)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي ميزان اهميت و اولويت بندي ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه کارکنان(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي ميزان اهميت و اولويت بندي ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه کارکنان(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي ميزان اهميت و اولويت بندي ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه کارکنان(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي ميزان اهميت و اولويت بندي ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه کارکنان(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس) تحت pdf :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس می باشد. پژوهش حاضر بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس به تعداد 300 نفر و نمونه پژوهش 169 نفر از این جامعه بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب دند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ی استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون می باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور 0/899 محاسبه گردید که از پایایی برخوردار بوده است. از آزمون T و آزمون فریدمن توسط نرم افزار SPSS جهت بررسی اهمیت و اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که از بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت)، بعد سازگاری بالاترین امتیاز و اهمیت و بعد درگیر شدن در کار پایین ترین امتیاز و اهمیت را از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دارند و به طور کلی تمامی ابعاد در سطح مطلوبی قرار دارند. از نظر اولویت بندی بعد سازگاری، رسالت، انطباق پذیری و درگیر شدن در کار به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند. نتیجه گیری می شود که ابعاد فرهنگ سازمانی در هر سازمانی دارای اهمیت متفاوتی می باشند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبي آدالاين براي بررسي تغييرات زماني غلظت گاز رادون باپس لرزه هاي زمين لرزه بم تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبي آدالاين براي بررسي تغييرات زماني غلظت گاز رادون باپس لرزه هاي زمين لرزه بم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبي آدالاين براي بررسي تغييرات زماني غلظت گاز رادون باپس لرزه هاي زمين لرزه بم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبي آدالاين براي بررسي تغييرات زماني غلظت گاز رادون باپس لرزه هاي زمين لرزه بم تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در این تحقیق، برای اولین بار سعی شده است که ارتباط زمانی مابین تغییرات در میزان غلظت گاز رادون و وقوع پس لرزه های زمین لرزه بم 2003/12/26) ، ) Ms=6/8 مورد بررسی قرار گیرد . پردازش داده های غلظت گاز رادون و پارامترهای جوی با استفاده از شبکه عصبی خطی آدالاین صورت گرفته است . تجزیه وتحلیل داده های غلظت گاز رادون اندازه گیری شده در بم نشان می دهد که شبکه عصبی خطی آدالاین قادر به شناسایی تغییرات خطی غ لظت گاز رادون ناشی از پارامترهای جوی از بی هنجاری های حاصل از پس لرزه ها است . در این حالت، بی هنجاری در میزان غلظت گاز رادون را می توان ترکیبی از تغییرات ناشی از زمین لرزه اصلی و وقوع پس لرزه های زیاد با فواصل زمانی کم نسبت داد . از این رو بر خلاف زمین لرزه های اصلی، امکان جداسازی بی هنجاری های ناگهانی برای تغییرات غلظت گاز رادون ناشی از پس لرزه ها وجود دارد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعة اثر شيرابه بر رفتار خاک جدارة محل دفن پسماندهاي شهر تهران (طرح فوکوکا 1) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعة اثر شيرابه بر رفتار خاک جدارة محل دفن پسماندهاي شهر تهران (طرح فوکوکا 1) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعة اثر شيرابه بر رفتار خاک جدارة محل دفن پسماندهاي شهر تهران (طرح فوکوکا 1) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعة اثر شيرابه بر رفتار خاک جدارة محل دفن پسماندهاي شهر تهران (طرح فوکوکا 1) تحت pdf :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: 8

چکیده:

امروزه مطالعات ژئوتکنیکی در بهسازی محلهای دفن مواد زاید و در نتیجه مواد زاید جامد شهری اهمیت بسزایی دارد. یکی از مواردی که این محلها را از سایر پروژهها متمایز میکند، تولید مایعی خطرناک و دارای خواصی چندگانه بنام شیرابه در این محلها میباشد. در این مقاله بخشی از مطالعات انجام گرفته بر روی خاک محل دفن فوکوکا (واقع در کهریزک تهران) تشریح شده است. محور اصلی مقاله بررسی اثر شیرابه بر روی پارامترهای مقاومت مکانیکی خاک و همچنین تفاوت آن با آب، با استفاده از نتایج آزمایشهای برش مستقیم و سه محوری است. هدف اصلی مقاله ارائه یک دیدگاه کلی درباره ماهیت شیرابه و اثرات آن بر روی رفتار خاک و در نهایت در نظر گرفتن این نتایج در طراحی و اجرای بهینه محلهای دفن مواد زاید جامد شهری برای مهندسین ژئوتکنیک است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مشکلات پروژههاي فنآوري اطلاعات تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مشکلات پروژههاي فنآوري اطلاعات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مشکلات پروژههاي فنآوري اطلاعات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مشکلات پروژههاي فنآوري اطلاعات تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
در حالی که میزان شکست پروژه های فناوری اطلاعات رو به افزایش است، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به3 در صد رشد کرده است. بر اساس پیش بینی های انجام گرفته، روند شکست در سال های آتی بیشتر خواهد شد. این مشکل / اندازه 5و نتایج آن محققین و شاغلان را ترغیب نموده که به منظور جستجوی عامل مؤثر و ارزیابی رویکردهای جامع و اصلاح نهایی اینمعضلِ ساختاری، بپردازند. بسیاری از تحقیقات در زمینه فناوری اطلاعات تا به امروز عوامل موفقیت را بدون محاسبه و یا تکیه بر «میزان شکست» و علل ریشه ای بالقوه ی این شکست شناسایی می کنند. در این مقاله، مشکلات پروژههای فنآوری اطلاعات مورد برسی قرار می گیرد و راهکارهایی نیز پیشنهاد می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ژئوتکنيک لرزه اي بخش مرکزي بافت تاريخي شهر يزد تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ژئوتکنيک لرزه اي بخش مرکزي بافت تاريخي شهر يزد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ژئوتکنيک لرزه اي بخش مرکزي بافت تاريخي شهر يزد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ژئوتکنيک لرزه اي بخش مرکزي بافت تاريخي شهر يزد تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: 15

چکیده:

در تحلیل ویژگی های ژئوتکنیک لرزه ای بخش مرکزی بافت تاریخی شهر یزد ، از داده های ژئوتکنیکی، برداشت میکروترمورها ، پروفیلهای لرزه ای درون گمانه ایو سابقه لرزه خیزی ناحیه استفاده شد. تحلیل لرزه ای در یک بعد به روش خطی معادل و براساس چهار مدول تحلیلی متفاوت انجام گردید. بیشینه شتاب جنبش زمین در سنگ بستر برای دوره بازگشت 475 سال برابر با0219gمحاسبه و در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت . در دو نقطه از ناحیه فرکانس تشدید ، ضریب تشدید و پریود آبرفت اندازه گیری شد، فرکانس تشدیددر حدود 7/4 تا 5/8، ضریب تشدید بین 1/5تا 1/7 و پریود خاک بین 22/. تا 2/. متغییر است .در این بخش بر اساس نتایج مدولهای تحلیل شده ، اکثر مدلها با اختلاف کم، ضریب تشدید را در محدوده فرکانس 5 هرتز نشان می دهد. بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست آمده از تمام مدلها , دامنه امواج برشی در فرکانس بین 4 تا 7هرتز با ضریب1/6 دچار تشدیدمی شوند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله PHYLOGENETIC OF HAWKSBILL TURTLE IN PERSIAN GULF (QUESHM ISLAND) WITH HAWKSBILL TURTLE INTHE WORLD تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله PHYLOGENETIC OF HAWKSBILL TURTLE IN PERSIAN GULF (QUESHM ISLAND) WITH HAWKSBILL TURTLE INTHE WORLD تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله PHYLOGENETIC OF HAWKSBILL TURTLE IN PERSIAN GULF (QUESHM ISLAND) WITH HAWKSBILL TURTLE INTHE WORLD تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله PHYLOGENETIC OF HAWKSBILL TURTLE IN PERSIAN GULF (QUESHM ISLAND) WITH HAWKSBILL TURTLE INTHE WORLD تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
تعداد صفحات: 4
چکیده:

For studing Hawksbill turtle Phylogenetic of Persian Gulf (Queshm island) with other part of world 30 dead embryos collected and fixed in 96% ethanol. D-loop region of mitochondrial genewas amplificated by H950 and LCM15382 primers and was send to south Korea for sequencing.In this study 4 polymorphism sites and 5 haplotypes were gained that all haplotypes were newand were submitted to NCBI gene bank. A comparison of our data with previous studies showeda relationship between the Pacific ocean and the Persian Gulf Hawksbill turtles. Hawksbillturtles of the Persian Gulf migrated from the Indian ocean and through the strait of Hormozinto this area, so evidence of populations migration from the West was not found


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تغييرات شاخصهاي هماتولوژيک ناشي از انتقال خون همولوگ و اتولوگ رقيقسازي خون: کارآزمايي باليني تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تغييرات شاخصهاي هماتولوژيک ناشي از انتقال خون همولوگ و اتولوگ رقيقسازي خون: کارآزمايي باليني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تغييرات شاخصهاي هماتولوژيک ناشي از انتقال خون همولوگ و اتولوگ رقيقسازي خون: کارآزمايي باليني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تغييرات شاخصهاي هماتولوژيک ناشي از انتقال خون همولوگ و اتولوگ رقيقسازي خون: کارآزمايي باليني تحت pdf :

مقدمه

خونریزی یکی از اتفاقات شایع و مهم در اعمال جراحـی اسـت که مرگومیر1 و ابتلای2 بالایی را موجب میشود. انتقـال خـون مهمترین و مؤثرترین درمان خونریزی است. اما این درمان مثـل هــمـه درمـانها دارای عوارض میباشد. مهمترین این عوارض اختلالات انعقـادی، اخـتلالات اسـیدیته خـون و اکـسیژناسیون بافتها است .(2)

دو نوع انتقال خون به نامهای همولوگ (نوع متداول) و اتولوگ وجود دارد کـه نـوع اخیـر در حـین جراحـی بـه دو روش انجـام میشود. اثرات انتقـال خـون اتولـوگ حـین جراحـی از بـسیاری جهات با همولوگ تفـاوت دارد .(3) نـشان داده شـده اسـت کـه

تجویز چندین واحد خون همولوگ طـی عمـل جراحـی بیمـار را مستعد3DIC میکند .(2)

در یکی از مطالعات انجام شده در بیمـارانی کـه انتقـال خـون همولوگ وسیع داشـتـند مقادیـر برخی آزمایشهای انعقادی بـه دو برابر میزان طبیعی رسیده و ترومبوسیتوپنی شدید در یکسوم این بیماران دیده شده است .(4) در یک بررسی، بهبودی واضـح در پارامترهای انعقادی بعد از انتقال خـون اتولـوگ رقیـقسـازی خون4 دیده شده است .(5) علاوه بر اینکه انتقال خون اتولـوگ باعث کاهش مصرف انتقال خون همولـوگ مـیشـود (6- 11)،

فواید دیگـری از جملـه مـوارد مـذکور را نیـز دارد. در حـالیکـه انتقال خون هر واحد خون همولوگ هزینهای که بر عهده دولـت میگذارد شـامل هـزینههای معاینه داوطلب اهدای خون، هزینه

1 Mortality 3 Disseminated Intravascular Coagolation
2 Morbidity 4 Acute Normovolemic Hemodilution (ANH)
زمستان 85، دوره نهم، شماره چهارم

14
تغییرات شاخصهای هماتولوژیک ناشی از …

تشخیص امراض منتقله توسط انتقال خون، هزینه تعیـین گـروه خون، هزینـه حمـل و نقـل، هزینـه نگـهــداری در یـخــچال مخصـوص و انجـام آزمـایشهـای سـازگاری خـونی اسـت. در انتقال خون اتولوگ رقیـقسـازی خـون، ایـن هزینـههـا حـذف میشود؛ اما انجام آن مستلزم آن است کـه متخـصص بیهوشـی وقت خاصی جهت انجـام ایـن روش بگـذارد. در مطالعـاتی کـه تاکنون انجام شده است مقایسه همزمان انتقال خون همولوگ و اتولوگ از نظر تغییرات انعقادی و نیز تغییرات اسـیدیته و نـسبت فشار اکسیژن شریانی به آلوئولی خون انجام نشده است.

وضـعیـت انعقادی در طول عمل جراحـی خـصوصاً در خاتمـه جراحی، نکته مهمی در کیفیت جراحی است زیرا در صـورتیکـه مطلوب نباشد در محل عمل هماتوم ایجاد شده که نه تنها باعث تخریب محل میشود بلکه گاهی منجر به انجام مجدد بیهوشـی و بـاز کردن و تخلیه هماتوم میشود و در صورت ادامه اخـتلال انعقادی به DIC و سپس فوت بیمار میانجامد. اسیدیته خـون و محتــوای اکــسیژن خــون از فاکتورهــای بــسیار مهــم ثبــات همودینامیک و حفظ حیات تمامی سلولها است .(2)

در مطالعــهای کــه توســط هــاروی1 در بخــش همــاتولوژی بیمارستان لیورپول انجام شده است 43 بیماری کـه بـیش از 10
واحد خون همولوگ در عرض 24 سـاعت دریافـت کـرده بودنـد مورد مطالعه قرار گرفتند. PT و PTT این بیماران در عـرض 48

ساعت به دو برابر حد طبیعی رسید. %60 این بیماران سوروایوال داشتند. در %44 آنها اختلال انعقادی شـدید رخ داده بـود و %31

این بیماران دچـار ترومبوسـیتوپنی شـدید شـده بودنـد. در ایـن بیماران مرگومیر %74 گزارش شده است .(4)
در مطالعهای که توسط ویتن2 و همکـاران در بخـش بیهوشـی دانشگاه تگزاس انجام شد، بهبودی واضح در پارامترهای انعقادی بعد از انتقال خون اتولوگ رقیقسازی خـون گـزارش شـد و نیـز افزایش تعداد گلبولهای قرمز، پلاکت، فیبرینوژن، پلاسـمینوژن و آنتــیپلاسـمـیـــن همچنــین بهبــودی واضــح پارامترهــای ترومبوالاستوگرافی دیده شد .(5)
نتایج مطالعه بارتلز3 که در بخش جراحی عروق دانـشگاه کلـن آلمان انجام شده نشان داد مقدار بیلیروبـین، هموگلـوبین آزاد و اختلالات هموستاتیک بهطور قابل ملاحظـهای در انتقـال خـون اتولوگ ANH در مقایسه با »شستـشوی خـون« بیـشتر بـود و

کیفیت روش دوم از روش اول از جنبههای فوق بهتر گزارش شد

.(12)

هدف ما از این مطالعه، پیدا کردن روش انتقال خونی است کـه شاخصهای هماتولوژیک بعد از انجام آن، کمترین تغییر را بکند، به وضعیت نرمال خون نزدیکتر باشد و در نتیجه بتوان آن نـوع انتقال خون را از نظر هماتولوژیک ارجح دانست.

روش کار

تعداد 60 بیمار در 2 گروه مورد بررسـی قـرار گرفتنـد. در ابتـدا بیمارانی که بـهمنظـور عمـل جراحـی غیـر اورژانـس در لیـست بیماران عمل جراحی بودند در صورتی که واجد معیارهای ورود و نیز فاقد معیارهای خروج بودند، در مطالعه قرار گرفتند. معیارهای ورود: بیمارانی که حین جراحی تحت انتقال خون قرار میگیرنـد.

معیارهای خروج شامل: بیماری اختلال انعقادی بر مبنای داشتن سابقه (پتشی پورپورا اکیموز متعاقب ضربههای خفیـف) و جـواب آزمــایشهــای BC، Bleeding Time، PTT و PT؛ بــروز فاکتورهای مختلکننده حین بیهوشی: افت فشار خـون بیـشتر از یک ساعت، بروز عوارض تنفسی حین بیهوشـی (آمبـولی هـوا و آسپیراسیون).

پس از توضیح طرح و کسب رضایتنامه آگاهانه توسط مجری طـرح، آزمـایشهـای ABG Bleeding Time، PTT، PT و CBC (تعداد پلاکتها) انجام شد مگر آنکه آزمایشهای مـورد نظر در طی 4 روز قبل انجام شده و در پرونده بیمار موجود بـود.

نوع انتقال خون که بهصورت تصادفی (زوج یا فرد بـودن شـماره تخت بیمار) انتخاب شده بود در طی بیهوشی بیمار اعمال گردید.

در انتهای انتقال خون و قبـل از 6 سـاعت آزمـایشهـای قبلـی مجدداً تکرار گردید. نتایج حاصل از این آزمایشها در این دو نوع انتقال خون با یکدیگر مقایسه شدند.

نتایج

آزمایشهای فوقالذکر کـه بخـشی در طـی 4 روز قبـل از روز بیهوشی و بقیه قبل از شروع بیهوشی انجام شده بود بـهصـورت قبل4 (مثلاً در مورد هموگلوبین(Hb before = و آزمـایشهـایی که بعد از انجام بیهوشی و انتقال خون انجام گردیـد بـهصـورت بعد5 در جداول مشخص گردیده است.

در این مطالعـه در گـروه انتقـال خـون بـه روش همولـوگ در مقادیر Hb، pH، 6a/A و درصد PT کـاهش و در مقـادیر BT،

1 Harvey 4 before
2 Whitten after 5
3 Bartels PaO2/PAO2 (a/A ratio) 6
مجله پژوهشی حکیم

دکتر فرساد ایمانی و همکاران

PT، PTT و INR افزایش مـشاهده گردیـد. تغییـرات در مـورد تعداد پلاکتها در این گروه از نظر آمـاری معنـادار نبـوده اسـت

(جدول .(1

در گروه ANH نیز مقادیر Hb، pH، a/A و درصد PT کاهش و در مقادیر BT، PT، PTT و INR افـزایش مـشاهده گردیـد.

تغییرات تعداد پلاکتها در این گروه از نظر آماری معنادار بـود و افزایش نشان داد (جدول .(2


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 28 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : علی | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله هيپوتيروئيديسم مادر زادي تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله هيپوتيروئيديسم مادر زادي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله هيپوتيروئيديسم مادر زادي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله هيپوتيروئيديسم مادر زادي تحت pdf :

هیپوتیروئیدیسم مادرزادی :
دکتر منصور شیخ الاسلام
متخصص کودکان

وقتی تولید هورمون تیروئید توسط غده تیروئید کاهش یابد یا اختلالی در گیرنده های این هورمون پیش بیاید هیپوتیروئیدیسم ایجاد می شود که ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد . هیپوتیروئیدی مادرزادی بصورت اسپورادیک یا فامیلیال بوده و ممکن است همراه با گواتر یا بدون گواتر باشد .
عمل اصلی غده تیروئید سنتزتیروکسین ( T4 ) و تری یدوتیرونین ( T3 ) است . تیروتروپین ( TSH ) غده هیپوفیز تولید هورمون تیروئید را تنظیم می کند . سنتز و ترشح TSH توسط TRH ( thyrotropin – releasing hormone ) تحریک می شود .
TRH توسط هیپوتالاموس ساخته می شود . غلظت T4 سرم ، ترشح TRH و TSH را توسط فیدبک منفی تنظیم می کند .
T4 موجود در جریان خون بصورت اصلی به TBG ( thyroxine-binding globulin ) متصل است . T4 در نسوج محیطی توسط آنزیم تیروکسین- 5 - دیود یناز دیودینه و به T3 تبدیل می شود که 3-4 برابر قدرت آن از T4 بیشتر است و به راحتی وارد سلول ها شده و به گیرنده های هورمون در هسته سلول متصل می شود . کنترل رشد اسکلتی و مداخله در متابولیسم کربوهیدرات ، لیپیدها و ویتامین ها از اعمال هورمون تیروئید است .
سنتز هورمون های تیروئید نیاز به ید دارد ، کمبود ید در رژیم غذائی در نقاط زیادی از جهان بصورت آندمیک وجود دارد . مقدار روزانه توصیه شده ید برای شیر خواران 40-50 میکروگرم ، کودکان 70-120 میکروگرم و بالغین 150 میکروگرم می باشد . ید توسط غده تیروئید بدام افتاده و در محفظه فولیکولی غلیظ شده و برای سنتز هورمون تیروئید بکار گرفته می شود .
TSH برداشت و ارگانیفیکاسیون یدور و همچنین آزاد سازی T4 و T3 از تیروگلوبولین را تحریک می کند .
غده تیروئید از حفره دهانی حلقی بین هفته های چهارم و دهم حاملگی سرچشمه می گیرد . اشکالاتی که در شکل گیری و مهاجرت نسج تیروئید بوجود می آید باعث آپلازی ، هیپوپلازی و اکتوپی غده تیروئید می شود . می شود . در هفته 10-12 حاملگی تیروئید جنین قادر به تولید هورمون تیروئید است که به تدریج تا موقع ترم افزایش می یابد . مقدار T4 نوزاد ترم حدود 5/11 میکرو گرم درصد می باشد .
غده تیروئید از تیروزین و ید برای ساخت T4 و T3 استفاده می کند .
یدور بصورت سیستم انتقال فعال به داخل سلولهای فولیکولی غده تیروئید برده می شود ( جذب ید توسط TSH تشدید و بوسیله تیوسیانات ، پرکلرات و نیترات این عمل متوقف می شود ) .
یدور سپس توسط آنزیم تیروئید پراکسیداز اکسیده شده و ید حاصله در مرحله ارگانیفیکاسیون به ملکولهای تیروزین متصل شده و منویدوتیروزین MIT و دی یدوتیروزین DIT بوجود می آید که خاصیت هورمونی ندارند . واکنش فوق که اتصال ید به مواد آلی می باشد توسط TSH کنترل و تشدید می شود . ( داروهای ضد تیروئیدی مانند متی مازول و بیشتر مواد غذائی و داروئی که موجب بروز گواتر می شوند این واکنش را متوقف می کنند ) .
جفت شدن یک ملکول MIT با یک ملکول DIT ایجاد T3 و جفت شدن دوملکول DIT ایجاد T4 می نماید . این عمل توسط TSH تشدید می گردد .
تیروگلوبولین ملکول بزرگ گلیکوپروتئینی است که توسط سلولهای تیروئید ساخته شده و وزن ملکولی 660000 دارد و به مقدار ناچیزی در خون یافت می شود .
MIT و DIT و T4 و T3 که در ملکول تیروگلوبولین قرار دارند بدرون ماده کولوئیدی فولیکول ترشح و در آن ذخیره می شوند . موقع نیاز به هورمون های تیروئیدی ، ترشح TSH باعث انتقال تیروگلوبولین از داخل فولیکول به درون سلول شده و توسط آنزیمهای پروتئولیتیک هورمونهای تیروئید آزاد می گردند ( این عمل توسط ید و لیتیوم متوقف می شود ) .
خطاهای متابولیک داخل غده تیروئید می تواند در کودکانی که از نظر آناتومیکی غده تیروئید سالمی دارند باعث هیپوتیروئیدی مادرزادی شود .
کمبود ید در زمان رشد جنین و شیرخواری و اوایل کودکی باعث گواتر و هیپوتیروئیدیسم می شود .
هورمون اصلی که توسط تیروئید ساخته و آزاد می شود T4 است . فقط 10-40 درصد T3 موجود در جریان خون توسط غده تیروئید ساخته می شود و بقیه آن از طریق دیودیناسیون T4 در نسوج محیطی تولید می شود . پروتئین اصلی حامل هورمون های تیروئید TBG است . حدود 70% T4 به TBG و 20% آن به thyroxine-binding prealbumin که امروزه به آن transthyretin ( TTR ) می گویند و 10% آن نیز به آلبومین متصل می شود . T4 آزاد فقط حدود 03/0 درصد T4 موجود در جریان خون را تشکیل می دهد و قسمتی است که از نظر متابولیکی فعال است .
50% T3 سرم نیز به TBG و 50% آن به آلبومین متصل می شود . 3/0 درصد T3 بصورت آزاد است . حدود یک سوم T4 مادر از طریق جفت به جنین می رسد . قبل از شروع سنتز هورمونهای تیروئید توسط جنین ، T4 مادر در تکامل جنین بخصوص مغز او نقش دارد . اگر مادری دچار هیپوتیروئیدیسم باشد جنین او در معرض آسیب نورولوژیک قرار دارد . T4 مادر ممکن است بتواند بطور نسبی باعث محافظت از جنین هیپوتیروئید تا موقع تولد بشود . مقادیر کمی T4 مادر از جفت رد می شود ولی به آن اندازه نیست که مزاحمتی در تشخیص آزمایشگاهی هیپوتیروئیدی نوزاد ایجاد کند .
بیماری تیروئید مادر تأثیر قابل ملاحظه ای روی عمل تیروئید جنین و نوزاد دارد.
اتوآنتی بادیهای از نوع IgG مانند آنچه در تیروئیدیت اتوایمیون دیده می شود می تواند از جفت رد شده و باعث ممانعت از عمل تیروئید جنین شود .
تیوآمیدها که در درمان هیپرتیروئیدیسم مادر بکار می روند نیز می توانند سنتز هورمون تیروئید جنین را بلوکه کنند . تجویز ید رادیواکتیو به مادران حامله می تواند موجب از کار افتادن دائمی عمل تیروئید جنین شود .
هورمن تیروئید برای رشد طبیعی مغز و میلیناسیون و ارتباطات نورونی لازم است . حساس ترین دوره برای تکامل مغز ماههای اول و بخصوص چند هفته اول زندگی است .
اغلب شیرخواران مبتلا به هیپوتیروئیدیسم مادرزادی در دوره نوزادی بدون علامت هستند این مسئله اهمیت تست غربالگری هورمونهای تیروئید نوزاد را مشخص می کند که خوشبختانه مدتی است در کشور ما شروع شده است .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي آسيب پذيري مخازن زميني جداسازي شده با استفاده از روش اجزا محدود تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي آسيب پذيري مخازن زميني جداسازي شده با استفاده از روش اجزا محدود تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي آسيب پذيري مخازن زميني جداسازي شده با استفاده از روش اجزا محدود تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي آسيب پذيري مخازن زميني جداسازي شده با استفاده از روش اجزا محدود تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
مخازن ذخیره مایعات از جمله سازه های حیاتی و پر اهمیت در جوامع امروزی می باشند که بر حسب وضعیت استقرار خود به سه دسته کلی زمینی، هوایی و مدفون و از نظر جنس عموماً به دو نوع مخازن فلزی و بتنی طبقه بندی می شوند. مخازن ذخیره آب علاوه بر تعدیل نوسانات ساعتی آب، فشار لازم جهت شبکه آبرسانی را تامین می کنند. در طی دهه های اخیر بحث فشار هیدرودینامیکی آب و اثراتی که بر سازه در هنگام وقوع زلزله دارد نظر بسیاری از محققان را بخود معطوف داشته است و پاسخ مخازن عمودی ذخیره مایعات نسبت به زلزله به عنوان سر فصلی برای تحقیقات گوناگون در زمینه اندرکنش سیال و سازه مطرح شده است. با ظهور روشهای عددی قابلیت محاسبه هریک از پارامترهای تاثیر گذار بر پاسخ مخازن با ابعاد هندسی دلخواه آسان شده است که از جمله این روشهای عددی میتوان به روشاجزاء محدود اشاره کرد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استرس حاملگي و نقش مشاوره هاي حمايتي در بهداشت رواني زنان باردار تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استرس حاملگي و نقش مشاوره هاي حمايتي در بهداشت رواني زنان باردار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استرس حاملگي و نقش مشاوره هاي حمايتي در بهداشت رواني زنان باردار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استرس حاملگي و نقش مشاوره هاي حمايتي در بهداشت رواني زنان باردار تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: 9

چکیده:

ناگفته پیداست که استرس فشار روانی و اضطراب جای مهمی در مباحثمربوط به روانشناسی آدمی دارد اضطراب و سایر واکنشهای ناشی از عوامل استرس زا یکی از مشکلات عمده انسان در تمامی طول تاریخ بویژه در جوامع پیچیده حاضر بودها ند و قایع زندگی مواردی هستند که فرد نیاز دارد با آنها سازگاری روانی پیدا کند وقایع و رخدادهایی که اغلب مردم آنها را استرس زا می دانند عبارتنداز: مرگ عزیزان، طلاق، جدایی، زندانی شدن، بیماری، اخراج شدن از کار، بازنشستگی و ; بارداری و حاملگی در جدول رویدادهای استرس زای زندگی که توسط هولمز و راهه بیان شده حاملگی حدود 40 واحد استرس شمرده است این مقاله از میان وقایع گفته شده بالا دوران حاملگی و بارداری را مدنظر قرار داده است و به اهمیت و نقش مشاوره های روانی و حمایتی این دوران پرداخته و همچنین به مواردی اشاره شده است که لازم است با روانشناس و روانپزشکی مشاوره گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,